Wspólny Język 50
LICYTACJA  SZLEMOWA - cue-bid
§/¨/©/Ş

Dawnymi czasy pierwszy cue-bid wskazywał zatrzymanie pierwszej klasy (as/renons),
a dopiero w drugiej kolejności licytowane były zatrzymania drugiej klasy (król/singelton).
Powyższa zasada ma tę wadę, ze często zawyża i usztywnia licytację.
 
W
E1
E2
A 7 6
K D W 10 5 3
D 8
A 9
W  -  E
D W 3
A 6
K W 10 6 5
K 7 6
D 8 3
A 6
K 10 7 6 5
D W 6
.
W
E
 
1¨
1©
1BA
3©
?
Mam nadzieję, że już na tyle opanowaliście system, że wiecie, iż 3 jest licytacją forsującą na solidnym kolorze
z aspiracjami szlemikowymi.
Niewątpliwie ręka E1 jest lepsza od E2 i warta jest lekkiego inwitu szlemikowego (cue-bidu).
Jednak stosując zasadę: pierwszy cue-bid wskazuje asa, nie mamy dobrej licytacji.
Po latach doświadczeń dopuszcza się licytowanie pierwszego cue-bidu z zatrzymaniem II klasy.
Tak więc z ręką E1 licytujemy cue-bid  4§, a z E2 - negatywne 4©(wyraźne minmum otwarcia).
 
Pierwszy cue-bid ujawnia najbliższe zatrzymanie.

Przykładowo w omawianym przez nas rozdaniu:
W
E
 
1¨
1©
1BA
3©
4§
Cue-bid 4§ wyklucza u E zatrzymanie pikowe. Gdyby W taże nie miał stopera pik, to wiedząc o 2 zgubnych lewach,
powinen natychmiast zalicytowć negatywne 4Ş.

CUE-BID  KRÓTKOŚCIOWY

To, czy cue-bid ma charakter honorowy czy krótkościowy, jest niezwykle ważne dla oceny połączonych rąk (patrz zasada wyłączeń). Przykłądowo, jeśli ADWx trafia do króla - mamy 4 pewne lewy, jeśli do singla - tylko dwie. Różnica ogromna. Dlatego każda para powinna zadbać o sekwencje ujawniające w sposób jednoznaczny rodzaj cue-bidu - honorowy czy krótkościowy.
Temu służą rozwiązania konwencyjne: splinter, autosplinter, konwencja 5431, wskazanie krótkości po iBA i transferze na kolor młodszy. Krótkość ujawniamy często także w sposób opisowy (deskryptywny).
Popatrzmy na takie dwie sekwencje:
 
W1
E1
 
W2
E2
1Ş
2©
 
1BA
2¨transf
3©
?
 
3©
?
W przypadku 1. W pokazałał cztery kiery bez singla, a w przypadku 2. - 4 kiery i maksimum siły.
W obu przypadkach WE posiadają 9 atutów rozłożonych 5-4, co jest wystarczającym powodem, by grać w kolor.
Ustalamy więc, że 3BA z pozycji E jest przygotowaniem cue-bidu honorowego, zaś zgłoszenie koloru - cue-bidem krótkościowym.
Tego typu sekwencji jest znacznie więcej i każda stała para powinna dokonac przegladu, by je określić.

Przelicytujmy kilka rozdań:
 
#1
K W 6 5 4
D 9 7 3
A 3
K 10
W   E
3
A K 10 8 5
K 10 7 6
D W 8
.
W
E
1Ş
2©
3©
3Ş
4©
pas
3© = 4 atuty bez singla (z singlem - splinter), karta co najmniej lekko nadwyżkowa (patrz: "Metodyka.../Sekwencja 1Ş-2©");
3Ş = singelton;
4© = negatywne, piki złe do krótkośći. Z asem pik (zamiast K-W) W zaakceptowałby inwit i szlemik zostałby wylicytowany.
 
#2
A K 9 6
A 7 3
K D W 3
7 4
W   E
10 8 7
K D 10 9 8 5
10 7
A K
.
W
E
1BA
2¨
2©
4©
4Ş
6©
pas...
4© = lekki inwit szlemikowy. Gdyby E chciał grać tylko końcówkę, zgłosiłby w 1. okrążeniu duży texas - 4¨.
4Ş/5§ = cue-bidy.
 
Na wysokości pięciu pierwszy cue-bid powinien być I klasy
#3
A W 8 7
A K W 7 6 5

K 9
W   E
K D 4
--
A 10 4 3
A W 10 6 5 4
.
W
E
1©
2§
2Ş
3§
3©
3BA
4§
6§
pas
2Ş = rewers, forsuje do końcówki;
3§ = 6+ trefli, nie określa siły;
4§ = ujawnienie fitu i aspiracji szlemikowych.
 
