Wspólny Język 46
Licytacja dwustronna: czy licytować wyżej?
§/¨/©/Ş
Reguła singeltona
Prawo lew łącznych
Podstawowa zasada licytacji dwustronnej

1. Podczas meczu (obie przed partią) otworzyłeś 1© z kartą:
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
.
W
N
E
S
1©
1Ş
2Ş
4Ş
?
     
2Ş – fit w kolorze partnera, układ zrównoważony, 10+PC (z ręką układową z fitem licytujemy z przeskokiem 3©);
Bardzo ważny wniosek wypływający z tej odzywki jest taki: mamy przewagę siły, jesteśmy w ataku.
Jeśli przeciwnicy przelicytują naszą końcówkę, nasze pasy będą forsujące - przeciwnicy zagrają z kontrą lub my zalicytujemy wyżej.
Przyszła kolej licytacji W. Układowy charakter ręki woła o odzywkę, mimo niewielkiej siły.
Jednak partner może mieć wartości do kontry, np:
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
W     E
K D 3
D 8 7 5 4
W 6 
A 6 4
5© jest bez jednej lub dwóch, a 4Ş bardzo problematyczne.
Wartości defensywne rąk WE są trudne do oszacowania i mogą wynosić 2-5 lew defensywnych. Przy rękach:
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
a)
W     E
8 3
D 8 7 5
D 6
A D 10 6 4
lub
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
b)
W     E
A 8 3
8 7 5 4
D 6 2
A 6 4
5© i 4Ş mogą wychodzić, mogą być przegrane bez jednej lub jeden z kontraktów idzie, a drugi nie. Przy rękach:
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
c)
W     E
A D 10
8 7 5 4
D 6 2
A 6 4
4Ş zostanie przegrane bez jednej bądź dwóch, a 5© jest niepewne.
Nie ma wystarczajacych danych do podjecia optymalnej decyzji.

2. Jako E dostałeś karty:§/¨/©/Ş
W 7
D 9 7 5 4 3
9 5
A 10 6
Mecz. Obie po partii.
W
N
E
S
1¨
pas
1©
1Ş
3©
3Ş
4©
4Ş
pas
pas
?
 
Kilka możliwych rąk partnera:
4
A K W 6
A D 10 7 2
8 5 3
 a)
 
b)
4
A K 6 2
A W 10 7 4 2
W 8
c)
4 2
A W 10 2
A D 10 4 2
K W
Z ręką a) chciałbyś grać 5©. Wprawdzie możesz stracić 9 impów, jeśli oba kontrakty nie idą, ale zyskasz 17, gdy oba wychodzą.
Przy ręce b) sytuacja jest trudna. Jeśli 5© i 4Ş są bez jednej, to stracisz 7 impów  licytując 5©, lecz zyskasz 10 impów, gdy 5© jest bez jednej, a przeciwnikom wychodzi 4Ş.
Jedyna ręka, z którą chcesz grać 4Ş z kontrą, to c). Jeśli 4Ş bez dwóch, a 5© swoje - stracisz 4 impy, lecz gdy oba kontrakty nie idą -
- zyskujesz 7-12 impów.

Zauważ, że prawidłowo jest licytować wyżej, gdy partner ma singla, a kontrować przy 2+ pikach u partnera.
Drugi pik jest dużym osłabieniem waszej siły ofensywnej, a jednocześnie znacznie osłabia siłę ofensywną przeciwników.
Żadna inna informacja nie jest tak szczególnie ważna jak krótkość w kolorze przeciwnika.
Np. informacja o nadwyżce w sile niewiele ci pomoże w podjęciu decyzji, gdyż wzrasta zarówno siła ofensywna jak i defensywna waszych rąk. Tak więc realizacja 5© jest bardziej prawdopodobna, ale i wpadka przeciwników na 4Ş będzie większa.

W rzeczywistości rozdanie wygladało tak:
 
A 10 8 5 3
10 8 2
K 8 2
9 4
4
A K W 6
A W 7 3
K 8 5 3
N
W        E
S
W 7
D 9 7 5 4 3
9 5
A 10 6
K D 9 6 2
--
D 10 6 4
D W 7 2
W tym rozdaniu może być wygrane 4, a także 5 (na przymusie).
Dla celów dydaktycznych przydzielmy W blotkę pik więcej, np:
A 10 8 5
10 8 2
K 8 2
9 5 4
4 3
A K W 6
A W 7 3
K 8 3
N
W        E
S
W 7
D 9 7 5 4 3
9 5
A 10 6
K D 9 6 2
--
D 10 6 4
D W 7 2
Teraz 4Ş zostanie przegrane bez jednej (w odkryte karty można wygrać), a 5© prawdopodobnie jest bez jednej (przymus).
Zauważ, że jedna blotka spowodowała spadek lew defensywnych na obu osiach.

Podane przykłady prowadzą do wniosku, że w licytacji dwustronnej bardzo ważną jest informacja o posiadaniu (braku)
krótkości w kolorze uzgodnionym przeciwników.
 
Reguła singeltona
Jeżeli przeciwnik po prawej (RHO) zgłosił końcówkę, a dotychczasowa licytacja wskazała na posiadanie 
przez was co najmniej 20PC, to powinieneś pasować, wskazując krótkość w kolorze przeciwników, gdy:
   a) sprzedałeś dotychczas rękę dwukolorową
   b) partner sprzedał ręke zrównoważoną
Natomiast, jeśli we wcześniejszej fazie licytacji sprzedałeśręke zrównoważoną, to pasuj z blotkami, 
a kontruj z wartościami honorowymi w kolorze przeciwników.

