WSPÓLNY JĘZYK 48
Odwrotne podniesienie - WERSJA FRANCUSKA
§/¨/©Š/Ş
Klasyczne, w pełni naturalne rozwiązanie omawialiśmy przy otwarciach 1§ i 1¨.
Tu zostanie zaprezentowane rozwiązanie konwencyjne.
W
E
1¨
2¨
?
Bez zmian pozostają odpowiedzi:
- 2BA – minimalna ręka zorientowana do gry BA, nie forsuje;
- 3¨ – minimalna ręka zorientowana do gry kolorowej (bez singla), nie forsuje;
- 3§ – 5 trefli i 4 kara (12-14PC), dalej 3¨ nie forsuje;
- 3BA – ok. 14PC, ręka wyraźnie zorientowana do BA, modelowy układ 3343, duża koncentracja figur w kolorach starszych;
- 3©/Ş – splinter, 14-15PC, a więc lekka nadwyżka;
Pozostałe dwa rebidy są konwencyjne:
2© – mam krótkość, siła minimalna (11-12/13 PC) lub maksymalna (16-17/18 PC), mini-maksi;
2Ş – pytam o krótkość, mam rękę nadwyżkową bez singletona, przesądzam końcówkę.

A. Rebid 2© - ręka otwierającego z singletonem
W
E
1¨
2¨
2©
2Şpytanie o singla
?
- 2BA – singelton pik (najbardziej oddalony, patrz: Sekwencje krótkościowe);
- 3§ – singelton trefl, 11-13 PC;
- 3¨ – singelton kier, 11-13 PC;
- 3© – singelton kier, 16-17/18 PC;
- 3Ş – singelton pik, 16-17/18 PC;
- 3BA – singelton trefl, 16-17/18 PC.
Po odpowiedzi wskazująsej na dolny przedział siły 3¨ jest nieforsujące.

B. Rebid 2Ş - ręka nadwyżkowa bez singletona
W
E
1¨
2¨
2Ş
?
- 2BA – wyczekujące (zwykle bez singla), przejęcie inicjatywy, aspiracje;
- 3¨ – brak singeltona, niechęć do zajęcia BA, E jest zainteresowany przelicytowaniem zatrzymań;
- 3BA – ręka BA, bez nadwyżek;
- 3§/©Š/Ş – licytowany singel, siła 10-12 PC,bo z większą siłą (13-15 PC) nastąpiłby splinter - 3©Š/Ş w pierwszym okrążeniu
    licytacji. Nieokreślona jest siła 3§ (gdyż 3§ zgłoszone w pierwszym okrążeniu nie jest splinterem, lecz inwitem układowym),
    ale odzywka ta będzie przypadkiem niezmiernie rzadkim, gdyż E musiałby mieć wtydy 6+ kar. Z jeszcze większą siłą (16+ PC)
    należy raczej przejąć unicjatywę odzywką 2BA - relay.
 
W
E
1¨
2¨
2Ş
2BA (wyczekujące)
?
naturalnie:
- 3§ – 2254;
- 3¨ – 5+ kar, ręka jednokolorowa;
- 3© – 2452;
- 3Ş – 4252;
- 3BA – 4 kara, układ typowo bezatutowy;
- 4¨ – 5-3-3-2, ok. 18 PC (z mniejszą siłą otwieramy 1BA) lub 6+ kar, wyraźne maksimum otwarcia (oczywiście bez singla).

Otwarcie 1§
W
E
1§
2§
?
 
- 2¨ – silny wariant otwarcia 1§, dowolny układ;
inne, analogicznie jak po otwarciu 1¨:
- 2BA – minimalna ręka zorientowana do gry bezatutowej, nie forsuje;
- 3§ – minimalna ręka zorientowana do gry kolorowej (bez singla), nie forsuje;
- 3BA – ok. 14 PC, ręka wyraźnie zorientowana do BA, modelowy układ 3343, koncentracja figur w kolorach starszych;
- 3©Š/Ş – splinter, ręka lekko nadwyżkowa, ok. 15 PC ) z mniejszą siłą otworzylibyśmy 2§).
Pozostałe dwa rebidy są konwencyjne:
- 2© – mam krótkość, siła minimalna (11/12-13 PC) lub maksymalna (17/18+ PC), mini-maksi, (przy otwarciu 1§ z WJ-XXI
    wariant minimalnej siły dotyczy tylko trójkolorówki 4414 z singlem karo, gdyż z układem 5 trefli i singlem bocznym otwieramy
    2§ lub 1¨. Natomiast w pełni analogiczny do otwarcia 1¨ wariant tej koncepcji może mieć zastosowanie w NS-XXI.
- 2Ş – pytam o krótkość, mam rękę nadwyżkową biz singla, przesądzam końcówkę.

A. Rebid 2© - ręka otwierającego z singletonem
W
E
1§
2§
2©
2Şpytanie o singla
?
- 2BA – 11-13 PC, dokładnie 4414 (gdyż z 5+ treflami otwieramy 2§);
kolejne odzywki już z siłą 17/18+ PC:
- 3§ – singelton pik (najbardziej oddalony);
- 3¨ – singelton karo;
- 3© – singelton kier;

B. Rebid 2Ş - ręka nadwyżkowa bez singletona
W
E
1§
2§
2Ş
?
- 2BA – relay (zwykle bez singla), przejęcie inicjatywy, aspiracje;
- 3§ – brak singeltona, niechęć do zajęcia BA, E jest zainteresowany przelicytowaniem zatrzymań;
- 3BA – ręka BA, bez nadwyżek;
- 3¨/©Š/Ş – licytowany singel, siła 10+ PC, z poważnymi nadwyżkami można nie ujawniać krótkości, lecz przejąć unicjatywę
    odzywką 2BA - relay.
 
W
E
1§
2§
2Ş
2BA (wyczekujące)
?
naturalnie:
- 3§ – 6+ trefli, ręka jednokolorowa, 15/16-17 PC (z większą siłą dajemy po 2§ sztuczny rebid 2¨, a z układem 5-3-3-2 padłoby
    otwarcie 1BA);
- 3¨ – 2245, 15/16-17 PC (z większą siłą dajemy po 2§ sztuczny rebid 2¨);
- 3© – 2425, jw;
- 3Ş – 4225, jw;
- 3BA – 4 trefle, ewentualnie (3-3-2)5, ok. 14 PC.