WSPÓLNY JĘZYK 40
Sekwencje krótkościow
§/¨/©Š/Ş
Dobry system licytacyjny powinien posiadać wiele sekwencji ujawniających krótkość.

A) Konwencja 5-4
1
 
2
 
3
1§ - 1©
3© - 3Ş(R)
1¨ - 1Ş
3Ş - 3BA(R)
1§ - 1©
3© - 3Ş(R)
W powyższych przykładowych sekwencjach oraz w innych analogicznych, gdy otwierający jednoznacznie
odsprzedał układ 5-4, odzywka relay (R) jest pytaniem o singletona.

Zasada
a) Bez singla otwierający powtarza swój najbliższy longer (z ręką wyraźnie minimalną - głosi końcówkę).
b) Singla sprzedajemy w sposób naturalny, ale... - jeśli po drodze napotykamy na odzywkę 3BA (lub kolor
    w którym singla być nie może), to informuje o singletonie najbardziej odległym.

Tak więc, w sekwencji (1) otwierający licytuje:
3BA - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§ - singel trefl;
4¨ - brak singla, czyli układ 2425;
4© - jw, zachęcające do szlemika.

B) Konwencja kolor plus fit po otwarciu 1§
Konwencja ta, to nic innego jak rozszerzona na inne obszary konwencja 5-4.
Postępujemy więc zupełnie identycznie.
1
 
2
 
3
1§ - 1©
3© - 3Ş(R)
1§ - 1Ş
3¨ - 3©(R)
1§ - 1Ş
3© - 3Ş(R)
Weźmy sekwencję (2), w której rebid otwierającego 3¨ wskazuje 4 piki i 5+ kar, 18-19 PC, a 3© jest pytaniem o singla.
Odpowiedzi:
3Ş - brak singla (powrót);
3BA - singel kier (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§ - singel trefl;
4¨/© - brak singla, cue-bid honorowy.

C) Ten sam mechanizm stoujemy, gdy otwierający ujawnia układ 5-4, ale uzgodnienia koloru dokonuje odpowiadający:
1
 
2
 
3
1Ş - 2§
2© - 3©
1¨ - 1Ş
2© - 3©
1© - 2§
2Ş - 3Ş
Otwierający informuje o braku singletona, licytując ekonomicznie swój longer, zaś krótkość pokazuje naturalnie lub przez 3BA.
Np. w sekwencji (2) otwierający licytowałby tak:
3Ş - singel pik;
3BA - singel trefl;
inne bez singla, a więc układ 2452:
4§ - cue-bid honorowy, 2452;
4¨ - cue-bid honorowy, 2452;
4© - brak cue-bidu w młodszych, 2452.

W sekwencji (3) otwierający licytuje:
3BA - singel karo (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§ - singel trefl;
inne bez singla, a więc układ 4522:
4¨ - cue-bid honorowy, 4522;
4© - cue-bid honorowy, 2422.
4Ş - brak cue-bidu w młodszych, 2422.

Być może zaproponowane tu ustalenie burzy nieco nasze przyzwyczajenia, ale ma ono tę zaletę, że zawsze postępujemy
wg żelaznej zasady:
Brak singletona zgłaszamy, licytując swój najbliższy longer.

D) Pytamy konwencyjnie o singla
Naszej żelaznej zasady nie możemy stosować, gdy ręka z singletonem nie zgłosiła własnego koloru.
Oto wzorcowy przypadek:
W
E
1©
3©(4+atu,blok)
3Ş(R)
?
3Ş = pytanie o singla (w WJ rzadka sekwencja, gdyż po bloku szanse na szlemika są niewielkie).
Bez singla E wraca na kolor uzgodniony.
Inne odzywki wskazują krótkość i w rej konkretnej sytuacji niezłą, jak na blok, kartę:
3BA - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
4§ - singel trefl;
4¨ - singel karo.
Przykład:
W
E
1©
3¨(minisplinter)
3©(R)
?
3Ş - singel pik;
3BA - singel karo;
4§ - singel trefl;
Krótkość ujawniamy naturalnie, zaś 3BA jak zwykle wskazuje singla w kolorze najbardziej oddalonym.

E) Otwarcie 1BA
W
E
 
W
E
1BA
2¨(transfer)
1BA
2©(transfer)
3©(R)
?
3Ş(R)
?
3BA - ręka bez singla, aspiracje;
3Ş/4§/¨/© - wskazanie singla, aspiracje;
powrót na kolor uzgodniony - sign off.
 

F) Odwrotne podniesienie - inaczej
Przykład 1 - dotyczy WJ
W
E
1§
2§
2©(mam krótkość)
2Ş(R)
?
Odpowiedzi:
2BA - 11-13PC, układ 4414 (singel karo);
inne z nadwyżką w sile, tj. 17-18PC:
3§ - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
3¨ - singel karo;
3© - singel kier.

Przykład 2
W
E
1¨
2¨
2©(mam krótkość)
2Ş(R)
?
Odpowiedzi:
2BA - singel pik (w kolorze najbardziej oddalonym);
3§ - singel trefl;
3¨ - singel kier.

G) Otwarcia dwukolorowe 2©Š/Ş
Przykład
W
E
2Ş
2BA(R)
3§
3¨(pytanie o krótkość,
przy uzgodnionych pikach)
?
Odpowiedzi:
3© - krótkość kier;
inne z krótkością karo, tj:
3Ş - kolor uzgodniony, wyczekujące;
3BA - sugeruje równe wartości honorowe w treflach i kierach, a więc albo wskazuje cue-bidy w obu tych kolorach,
        albo dobre atuty i sporo miltonów;
4§ - cue-bid treflowy;
4¨ - renons karo;
4© - cue-bid kier.

H) Multi
W
E
2¨
2BA(R)
3§(góra)
3¨(pytanie o kolor)
3©(piki)
3Ş(R)
?
Odpowiedzi:
3BA - brak singla, aspiracje;
4§/¨/© - licytowana krótkość;
4Ş - brak singla, bez aspiracji.

I) Gambling 3BA
W
E
3BA
4¨(pytanie o krótkość)
?
4©Š/Ş - krótkość;
4BA - brak singla;
4§ - longer treflowy, singel karo;
4¨ - longer karowy, singel trefl;

J) Transfer południowo-afrykański (namyats)
W
E
4¨(pełne piki 
bez bocznych A,K)
4©(R)
?
4Ş - longer 7-kartowy (o singla pytamy teraz relayem);
4BA - longer 9-kartowy;
5§/¨/© - licytowana któtkość, longer 8-kartowy.

Wszystkie inne problemy związane z ujawnianiem krótkości rozwiązujemy "na głowę",
wg przyjętych powyżej schematów.