Wspólny Język 39
LEBENSOHL

A) Po blokujących otwarciach przeciwników 2©Š/Ş
W
N
E
S
2©
?
   
ktr. = wywoławcza (jeśli objaśniająca, to wyraźnie silniejsza niż po 1©Š/Ş);
2BA = 15-17(18), naturalne
3© = dwuznaczne:
        a) pytanie o zatrzymanie, na długim kolorze młodszym
        b) dwukolorówka 5-5, trefle i drugi starszy
3Ş = konstruktywne (nie stosuje się bloku na blok)
3BA = przy niewielkiej pomocy partnera mamy nadzieje to wygrać
4§ = kolory młodsze 5-5, średnia ręka(siła przeciętnego otwarcia)
4¨ = dwukolorówka 5-5, kara i drugi starszy
4BA = kolory młodsze 5-5, silne

Po otwarciu 2Ş, licytacja analogiczna.
 
W
N
E
S
2©
ktr.
pas
?
2Ş = do pasa
2BA = Lebensohl
3§ = naturalne, mamy bilans tj. ok. 2 lew(8-9PC)
3¨ = naturalne, mamy bilans tj. ok. 2 lew(8-9PC)
3/4Ş = z bilansu
3BA = naturalne
3 w kolor przeciwnika = forsing, sugeruje oba kolory młodsze
4§/¨ = ręka jednokolorowa, aspiracje szlemikowe
 
W
N
E
S
2©
ktr.
pas
2BA
pas
?
   
Kontrujący licytuje teraz automatyczne 3§ (oczywiście jeżeli nie ma wyrażnych nadyżek).
Wyższe odzywki są naturalne i silne.
W
N
E
S
2©
ktr.
pas
2BA
pas
3§
 pas
 ?
pas = byłem słaby na treflach;
3¨ = sign off na karach;
3© = forsing, 4 piki, brak stopera;
3Ş = aspiracje, 5 pików;
3BA = forsing, 4 piki, stoper w kolorze przeciwnika;
4§/¨ = aspiracje, układ 4 starsza - licytowana 5 młodsza.

B) Po interwencji na nasze otwarcie 1BA.
Także po interwencji po naszym wejściu klasycznym 1BA.

Kiedyś każda kontra na 2X po naszym 1BA była karna. Potem np. kontrom na 2§/¨ przypisano znaczenie wywoławcze. My przyjmijmy, zgodnie z duchem czasu, że kontry na każde wejście
po naszym otwarciu 1BA są negatywne, tzn obiecują siłę półpozytywną (5-8PC) i nielicytowaną
czwórkę starszą.
Nie znaczy to wcale, że nie można karnie skontrować przeciwników. Po pierwsze otwierający może zamienić kontrę na karną, a po drugie z dublem w kolorze przeciwnika może dać kontrę wznawiającą
w nadziei na trapping pasa partnera lub na grę własną.

B1)
W
N
E
S
1BA
2§
?
 
ktr. = negatywna, do 8 PC
2¨/©/Ş = naturalne na 5-ce, nF
3¨/©/Ş = naturalne na 5-ce, GF
3BA = z bilansu, zatrzymanie treflowe, brak starszej 4-ki
4§ = Gerber
4¨/© = Texas Transfer
2BA = Lebensohl (partnerze zalicytuj 3§, a wtedy moje 3¨/©/Ş= naturalne, 5+, inwit;
            3BA= z bilansu, ale bez starszej 4-ki i bez zatrzymania)
3§= silny(9+PC) Stayman połączony z pytaniem o zatrzymanie w kolorze przeciwnika.
        Odpowiedzi:    3¨= brak zatrzymania, dalej - naturalnie: odpowiadający pokazuje swoją starszą
        czwórkę. Wyższe odpowiedzi obiecują zatrzymanie:
                                3©= 4 kiery, możliwe piki
                                3Ş= 4 piki bez 4 kierów
                                3BA= brak starszej 4-ki

B2)
W
N
E
S
1BA
2¨
?
 
ktr. = negatywna, do 8 PC
2©/Ş = naturalne, 5+, nF
3©/Ş = naturalne, 5+, GF
4§ = naturalne, aspiracje szlemikowe
3BA = z bilansu, zatrzymanie karowe, brak starszej 4-ki
4¨/© = Texas Transfer;
3¨ = silny (9+PC) Stayman bez zatrzymania w karach (odpowiedzi naturalne) - możemy się
        jeszcze zatrzymać w 4§;
2BA = Lebensohl (partnerze zalicytuj 3§, a wtedy:
        mój pas będzie oznaczał chęć gry;
        moje 3©/Ş= naturalne, 5+, inwit;
        3BA= z bilansu, ale bez starszej 4-ki i bez zatrzymania;
        zaś 3¨= silny Stayman, ale z zatrzymaniem (odpowiedzi naturalne).

B3)
W
N
E
S
1BA
2©
?
 
ktr. = negatywna;
2Ş = naturalne na 5-ce, nF;
2BA = Lebensohl;
3§/¨ = naturalne 5+, inwit;
3© = pytanie o zatrzymanie bez starszej czwórki, możemy się jeszcze zatrzymać w 4§/¨;
3Ş= naturalne, 5+, forsing do dogranej;
3BA = bilans, zatrzymanie, brak starszej czwórki.
 
W
N
E
S
1BA
2©
2BA
 pas
3§
pas
?
 
pas = słabe na treflach;
3¨ = sign off;
3© = forsing, 4 piki, brak stopera;
3Ş = naturalne na piątce, inwit;
3BA = bilans, 4 piki, stoper w kolorze przeciwnika;
 
Silny wariant poprzedzony lebensohlowskim 2BA obiecuje starszą czwórkę

B4)
W
N
E
S
1BA
2Ş
?
 
ktr. = negatywna
3§/¨/© = naturalne 5+, inwit;
3Ş = forsing, brak stopera, brak 4 kierów, możemy się jeszcze zatrzymać w 4§/¨;
3BA = z bilansu i z zatrzymaniem
2BA = Lebensohl
W
N
E
S
1BA
2Ş
2BA
 pas
3§
pas
?
 
pas = trefle;
3¨/© = sign off;
3Ş = 4 kiery, brak stopera w pikach;
3BA = 4 kiery, stoper.