Wspólny Język 51
LICYTACJA  SZLEMOWA - Rzymski Blackwood 102
§/¨/©/Ş

Naturalnym uzupełnieniem cue-bidu jest konwencja Blackwooda.
 
4BA zalicytowane po cue-bidzie jest pytaniem o asy

Najbardziej popularna wersją jest tzw. Blackwood Rzymski, (na Zachodzie znany jako Roman Key-Card Blackwood,
czyli RKCB lub RKC) na 5 wartości (4 asy i król atu).
Obecnie zdobywa popularność Blackwood 102 (nie wpycha nas w szlemika bez dwóch asów, gdy kolorem uzgodnionym są trefle).
Odpowiedzi na pytanie 4BA są nastepujące:

Przyjmujemy w systemie wersję Backwooda 102 !!!
Po otwarciu 1BA gramy Gerberem - 4§ i odpowiedzi na niego także są zamienione, czyli 102.

Przykłady
#1
A 7 6
K D 10 6 5
7 6 5
A 2
W   E
4
A W 9
A 8 3 2
K D W 5 4
.
W
E
1©
2§
2©
  3Ş
4§
4BA
5¨
5Ş
6§
7©
pas...
3Ş = opóźniony splinter (może być z fitem trzykartowym) unaturalnił w pełni odzywkę 2§;
4§ = cue-bid w kolorze partnera powinien być z figury;
4BA = Rzymski Blackwood 102;
5§ = 0-3 wartości;
5Ş = relay, pytanie o damę atu;
6§ = mam damę atu.

Pytanie o damę atu
#2
K D 9 8 3
A 5
A 10 9 4
D 4
W   E
A W 6 4
W 8 6 2
K
A K 9 8
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5¨
5©
6§
7Ş
pas
 
2BA = 5242;
3§/¨ = cue-bidy;
3Ş = brak cue-bidu w ominiętych kierach (teraz otwierający bez stopera kier powinien natychmiast zalicytować 4Ş,
        a każda inna odzywka wskazuje dodatkowo zatrzynanie kierowe);
4© = cue-bid kierowy, brak cue-bidu w ominiętych treflach;
4BA = Blackwood 102;
5¨ = 0-3 wartości;
5© = pytanie o damę atu;
6§ = dama atu i dodatkowa wartość w treflach - ponieważ króla trefl wykluczyła licytacja cue-bidowa, więc jest to §D.
 
Jeśli odpowiedź nie mówiła nic o damie atu, to odzywka typu relay, 
z pominięciem koloru uzgodnionego, jest pytaniem o damę atu.
Odpowiedzi na to następne pytanie są następujące:
- I szczebel = brak damy;
- II szczebel = dama atu bez bocznych wartości (najczęściej króli);
- zalicytowany kolor powyżej II szczebla = dama atu + wartość w tym kolorze, nieujawniona dotychczasową licytacją
    (jeśli dotychczasowa licytacja cue-bidowa ujawniła króla lub go wykluczyła w tym kolorze, to taka licytacja wskazuje na damę);
- 5BA(po relayu 5¨) = dama atu + wartość w kolorze, którego zalicytowanie wywindowałoby nas powyżej szlemika;
- 6 w kolorze uzgodnionym = ekstra wartości, których nie można było pokazać wymienionymi powyżej odzywkami, np.

Czy pytamy o króle?
Osobiście (W.Izdebski) nie jestem zwolennikiem tej konwencji. Moja propozycja jest bardziej uniwersalna:
Po odpowiedzi na Blackwooda:
relay - jest pytaniem o damę atu;
boczny kolor - jest pytaniem o wartości w tym kolorze;
5BA - jest inwitem wielkoszlemowym.

Nie trzeba tych ustaleń traktować zbyt sztywno. Gdy nie ma już miejsca na 5BA, wtedy zgłoszenie bocznego koloru
na poziomie sześciu należy traktować bardziej uniwersalnie - jako ogólny inwit wielkoszlemowy.
Na podstawie dotychczasowego przebiegu licytacji inteligentny partner domyśli się, jakie dodatkowe wartości upoważniają
go do zgłoszenia szlema.
 
