Wspólny Język XXI w.  w pigułce
Paleta otwarć:

- 1§

 • przygotowawczy 12-14 PC z 3+treflami (wyjątkowo 4Ş-4©-3¨-2§)
 • naturalny 15+ PC
 • silny na dowolnym kolorze 18(19)+ PC
 • forsing do dogranej w układzie dowolnym
- 1¨ z czwórki, do 18 PC(przy trójkolorówce do 19PC). Także 5§-4¨ przy sile do 14(15) PC;
- 1©/Ş z piątki do 18PC;
- 1BA klasyczne, 15-17 PC, możliwe starsze piątki;
- 2§ Precision, 11-14(15)PC;
- 2¨ - Multi (6-10 PC, na sześciokarcie starszym);
- 2©/Ş - dwukolorówki 5-5, 6-10 PC;
- 2BA - naturalne, 21(20)-22 PC;
- 3§/¨ = blok na 1 i 2 ręku - konstruktywny;
- 3©/Ş - blok wg prawa 4-3-2-2;
- 3BA - gambling (pełny kolor młodszy bez bocznych wartości);
- 4§/¨ - transfer południowo-afrykański (pełny kolor starszy - odpowiednio©/Ş ).
Silne  otwarcie  2BA (21-22PC) Układ: bezatutowy, dopuszcza pięciokart (sześciokart) młodszy, a w uzasadnionych przypadkach także starszy.Dalsza licytacja:
 • 3§ = stayman (wszystkie układy ze starszą czwórką oraz dwukolorowe 4-5, 4-6, 5-5 na kolorach starszych);
 • 3¨/© = transfer na kiery/piki (wyklucza drugi starszy);
 • 3Ş = wyraźna chęć gry w kolory młodsze, np. układ 5-4 w młodszych z singlem z boku. Otwierający, mając dobrze sfitowane kolory młodsze, nie powinien licytować 3BA;
 • 3BA = naturalne;
 • 4§/¨ = ręka jednokolorowa, 6+ trefli/kar, aspiracje;
 • 4© = duży układ na młodszych, 5-5+ (raczej 6-5+), mała siła, brak aspiracji;
 • 4Ş = silne pytanie o kolory młodsze;
 • 4BA = inwit szlemikowy bez starszej czwórki;
 • 5BA = forsujące, inwit do szlema;
 • W
  E
  2BA
  3¨/©
  ?
   
  3©/Ş = przyjmujemy transfer z dublem (z trzema kartami przy wyjątkowo brzydkiej karcie);
  3BA = z fitem 3-kartowym;
  4©/Ş= końcówka w kolor wskazany transferem obiecuje fit 4-kartowy i rękę niezbyt bogatą w kontrole;
  3Ş,4§/¨ = kolor boczny i fit 4-kartowy, karta bogata w kontrole, zachęcająca do szlemika.
.
TRANSFER
W
E
2BA
3¨/©
?
 
3©/Ş = przyjmujemy transfer z dublem (z trzema kartami przy wyjątkowo brzydkiej karcie);
3BA = z fitem 3-kartowym;
4©/Ş= końcówka w kolor wskazany transferem obiecuje fit 4-kartowy i rękę niezbyt bogatą w kontrole;
3Ş,4§/¨ = kolor boczny i fit 4-kartowy, karta bogata w kontrole, zachęcająca do szlemika.
STAYMAN
W
E
2BA
3§
?
 
3¨ = brak starszej czwórki;
3©/Ş = licytowana czwórka (jak wiemy, niekiedy może być piątka);
3BA = obie! starsze czwórki.
W
E
2BA
3§
3¨
 ?
Staymana licytujemy z układami: (1) - 4 starsza; (2) - 5-4; (3) - 6-4; (4) - 5-5 w st.
Opis układów dwukolorowych w kolorach starszych zawsze! rozpoczynamy od mechanizmu Smolenia:
- 3© = 5+ pików i 4+ kiery (2,3,4);
- 3Ş = 5+ kierów i dokładnie 4 piki (2,3);
inne odzywki są zupełnie naturalne (1):
- 3BA = nie udało się uzgodnić starszej czwórki;
- 4§/¨ = 5 trefli/kar;
- 4BA = inwit szlemikowy;
- 5BA = naturalne, forsujące (zostawia furtkę do uzgodnienia koloru młodszego)
.
W
E
2BA
3§
3¨
3©
3BA
?
    3© = 5+ pików, 4+ kiery. Teraz E wydłuża trasferowo kolor starszy, tj:
4¨ = 5 kierów, a więc układ 5-5;
4© = 6 pików, a więc układ 6-4;
Tak licytujemy bez aspiracji szlimikowych, zaś mając silniejszą rękę:
4§ = układ 5-5, aspiracje (inwit szlemikowy);
4Ş = 6 pików, układ 6-4, aspiracje (inwit szlemikowy).
W
E
2BA
3§
3©/Ş
?
3Ş,4© = jak po otwarciu 1BA, drugi starszy uzgadnia kolor otwierającego, aspiracje;
4§/¨ = 5 trefli/kar, aspiracje.
W
E
2BA
3§
3BA
?
4§/¨ = transfer południowoafrykański na kiery/piki (mini-maksi);
4©/Ş = uzgodnienie nadwyżkowe, inwit szlemikowy.
.
TRANSFER NA KOLOR STARSZY
W
E
2BA
3¨/©
3©/Ş
?
3Ş,4© = drugi starszy, 6+ kierów/pików, aspiracje;
4§/¨ = naturalne, kolor 4+;
4©/Ş = sign off.
KOLORY MŁODSZE
W
E
2BA
3Ş
?
 
    3Ş = młodsze, aspiracje.
3BA = mam dużo w kolorach starszych;
4§/¨ = naturalne (wyjście naprzeciw sugestiom partnera);
4©/Ş = Blackwood R.Goldmana na uzgodnionych treflach/karach.
W
E
2BA
3Ş
3BA
?
pas = decyzja;
4§ = 5+ trefli - 4 kara;
4¨ = 5+ kar - 4 trefle;
4©/Ş = 5-5 w młodszych i licytowany singel;
4BA = naturalne, inwit do szlemika.
W
E
2BA
4§/¨
?
 
    4§/¨ = 6+, aspiracje.
4BA = naturalne, wyraźna niechęć do szlemika;
4¨/© = relay Blackwood;
.
Otwarcie 1§ – jednoznaczność rebidów
Informację o silnym wariancie otwarcia 1§ należy przekazywać jak najszybciej, najlepiej już w drugim okrążeniu licytacji!
W
E
1§
1©
?
 
2BA = układ BA, 18-20 lub 23+ PC (mini-maksi), nie wyklucza czterech pików ani 3-kartowego fitu kierowego - z 4 kierami dajemy odwrotkę;
2§ = 5+, 15+PC, forsuje na 1 okrążenie, nie wyklucza czterech pików, wyklucza 4 kiery;
2¨ = naturalna odwrotka, forsing do dogranej i albo fit 4+, albo silne na karach;
2Ş = 5+ pików;
3§ = 6+trefli, inwit;
3© = 4 kiery i 5 trefli, inwit do dogranej; Z większą siłą w powyższym układzie zadajemy odwrotkę lub splintera.
Z powyższego zestawienia wynika, iż tylko rebid 1Ş niesie dwuznaczność; niemal zawsze będzie to wariant przygotowawczy, a więc 12-14 PC z czwórką pik bez czwórki kier,
ale może to być także silna (19+PC) trójkolorówka dokładnie 4144
.
Otwarcie 1BA
W
E
1NT
?
2§ = Stayman (z trzema podstawowymi odpowiedziami: 2¨/©/Ş)
2¨ = transfer na ©(możliwy jest układ 5-4+ na starszych z siłą inwitującą,)
2© = transfer na Ş(wyklucza 5-4 w starszych, ale możliwy jest układ 5-5 z siłą forsującą)
2Ş = dwuznaczne:
 • inwit do 3BA bez 4 starszych, (z maksimum rebid 3§),
 • transfer na trefle;
2BA = dwuznaczne:
    a) układ 5-5 na młodszych, siła do 8PC lub aspiracje;
    b) transfer na kara (słabe lub silne);
Otw. licytuje lepszy fit, jednak przy równych fitach otwierający powinien 
preferować kara, bo wariant 6+¨ jest bardziej prawdopodobny);
3§/¨ = inwit z dobrym sześciokartem;
3©/Ş = singleton ©/Ş, układ 5-4+ w kolorach młodszych,
4§ = Gerber (pytanie o asy, 102 na 4 wartości),
4¨/© = transfer na ©/Ş (Texas transfer);
4Ş = "stayman" o kolory młodsze, bilans na szlemika z szansami na szlema;
4BA = inwit do szlemika bez starszej czwórki;
5BA = forsing;
6BA = sign off.
W
E
1NT
2§
?
 
2¨ = brak starszych czwórek;
2©/Ş = licytowana czwórka;
2BA = 5 kierów (dalej: 3¨=transfer);
3§ = 5 pików (dalej: 3©=transfer);
W
E
1NT
2§
2¨
?
2© = słabe, wybierz starszy;
2Ş = inwit, 5 pikó-4 kiery;
2BA = inwit;
3§/¨ = forsujące, w zasadzie kolor boczny 5+;
3©/Ş = SMOLEŃ: licytowana 4 i 5 w drugi starszy, siła na końcówkę;
Z układem 6-4 bez aspiracji szlemikowych licytujemy:
4¨ = transfer na kiery;
4© = transfer na piki;
Pozostałe odzywki szlemikowe analogicznie jak bezpośrednio po otwarciu:
4§ = Gerber; 4BA = inwit; 5BA = forsing; 6BA = sign off.
Zaś aspiracjami w układzie 6-4 stosujemy transfer Smolenia:
3© = 5+pików i 4 kiery;
3Ş = 5+ kierów i 4 piki;
oczekując reakcji partnera, co do sfitowania naszego longera oraz nadwyżek.
.
W
E
1NT
2Ş
2BA
 ?
pas = inwit;
3§ = trefle,słabe;
3¨/©/Ş = trefle, licytowana krótkość;
3BA = trefle, lekki inwit szlemikowy;
4§ = trefle, aspiracje.
W
E
1NT
2BA
?
 