#4
A W 9
W 10 8 6 5
K 8 7 
A 9
W   E
K D 10 8 7
4           (A 4)
A 4         (4)
K D 8 5 4
.
W
E
1©
1Ş
1BA
3§
3Ş
3BA
4§
4¨
6Ş
pas
3§ = 5-5, forsing do dogranej;
3BA = krótkość w kierach (najbardziej oddalona);
Ten mechanizm ujawniania singla obowiązuje, gdy uzgodnienie koloru nastąpiło poniżej 3BA
4§/¨ = cue-bidy;
6Ş = mamy dla partnera wymarzone wartości. Formalista skorzysta z Blackwooda. Proszę zauważyć, że gdyby i E zamienić kara
        z kierami, szlemik byłby złym kontraktem.
 
#5
A D W 8 7
5
A 9 
A W 9 7 5
W   E
K
W 9 8
W 7 4 2
K 10 8 3 2
.
W
E
1Ş
1BA
3§
4§
4¨
4Ş
6§
pas
3§ = 5-5, forsing do dogranej;
4¨ = cue-bid (nie musi być krótkościowy, gdyż uzgodnienie koloru nastąpiło na poziomie czterech);
4Ş = cue-bid honorowy.
Pierwszy cue-bid w długi (5+) kolor partnera jest z figury
Nie jest to żelazna zasada, odstępstwa od niej są niekiedy możliwe - wynikają z ligiki konkretnej sekwencji licytacyjnej
patrz np. przykład nr 1 powyżej.
6§ = partner. licytując cue-bid 4Ş, zaakceptował naszą propozycję szlemikową, wiedząc, że mamy 17-18 PC, więc oprócz ŞK
        na pewno ma §K i długie trefle.
 
#6
A K 7
A D 10 7 6 5

A 7 6
W   E
D 8 7 5
K 8
A W 3
K D 4 3
.
W
E
 
1BA
2¨
2©
4¨
4©
4Ş
4BA
5¨
5Ş
6©
7BA
pas
4¨ = autosplinter, 6+ kierów, aspiracje szlemikowe, jeśli jest wyłączenie;
4© = negat, E ma tylko minimum otwarcia, dwa kiery i niezbyy dobre wyłączenie;
4Ş = cue-bid, W oczywiście nadal chce grać szlemika, a ponieważ ma wartości łatwo sprzedawalne, więc przerzuca piłeczkę
        do partnera, by ten skorzystał z Blackwooda;
4BA = Blackwood 102, E nie ma wątpliwości, że po uprzednim negacie teraz jego karta jet nadwyżkowa;
5¨ = 0 lub 3 asy;
5Ş = pytanie o dame atutową;
6© = dama plus nieujawniona dotychczasową licytacją wartość w kolorze pikowym.

Cue-bid last train (ostatni pociąg)
#7
A W 10 7 6
D 10 
A 10 7
W 10 9
W   E
D 9 5 4
K W 9 7

A D 8 7
.
W
E
1Ş
4¨
?
 
W ma ustosunkować się do krótkości karowej. Nie ma najlepszej karty - brak pełnego wyłączenia,
ale nie ma też karty złej, przecież as karo do singla jest wartością grającą. W nie chciałby więc licytować negatywnych 4Ş, mówiących o braku wyłączenia. Tak licytowałby mając np. ¨KWx. Nie chce też, z ręką minimalną co do siły honorowej przekraczać dogranej cue-bidem 5¨. Pozostaje mu więc fałszywy cue-bid 4©. To ostatni moment, by podjąć próbę zabrania się do pociągu jadącego w kierunku szlemika.
Cue-bid ten ma charakter intencyjny, jest krokiem wyczekującym na kolejną reakcję partnera.
W
E
1Ş
4¨
4©
4Ş
pas...
Teraz E z minimalną na splintera kartą wycofał się na 4Ş.

Na tym przykładzie widać kolejny raz, jak za pomocą cue-bidów można precyzyjnie bilansować rękę.Są one bezpieczną
(ekonomiczną - poniżej dogranej) metodą inwitowania szlemika. Proszę zauważyć, że gdybyśmy wspięli się w tym rozdaniu na 5Ş, kontrakt ten, przy niekorzystnym położeniu czarnych króli, zostałby przegrany.
Cue-bid last train możemy stosować zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy przekonanie, że zatrzymanie w tym kolorze ma partner.
Tak właśnie było w omawianym rozdaniu, gdyż modelową ręką na splintera jest ręka z rozproszonymi figurami.