#3
D 10 9 8 3
A 5
A 10 9 4
D 4
W   E
A K 4 
W 8 6 2
K 5
A K W 5
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
6§
7Ş
pas...
2BA = 5242; dalej cue-bidy;
5Ş = dwie wartości + dama atu;
5BA = inwit wielkoszlemowy;
6§ = dodatkowa wartość (tu: §D, bo króla wykluczyła dotychczasowa licytacja).
 
#4
D 10 8 7 3
A 5
A D 9 4
D 4
W   E
A K 9 
W 8 6 2
K 5
A K 10 5
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
?
Poprzez 5BA E inwituje szlema. Ponieważ wcześniejszą licytacją E wykluczył u siebie ©K (po 3¨ nie zgłosił 3©),
więc jego karta uzasadniająca inwit wielkoszlemowy to: ŞAK,¨K i §AK - mniej mieć nie może.
Dlatego W, mając dwie grające damy, powinien zapowiedzieć szlema. Oczywiście W zalicytuje 7Ş także mając §D i ©K.
Utrudnijmy nasze zadanie.
 
#5
D 10 8 7 3
A 5
A 10 9 4
D W
W   E
A K 9 
W 8 6 2
K 5
A K 10 5
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
6§
6©
?
Do wygrania szlema (warunek konieczny: atu 3-2) nie wystarczy sama §D. Potrzeba jeszcze czegoś. Do 6 trefl wszystko toczyło
się jak w przykładzie nr4. Wiemy więc, że W nie ma obu dam młodszych, ani ©K z damą młodszą, bo już wrzuciłby szlema.
Co więc znaczy 6©?
Czy jest to zainteresowanie damą kier? Nie, gdyż E nie zgłaszając po 3¨ cue-bidu 3©, wykluczył u siebie ©K,
a szlem na impasie to kiepski pomysł. Gdyby E był zainteresowany karami, to zgłosiłby 6 (co ciekawe, byłoby to zainteresowanie ¨W,
bo damy W mieć nie może. I tak dochodzimy do wniosku, że partnerowi chodzi o §W.
 
#6
D W 10 8 7
A 5
A 10 9 7
D 3
W   E
A K 9 
W 8 6 2   (W 8 6)
K 5
A K 10 5 (A K 10 6 2)
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
6§
6©
?
I tym razem W, analizując dotychczasową licytację,włączając swą plastic valuation, może doliczyć się 13 lew,
które zapewnić powinny dobre atuty - gra na dwustronne przebitki (konieczny jest podział trefli 4-3, 62%),
a i przy pięciu treflach u E (karty podane w nawiasach) szlem nie jest bez szans (podział trefli 3-3, spadający §W
- jeśli partner ma dziesiątkę, ewentualnie przymus treflowo-karowy).
Oczywiście taka akcja jest na granicy opłacalności, ale jeśli sytuacja taktyczna wymaga tego ryzyka, możemy je podjąć
w pełnym przekonaniu o jego sensowności.
 
#7
D 10 8 7 6
A 5
A D W 4
4 3
W   E
A K 9 5
W 8 6
K 5
A K 10 5
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
?
5BA = inwit wielkoszlemowy.
Jaką odzywkę powinien wybrać W?
- 6BA, które powie, że kar nie potrzeba przebijać - są pełne.
Po tej informacji E zgłosi 7Ş. Gdyby E miał cztery kiery, spasuje na 6BA.
 
#8
D 10 8 7 3
A 5
A D 8 4
4 3
W   E
A K 9 5 2
W 8 6
K W
A K 5
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4©
4BA
5Ş
5BA
6¨
7Ş
pas

Tego typu subtelne rozumowania możemy przeprowadzać tylko w kontekście tego, co się działo w całej dotychczasowej
licytacji.

BEZPOŚREDNIE PYTANIE O WARTOŚCI W KOLORZE BOCZNYM
 
Po odpowiedzi na Blackwooda ustają cue-bidy. 
Zalicytowanie bocznego koloru (za wyjątkiem relay-owego pytania o damę atu)
jest pytaniem o wartości w tym kolorze.
#8
A K
K 8 6 5
A W 6 5
D 7 2
W   E
8
A 10 9 8 3 2
8
A K 8 4 2
.
W
E
1BA
2¨
3©
  4BA
5¨
6§
?
 