3§ = trefle lepsze od kar;
3¨ = kara lepsze lub równe.
W
E
1NT
2BA
3§
?
pas = 5-5, słabe;
3¨ = 6+ kar, słabe;
3©/Ş = kara, krótkość;
3BA = kara, krókość trefl !!!, ale bez aspiracji, nieforsujące;
4§ = kara, krótkość, aspiracje;
4¨ = kara, szlemikowe bez krótkości, wezwanie do cue-bidu (4BA otwierającego jest negatem);
4©/Ş = młodsze, krótkość;
4BA = kara, inwit szlemikowy bez krótkości
Silne uzgodnienie koloru starszego po Staymanie
W
E
1NT
2§
2©
2Ş
2Ş (drugi kolor starszy) jest sztucznym, silnym uzgodnieniem kierów, wskazuje aspiracje szlemikowe. Raczej bez krótkości, bo mogliśmy dać splintera.
W
E
1NT
2§
2Ş
3©
2© (drugi kolor starszy) jest sztucznym, silnym uzgodnieniem pików, wskazuje aspiracje szlemikowe, brak krótkości.
Dalsza licytacja odpowiadającego po transferze na kolor starszy
W
E
1NT
2©
2Ş
?
2/3BA = z bilansu;
3§/¨ = naturalne, forsujące i dalsza licytacja w pełni naturalna.
3© = układ 5-5 na starszych, forsing;
4§/¨/© = autosplinter, 6+ pików i krótkość;
4BA = inwit; 5BA = forsing.
W
E
1NT
4©
4Ş
?
4BA = Blackwood 102 na uzgodnionych pikach;
5§/¨ = Blackwood 102 wyłączający (z renonsem w licytowanym kolorze). Odpowiadając pomijamy wartości w tym kolorze.
.
Otwarcie 1¨
Siła: 12-18PC. Układ:
 1. bezatutowy z czwórką kar (także 5332), siła 12-14PC;
 2. trójkolorówka 4441 z 4 karami;
 3. układ 4 kara - 5 trefli;
 4. 5+ kar.
Niekiedy możemy 4 kara zignorować i otworzyć 1§, ale uwaga!!! - tylko gdy mamy także 4 trefle, a kara sa słabe, np.
Odpowiedzi po otwarciu 1¨:
1©Š/Ş = klasyczne, 4+ kiery, 6+PC, F;
1BA = 6-9(10) PC, bez starszej czwórki, nF;
2§ = 5+ trefli, nie wyklucza starszej czwórki (przy sile forsingu), 11(10)+PC, wyjątkowo 4 trefle (3334) w sile inwitu do dogranej;
2¨ = odwrotne podniesienie, 4+ kara, bez starszej czwórki, 10+PC, F1;
2©Š/Ş = inwitujące zniesienie, 6 kierów/pików, inwit do końcówki;
2BA = mini-maxi, 13-15PC lub od 18PC, bez starszej czwórki;
3§ = sztuczne (transfer): układowy inwit z 4+ karami, brak starszej czwórki, 11(10)-12PU;
3¨ = blokujące: 4+ kara, do 9(10) punktów przeliczeniowych (PU);
3©Š/Ş = splinter, 5+ kar, siła otwarcia;
3BA = 16-17PC, bez starszej czwórki;
.
Odwrotne podniesienie 1¨-2¨
W
E
1¨
2¨
?
Ręce minimalne sprzedajemy przez:
- 2BA – ręka zorientowana do gry BA, nie forsuje;
- 3¨ – ręka zorientowana do gry kolorowej, nie forsuje;
inne odzywki  - sugerują nadwyżkę, a jeśli jej brak, to ręką nie nadaje się na 2BA, jest kolorowa. Stąd wynika wniosek, że jeśli mamy grać częściówkę - to kolorową, dlatego 2BA E odpowiadającego powinno forsować. Wyhamować w tej sytuacji (po zalicytowaniu przez W bocznego koloru) możemy tylko w 3¨.
- 2©Š/Ş – może być niekiedy zgłoszone ze zgrupowania. Przypominam odpowiadający z założenia nie ma starszej czwórki;
- 3©/Ş – splinter.
- 3§ – układ 5 trefli 4 kara, nie precyzuje siły. Odpowiadający z minimalną kartą licytuje 3¨ (nie forsuje), a z nadwyżkami coś innego - dalsza licytacja naturalna.
Odwrotne podniesienie 1§ - 2§
W
E
1§
2§
2¨
?
2¨– ten rebid wskazuje wariant silnego trefla - w dowolnym układzie!
Inne rebidy – analogiczne jak w sekwencji 1¨–2¨. Jak dalej licytować, gdy przytrafi się wielki trefl? Naturalnie: teraz odpowiadający może zgłosić trzykartowy kolor starszy (starszej czwórki nie ma z założenia), np. 2©  do potencjalnego pięciokartu partnera, zalicytować wyczekujące 2BA (z ręką wyraźnie zorientowaną do gry bezatutowej), powtórzyć trefle, wreszcie zgłosić 3¨  z czwórki. Dalej:
W
E
1§
2§
2¨
2©(3 kiery)
?
W uzgadnia kiery (z longerem 5+), zgłasza swój inny kolor 5+, uzgadnia trefle, wreszcie z ręką bezatutową głosi 2BA.
.
Magister podwójny - two way-checkback
W
E
1§
1©
1BA
 ?
2§ – dwuznaczne:
         a) przygotowuje sign-off na kara (otwierający licytuje automatyczne 2?)
         b) ręce ze strefy inwitu do końcówki, a więc w sile ok. 11 PC;
2¨ – sztuczny forsing do dogranej.
Inne klasyczne:
2© – naturalne, nie forsuje,
2Ş - rewers, piki naturalne (mogą być zgłoszone ze zgrupowania), 5+ kierów, forsują do dogranej;
2BA – inwit do 3BA,
3¨ – nowy kolor z przeskokiem, 5-5 forsing do dogranej,
3§stary kolor (otwierający rebidem 1BA obiecał 3+ trefle), inwit układowy.
3Ş/4§/¨ – autosplinter, 6+ kierów.
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
?
2© = 5 pików i 4 kiery, forsuje;
2Ş = 5 pików, nie forsuje;
2BA = 5 kar i sprzedane wcześniej 4 piki;
3§ = 5+ trefli i 4 piki, inwit miltonowy;
3¨ = 6 kar i 4 piki;
3© = 5-5, piki i kiery;
3Ş = 5-5, piki i trefle (kolor + superfit);
3BA = partnerze, wybierz między 3BA, a 4Ş.
.
Licytacja po rebidzie 1Ş
W
E
1§
1©
1Ş
?
1Ş – to nadal układ BA, jedynie w układzie 4144 (19+PC) może to być silny wariant otwarcia 1§.
Dlatego cały dalsza licytacja E odbywa się przy założeniu u W ręki BA z czterema pikami, a więc będzie analogiczna do sekwencji 1§-1©-1BA... I tak:
1/2/3/4BA – naturalne;
2§/¨podwójny magister;
2© – do pasa;
2Ş – uzgodnienie pików, półpozytywne (7-10 pkt);
3§ – 5+ trefli, inwit układowy
3¨ – naturalne, układ 5-5, forsing do końcówki;
3© – forsing na bardzo dobrym kolorze;
3Ş – inwit układowy.
Dalsza licytacja po magistrze
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
?
2© = 5 kierów, nie forsuje;
2Ş = 4 piki, bezpieczny inwit miltonowy, nie forsuje;
2BA = 5 kar i sprzedane wcześniej 4 kiery;
3§ = 5+ trefli i 4 kiery, inwit miltonowy;
3¨ = 6 kar i 4 kiery;
3© = 5-5, kiery i trefle (kolor + superfit);
3BA = partnerze, wybierz między 3BA, a 4©.
.
Czy w poniższej sekwencji 2© forsuje?
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2© = co najmniej inwit, forsuje na 1 okrążenie.
Jeżeli partner na 4 kiery to gramy końcówkę, a jeśli nie to licytuje 2Ş.
Tak licytujemy także mając silną! rękę i 5-4 na starszych.
Forsujący do dogranej gadżet 2¨
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
?
 
służyć będzie precyzyjnej licytacji wywiadowczej. 

E bedzie korzystać z forsującego do dogranej gadgetu 2¨, gdy będzie miał aspiracje szlemikowe lub rękę niezrównoważoną wymagającą dokładnego rozeznania sytuacji celem wybrania optymalnej końcówki.
2¨ wyklucza u E układ 5-4+ w kolorach starszych. Ponieważ E nie ma także układu 5+ kar - 4 piki (po 1§ zgłosiłby 2¨), to w jego ręku mogą się znajdować tylko ręce kolorowe z 5+ pikami lub 4 piki i 5+ trefli.Świadomość tego faktu pozwoli nam precyzyjnie budować obraz połączonych rąk, by wybrać między 3BA, 4 w starszy ( w razie potrzeby na 7 atutach), a 5§. Dalsza licytacja otwierającego:
Powinniśmy preferować fit w kolorze partnera oraz longer pięciokartowy w terflach:
3§ = 5 trefli bez fitu pik (modelowo: 2335), maksimum;
2BA = ręka BA,stopery w kolorach nielicytowanych, maksimum;
2Ş = 3 piki, może być układ 3334, ale ręka niebezatutowa;
2© = wyczekujące, bez 3 pików.
3Ş = 5 trefli z fitem pikowym, maksimum;
.
Podwójny magister po otwarciu 1©
W
E
1©
1Ş
1BA
?
2© w tej sekwencji wskazuje rękę inwitującą, w sile ok. 10-11 pkt przeliczeniowych z fitem trzykartowym (z czterema kierami
E skoczyłby na 3© – inwit układowy). Można powiedzieć, że jest to bezpieczny (bo na poziomie dwóch) inwit do końcówki
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
?
pas – słaba ręka na 5+karach;
Bezpiecznie, do wysokości 2BA, pokazujemy ręce inwitujące w układzie 4 piki - 5 młodsza:
2© – 5+ trefli i 4 piki, inwit;
2Ş – 5 pików, w sile inwitu do końcówki;
2BA – 5 kar i zgłoszone wcześniej 4 piki, w sile inwitu do końcówki;
3§ – 6 trefli i 4 piki, sign-off (z inwitem zgłosilibyśmy 2©);
3¨ – 6 kar w sile inwitu do końcówki (ze słabszą kartą nastąpiłby pas na 2¨);
3BA – wybierz miedzy 3BA, a 4Ş.
.
Ta sekwencja to jedyny przupadek gdzie na 1BA możemy mieć singla pik.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
?
Odzywka 2§ oprócz rąk inwitujących, będzie zawierać dodatkowo słabe ręce (do 9 PC) z pięciokartem pikowym w układzie 5Ş - 4+mł.
2¨ – automatyczne,
2© – wyłamanie się z konwencji. Alarm – partnerze mam singla pik.
Gadget po pasie
W
N
E
S
pas
pas
1§
pas
1©
pas
1BA
pas
?
Po pasie oczywiście nie może oczywiście być mowy o 2¨ forsujących do dogranej, stosujemy więc schemat "Odwrotnego Magistra".
2¨ – naturalne na piątce w sile inwitu;
2BA – inwit;
3§ – inwit kolorowy;
2§ – Magister Odwrotny (partnerze licytuj 2¨);
.
(2¨ jest automatyczne, jeśli W jest słaby i nie ma nawet nadwyżek 
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
2¨
?
układowych. Np. z układem 4351, należy licytować 2©)
pas – słaba ręka z fitem karowym, np: D4,KW54,D8765,97;
2© – inwit do końcówki na pięciu kierach;
2Ş – 4 piki, bezpieczny inwit miltonowy - 10-11 PC w składzie BA;
2BA – inwit, 5 trefli i licytowane wcześniej 4 kiery;
3§ – inwit, 6 trefli i licytowane wcześniej 4 kiery;
3¨ – miltonowy inwit z fitem 4+ karo;
3© – inwit, 5-5, kara/kiery: kolor + superfit;
3BA – 5-3-3-2 naturalne, partnerze wybierz między 3BA, a 4©
Transferowy Trzeci Kolor
W
E
1¨
1Ş
2¨
?
Mając 5-4 na starszych i słabą rękę pasujemy. Z większą siłą:
2© – gadżet, otwierający licytuje automatycznie 2Ş, a E:
    - pasuje ze słabą ręką z 6+pikami (7),
    - licytuje forsujące 2BA (6),
    - licytuje forsujące 3¨ (4),
    - licytuje forsujące 3© (3),
    - 3§ – czwarty kolor, wyjaśnia, że 2© było co najmniej semi-naturalne (5),
2Ş – 5 pików w sile inwitu (1);
2BA – naturalne, inwitujące (8);
3¨ – naturalne, inwitujące (8a);
3§ – trzeci kolor, obawa o kiery (5);
3© – 5-5, forsing do końcówki.
.
Podniesienie koloru odpowiedzi z fitem trzykartowym jest dopuszczalne,
ale tylko przy singletonie bocznym, czyli przy układzie 5-4-3-1.
W
E
1¨
1Ş
2Ş
?
Oczywiście, E licytuje wyżej tylko z siłą co najmniej inwitującą końcówkę.
    2BA – jest inwitem do końcówki (lub do szlemika) tylko z czterema pikami;
    3§/¨/©/Ş– jest inwitem lokalizacyjnym i obiecuje 5+ pików.
W
E
1¨
1Ş
2Ş
2BA
?
Z czterema pikami licytujemy:
3Ş – minimum siły;
4Ş – maksimum (ok. 14 PC, więcej mieć nie możemy), bez singla;
4¨ – bez singla, ale wyjątkowo ładna karta (ok.14 PC) w układzie 4252 (to na okoliczność przymiarki partnera do szlemika);
4§/© – splinter.