Po tych teoretycznych rozważaniach wróćmy do naszego problemu (1):
A K D 9 2
8
7 2
K W 6 5 4
5
A K W 6 2
K 10 8 5 4
8 3
N
W        E
S
8 4
D 9 5 3
D 6 
A D 10 9 2
W 10 7 6 3
10 7 4
A W 9 3
7
.
W
N
E
S
1©
1Ş
2Ş
4Ş
pas
pas
5©
 
Jako W, zgodnie z regułą singeltona (partner pokazał rękę zrównoważoną), pasujemy, a partner nie mając opozycji w kolorze przeciwników, licytuje wyżej - 5©.
Zauważcie, że stronie NS wychodzi 4Ş (rozgrywający wyrobi lewę w treflach), a na WE idzie 5©.

Przypuśćmy, że W ma blotkę pik więcej:
A K D 9 2
8
7 2
K W 6 5 4
6 5
A K W 6 2
K 10 8 4
8 3
N
W        E
S
8 4
D 9 5 3
D 6 
A D 10 9 2
W 10 7 3
10 7 4
A W 9 5 3
7
Teraz 5© jest bez jednej, a 4Ş - bez dwóch.

Prawo lew łącznych
 
Liczba lew łącznych jest równa długości atutów, tj. sumie kart posiadanych przez obie pary w swoich najdłuższych kolorach.

Jakie wnioski praktyczne wynikają z tej zasady?

Przykład 1
Partner otworzył słabe 2Ş, a my mamy kartę:
K W 6 5
7
K 10 8 6 5
K 8 7
Co należy zalicytować?
Mamy 10 pików i wiemy, że strona przeciwna ma minimum 9 kierów - razem jest więc 19 lew łącznych.
Tak więc jedna ze stron ma do wygrania kontrakt na wysokości czterech.
Licytujemy 4Ş - jeśli wygramy, dobrze, jeśli przegramy - też dobrze, będzie to obrona wychodzących 4© przeciwników.

Przykład 2
Mecz;
obie przed,
rozd. N.
A D W 8 7 6 5
3 2
7
10 4 3
3
A 10 9 8 6 5
A D 9 3
K 2
N
W        E
S
K 4
K W
K 10 5 2
W 8 7 6 5
10 9 2
D 7 4
W 8 6 4
A D 9
.
W
N
E
S
 
3Ş
pas
?
Niektórzy gracze rezygnują w takiej sytuacji z podniesienia, mając nadzieję, że kontrakt 3Ş stanie się ostatecznym.
Złudna to nadzieja.
Niemal zawsze powinieneś podnosić blok partnera mając trzykartowy fit.
Taką strategię dyktuje nam właśnie prawo lew łącznych.
Po pasie S, W niewątpliwie zalicytuje 4©. Wprawdzie S pójdzie teraz w obronę 4Ş, ale będzie to przysłowiowa musztarda po obiedzie.
Przeciwnicy będą już mieli komfortową sytuację. Gdy E zdecyduje się na kontrę, wezmą zapis +300, jeśli powie 5© - zapiszą +450.
A jak zadziała bezpośrednie podniesienie?
Czy nie jest prawdopodobne, że 4Ş stanie się kontraktem ostatecznym?

Oczywiście temat lew łącznych nie jest tak banalnie prosty.
Otóż liczba lew, których mogą dostarczyć sfitowane ręce, nie zależy tylko od liczby atutów, ale przede wszystkim od odpowiedniego układu, tj. krótkości w kolorach bocznych i punktów bazowych, które "pracują", nie marnują się.
Pamiętaj! Nic nie zastąpi rzetelnej analizy gracza.

Podstawowa zasada licytacji dwustronnej
W meczu, NS po, WE przed partią, jako E otrzymałeś kartę:
K 9 7
9 8 6 4
--
K W 10 8 5 4
Mecz. Obie po partii.
W
N
E
S
1Ş
2¨
2Ş
3¨
4Ş
ktr
pas
5¨
ktr
pas
?
 
Co licytujesz?
W rzeczywistości E zapowiedział 5Ş. Kontrakt został przegrany bez dwóch za 300, a 5¨ było takze bez dwóch za 500.
E zniósł kontrę partnera uważając, że ma znikome wartości defensywne i 5¨ zostanie wygrane.
A przecież W, nie będąc w pełni przekonany o słuszności kontry na 5¨, mógł o ostateczną decyzję w tej sprawie poprosić partnera.
Jego pas na 5¨ byłby - w tych założeniach - forsujący. Forsujący charakter odzywki pas w tej sekwencji ma proste uzasadnienie.
Jesli popartyjne 5¨ przeciwników idzie, to należy licytować przedpartyjne 5Ş, które będzie opłacalną obroną.
Jeśli nawet para nie ma takiego ustalenia, to W we wcześniejszej fazie licytacji, tj. po 3¨, mógł zgłosić kolor boczny, uzależniając
dalsze decyzje licytacyjne od sfitowania tego koloru u partnera. Jeśli W takiego rozeznania nie przeprowadził, to należy wnioskować,
że wie co robić, gdy zostanie przelicytowany przez przeciwników.
Podstawowa zasada licytacji dwustronnej
Jeśli w dotychczasowej licytacji nastąpiło bilansowe uzgodnienie koloru, to ręka zlimitowana podlega decyzjom partnera.
Gracz prowadzący (kapitan) w sytuacjach wątpliwych powinien zażądać od partnera dodatkowych informacji o lokalizacji 
honorów i rozkładzie ręki zlimitowanej. jeżeli kapitan takiego rozeznania nie przeprowadza, to wnioskować należy,
że wie co robić, gdy zostanie przelicytowany przez przeciwników.

 

§/¨/©/Ş