5¨ = 0-3;
6§ = pytanie o wartości w kolorze treflowym, zwykle chodzi o zatrzymanie III klasy
(dubla,damę), gdyż zatrzymanie II klasy można sprawdzić przez cue-bidy.
ODPOWIEDZI:
6¨ (I szczebel) =  brak zatrzymania III klasy (damy, dubla);
6© (II szczebel) = dubelton;
6Ş (III szczebel) = dama;
6BA (IV szczebel) = dama + walet (ważne dla sprawdzenia możliwości zagrania 7BA).

W omawianym rozdaniu, W zalicytuje pozytywne 6Ş i E zalicytuje szlema kierowego.
Gdyby padła odpowiedź 6BA, to na 7BA mamy wyliczone 13 lew.

INWIT ATUTOWY
 
#9
D W 10 9 7 3
--
A K D 8 3
A K
W   E
8 5 4 2
K 10 9
9 6
W 10 9 6
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
5Ş
?
2¨ = Acol;
2© = 4+ piki;
5Ş = inwit szlemikowy.
Nie ulega wątpliwości, że W mógł zainwitować szlemika cue-bidem. Fakt, że tego nie zrobił oznacza posiadanie wszystkich
zatrzymań I klasy w kolorach bocznych oraz obawę o kolor atutowy. E posiadając starszą figurę atu, powinien inwit atutowy przyjąć.

ODWROTNY  INWIT  ATUTOWY
 
#10
A 7 2
A W 10 9 4 2
A W 10
7
W   E
K D 10 4 2
K D 6
D 6
W 10 9
.
W
E
1©
1Ş
3©
5©
6©
pas
5© = inwit do szlemika.
Tym razem licytacja 5© nie wynika ze słabości koloru atutowego, a wprost przeciwnie, wskazuje znakomite atuty
i brak możliwości zalicytowania cue-bidu. Informuje więc o wartościach w kolorach licytowanych: pikach i kierach.

Z ostatnich dwóch przykładów wynika, że bezpośredni inwit szlemikowy "5 w starszy" jest dwuznaczny.
Jednak przebieg konkretnego rozdania i posiadana karta pozwolą rozróżnić rodzaj inwitu atutowego.

BLACKWOOD  CZY  INWIT ?

Zastanów się, czy w poniższych sekwencjach odzywka 4BA jest pytaniem o asy, czy też ma charakter naturalnego inwitu szlemikowego.
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
 
W4
E4
1Ş
2©
 
1BA
2§
 
1BA
3Ş
 
1BA
2§
2BA
4BA
 
2¨
4BA
 
3BA
4BA
 
2©
4BA
.
4 BA jest naturalnym inwitem do szlemika, gdy nie nastąpiło uzgodnienie koloru.
Chcąc spytać o asy należy najpierw uzgodnić kolor - bezpośrednio lub cue-bidem.
.
We wszystkich powyższych sekwencjach odpowiadający miał możliwość silnego uzgodnienia
(lub samouzgodnienia) koloru. Skoro tego nie zrobił, to 4BA jest inwitem szlemikowym.
W
E
1BA
2§
2©
?
Jeśli E posiada 4 kiery i chce spytać o asy, to może forsująco uzgodnić kolor partnera sztuczną odzywką w drugi kolor starszy bez przeskoku, tu: 2Ş (po odpowiedzi 2Ş, rolę tę pełni 3© - patrz "otwarcie 1BA") lub za pomocą cue-bidu bezpośredniego 3Ş,4§/¨. Cue bid taki może być czasem fałszywy. Następnie zgłosimy 4BA jako Blackwooda 102.
 
4BA zalicytowane po cue bidzie jest pytaniem o asy.

Logiczne jest, żeby słaba ręka nie pytała bardzo silnej (np. takiej która otworzyła Acolem).
Jeśli słaby zalicytuje takie 4BA, to jest to tzw, cue-bid ogólny:
zachęcająca ręka, przy braku możliwości zalicytowania normalnego cue-bida.