Z podniesieniem trzykartowym w pikach licytujemy:
3§ – 4 trefle, a więc układ 3154, minimum siły;
3BA – układ jak wyżej, ale nadwyżka w sile;
3¨ – minimum siły z czterema kierami, a więc układ 3451;
3© – układ jak wyżej, ale nadwyżka w sile.
Jeśli otwierający wskaże minimum siły, możemy wyhamować w częściówce

.

Ustalenie:
W
E
1¨
1©Š/Ş
?
 
3¨ – 6 kar, obiecuje fit: 3 kiery/piki;
2BA – j.w., ale bez trzech kart w kolorze partnera.

Sprawdzamy zatrzymania w sekwencji:
W
E
1¨
1©
3¨
 ?
3Ş – mam stopera pik, obawiam się o trefle;
3© – dwuznaczne:
1) mam stopera treflowego, boję się o piki,
2) uzgadniam ci zachęcająco kiery.
Otwierający licytuje do wariantu (1), a więc z zatrzymaniem pikowym zgłasza 3BA, na które E pasuje, gdy chciał grać w BA, a licytuje dalej z wariantem (2).
Analogicznie licytujemy po odpowiedzi 1Ş.
.
Kolor + superfit
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
3©
Sekwencja tego typu (przejscie przez gadget 2§ i przeskok kolorem odpowiedzi) oznacza układ 5©-5 w kolorze otwarcia i inwit.
Two over one
W
E
1¨
2§
?
Otwierający z minimum powtarza kolor otwarcia, nawet z kolorem czterokartowym, a pozostałe rebidy są nadwyżkowe (rewersowe) – forsują do dogranej. Po rebidzie otwierającego 2¨, tylko rebidy odpowiadającego 2BA i 3§ nie forsują
.
Podniesienia Marty Bergena (zmodyfikowane)
W
E
1Ş
?
Ręce z fitem, nie przesądzające dogranej:
2Ş – 7(6)-10 pkt (przeliczeniowych - PU) z założenia z fitem trzykartowym, choć przy wyraźnie zrównoważonej ręce, kiepskiej lokalizacji figur,  należy tak licytować także z fitem czterokartowym;
2BA – 11-12 pkt, inwit do końcówki z fitem:
            a) trzykartowym,
            b) 4+kartowym;
3§ – sztuczne, 7-10PU z fitem 4+,
3Ş – blokujące, do 6 pkt przeliczeniowych, z fitem 4+.
Ręce z fitem, przesądzające dograną:
3¨ – sztuczne, mini-splinter, 13+pkt przeliczeniowych (do 11 PC) z dowolnym singlem, fit 4+;
3©,4§/¨ – splinter, krótkość w kolorze licytowanym, siła otwarcia (12-14 PC), fit 4+;
4© – splinter renonsowy;
4Ş – blokujące, duży układ, mała siła w PC,
3BA – ręka zrównoważona, dobry fit – raczej tylko 3-kartowy, siła otwarcia (12-14 PC).
Inne ręce z fitem, zwykle z aspiracjami szlemikowymi, poprzedzamy odpowiedzią two-over-one (nowym kolorem) i następnie uzgadniamy kolor otwarcia.
.
1©/Ş – 2BA - inwit do końcówki z fitem 
Otwierający licytuje:
- z wyraźnym minimum zamyka licytację schodząc na kolor otwarcia.
- z ręką budzącą wątpliwości licytuje 3§ – „chciałbym a boje się”;
-  aspiracjami szlemikowymi przejmuje kapitanat odzywką 3¨
- 3BA, propozycja kontraktu;
- inne odzywki otwierającego – singelton.
Czemu służy sekwencja 1©Š/Ş – 3BA z fitem?
Jest to miltonowe podniesienie do końcówki w kolorze otwarcia, czyli ręka: z dobrym fitem, układem zrównoważonym, w sile przeciętnego otwarcia.
To taka statystyczna akcja szybko do celu, bez zbędnej wymiany informacji o układzie.
Zalicytowanie teraz bocznego koloru jest naturalne - może zagramy 6 w kolorze rozłożonym 4-4?
Uwaga: sekwencja 1Ş – 4Ş, ma charakter blokujący,
.
Chciałbym, a boję się
W
E
1©
2BA
3§
?
3© – (-), fit trzykartowy (zejście na kolor uzgodniony jest najsłabsze);
3¨ – (-), ale fit czterokartowy;
4© – (+);
3BA – (+), propozycja kontraktu.
W
E
1Ş
2BA
3§
?
3Ş – (-), fit trzykartowy (zejście na kolor uzgodniony – najsłabsze);
3¨ – (-), ale fit czterokartowy;
3© – (-/+), 4+ kiery, propozycja kontraktu ©, gdy partner ma ich cztery;
4Ş – (+);
3BA – (+), propozycja kontraktu.
.
3¨ szlemikowe
W
E
1©
2BA
3¨
?
4© – (-), fit trzykartowy (najsłabsza licytacja);
3© – (+), fit trzykarowy (dalej relay 3Ş jest pytaniem o singla).
3Ş,4§/¨ – (+/-), splinter, fit 4+;
3BA – (+/-), fit 4+, bez singla;
W
E
1Ş
2BA
3¨
?
4Ş – (-), fit trzykartowy, zniechęcajace;
3Ş – (+), fit trzykarowy (dalej relay 3BA jest pytaniem o singla).
3© – (-/+), 4 kiery;
4§/¨/© – (+/-), splinter, fit 4+;
3BA – (+/-), fit 4+, bez singla;
.
Sekwencja:
W
E
1¨
1Ş
1BA
?
jest jedyną, w której rebid 1BA może być zgłoszony z singletonem pik, np:
5
K D 7 3
A W 6 3
K 9 7 4
lub
5
K D 7 3
K 9 6 5 3
A 10 9
Modernizujemy nieco gadżet 2§:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
?
Odzywka 2§ oprócz rąk inwitujących, będzie zawierać dodatkowo słabe ręce (do 9 PC) z pięciokartem pikowym w układzie 5Ş - 4+mł.
2¨ – automatyczne,
2© – wyłamanie się z konwencji. Alarm – partnerze mam singla pik.
Zaprzęgniemy do roboty przywołane transferowe 2©:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
?
2© – transfer na piki (także ze słabym wariantem);
2Ş – 5 pików, inwit do końcówki
inne:
pas – słabe z fitem karowym;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 piki, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, sign off;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 w starszych, inwit do końcówki;
3Ş – 5-5 piki/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4Ş.
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©(transfer na piki)
2Ş
?
pas - słabe na pięciu pikach;
2BA – inwit 5 pików i 4 kiery;
3BA – jw., inwit 5 pików i 4 kiery;
3§ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 trefle, odciążamy forsujący gadget 2¨;
3¨ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 kara.
3© – 5+pików i 4 kiery, aspiracje szlemikowe;
3Ş – 6-4 w starszych, inwit do końcówki;
Po zgłoszeniu przez otwierającego singletona pik:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
?
2© –  mam nietypowy (z singletonem pik) rebid 1BA.
2Ş – a ja mam nietypowy (słaby) gadżet 2§.
Dalej W licytuje:
                 2BA – z układem 1453,
                 3§ – z układem 1444.
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
?
pas – może się zdarzyć, że E posiada np: A10654,KW5,8,W876;
2Ş – słabość (7-9PC), przygotowanie sign-off; inne:
2BA – 5 pików, inwit do końcówki;
3§ – 5 trefli, inwit do końcówki (partner ma na pewno 3-4 trefle);
3¨ – inwit miltonowy;
3© – 5 pików i 4 kiery, zachęcajace do szlemika;
4© – j.w., bez aspiracji;
3Ş – 5-5, piki i kara (kolor + superfit), inwit do końcówki (kliknij tu);
3BA – 5 pików, bilans na końcówkę.
W typowej sekwencji po odpowiedzi 1©:
W
E
1¨
1©
1BA
2§
2¨
?
pas – wybór kontraktu, słabe z fitem karowym;
2© – 5 kierów, inwit do końcówki;
2Ş – 6 kierów i 4 piki, inwit do końcówki;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 kiery, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, inwit do dogranej;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 kiery/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4©.
.
Forsujący do końcówki checkback 2¨
W
E
1¨
1©
1BA
2¨
?
2¨ – forsing do dogranej; Pełna analogia do otwarcia 1§, tj.
3§ – (+), 2344;
3¨ – (+), 5 kar bez 3 kierów;
3© – (+), 5 kar i 3 kiery;
2BA – (+), 3343, ręka BA, zatrz. w kol. nielicytowanych (czarnych);
3BA – (-), jw.
2© – 3 kiery, może 
2Ş – bez fitu. 
Dalsza licytacja naturalna
Tu licytacja całkowicie analogiczna, ale w enigmatycznej odzywce 2©
W
E
1¨
1Ş
1BA
2¨
?
 (bez fitu pik) mieści się także układ z singeltonem pik.
.
Inwitujące zniesienia
W
E
1§/¨/©
2©/Ş
Taki przeskok oznacza dobry kolor 6-kartowy i przedział siły  9(8)-11 PC. 
Jeśli sześciokart trafi w singla, należy spasować nawet, gdy mamy ok. 14-15 PC. Zaś z fitem trzykartowym (9 atutów) trzeba podjąć próbę końcówki nawet z ładnymi 12 PC.             Jak licytować dalej?
W
E
1§
2Ş
?
 
2BA – co najmniej inwit do końcówki, zapewnia fit 2+;
3§/¨/© – naturalne, 5+  - silny wariant otwarcia 1§;
3Ş – inwit ogólny, tak licytujmy z trzykartowym fitem;
3BA – do gry;
4§ – kolor i fit, aspiracje, nie jest to ręka przesadnie silna (do 17 PC). Z większa siłą i fitem lepiej przejąć inicjatywę odzywka 2BA;
4¨/©– splinter, 3+ piki i trefle bokiem, siła do 17 PC;
4BA – Blackwood.
Naturalny schemat odpowiedzi obowiązuje także po innych otwarciach, np.:
W
E
1¨
2Ş
?
 
Z minimum:
pas – przy singletonie nawet z lekką nadwyżką,
3¨ – stary kolor, nie forsuje, ale partner z uzupełnieniem i nadwyżką powinien licytować;
Z nadwyżką:
2BA – pytający relay, obiecuje 2+ karty w kolorze odpowiedzi.
3§/© – nowy kolor, niekiedy ze zgrupowania, forsuje.
3Ş – inwit ogólny, tak licytujmy z trzykartowym fitem;
3BA – do gry.
4¨ - kolor plus fit, aspiracje.
4§/© - splinter.
.
Po silnym pytaniu przyjmujemy wariant naturalny:
W
E
1¨
2Ş
2BA
 ?
Z minimum:
3Ş- powtórzenie koloru wskazuje minimum siły, ale jak już wiemy z poprzednich rozważań, kolor jest wtedy co najmniej niezły.
Z maksimum:
3§/¨/© – lokalizacyjne, wskazanie wysokiej figury,
3BA – maksimum, wszystko w pikach, czyli modelowo pełny kolor (AKDxxx).
4§/¨/©autosplinter, maksimum.
4Ş – siedem pików.

