Wspólny Język 44
Kolory młodsze z pozycji odpowiadającego po otwarciu 1 w młodszy
§/¨/©/Ş
W dotychczasowych wersjach WJ kolory młodsze były w całkowitym odwrocie.
W WJ-XXI jest już znacznie lepiej, gdyż mamy:
    1) otwarcie 1¨ z czwórki, co odciąża znacznie otwarcie 1§;
    2) 1§-2§, tzw. odwrotne podniesienie, 5+trefli bez starszej czwórki, już od 10PC;
    3) 1§-3§/¨, inwit do 3BA z kolorem 6+
    4) 1¨-3§, układowy inwit z fitem karowym;
    5) ręka dwukolorowa w układzie 5-4 na młodszych po otwarciu 1§:
a) z 5 treflami licytujemy 2§;
b) z 5 karami:
W
E
1§
1¨
1©/Ş
3§
3§ = 5+ kar i 4+ trefle w sile inwitu;
(można ewentualnie po rebidzie 1© przeznaczyć skok na 2Ş na pokazanie powyższego układu -
- otwierający może mieć układ 4423 z którym nie znajdziemy fitu - co da nam możliwość zatrzymania się
w 2BA. Ja (MR) proponuję jednak przeznaczyć 2Ş na transfer na 2BA z siłą inwitu (bez dobrego stopera pik)
i wtedy 3§ zawsze będzie oznaczać inwit na młodszych. Najwyżej zagramy 3 w kolor młodszy na 7 atutach.)

Z kartą półpozytywną (7-9PC) na młodszych odpowiadający niestety licytować będzie nadal enigmatyczne 1¨ (negat).

Rozwiązanie wielu problemów da nam stosowanie konwencji transferów po negacie, patrz "Negat i co dalej?"
Użyteczna konwencja, choć nie przewidziana (na razie) w WJ-XXI.

Przykłady
A D 8 7
3
A D 8
K 10 9 3 2
W----E
9
10 8 6
K W 9 5 2
A D 9 6
.
W
E
1§
1¨
1Ş
3§
4©
6§
pas
 
3§ = inwit, 5+ kar - 4+ trefle;
4© = splinter;
6§ = wyłączenie kierowe, singel pik upoważniają nas do tego skoku.
 
A D 8
A W 9 8
W 8 2
D 8 2
W----E
10 7 6
D
K D 9 5 3
A 6 5 3
.
W
E
1§
1¨
1©
3§
3BA
pas
3BA = bezproblemowe: mamy maksimum i dobre stopery boczne.
 
K 9 8
A D 9 6
10 8
K 9 8 2
W----E
D 10 7
7
K D 9 7 2
D W 7 6
.
W
E
1§
1¨
1©
3§
pas
 
W 9 8
A D 8 5
A 8
K 9 8 2
W----E
10
7 6
K D 9 5 2
A W 7 6 3
.
W
E
1§
1¨
1©
3§
3Ş
4Ş
5§
 pas
3Ş = czwarty kolor, obawa o piki;
4Ş = krótkość i aspiracje szlemikowe;
5§ = z pozycji otwierającego widać, że szlemik może być w najlepszym wypadku impasowy.