5BA - JAKO PYTANIE O ASY

Pretekstem do naszych rozwazań będzie następujące rozdanie:
#11
K 6 5 4
A 5 3
A K 7 6 5 3
--
W   E

K 9 6 2
W 10 8 4
A D 7 3
Licytacja polskich mistrzów:
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
3©
4¨
4©
4BA
5§
6¨
pas
 
2§ = czwarty kolor; 3© = nadwyżkowy opis ręki; 4¨ = uzgodnienie kar, zaproszenie do cue-bidu; 4BA = Blackwood 0314.
Brak informacji o szóstym karze, niepewność co do wartości w kolorach starszych nie pozwoliły E na zgłoszenie szlema.
Znakomity ruch mógł wykonać W, gdyby zamiast cue-bidu 4© zgłosił 5§ - renons.
Odzywką tą wskazałby jednocześnie 6 kar (dotychczasowa licytacja ujawniła dokładnie 4 piki i 3 kiery).
Ponieważ zapowiedź ta uniemożliwia sprawdzenie poniżej dogranej zatrzymań w kolorach starszych, to powinna je gwarantować.
Tak wysoka zapowiedź (5§) musi też przekazywać stosowne aspiracje (zawyżanie licytacji to sugestia pozytywna - oznaka siły).
A więc jedna odzywka 5§ niesie aż cztery informacje: o renonsie, o szóstym karze, o stoperach w kolorach starszych
i o wyraźnych  aspiracjach do gry szlemowej.
Teraz pozostanie już tylko problem sprawdzenia asów (otwierający może mieć np. ¨ADxxxx).
Znaczna część czołowych par przyjęła ustalenie:
 
Gdy w wyniku cue-bidów został przekroczony poziom 4BA, pytaniem o asy jest 5BA

O ile to ustalenie spełnia właściwie rolę przy uzgodnionym kolorze starszym, to nie jest przydatne przy uzgodnionym kolorze
młodszym. W tym drugim przypadku polecany jest tzw. Relay Blackwood: pytaniem o asy jest najbliższy kolor sąsiadujący
z kolorem uzgodnionym - tu 5©.
W omawianym rozdaniu pełna licytacja wyglądałaby tak:
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
3©
4¨
5§
5©
5BA
7¨
pas
 
5§ = renons;
5© = Blackwood 102;
5BA = 3 wartości.
 

RELAY  BLACKWOOD

Ponieważ przy uzgodnionym kolorze młodszym odpowiedzi na pytanie o asy 4BA są powyżej
strefy bezpieczeństwa (czyli końcówki w młodszy), wygodne w stosowaniu jest nastepujące
ustalenie:

W dalszej licytacji stosujemy utarte schematy (pytanie o damę atu czy też o króle) z wyłączeniem 4BA, które jest do gry!!!
 
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1©
2§
 
1©
1Ş
 
1¨
2§
3§
   
2§
3§
 
3¨
 
W sekwencjach 1. i 2. pytaniem o asy jest zalicytowanie 4¨, a w sekwencji 3. - 4©.
Bezpośrednie zalicytowanie 4 w kolor uzgodniony będzie wezwaniem do cue-bidów.

Przykład:
#12
K W
A D W 5
K W 5
A 8 7 2
W   E
D 8 6

D 8 6 2
K D W 5 4
.
W
E
1§
2¨
2Ş
3§
3©
4¨
4Ş
4BA
 pas...
2§ = odwrotne podniesienie, 5+ trefli, brak starszej czwórki, 10+PC;
2¨ = sztuczne, silny wariant otwarcia;
2Ş = 3 piki, brak 3 kierów;
3§ = uzgodnienie trefli;
3© = cue-bid;
4¨ = Relay Blackwood 102;
4© = 1-4 wartości
4BA = brakuje nam asów, zapiszmy sobie chociaż np. 460 zamiast 400.

Relay Blackwood może być pomocny w jeszcze jednym przypadku.
Gdy licytacja zawędruje powyżej 4BA, to przyjmujemy, że przy uzgodnionym kolorze starszym
można zapytać sie o asy przez 5BA. Przy uzgodnionym kolorze młodszym natomiast, takie ustalenie nie ma za bardzo sensu,
bo często odpowiedzi będą przekraczać strefę bezpieczeństwa. Dlatego jeśli uzgodnimy kolor młodszy to pytaniem na wysokości 5
jest Relay Blackwood (przy treflach - 5¨, przy karach - 5©).
I tak gramy w WJ-21.