Po odpowiedzi nadwyżkowej, końcówka jest przesądzona. Na odpowiedź wskazującą minimum siły (tu 3Ş) otwierający może spasować.

Jak licytować z misfitem w kolorze odpowiedzi?

1. Z niezbyt wyraźną nadwyżką – pasujemy. Ewentualnie, z dobrym długim kolorem otwarcia, powtarzamy ten kolor. Nie jest to zupełny sign-off, bo jeśli partner ma dwie pozytywne wiadomości: uzupełnienie w kolorze partnera i nadwyżkę w sile, powinien licytację podtrzymać
2. Z wyraźną nadwyżką – zwykle zgłosimy 3BA. Jednak z ręką wyraźnie układową, zgłaszamy boczny kolor wnosząc zainteresowanie grą w kolor własny. Dalsza licytacja jest zdroworozsądkowa, a więc oparta o dyrektywy licytacji naturalnej. Taka akcja będzie niezwykle rzadka, praktycznie może mieć miejsce u par grających otwarciem 1¨ o pełnej strefie siły (12-20/21 PC).

.
Sekwencja 1¨-2§
W
E
1¨
2§
?
Otwier. z minimum powtarza kolor otwarcia, nawet z kolorem 4-kartowym, 
a pozostałe rebidy są nadwyżkowe (rewersowe) – forsują do dogranej. 
Po rebidzie otw. 2¨, tylko rebidy odpowiadającego 2BA i 3§ nie forsują.
1BA półforsujące (6-11/12 PC bez fitu)
W
E
1©/Ş
1BA
?
Otwierający mając siłę nawet 14 PC i układ 5-3-3-2 ma po prostu pasować. 
Z siłą 15(16) PC w układzie 5332 ze starszą piątką preferujmy otwarcie 1BA.
 Unikniemy wtedy kłopotów w sekwencjach:
W
E
1©/Ş
1Ş/1BA(6-11PC)
2BA
2BA otwierającego jest inwitem do siły półpozytywnej (6-9 PC) u E. Taki inwit E ma przyjąć
już z dziewięcioma, a nawet z ładnymi ośmioma miltonami. Tak więc, na 2BA otwierający powinien
posiadać ok. 17 PC. Oczywiście, są ręce z którymi otwarcie 1BA wygląda bardzo nieestetycznie, np: A K D 8 3, 8 7, A D 6, 9 7 5
Zlokalizowane w dwóch kolorach figury wyraźnie namawiają do gry kolorowej. Otwórzmy więc 1Ş i po rebidzie 1BA licytujmy 2¨ – tu wyjątkowo z trójki.
.
Two over one
Wprowadzając Podniesienia Bergena pozbyliśmy się z odpowiedzi two-ower-one rąk z fitem nie gwarantujących bilansu na końcówkę. 
Tym samym, uzgodnienie koloru otwarcia poprzedzone two-over-one  forsuje do końcówki, np:
W
E
1Ş
2§
2Ş
3Ş
forsuje.Dzięki półforsującej odpowiedzi 1BA (6-11 PC), ręce BA z większą siłą (od ładnych 12 PC)  licytujemy przez 2§, a później forsujące już 2BA.
Wniosek: po two-over-one, jedynym nieforsującym rebidem odpowiadającego jest powtórzenie koloru odpowiedzi, np:
W
E
1Ş
2§
2Ş
3§
Z powyższego wynika, że nawet sekwencja:
W
E
1Ş
2§
2¨/©
2Ş
jest forsująca.
Zestawienie odpowiedzi po otwarciach 1©/Ş:
W
E
1©/Ş
?
1Ş (po 1©) – klasyczne, 4+piki, 6+PC; 1BA – półforsujace (6-11 PC),
2§ – 1) naturalne i forsujące, ale powtórzenie koloru - 3§ już nie forsuje;
          2) układ BA, może być z fitem w kolorze otwarcia;
2¨/© – 5+, nat. i fors. ale powtórzenie koloru - 3¨/© już nie forsuje;
2Ş (po 1©) – inwitujące zniesienie.
2BA – inwit z fitem 3+ kartowym;
3§ – fit 4-kartowy, 6-10PU (punktów ukłądowych);
3¨ – minisplinter (13+PU ale do 11 PC, czyli za mało na splintera);
3©/Ş – blok;
3Ş/© – splinter; 4§/¨– splinter;
3BA – bilans na końcówkę 4 w kolor otwarcia (szybko do celu);
4©/Ş – duży układ, mała siła;
4© (po 1Ş) – splinter z renonsem;
Nieco inaczej licytujemy w trudnej sekwencji 1¨-2§. Tu w 2/1  zawarte są także inne nie forsujące do dogranej ręce (oprócz longera 6+): a) inwitującą rękę bezatutową; b) kolor + fit w sile inwitu. Przecież po 1¨ nie gramy półforsującym 1BA jak po otwarciu w starszy. Dlatego w tej sekwencji dopuszcza sie jeszcze wyhamowanie w 2BA, 3§ lub 3¨.
.
NIEZWYKŁE  SEKWENCJE
a)
 
b)
 
c)
1Ş-1BA
 
1Ş-1BA
 
1Ş-1BA
2§-3¨/©/Ş/BA
 
2¨-3©/Ş/BA
 
2©-3Ş/BA
Półforsująca odpowiedź 1BA daje bilans tylko na 1BA/2BA Nieforsujący rebid 2§ nie obiecuje nadwyżki honorowej. Skąd więc u odpowiadającego ten entuzjazm w licytacji, skąd wziął się nagle bilans na przeskok?
Odpowiedź może być tylko jedna. Informacja o bocznym kolorze u partnera wybitnie wzmocniła kartę E.
Wszystkie, wymienione sekwencje oparte są o znakomity, co najmniej pięciokartowy fit w kolorze rebidu i oznaczają:
- kolor boczny = wartości w tym kolorze, przy braku bocznych wartości;
- 3 w kolor otwarcia = cue-bid honorowy (fit wykluczony), przy braku bocznych wartości;
- 3BA (po rebidzie 2§/¨) = stopery boczne;
- 3BA (po rebidzie 2©) = krótkość pik!! (przy tak silnie uzgodnionym kolorze starszym kontrakt 3BA jest wykluczony).
W otw. 1§ przedział silnej ręki treflowej zaczyna się od ładnych 15 PC, co nie upoważnia do odwrotki. Więc klasycznie, z przedziałem siły 15-16 PC:
W
E
1§
1Ş
3Ş
 
3Ş - 4 piki i 5+ trefli, 15-16 PC. 
W omawianej sekwencji 3Ş nie wyklucza singletona. Można się o niego spytać odzywką relay (tu 3BA). Z powyższego wynika, że sekwencje:
W
E
1§
1Ş
4¨/©
 
4¨/©– splinter (z uk. 4225 – licytujemy 4§), obiecują większą siłę, tj. 17-18 PC.  Tak więc dopiero z siłą 19+PC (5 trefli - 4 piki) głosimy odwrotkę 2¨, przejmując jakby stery dalszej licytacji w swoje ręce. Sekwencja:
W
E
1§
1Ş
3§
 
3§ to  6+  dobrych § i inwit (15-17PC). Z większą siłą - fors. 2§
.
2§ - PRECISION
strefa otwarcia 2§ wynosi 11(10)-14 PC,unikamy otwarcia 2§ ze zbyt słabym kolorem.
W
E
2§
?
2¨ – relay, pytanie o skład;
2©/Ş – 5+, nie forsuje;
2BA – naturalne, bez starszej czwórki, może być fit 3-kartowy, inwit do 3BA,
3§ – inwit kolorowy (nie blok!!), bez starszych czwórek.
3©/Ş – 6+, inwit do końcówki;
3¨ – 6+, tylko inwit;
3BA – bilansowe;
4§ – blokujące, jak blokować to wysoko;
4¨ – 5-5 na kolorach starszych, mini-maksi - bilans tylko na końcówkę lub aż na szlemika. Partner wybiera fit, a my pasujemy z wariantem mini, licytujemy Blackwooda z maksi. Z takim układem i siłą pośrednią głosimy relay 2¨.
4©/Ş,5§ – do gry.
W
E
2§
2¨
?
 
2©/Ş – 4 kiery/piki, (+/-); 
2BA – 6+trefli, bez singletona (+); 3§ – 6+ trefli, (-);
3¨/©/Ş – wyraźnie nadwyżkowe, ręka jednokolorowa z licytowanym singletonem, modelowy układ 6-3-3-1, (+);
3BA – pełny kolor treflowy, bez singletona, (+).
W
E
2§
2¨
2©
?
Dalsza licytacja naturalna:
2Ş – forsuje i jak to bywa z trzecim kolorem – niby jest naturalny (tu 5+), ale czasami, gdy brak stopera w kolorze czwartym, może być z wartości (partner ma z trzema kartami podnieść do 3Ş, a bez fitu zgłosić: ze stoperem w karach - 2BA, bez stopera  – 3¨, jako czwarty kolor);
2BA – nie forsuje,  3§ – nie forsuje;
3¨trzeci kolor (podobnie jak w przypadku odzywki 2Ş)
.
W
E
2§
2¨
2BA
?
3§ – mimo, że 2BA wskazuje nadwyżkę, 3§ nie powinno być forsujące, gdyż niekiedy E zalicytuje 2¨, by poszukać czwórki starszej, np. przy tak słabej ręce:
3©/Ş – naturalne, próba uzgodnienia longera;
3¨ - może być naturalne (wtedy 6+ bo z pięciokartem będziemy mieli albo fit treflowy, albo rękę dobrą do BA), ale w pierwszym czytaniu traktujemy tę odzywkę jako próbę przelicytowania zatrzymań w kolorach starszych, przy ficie treflowym. Otwierający licytuje: 3BA – ze stoperami w obu starszych, przy jednym – pokazuje je: 3© lub 3Ş;
4§ – forsujące, zaproszenie do cue-bidu;
W
E
2§
2¨
3§
?
3©/Ş – naturalne, próba uzgodnienia longera;
3¨ - może być naturalne (wtedy 6+ bo z pięciokartem będziemy mieli albo fit treflowy, albo rękę dobrą do BA), ale w pierwszym czytaniu traktujemy tę odzywkę jako próbę przelicytowania zatrzymań w kolorach starszych, przy ficie treflowym. Otwierający licytuje: 3BA – ze stoperami w obu starszych, przy jednym – 3© lub 3Ş;
4§ – forsujące uzgodnienie trefli, aspiracje;
W
E
2§
2¨
3¨*
?
3©/Ş – naturalne, z aspiracjami. Bez aspiracji głosimy 4©/Ş;
4§ – forsujące, zaproszenie do cue-bidu;
4¨ - Gerber (można przyjąć zasadę, że natychmiastowe zgłoszenie koloru wskazanej przez partnera krótkości, jest zawsze Gerberem na treflach).
.
Forsujący rebid 2§
W
E
1§
1©
2§
 ?
2¨ – od 10 (9) PC, skład dowolny.       Zaś siłą 7-9 PC licytujemy:
2© – 5+ kierów;
2Ş – 4 kiery i 4 piki. Mimo siły tylko 7-9PC forsuje na jedno okrążenie. Jeśli trafimy na cztery piki u partnera, mamy wtedy 22 PC, uzgodniony kolor starszy i układ 5-4, co daje lekko naciągnięty bilans na końcówkę (podniesienie 3Ş jest więc zachęcające),a jak W nie będzie miał czwórki pików, to coś zalicytuje.
2BA – z bilansu;
3§ – z bilansu;
3¨ – 4 kiery i 6 niezłych kar, nie forsuje;
3© – solidny kolor sześciokartowy, do 8PC, bo z silniejszą kartą zastosowalibyśmy 2© - inwitujące zniesienie (np.W3,KDW863,765,86);
3Ş – nie może być naturalne, a więc splinter, singleton pik (zasadniczo tylko 4 kiery, z pięcioma liytujemy 2©), 4+ trefle, 7-9(10) PC;
3BA – 3433, z bilansu, ręka wyraźnie zorientowana do BA
W
E
1§
1Ş
2§
 ?
2¨ – od 10(9) PC, skład dowolny;
zaś siłą 7-9 PC licytujemy:
2© – 5 pików – 4+ kiery (odzywka ta jednak forsuje, gdyż jeśli trafimy na cztery kiery u partnera mamy wtedy 22 PC uzgodniony kolor starszy i układ 5-4, co daje lekko naciągnięty bilans na końcówkę, zaś mając tylko 3 kiery, partner coś zalicytuje, choćby 2Ş);
2Ş – 5 pików, nie forsuje; itd...
Dalsza licytacja naturalna, a więc po słabej licytacji odpowiadającego, 2BA i 3§ otwierającego nie forsują.
.
W
E
1§
1©
2§
2¨
?
 
