WSPÓLNY JĘZYK 43
W teorii i praktyce
§/¨/©Š/Ş

Problem 1
A W 9
8 7 3
A 10 2
K 10 8 4
W---E
K D 9 4 3
A W 5 4
4 3
W 3
.
W
E
1§
1Ş
1NT
2§
2¨
2©
2Ş
pas
2§ – podwójny magister;
2¨ – automatyczne (prawie);
2© – naturalne, co najmniej inwit do końcówki, forsuje, gdyż nawet jak mamy minimum, to lepiej grać
        w piki rozłożone 5-2 niż w kiery 4-3. Ponieważ 2© i tak forsuje, to odpowiadający może być silny
        w układzie 5-4;
2Ş – minimum otwarcia.

Problem 2
K 9
W 10 7
A 10 2
A 7 6 5 4
W---E
A D 9 4 3
A 9 8 5 4
4 3
3
.
W
E
1§
1Ş
1NT
2§
2¨
2©
2Ş
3©
4©
pas
2§ – gadżet. 2¨ – automatyczne. 2© – naturalne, co najmniej inwitujące, forsuje!
2Ş – nawet gdyby 2© nie forsowało to trzeba znieść w piki, ponieważ lepiej się gra na kolorze
        rozłożonym 5-2 niż 4-3;
3© – 5-5, inwitowe (z układem 5-5 w sile forsingu do dogranej E zgłosiłby 3© w drugim okrążeniu
        licytacji, po 1BA);
4© – mamy znakomite wartości do gry kolorowej.

Problem 3
A 9
K 8 7 2
A 9 2
K 9 8 4
W---E
K 10 8 4 3
A D 9 4
W 3
D 3
.
W
E
1§
1Ş
1NT
2§
2¨
2©
4§
4©
pas
2§ – gadżet. 2© – naturalne, co najmniej inwit, forsuje.
4§ – cue-bid, mam dla ciebie wyjątkowo dobrą kartę.
4© – na szlemika brak nam wojska.

Problem 4
A 9 8
A D 5 2
6 2
K 10 8 4
W---E
K D 10 4 3
K 9 4
A 8 3
A 3
.
W
E
1§
1Ş
1NT
2§
2¨
3NT
4§
6Ş
pas
3BA – wybierz między pikami a BA (analogia do sekwencji 1BA-2©(transfer)-2Ş-3BA).
        Ręka E jest za słaba na szlemikowy inwit bezatutowy. 16 PC + 1 pkt za piątego pika + ewentualne
             14 PC partnera, to dopiero 31 pkt, a na szlemika BA trzeba 33 pkt.
4§ - cue-bid; mam wyjątkowo dobrą rękę do gry kolorowej (duża liczba kontroli: A=2 k, K=1 k),
        dwie nadwyżki: w sile i w układzie (przebitka), może to wystarczy ci do szlemika.
6Ş - E ma obraz ręki partnera jak na dłoni (modelowo układ: 3424), a ponieważ jego karta,
        w kontekście gry kolorowej, jest równie wyjątkowa, więc zgłosił szlemika.

Problem 5
A 9 7
D 3 2
A 9 2 
D 10 8 4
W---E
K W 9 8 4 3
A 9 4
K 3
A 3
.
W
E
1§
1Ş
1NT
2¨
2Ş
3Ş
4Ş
pas
2¨ – forsing do dogranej;
3Ş – 5+ pików, aspiracje;
4Ş – wybór kontraktu, ręka minimalna. Z bardziej urodziwą kartą, W uzgodniłby piki cue-bidem.
 
Ponieważ otwarcie 1§ traktujemy w dalszej licytacji jako naturalne, więc możemy 
licytować analogiczne, jak po otwarciu 1¨, oczywiście z uwzględnieniem faktu, 
że licytujemy do trzech trefli u otwierającego.