A propos kolorów młodszych, proponuję jeszcze jedno ciekawe i pożyteczne ustalenie:
Jeśli jeden gracz licytuje kolor młodszy dwa razy, w tym raz z przeskokiem. to zalicytowanie go
na wyskości 4 jest samouzgodnieniem koloru i jednocześnie pytaniem o 5 wartości na tym kolorze.
W
E
1©
3¨(forsing)
3©
4¨
lub
W
E
1Ş
2§
2NT
4§
W obu powyższych sekwencjach ostatnia odzywka gracza E uzgadnia kolor młodszy i jest jednocześnie Blackwoodem (102).
 

RENONS  PO  BLACKWOODZIE
Jak wskazać renons, gdy partner pyta o asy?
Otóż renons pokazuje się jedynie przy posiadaniu 2 wartości.
6 w kolor niższy od uzgodnionego oznacza renons w tym kolorze i 2 wartości z 5.
6 w kolor uzgodniony po Blackwoodzie oznacza 2 wartości i renons w kolorze starszym od uzgodnionego.

INTERWENCJA  PO  BLACKWOODZIE
Po pytaniu o asy i interwencji przeciwnika, przyjmuje się, że pas, kontra i rekontra
wchodzą do drabinki odpowiedzi (wg stosowanego systemu, u nas - 102):
 
W
N
E
S
4BA
kontra
?
 
I szczebel:   pas = 1-4 wartości;
II szczebel:  rekontra = 0-3 wartości;
III szczebel: 5§ = 2 wartości bez damy atu itd...
 
W
N
E
S
4BA
5¨
?
 
pas = 1-4 wartości;
kontra = 0-3 wartości;
5© = 2 wartości bez damy atu  itd...

Na Zachodzie graja podobnie te konwencje mają nazwy:
"DOPI" = double - 0, pass -1
oraz
"ROPI" = redouble - 0, pass - 1.
(double - kontra, redouble - rekontra).

BLACKWOOD  WYŁĄCZAJĄCY

Jest to remedium na bolączki spowodowane posiadaniem renonsu i niemożliwością sprawdzenia ilości włściwych asów.
Klasyczny Blackwood nic nam nie daje, gdyż nie jesteśmy pewni. czy partner posiada właśnie te potrzebne asy, czy też asa
w kolorze renonsu.
Na czym polega Blackwood Wyłączający?
Po uzgodnieniu koloru atutowego, skok nowym kolorem powyżej dogranej oznacza renons
i jednocześnie jest pytaniem o liczbę asów z wyłączeniem koloru renonsu!
Przykładowe sekwencje:
 
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1¨
1©
 
1Ş
2©
 
1BA
4©
2©
4Ş*
 
3©
5§*
 
4Ş
5¨*
W przykładzie 1. 4Ş jest Blackwoodem z renonsem pik, w 2. - 5§  z renonsem trefl, a w 3. - z renonsem karo.
Odpowiedzi oczywiście jak w Blackwoodzie Rzymskim 102: 1-4, 0-3, 2-D, 2+D.
 
#13
A W 8 4 2
D 10 5
A 8 5
W 2
W   E
K 5
K W 9 8 7 3 2
--
A K 10 5
.
W
E
1Ş
2©
3©
5¨
5©
6©
pas...
 
5¨ = renons, pytanie bez uwzględnienia asa karo;
5© = jeden as użyteczny.

Po otwarciu 1BA można przygotować Blackwooda Wyłączającego w następujący sposób:
W
E
1BA
4¨texas
4©
?
Teraz:

#14
D 2
A 10 5
K D 10 6 2
A W 10
W   E
A K 10 8 7 6 5
K D W
--
K D 4
.
W
E
1BA
4©
4Ş
5¨
6§
7Ş
pas...
 
5¨ = Blackwood Wyłączający;
6§ = 2 dobre asy i dama atu.
 
#15
K D 10
A 9 8 6 5
A K D 5
2
W   E
8 4
K 10 7 3 2
8 2
A D 5 4
.
W
E
1©
4©
4BA
 5Ş
6©
pas...
5Ş = dwie wartości + dama atu (E słusznie uznał, że piąty atut zastępuje damę).