Już wiemy, że rebid 2§ wyklucza 4 kiery, więc otwierający może mieć rękę dwukolorową:
a) 5+trefli i 4 piki,
b) 5+trefli i 4 kara
lub rękę jednokolorową, jeśli z 5-3-3-2 to silniejszą od otwarcia 1BA lub 6+ trefli od 15 PC.
Zestawienie odpowiedzi na relay 2¨:
2© – (powtórzenie koloru odpowiedzi) układ dwukolorowy z czterema karami,
2Ş – (drugi kolor starszy)układ dwukolorowy z czterema pikami,
a z ręką jednokolorową:
2BA – 5-3-3-2,
3§ – 6+ trefli bez singletona,
3¨/©Š/Ş – 6+ trefli i wskazany singleton (modelowy układ 6-3-3-1).
Z układem 4144 (19+PC) otwierający daje forsujący rebid 1Ş (po 1©).
W
E
1§
1Ş
2§
2¨
?
 
Przypominam, że 2§ wyklucza tym razem 4 piki.
Mechanizm jest ten sam, ale dochodzi układ 1444, a więc:
2© – 5+trefli i 4 kiery lub trójkolorówka 1444, 18+PC (po relayu 2Ş, W z 3-kolorówką licytuje 2BA!, 3§= 6 trefli, 3¨= 1435,3©= 2425, 3Ş= 3415),
2Ş – 5+trefli i 4 kara (4 pików mieć nie możemy),
2BA – 5-3-3-2,
3§ – 6+ trefli bez singletona,
3¨/©Š/Ş – 6+ trefli i wskazany singleton (modelowy układ 6-3-3-1).

To już wszystko, dalsza licytacja naturalna.

.
NATURALNA  ODWROTKA
W
E
1§
1©Š/Ş
2¨
 
2¨ jest dwuznaczne:
1) naturalne, 5+ kar, od 19 (18) PC
2) fit 4+ w kolorze partnera, od 19 (18) PC
Dalsza licytacja naturalna, a więc bez  szczebelków. A co z fitem trzykartowym? Z układem bezatutowym licytujemy 2BA, czyli sekwencja:
W
E
1§
1©Š/Ş
2BA
 
nie wyklucza trzech kart w kolorze partnera (ani 4 pików po 1©).
Z longerem bocznym  5+ licytujemy jego kolor, czyli:
W
E
1§
1©
2§
 
2§ – nie wyklucza 3 kierów (ale wyklucza 4 kiery).
Ogólna zasada: Z czterema kartami w kolorze odpowiedzi i siłą 19 (18) +PC, otwierający licytuje 2¨, a następnie w kolejnym okrążeniu uzgadnia ten kolor.
Dalsza licytacja po odwrotce:
W
E
1§
1©
2¨
2Ş (4-4)
?
3© –  4+ kiery
pozostałe odzywki otwierającego wskazują wariant z longerem karowym 5+:
2BA – 5 kar, modelowo układ 5-3-3-2, ale będziemy tak licytować także z układem 5 kar - 4 trefle czekając na 3§ partnera, które wskażą układ 4414;
3§ – czwarty kolor, czyli 5 kar i obawa o trefle,
3¨ – 6+ kar,
3Ş – 4 piki, sugeruje 5 kar z boku, ale może uznamy niekiedy, że lepiej uzgodnić piki 4-4 zamiast kierów 5-4;
3BA – 5 kar-3-3-2, ręka zorientowana do BA, oczywiście tu z zatrzymaniem w kolorze nie licytowanym - czyli w treflach, minimum siły
.
Zestawienie odpowiedzi na naturalną odwrotkę:
W
E
1§
1Ş
2¨
?
Licytujemy, co mamy:
2© – 4+ kiery,
2Ş – 5+ pików,
2BA – BA,
3§ – 5+trefli, tylko 4 piki (z pięcioma pikami - 2Ş),
3¨ – 5+kar, j.w.,
3© – splinter, 7-9(10) PC, 4 piki - 4+kara (z pięcioma pikami, zgłaszamy ekonomiczne 2Ş);
4§ – splinter, j.w.,
3Ş – 6 pików, dobry kolor, (+),
3BA – 4333(-).
W
E
1§
1©
2¨
?
2© – 5 kierów,
2Ş – 4 kiery, 4 piki,
2BA – BA,
3§ – 5+trefli, tylko 4 kiery (z pięcioma - 2©)
3¨ – 5 kar, j.w.,
3© - 6 kierów, dobry kolor, (+)
3Ş – splinter, 7-9(10) PC, 4 kiery - 4+kara (z pięcioma kierami, zgłaszamy ekonomiczne 2©)
4§ – splinter, j.w.,
3BA – 4333 (-).
.
Acol w otwarciu 1§
W
E
1§
1¨
2¨
 
2¨ - forsing do dogranej, na dowolnym układzie, bo
W
E
1§
1¨
?
 
2©/Ş - ręka podacolowska;
2BA - 23-24PC.
Zestawienie odpowiedzi ręki słabej:
W
E
1§
1¨
2¨
?
2© – transfer, 4+ piki; otwierający przyjmuje transfer zawsze z czterema pikami, a także z trzema, jeśli ręka nie jest zrównoważona.Gdy ma inny solidny kolor, to powinien go zalicytować mimo 3 pików. Powtarzam, jeśli mamy układ zrównoważony to z 4 pikami licytujemy 2Ş, a z trzema - 2BA (po 2BA - transfer i stayman odwrotny);
Uwaga: wyższe odzywki oznaczają, że mamy 0-3 piki.
2Ş – transfer na BA bez 4+pików, ręka BA i semi-BA, także ręce na kolorach młodszych, nawet 5-5.
.
A dalej?
Proszę zauważyć, iż miana kolorów młodszych były już głoszone, ewentualne kontrakt treflowy grany będzie z ręki silnej, karowy - niestety ze słabej. Transferowe zgłaszanie kolorów młodszych nie jest więc potrzebne:
3§ – 5+ trefli (pieciokart z dwoma figurami lub znośny sześciokart; ze słabszym longerem zgłaszamy 2Ş – transfer na BA);
3¨ – 5+ kar, j.w;
2BA – 5+kierów, j.w (przy układzie 5-5 jakość kierów może być gorsza);
Dwie kolejne odzywki przeznaczamy na konwencję 5431:
3© – singel kier, układ 5-4 lub lepszy w kolorach młodszych w sile 6/7-11PC;
3Ş – singel pik, jw.;
I jeszcze rzadki przypadek:
3BA – mieliśmy inwit do 3BA (11-12PC) bez starszej czwórki.
Uwaga:1) 2-kolor. piki i inny licytujemy ekonomicznie, zaczynając od transferu 2©; 2) dwukolorówkę 5-5, kiery z młodszym licytujemy zaczynając od wskazania 5 kierów odzywką 2BA.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
3©
3Ş
?
2Ş – transfer na BA, wyklucza 4+ piki (wtedy transfer 2©);
3Ş – ponieważ wcześniej wykluczyliśmy u E więcej niż 3 piki, odzywka ta może teraz spełniać rolę transferu na kontrakt 3BA, a więc oznaczać brak fitu kierowego. Chodzi o to, by 3BA nadal grane było z silnej ręki. Jednak 3BA(E) - powinno być też naturalne, ale na pewno ze stoperem w pikach.
.
Jeśli partner ma typowy negat (co najwyżej 6 PC), to szlemiku nie ma co myśleć. Jedynie powinniśmy dokonać wyboru właściwej końcówki. Natomiast, gdy partner ma 7+ PC, to inwit szlemikowy wyjdzie z jego strony.
Ponieważ nasze 2BA może być z pięciokartem starszym, więc wręcz narzuca się stosowanie Staymana odwrotnego.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
?
Fakt, że licytacja jest sforsowana do końcówki, pozwala otwierającemu głosić 2BA z ręką nie do końca bezatutową.
Często będzie to odzywka przejściowa (waiting) otwierająca, najlepiej jak można, przedpole do uzgodnienia koloru starszego.
3§ – zmodyfikowany Stayman odwrotny;
3¨ – transfer na kiery z piątką (E mógł zgłosić kiery wcześniej odzywką 2BA. Może nie zrobił tego, gdyż ma je zbyt słabe/krótkie;
3© – układ 5 trefli i 4 kara (pików E mieć nie może – to już wiemy), wnosi zainteresowanie grą w kolor młodszy, a więc zwykle niesie lekkie aspiracje szlemikowe, jednak siła negatu, bo z ręką półpozytywną stosujemy konwencję 5431 po 2¨, lub zgłaszamy kolor niezłej piątki bezpośrednio (możliwy jest także układ 3244 przy górze negatu);
3Ş – układ 5 kar i 4 trefle jw. Dalej 4§/¨ otwierającego to uzgodnienie i jednocześnie pytanie o asy;
3BA – naturalne, bez aspiracji, raczej bez starszej trójki (modelowo 2245 lub 2254), gdyż nie nastąpiła próba uzgodnienia ewentualnego pięciokartu starszego otwierającego.
Zmodyfikowany Stayman odwrotny
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
?
3¨ – mam dokładnie 4 kiery (nie wyklucza 5 pików);
3©Š/Ş –  5 kierów/pików (jeśli 5 pików, to bez 4 kierów);
3BA – brak czterech kierów i piątki starszej.
 
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨(4 kiery)
?
3Ş – 4 kiery,
3© – 3 piki, oczywiście bez czterech kierów,
3BA – brak czterech kierów i trzech pików (domyślamy się, że E ma 3 kiery i sprawdzał, czy partner nie ma czasem pięciu).
.
Blackwood negatywny
Słaba ręka jak już powiedzieliśmy nie pyta o asy. Pytać może tylko silna. Ale odpowiadający może mieć najwyżej 6(7) PC więc tradycyjne drabinki nie mają sensu. Dwóch wartości nie będzie nigdy, nie mówiąc już o 3 lub 4.
Stąd proponujemy inne odpowiedzi na Blackwooda 4BA:
I szczebel = 0 wartości (to się będzie często zdarzać i dobrze by było móc się zatrzymać wtedy w 5§);
II szczebel = 1 wartość (z 5);
III szczebel = 1 wartość + dama atu (więcej mieć nie można).
Sekwencja:
W
E
1§
1¨
2¨
2©
?
 