Problem 6
A W 9 5
10 8 7
A 6 2
K 9 4
W---E
D 4 3
K W 5 4
5
A W 10 6 3
.
W
E
1§
1©
1Ş
3§
pas
Odzywka 3§ jest z bilansu i obiecuje 5 trefli.
Tu 3§ zakończyło licytację. A jak przebiegałaby licytacja we WJ 2000? – Jak znam życie,
E odpowiedziałby w pierwszym okrążeniu licytacji forsującym do końcówki 2§, a później...
los jak wicher.
Jeśli  zaś E zdecyduje się w pierwszym okrążeniu na odpowiedź 1©, to po rebidzie 1BA
nadal jest w beznadziejnej sytuacji.

Problem 7
K D 9 5
D 8 7
A 6 2
K 7 4
W---E
10
K W 5 4
K W 7
D W 8 6 3
.
W
E
1§
1©
1Ş
2NT
3NT
pas
Nie zawsze musimy ujawniać pięciokart treflowy.
E mając sporo w kolorze wystawionym licytacją na wist – w karach, chce grać w BA
i przekazuje tę informacje partnerowi.

Problem 8
D 9
K D 8 5
A 6 2
K 7 5 4
W---E
K W 5 4
A 3 2
7
A D 8 6 3
.
W
E
1§
?
We WJ-XXI licytujemy odwrotnym podniesieniem – 2§ obiecuje 5+ trefli 10+PC i wyklucza starszą
czwórkę. Tak więc z powyższą kartą musimy zgłosić 1Ş.
W
E
1§
1Ş
1NT
?
Teraz E ma uzgodnić forsująco trefle. Służy temu gadżet 2¨ (magister podwójny), bo 3§ byłoby
tylko kolorowym inwitem z 5+ treflami (licytujemy do 3 trefli u otwierającego).
W
E
1§
1Ş
1NT
2¨
2©
?
2© – czwórka. Teraz E mając 5 pików zalicytowałby 2Ş. Może uzgodnić trefle przez 3§.
Ale jest też możliwość pokazania całego układu za pomocą odzywki fragment bid 3¨ lub 3©.
Ta ostatnia odzywka nie może być pokazaniem układu 5Ş - 4© bo z takim przechodzimy przez 2§.

My oczywiście wybieramy 3©.
W
E
1§
1Ş
1NT
2§
2¨
3©
4¨
4©
6§
pas
4¨ – cue-bid, aspiracje. 4© – przyjęcie zaproszenia;
6§ – W ma maksymalną kartę, a w świetle dotychczasowej licytacji E musi kontrolować piki.

Problem 9
K D 8 3
5
A K D 6 2
K D 4
W---E
W 5 4
A D 10 3 2
5
A 6 3 2
.
W
E
1§
1©
2¨
2©
2Ş
2NT
3§
3NT
pas
2¨ –  naturalna odwrotka, fit 4+ lub naturalne na karach, ewentualny rebid 1Ş w wariancie silnym dajemy tylko z układem 4144 (4054), patrz artykuł „1§ - jednoznaczność rebidów”) .
2© – 5 kierów;
2Ş – 5kar i 4 piki;
2BA – forsujące;
3§ –  kończy opis ręki  - modelowo układ 4153.
3BA – propozycja kontraktu, misfity osłabiają bilans.

Problem 10
D 6 3 2
10 6 3
A D 10
K W 4
W---E
K 7 5 4
A K 9 2
K 4
A D 2
.
W
E
1§
1©
1Ş
2¨
2NT
3Ş
3NT
pas
2¨ – gadget, forsing do dogranej.
3Ş – silne, szlemikowe uzgodnienie pików.
3BA – propozycja kontraktu, koncentracja wartości w kolorach młodszych, słabe piki.

Problem 11
K 6 3
D 9
D W 9 6 5
A 8 4
W---E
D 9 5 4
W 2
A K 8 7 4
W 9
.
W
E
1¨
1Ş
1NT
2§
2¨
3¨
pas
 
3¨ – inwit honorowy z fitem karo, raczej to przegramy, ale kontrakt jest dużo lepszy niż 2BA, a poza tym przeciwnikom, mimo małej siły, wychodzi częściówka (końcówka?) kierowa.