Wspólny Język 40
KONTRA  ODPOWIEDŹ
 
W
N
E
S
1©
ktr.
2/3©
ktr.
W tego typu sytuacjach, gdy przeciwnicy w sposób swobodny (niewymuszony) uzgodnili kolor,
kontra II-go obrońcy jest wywoławcza - nazywa się ją kontrą odpowiedź.

a)
W
N
E
S
1©
ktr.
2©
?
oto schemat licytacji:
ktr. = 4 piki, ok.7+PC;
2Ş,3§/¨ = naturalne, 5+, z bilansu;
2BA = Poprawiony Lebensohl (w pierwszym czytaniu - kolory młodsze, partner wybiera lepszy
młodszy, ale może być też słaba ręka na własnym kolorze, tu na karach - wtedy po 3§ partnera zalicytujemy 3¨);
3© = silna trójkolorówka z krótkością kier.

b)
W
N
E
S
1©
ktr.
3©
ktr.
ktr. = tylko sugeruje 4 piki, ale ich nie obiecuje;
3BA = naturalne, inaczej być nie może;

Przy okazji zwróćmy uwagę na podobne sekwencję:
W
N
E
S
1©
ktr.
3©
pas
pas
ktr.
pas
3BA
Takie wymuszone 3BA jest słabe na młodszych kolorach.
 
W
N
E
S
1Ş
pas
2Ş
ktr.
pas
?
   
2BA = poprawiony Lebensohl (#1.młodsze,#2.słabe na karach lub na kierach, #3.wariant silny)
3§ = wymuszone, może nie być bilansu, co jest skutkiem stosowania Lebensohla na dwóch młodszych.
3¨/© = naturalne, z bilansu