2© = 4+ piki;
Transfer przyjmujemy ZAWSZE z 4+pikami.
Z ręką bezatutową (lub zbliżoną, do bezatutowej), licytujemy 2BA.
Z ręką zdecydowanie jednokolorową licytujemy to o co woła nasza karta, czyli 3 w swój kolor nawet mimo fitu 3-kartowego.
2Ş z trójki będziemy licytować z ręką kolorową (z jakimś singletonem), jako odzywkę wyczekującą (waiting), gdy jesteśmy zainteresowani sfitowaniem naszego koloru bocznego.
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2Ş
 ?
2BA - jednak naturalne!, bez pięciokartu bocznego;
3§/¨/© -  pięciokart;
3Ş - 5 pików, ręka kolorowa, a więc układ 5-4, by ewentualnie zagrać w kolor rozłożony 4-4;
3BA - jest bezsensowne jako naturalne, a wiec 5 pików ręka BA, modelowo 5-3-3-2;
4§/¨/© - splinter na 6+ pikach
W sekwencji:
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 ?
Jak zwykle po BA stosujemy Staymana i transfery, a więc:
3§ - Stayman odwrotny,
3¨ - transfer na kiery (5+kierów),
3© - transfer na piki (6+! pików),
3BA - naturalne, niechęć do uzgodnienia kolorów starszych (modelowo 4 piki i dubel kier),
4§/¨ - układ 4piki - 5+ niezłych trefli/kar, góra negatu.
.
Stayman odwrotny cd.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 3§(So)
?
3¨ - 4 kiery, możliwe 3 piki;
3© - 5 kierów, możliwe 3 piki;
3Ş - 3 piki, brak 4/5 kierów;
3BA - pozostałe;
4§/¨ - licytowana piątka w układzie, z którym nie chcemy grać 3BA, a więc np. 1345 lub 1354.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 3§
3¨(4 kiery)
?
3Ş = 4 kiery;
3© = 5 pików;
3BA = brak powyższych, E zapewne sprawdzał czy W nie ma 5-ciu kierów.
.
3BA = (silny wariant negatu) układ BA bez starszej czwórki w sile 11(12) PC,
W
E
1§
1¨
2¨
3BA
?
4§ – pytanie o układ
4¨ – pytanie o 5 wartości na uzgodnionych karach (może być z pięciokartu, gdyż fit karowy jest zapewniony);
4©/Ş – pytanie o 5 wartości na uzgodnionych kierach/pikach (z sześciokartu lub silnego pięciokartu).
W
E
1§
1¨
2¨
3BA
4§
?
Zupełnie na chłopski rozum, a więc nic nie trzeba pamiętać:
4¨ – 3343
4© – 2344
4Ş – 3244
4BA – 3334
.
Uzupełnieniem acola będą skaczące dwukolorówki, dzięki którym odciążona zostanie odzywka 2¨ - ACOL.
W
E
1§
1¨
?
 
Powyższe skoki oznaczają układ 5-5 w sile forsingu do dogranej:
3© = kiery+młodszy (3Ş = relay-pytanie o młodszy, 3BA=inwit);
3Ş = piki+młodszy(3BA = relay-pytanie o mł);
4§ = STARSZE !!! (4¨/© = kolor uzgadniamy transferem,).
4¨ = młodsze (sprawa rozgrywającego w młodszy jest już rozstrzygnięta, 4©/Ş=pozytywne uzgodnienie
    odpowiednio trefli/kar, 5§/¨=słabe.
.
Multi
Otwarcie 2¨ Multi (6-10 PC na sześciokarcie starszym, brak silnych wariantów, wykluczona druga starsza czwórka).
W
E
2¨
?
2©Š - a) do koloru partnera, do gry;
          b) naturalne, dobry kolor 5+, GF;
2Ş - a) do koloru partnera, do gry, obiecuje dobre kiery (inwituje 4©);
          b) naturalne dobry kolor 5+, GF;
2BA - pytanie, co najmniej inwit do dogranej, po którym:
              3§ - (+) ładna ręka, nie wiadomo jeszcze na jakim kolorze,
              3¨ - (-) z kierami, transfer, teraz 3© jest do pasa;
              3©Š - (-) z pikami, transfer, teraz 3Ş jest do pasa;
3§, 3¨ - naturalne, F1:
3©Š - taktyczne, pasuj z kierami lub licytuj 3Ş z pikami (pass or correct);
4§ - żądanie pokazania transferem koloru otwarcia;
4¨ - pokaż kolor otwarcia bezpośrednio - naturalnie;
końcówka - sign off na własnym kolorze;
4BA - pytanie o asy na 4 wartości (mam silną układową rękę i nie chcę, by król w kolorze partnera pojawił sie jako piąta wartość w pytaniu o asy).
W
E
2¨
2BA
3§(+)
 ?
3¨ = pytanie o kolor, pokazujemy przeciwny, by rozgrywała ręka nieinformacyjna (3©=piki, 3Ş = kiery),
        dalej relay jest pytaniem o singla, odpowiedzi jak zwykle (powrót=brak, 3BA=najdalszy singel itd.);
3© = konwencja "slash" - pasuj z kierami, licytuj z pikami (pass or correct);
3Ş = pasuj z pikami, licytuj z kierami;
4§ = żądanie pokazania transferem koloru otwarcia;
4¨ = pokaż kolor otwarcia bezpośrednio - naturalnie;
W
E
2¨
2©
2Ş
 ?
(mając 7 kierów, W może zalicytować 3© zamiast pasować na 2©)
2BA - zwiadowcze, może być w ramach inwitu do końcówki, na którą szanse pojawiły się z racji tego, że partner ma piki;
3§/¨ - układ 5©Š-5§/¨, GF,
3©Š  - 6+ kierów, GF (z pięciokartem – 3BA),
.
W
E
2¨
2BA
3§
3¨
3©
?
3§ = ładna ręka; 3¨(relay), 3© = piki;  teraz:
relay (tu 3Ş) to pytanie o singletona, odpowiedzi naturalnie, ale powrót na kolor uzgodniony na najniższej wysokości
oznacza brak singla, a 3BA to zawsze singel najbardziej oddalony (tu: kierowy);
wyższe = cue-bid
W
E
2¨
2BA
3¨
 ?
3¨ = brzydka ręka na kierach i teraz:
3© = sign off; 3Ş = relay, pytanie o singla, odpowiedzi naturalnie jak wyżej.
W
E
2¨
4§
?
 
4¨/© = teksas, wskazanie ręki z kolorem kierowym/pikowym;
.
Po interwencji:
a) kontrą:
   - pas - 5+ kar, dopuszcza grę 2¨ z ktr. w przypadku zastania co najmniej dubla u otwierającego;
   - rekontra - licytuj relay (2©) i pasuj na wszystko, ja zadecyduję;
   - inne -  bez zmian;
a) kolorem na wysokości 2:
   - kontra - karna;
   - nowy kolor - jeżeli starszy, to do koloru partnera;
   -  3§/¨= jeśli jesteśmy przed pasem - naturalne, forsujące, ale jeśli jesteśmy już po pasie,
                    to jest to wskazanie wartości z fitem w kolorze otwierającego;
   - 2BA - bez zmian: pytanie;
c) kolorem na wysokości trzech:
    - kontra - karna;
    - kolor starszy na wysokości 3 = do długości (pasuj lub przenieś na drugi starszy, tzn. po 3© licytuj z pikami 3Ş, a po 3Ş licytuj z kierami 3BA, by końcówkę w kiery mógł grać partner).
Analogicznie może to być też silna ręka na własnym  kolorze i np. drugim kolorze młodszym. Jest praktycznie niemożliwe, by partner miał na otwarcie ten sam kolor.Pokaże więc na swój własny poprzez 3Ş (po 3©) lub sztuczne 3BA (po 3Ş), a my mając silną rękę, odlicytujemy to zgłaszjąc np. kolor boczny.
    - 3¨ (po 3§) = naturalne, forsujące;
    - 4§ (po 3¨) = naturalne, forsujące;
    - 4§ (po 3§) = pokaż teksasem swój kolor;
    - 4¨ = zawsze, pokaż swój kolor;
    - 4©/Ş = sign-off na własnym kolorze;
.
Otwarcia dwukolorowe
2© = układ 5-5 lub lepszy, kiery i inny, 6-10 PC;
2Ş = układ 5-5 lub lepszy, piki i młodszy, 6-10 PC.
W
E
2©
?
2Ş - do koloru partnera;
2BA - pytanie o drugi kolor, co najmniej inwit do końcówki, odpowiedzi:
         3§/¨ - naturalne (po tej odzywce 3© nie forsuje);
         3© - kiery i piki (po tej odzywce 3Ş jest forsujące);
3§/¨ - naturalne, kolor 6+, nie forsuje, ale partner z dublem może podnieść;
3© - blokujące;
3Ş - inwit na bardzo dobrym własnym kolorze 6+.
W
E
2Ş
?
2BA - pytanie o drugi kolor, co najmniej inwit do końcówki, odpowiedzi:
              3§/¨ - naturalne (po tej odzywce 3Ş nie forsuje);
              3© - kiery i piki (po tej odzywce 3Ş jest forsujące);
3§ - do koloru partnera,
3¨/© - naturalne, kolor 6+, nie forsuje, ale partner z dublem może podnieść;
3Ş - blokujące;
.
Przejście do licytacji szlemowej:
- po odpowiedzi 2BA bezpośrednie uzgodnienie koloru młodszego jest inwitem do końcówki w tym kolorze;
- zgłoszenie najbliższego koloru bocznego jest silnym uzgodnieniem koloru starszego;
- zgłoszenie drugiego koloru bocznego jest silnym uzgodnieniem koloru młodszego
- po silnym pytaniu 2BA, powrót na pierwszy kolor otwierającego jest sign-off (wskazuje na posiadanie ręki,
    z którą zalicytowanie końcówki uzależnialiśmy od drugiego koloru otwierającego lub na licytację blefową);
Przykład:
W
E
2©
2BA
3§
 ?
3¨ - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru starszego: kierów;
3© - nF;
3Ş - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru młodszego: trefli;
4§ - inwit do końcówki treflowej.
.
Po interwencji:
A) kontrą:
- rekontra = silna, wskazuje chęć łapania przeciwników na kontrę karną;
- 2BA = pytanie o drugi kolor otwierającego;
- odejście w nowy kolor = sign-off na własnym kolorze;
- podniesienie koloru otwarcia = blok;
B) kolorem:
- kontra = do koloru partnera na poziomie dwóch, ale karna - na poziomie 3;
- 2BA = pytanie o drugi kolor;
- podniesienie koloru otwarcia = sign-off;
- nowy kolor = do koloru partnera;
.
Konwencja Drury
W
N
E
S
   
pas
pas
1©
pas
?
 
2§Drury, fit kierowy i siłę ok. 10 PC.
2Ş – 4+ kiery, dowolny singleton, ok. 10 PC (relay 2BA otwierającego pyta o krótkość);
2BA – kiery i longer boczny w pikach, czyli kolor z fitem (modelowo 5-4-2-2 i typowy miltonaż), ok. 10 PC;
3§/¨ –czyli kolor z fitem,jw.;
W
N
E
S
pas
pas
1©
pas
2§
pas
?
 
2© – otwarcie podlimitowe, sign-off,
2¨ – pytający relay;
4© – do gry;
2BA= ok.17PC w równym (z 15-16 należy preferować otwarcie 1BA)
inne – naturalne, z aspiracjami szlemikowymi; ,
3§/¨ to układ 5-5, 2Ş – 6-4.
.
W
N
E
S
pas
pas
1©
pas
2§
pas
2¨
pas
?
2© - zejście na kolor uzgodniony oznacza minimum; trzy atuty i ręka słabsza od maksymalnej LUB cztery atuty
i ręka minimalna. Odzywka ta nie forsuje. Jeśli odpowiadający podejmie jednak próbę jej zagrania (np. poprzez boczny kolor = inwit),
wolno też zatrzymać się w 3BA.
Wyższe - z rękami z co najmniej lekką nadwyżką i przesądzają one końcówkę:
2Ş - trzy atuty, singleton boczny (2BA pyta o jego kolor).
Analogia do sekwencji: pas-1©-2Ş (z singlem)
2BA - cztery atuty bez singla (ręka przesadzająca grę kolorową);
3§ - trzy atuty i maksimum, można zagrać także 3BA.
Trzecioręczne otwarcie 1Şuogólnione Drury
W
N
E
S
pas
pas
1Ş
pas
2§
pas
?
 
2§uogólnione Drury, dwuznaczne:
 1. fit pikowy i siła ok. 10 PC.
 2. dokładnie 4 kiery i siła ok. 10 PC
2BA - 4+piki, dowolny singleton, ok. 10 PC (3§ otwierającego pyta o krótkość)
3§/¨/© – 4 piki i longer boczny, czyli kolor z fitem (modelowo 5-4-2-2), ok. 10 PC,
.
Po 2§ Drury, otwierający licytuje:
2© – otwarcie podlimitowe z czterema kierami;
2Ş – otwarcie podlimitowe bez czterech kierów,
2¨ – sztuczne, prosi odpowiadającego o opisanie jego karty,
inne – naturalne, forsują do dogranej.
W
N
E
S
pas
pas
1Ş
pas
2§
pas
2¨
 
?
2© – dokładnie cztery kiery, bez fitu pikowego, ok. 10 PC;
2Ş zejście na kolor uzgodniony; trzy atuty i ręka minimalna LUB cztery atuty i ręka minimalna bez singla.
Odzywka ta nie forsuje. Jeśli odpowiadający podejmie jednak próbę jej zagrania końcówki, wolno też zatrzymać się w 3BA.
Wyższe odpowiedzi, z rękami z co najmniej lekką nadwyżką, przesądzają końcówkę:
2 BA - trzy atuty, singleton boczny (3§ pyta o jego kolor).
Analogia do sekwencji: pas-1Ş -2BA (z singlem)
3§ - cztery atuty bez singla (ręka przesadzająca grę kolorową).
3¨ - trzy atuty i brak singla,  można zagrać także 3BA.
.
Otwarcie 1©/Ş– metodyka licytacji szlemowej
W
E
1Ş
2§
2¨
 ?
Każda odzywka E, poza 3§ (powtórzenie koloru), forsuje do dogranej. Możemy więc na kilka sposobów uzgodnić piki.
W
E
1Ş
2§
2¨
?
a) 2Ş = przejecie inicjatywy, ręka z aspiracjami;
b) 3Ş = przystanek na drodze do 4Ş. Partnerze, moja karta jest urodziwa, 
ale niezbyt silna (wystarczy dobra lokalizacja figur).
Po takim przystankowym 4Ş otwierający, mając przecietną kartę, głosi końcówkę (obrońcy nie dowiedzą się już niczego o naszych kartach), a dopiero z sznsami na szlemika zgłasza krótkość lub cue-bid honorowy.
c) 4Ş = w Polsce skok na 4 traktowany jest jako komunikat: partnerze, ostrzegam cię, mam zupełne minimum. Obrońcy nie dowiedzą się już niczego o naszych kartach, a tym samym będą mieli utrudniony wist.
Mamy także sekwencję 1©/Ş-3BA, miltonowe podniesienie do końcówki w starszy, wg zasady szybko do celu
Przjściowe 2§ zamiast 3BA zalicytujemy np. z czwórką kierową, 
by nie zaprzepaścić uzgodnienia tego koloru na dwóch czwórkach.
Kolejna sekwencja:
W
E
1Ş
2§
2Ş
?
4Ş = minimum;
3Ş = przystankowe (lekka nadwyżka);
2BA(a później uzgodnienie pików) = 15+PC z fitem;
Uzgodnienie kierów:
W
E
1Ş
2§
2©
?
4© = minimum;
3© = przystankowe (lekka nadwyżka);
2BA(a później uzgodnienie kierów) = 15+PC z fitem;
Forsujące 2BA
W
E
1Ş
2§
2¨/©
2BA
2BA może być licytowane z fitem pikowym.
O ile jednak 2Ş ukierunkowuje nas na grę kolorową, to 2BA wskazuje kierunek bezatutowy, zrównoważony charakter ręki.
.
Czwarty kolor
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
Uzgodnienie pików może być poprzedzone czwartym kolorem.Modelowym 
na tę okoliczność przykładem jest sekwencja deskryptywna (opisowa).
Zasadniczo czwarty kolor służy jednak innym celom, komunikuje:
Partnerze mam kłopoty z wyborem ostatecznego kontraktu, proszę cię o pomoc! Zwykle chodzi o wybór miedzy grą kolorową a bezatutową.
Podniesienie koloru odpowiedzi jest zawsze nadwyżkowe:
W
E
1Ş
2§/¨/©
?
 
Z fitem i nadwyżką uzgadniamy kolor odpowiedzi. Z minimum najpierw powtarzamy kolor otwarcia.
Ważna sekwencja:
W
E
1Ş
2©
?
 
Z fitem trzykartowym w układzie 5-3-3-2 licytujemy:
2Ş – z minimum, a później uzgadniamy kiery;
2BA i później uzgadniamy kiery – z nadwyżką, 15+PC
Z fitem trzykartowym w układzie 5341(5314) licytujemy:
3BA – z minimum, minisplinter (4§ jest pytaniem o singla),
Sekwencja deskryptywna, np:
W
E
1Ş
2©
3§
3BA
4©
 
4©= układ 5314, ok. 16 PC.
Z fitem czterokartowym:
4§/¨splinter,
4© – minimum siły bez singla,
3© – maksimum siły bez singla.
.
KONTRA  Z  FITEM
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2§
ktr.
     
Po interwencji drugiego obrońcy na poziomie jednego i dwóch (bez skoku) kontra otwierającego wskazuje 3-kartowy fit w kolorze odpowiadajacego. 
Na kontrę z fitem nie są wymagane żadne specjalne nadwyżki. 
Można spasować ewentualnie z fitem 3-kartowym z bardzo brzydką kartą, żeby nie zachęcać partnera do dalszej licytacji.Konsekwencją włączenia do systemu licytacyjnego kontry z fitem  jest konieczność stosowania przez otwierającego trapping pasa. Zaś zadaniem odpowiadającego jest w miarę możliwości, jak najczęstsze wznawianie licytacji kontrą
Sekwencje krótkościowe
Zasada
a) Bez singla otwierający powtarza swój najbliższy longer (z ręką wyraźnie minimalną - głosi końcówkę).
b) Singla sprzedajemy w sposób naturalny, ale... - jeśli po drodze napotykamy na odzywkę 3BA (lub kolor w którym singla być nie może), to informuje o singletonie najbardziej odległym.
Wszystkie problemy związane z ujawnianiem krótkości rozwiązujemy "na głowę", wg przyjętych powyżej schematów.
.
A) Konwencja 5-4
1§
1©
 
1¨
1Ş
3©
3Ş(R)
 
3Ş
3BA(R)
W powyższych przykładowych sekwencjach oraz w innych analogicznych, gdy otwierający jednoznacznie odsprzedał układ 5-4, odzywka relay (R) jest pytaniem o singletona. W sekwencji (1) otwierający licytuje:
3BA - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§ - singel trefl;
4¨ - brak singla, czyli układ 2425;
4© - jw, zachęcające do szlemika.
B) Ten sam mechanizm stoujemy, gdy otwierający ujawnia układ 5-4, ale uzgodnienia koloru dokonuje odpowiadający:
1Ş
2§
 
1¨
1Ş
2©
3©(R)
 
2©
3©(R)
Otwierający informuje o braku singletona, licytując ekonomicznie swój longer, zaś krótkość pokazuje naturalnie lub przez 3BA.
Np. w sekwencji (2) otwierający licytowałby tak:
3Ş - singel pik;
3BA - singel trefl;
inne bez singla, a więc układ 2452:
4§ - cue-bid honorowy, 2452;
4¨ - cue-bid honorowy, 2452;
4© - brak cue-bidu w młodszych, 2452
.
C) Pytamy konwencyjnie o singla
W
E
1©
3©(4+atu,blok)
3Ş(R)
?
3Ş = pytanie o singla (w WJ rzadka sekwencja, gdyż po bloku szanse na szlemika są niewielkie).
Bez singla E wraca na kolor uzgodniony.Inne odzywki wskazują krótkość i w tej konkretnej sytuacji niezłą, jak na blok, kartę:
3BA - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§/¨ - singel trefl/karo;
D)Minisplinter 3¨
W
E
1©
3¨
3©(R)
?
3Ş - singel pik;
3BA - singel karo;
4§ - singel trefl;
Krótkość ujawniamy naturalnie, zaś 3BA jak zwykle wskazuje singla w kolorze najbardziej oddalonym.
.
E) Otwarcie 1BA
W
E
 
W
E
1BA
2¨
1BA
2©
3©(R)
?
3Ş(R)
?
3BA - ręka bez singla, aspiracje;
3Ş/4§/¨/© - wskazanie singla, aspiracje;
powrót na kolor uzgodniony - sign off.
F) Otwarcia dwukolorowe 2©Š/Ş
W
E
2Ş
2BA(R)
3§
3¨(R)
?
3¨ = pytanie o krótkość, przy uzgodnionych pikach.Odpowiedzi:
3© - krótkość kier; inne z krótkością karo, tj:
3Ş - kolor uzgodniony, wyczekujące;
3BA - sugeruje równe wartości honorowe w treflach i kierach, a więc albo wskazuje cue-bidy w obu tych kolorach,  albo dobre atuty i sporo miltonów;
4§ - cue-bid treflowy; 4¨ - renons karo; 4© - cue-bid kier.
.
G) Multi
W
E
2¨
2BA(R)
3§(góra)
3¨(pytanie)
3©(piki)
3Ş(R)
?
Odpowiedzi: 3BA - brak singla, aspiracje;
4§/¨/© - licytowana krótkość;
4Ş - brak singla, bez aspiracji.
H) Gambling 3BA
W
E
3BA
4¨(pytanie)
?
4©Š/Ş - krótkość;
4BA - brak singla;
4§ - longer treflowy, singel karo;
4¨ - longer karowy, singel trefl;
.
I) Transfer południowo-afrykański
W
E
4¨
4©(R)
?
4¨ = pełne piki bez bocznych A,K (z kierami - 4§)
4Ş - longer 7-kartowy (o singla pytamy teraz relayem);
4BA - longer 9-kartowy;
5§/¨/© - licytowana któtkość, longer 8-kartowy.
.
Rzymski Blackwood 102
4BA zalicytowane po cue-bidzie jest pytaniem o asy.
Odpowiedzi  po 4BA na 5 wartości (4 asy i król atu) są nastepujące:
 • 5§ = 1 lub 4 wartości
 • 5¨ = 0 lub 3 wartości
 • 5© = 2 wartości bez damy atu
 • 5Ş = 2 wartości z damą atu

 • 5BA = j.w. plus nieujawniony król w bocznym kolorze partnera.
Po otwarciu 1BA gramy Gerberem - 4§ i odpowiedzi na niego także są zamienione, czyli 102.
Pytanie o damę atu.
Jeśli odpowiedź nie mówiła nic o damie atu, to odzywka typu relay, 
z pominięciem koloru uzgodnionego, jest pytaniem o damę atu. Odpowiedzi:
- I szczebel = brak damy;
- II szczebel = dama atu bez bocznych wartości (najczęściej króli);
- zalicytowany kolor powyżej II szczebla = dama atu + wartość w tym kolorze, nieujawniona dotychczasową licytacją (jeśli dotychczasowa licytacja cue-bidowa ujawniła króla lub go wykluczyła w tym kolorze, to taka licytacja wskazuje na damę);
- 5BA(po relayu 5¨) = dama atu + wartość w kolorze, którego zalicytowanie wywindowałoby nas powyżej szlemika;
- 6 w kolorze uzgodnionym = ekstra wartości, których nie można było pokazać wymienionymi powyżej odzywkami, np.
Nie pytamy o króle!!    Po odpowiedzi na Blackwooda:
relay - jest pytaniem o damę atu;
boczny kolor - jest pytaniem o wartości w tym kolorze;
5BA - jest inwitem wielkoszlemowym.
Nie trzeba tych ustaleń traktować zbyt sztywno. Gdy nie ma już miejsca na 5BA, wtedy zgłoszenie bocznego koloru na poziomie sześciu należy traktować bardziej uniwersalnie - jako ogólny inwit wielkoszlemowy.
Na podstawie dotychczasowego przebiegu licytacji inteligentny partner domyśli się, jakie dodatkowe wartości upoważniają go do zgłoszenia szlema.
BEZPOŚREDNIE PYTANIE O WARTOŚCI W KOLORZE BOCZNYM
Po odpowiedzi na Blackwooda ustają cue-bidy. Zalicytowanie bocznego koloru (za wyjątkiem relay-owego pytania o damę atu) jest pytaniem o wartości w tym kolorze. Zwykle chodzi o zatrzymanie III klasy 
(dubla,damę), gdyż zatrzymanie II klasy można sprawdzić przez cue-bidy.
ODPOWIEDZI:
(I szczebel) =  brak zatrzymania III klasy (damy, dubla);
(II szczebel) = dubelton;
(III szczebel) = dama;
(IV szczebel) = dama + walet (ważne dla sprawdzenia możliwości zagrania 7BA).
.
INWIT ATUTOWY
oznacza posiadanie wszystkich zatrzymań I klasy w kolorach bocznych oraz obawę o kolor atutowy. E posiadając starszą figurę atu, powinien inwit atutowy przyjąć.
ODWROTNY  INWIT  ATUTOWY
Tym razem licytacja 5© nie wynika ze słabości koloru atutowego, a wprost przeciwnie, wskazuje znakomite atuty i brak możliwości zalicytowania cue-bidu. Informuje więc o wartościach w kolorach licytowanych: pikach i kierach.
Stąd wynika, że bezpośredni inwit szlemikowy "5 w starszy" jest dwuznaczny.
Przebieg konkretnego rozdania i posiadana karta pozwolą rozróżnić rodzaj inwitu atutowego.
BLACKWOOD  CZY  INWIT ?
4 BA jest naturalnym inwitem do szlemika, gdy nie nastąpiło uzgodnienie koloru. Chcąc spytać o asy należy najpierw uzgodnić kolor - bezpośrednio lub cue-bidem.
4BA zalicytowane po cue bidzie jest pytaniem o asy.
Logiczne jest, żeby słaba ręka nie pytała bardzo silnej (np. takiej która otworzyła Acolem). Jeśli słaby zalicytuje takie 4BA, to jest to tzw, cue-bid ogólny:
zachęcająca ręka, przy braku możliwości zalicytowania normalnego cue-bida.
.
5BA - JAKO PYTANIE O ASY
Gdy w wyniku cue-bidów został przekroczony poziom 4BA, pytaniem o asy jest 5BA
O ile to ustalenie spełnia właściwie rolę przy uzgodnionym kolorze starszym, to nie jest przydatne przy uzgodnionym kolorze
młodszym. W tym drugim przypadku polecany jest tzw. Relay Blackwood: pytaniem o asy jest najbliższy kolor sąsiadujący
z kolorem uzgodnionym - np.dla uzgodnionych kar - 5©.
RELAY  BLACKWOOD
Ponieważ przy uzgodnionym kolorze młodszym odpowiedzi na pytanie o asy 4BA są powyżej
strefy bezpieczeństwa (czyli końcówki w młodszy), wygodne w stosowaniu jest nastepujące
ustalenie:
- przy uzgodnionym kolorze treflowym pytaniem o asy jest 4¨;
- przy uzgodnionym kolorze karowym - 4©.
W dalszej licytacji stosujemy utarte schematy (pytanie o damę atu czy też o króle) z wyłączeniem 4BA, które jest do gry!!!
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1©
2§
 
1©
1Ş
 
1¨
2§
3§
   
2§
3§
 
3¨
 
W sekwencjach 1. i 2. pytaniem o asy jest zalicytowanie 4¨, a w sekwencji 
3. - 4©. Bezpośrednie zalicytowanie 4 w kolor uzgodniony będzie wezwaniem do cue-bidów.
Relay Blackwood może być pomocny w jeszcze jednym przypadku.
Gdy licytacja zawędruje powyżej 4BA, to przyjmujemy, że przy uzgodnionym kolorze starszym można zapytać sie o asy przez 5BA. Przy uzgodnionym kolorze młodszym natomiast, takie ustalenie nie ma za bardzo sensu, bo często odpowiedzi będą przekraczać strefę bezpieczeństwa. Dlatego jeśli uzgodnimy kolor młodszy to pytaniem na wysokości 5 jest Relay Blackwood (przy treflach - 5¨, przy karach - 5©).
W
E
1Ş
2§
2NT
?
4§ = samouzgodnienie i wezwanie do cue-bidów;
4¨= samouzgodnienie trefli i jednocześnie Blackwood 102.
.
RENONS  PO  BLACKWOODZIE
Gdy partner pyta o asy, renons pokazuje się jedynie przy posiadaniu 2 wartości.
6 w kolor niższy od uzgodnionego oznacza renons w tym kolorze i 2 wartości z 5, natomiast 6 w kolor uzgodniony po Blackwoodzie oznacza 2 wartości i renons w kolorze starszym od uzgodnionego.
INTERWENCJA  PO  BLACKWOODZIE
Po pytaniu o asy i interwencji przeciwnika, przyjmuje się, że pas, kontra i rekontra wchodzą do drabinki odpowiedzi (wg stosowanego systemu, u nas - 102):
W
N
E
S
4BA
kontra
?
 
I szczebel:   pas = 1-4 wartości;
II szczebel:  rekontra = 0-3 wartości;
III szczebel: 5§ = 2 wartości bez damy atu itd...
W
N
E
S
4BA
5¨
?
 
pas = 1-4 wartości;
kontra = 0-3 wartości;
5© = 2 wartości bez damy atu  itd...
BLACKWOOD  WYŁĄCZAJĄCY
Po uzgodnieniu koloru atutowego, skok nowym kolorem powyżej dogranej oznacza renons i jednocześnie jest pytaniem o liczbę asów z wyłączeniem koloru renonsu!
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1¨
1©
 
1Ş
2©
 
1BA
4©
2©
4Ş*
 
3©
5§*
 
4Ş
5¨*
Odpowiedzi oczywiście jak w Blackwoodzie Rzymskim 102: 1-4, 0-3, 2-D, 2+D.
Po otwarciu 1BA można przygotować Blackwooda Wyłączającego w następujący sposób:
W
E
1BA
4¨texas
4©
?
Teraz:
4BA = klasyczny Blackwood na 5 wartości przy uzgodnionych kierach;
4Ş/5§/¨ = Wyłączający Blackwood.
.
Sekwencja 1¨-2§ - wersja francuska
W
E
1¨
2§
?
2¨ – 12-14 PC, 5+ kar, nie wyklucza 4s;
2© – dwuznaczne:
1) min. otwarcia, 12-13PC, ręka BA czyli 4 kara, (także 4441, wtedy do 14PC);
2) rewers kierowy (5+kar, 4 kiery);
Pozostałe rebidy są nadwyżkowe i GF:
2Ş – rewers, 5+ kar, 4 piki (także 4441,16-17);
2BA – ręka bezatutowa (także 4441 w sile 14-15 lub 4441 w sile 18-19, mini-maksi);
3§ –  nadwyżkowe uzgodnienie, forsuje;
3¨ – 6 kar, dobry kolor, nadwyżkowe;
3©Š/Ş – splinter, 4+trefle, wystarczy nadwyżka w postaci urody karty.
W
E
1¨
2§
2©
?
2Ş – wyczekujące (relay), licytuje się tak między innymi z ręką bezatutową w sile inwitu;
3§ – nie forsuje, np: Kx,xxx,xx,ADWxxx
3¨ – nie forsuje, np: Wx,xx,Kxxx,AD10xx
2BA(!) – 6+ trefli, ręka jednokolorowa, GF;
3©Š/Ş – 6+ trefli, licytowany singel, modelowy układ 6-3-3-1;
3BA – bilansowe, z dobrymi stoperami w kolorach starszych, modeloo 5-3-3-2.

Z minimalną ręką bezatutową (ok. 11 PC, np: Kxx,Dxx,Wxx,AWxx), E licytuje 2Ş (relay) i pasuje na 2BA lub 3§ partnera.

.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş(R)
?
 
2BA – ręka BA (także 4441), minimum siły, NF (każda dalsza licytacja E jest naturalna i forsująca);
3§ – 4 trefle (może być też 5 trefli i 4 kara), chęć gry w kolor, minimum siły, nie forsuje.
Inne odzywki wskazują na rewersowy wariant rebidu 2© (5+kar i 4 kiery), i tak:
    3¨ – 6 kar i 4 kiery;
    3© – 3 trefle!, a więc układ 1453;
    3Ş – czwarty kolor, obawa o piki;
    3BA – naturalne, układ 4 kiery - 5 kar z zatrzymaniem pik.
W
E
1¨
2§
2Ş
?
W rewersie 2Ş mieści się także trójkolorówka 4441 z singletonem trefl (16-17 PC).
Chcąc to wyjaśnić E licytuje relay 2BA, a otwierający jak zwykle odzywką 3BA wskaże 4441.
            3§ – opis ręki, 4153;
            3¨ – 6 kar;
            3© – 4351;
            3Ş – 4225;
            3BA – 4441, 16-17PC. Teraz E może szlemikowo uzgodnić kiery odzywką 4§ (jeśli chciałby uzgodnić piki, zrobiłby to podnosząc 2Ş do 3Ş).
.
W
E
1¨
2§
2¨(5+)
?
2Ş – cztery piki, forsuje do dogranej;
2© – GF, relay, bez czterech pików;
2BA/3§/¨ – naturalne, nie forsują;
3©Š/Ş – splinter, 4 kara.
Mając czwórkę starszą i 5+ trefli w sile inwitu po otwarciu 1¨, odpowiadamy 1©Š/Ş.
Two over one w tym składzie licytujemy dopiero w sile forsingu do dogranej (GF).
W
E
1¨
2§
2¨(5+)
2©(R)
?
 
2Ş – ponieważ 2© (relay) wyklucza 4 piki, to 2Ş - trzeci kolor - choć naturalny, nie musi być z czwórki. Może to być niechęć do zajęcia BA, a więc brak zatrzymania w 4. kol. - © 
2BA – modelowo 5-3-3-2;
3§ – 4 trefle (wyjątkowo dobry fit 3-kart.
z pustym dublem ©Š/Ş), minimum otwarcia 
(z nadwyżką padłby wcześniej rebid 3§);
3Ş – splinter, 4 kiery, układ 1453;
3© – 4 kiery bez stopera pik (do potencjalnych kierów partnera);
3BA – 4 kiery, stoper w 4. kolorze, modelowo 3451 (do potencjalnych © partnera).
.
KONTRA  Z  FITEM
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2§
ktr.
     
Po interwencji drugiego obrońcy na poziomie jednego i dwóch (bez skoku) kontra otwierającego wskazuje 3-kartowy fit w kolorze odpowiadajacego. 
Konsekwencją włączenia do systemu licytacyjnego kontry z fitem  jest konieczność 
stosowania przez otwierającego trapping pasa. Zaś zadaniem odpowiadającego jest 
w miarę możliwości, jak najczęstsze wznawianie licytacji kontrą