Wspólny Język 38
KONTRA  Z  FITEM
 
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2§
ktr.
     
Po interwencji drugiego obrońcy na poziomie jednego i dwóch (bez skoku) kontra otwierającego wskazuje 3-kartowy fit w kolorze odpowiadajacego. Na kontrę z fitem nie są wymagane żadne
specjalne nadwyżki. Można spasować ewentualnie z fitem 3-kartowym z bardzo brzydką kartą,
żeby nie zachęcać partnera do dalszej licytacji.

Turniej, obie po partii.
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2¨
ktr.
 3¨
 ?
 
.
A103
KD854
4
K832
W---E
DW9652
A9
W75
96
 E1
 
E2 
DW76
AW
1075
9854

W przykładzie pierwszym E wie o ficie 3-kartowym u partnera i może komfortowo zalicytować 3Ş.
W drugim, E wie że partner nie ma 4 pików (zalicytowałby bezpośrednio 2Ş) i spasuje na 3¨.
 
Konsekwencją włączenia do systemu licytacyjnego kontry z fitem  jest konieczność 
stosowania przez otwierającego trapping pasa. Zaś zadaniem odpowiadającego jest 
w miarę możliwości, jak najczęstsze wznawianie licytacji kontrą

PRZYKŁADY.
#a
D10
K54
AW
AK8732
W---E
K4
DW983
653
D94
.
W
N
E
S
1§
pas
1©
2¨
ktr.
pas
2©
 pas
2BA
pas
4©
pas...
ktr = 3 kiery;
2© = z bilansu, może być 4-ka kierów;
2BA = inwit do końcówki, a więc siła ok. 17PC (pośrednio informuje o kolorze treflowym
        gdyż nie nastąpiło otwarcie 1BA);
4© = z bilansu;
 
#b
AW
A7
AD7642
K86
W---E
D109653
KW4
93
W2
.
W
N
E
S
1¨
pas
1Ş
2§
3§
pas
3Ş
pas
4Ş
  pas...
   
3§ = forsing do dogranej bez 3 pików - kolor przeciwnika zalicytowany przez otwierającego zawsze forsuje do dogranej;
3Ş = 6 pików;
 
#c
76
ADW87
D5
AD98
W---E
K9854
52
AW104
54
.
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2§
pas
pas
 ktr.
 pas...
ktr. = wznawiająca;
 
#d
KD3
D754
AK1074
8
W---E
A974
83
53
D10753
.
W
N
E
S
1¨
pas
1Ş
2§
ktr.
pas...
 
 
ktr. = z fitem;
Przy klasycznych ustaleniach W powiedziałby pewnie 2Ş,
a na pewno niemożliwe by było "wyłapanie" przeciwników na 2§x.
 
#e
954
AK1097
A73
W7
W---E
AW87632
83
D652
--
.
W
N
E
S
1©
pas
1Ş
2§
ktr.
5§
 5Ş
 pas...
5Ş = łatwo podjąć taką decyzję, gdy wiemy o 3 pikach u partnera.

TEST
Co zalicytujesz w sekwencji
E
S
W
N
mecz
1¨
pas
1©
1Ş
obie przed
?
      dealer W
z następującymi kartami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
A6
A108
D1098
KW32
K76
87
AD108
K1062
A86
2
KD1043
D1096
KW107
6
AK97
AD65
AW10
1097
AD109
D109
4
K105
AK10975
AD6
K9
K1076
AD43
876
D87
874
KD72
KD5
8
KW76
AD1076
K102
7
KW76
D5
A1076
AD1076 AK1076
AD2 AW
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Właściwą odpowiedź zobaczysz klikając na znak zapytania pod konkrtenym rozdaniem.
§/¨/©Š/Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

a) KONTRA.
Standardem staje się ustalenie,że kontra otwierającego na kolor II-go obrońcy zgłoszony
bez przeskoku wskazuje fit 3-kartowy w kolorze partnera. Tak więc nasza kontra wskazuje
3 kiery i nic nie mówi o sile.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

b) PAS.
Nie mamy żadnych odchyleń ,tak w sile jaki w układzie.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

c) 2§.
Mimo, że na pozycji swobodnej - nie wymaga nadwyżki. Ze słabą, lecz układową kartą
licytujemy swój układ natychmiast, bo później możemy już nie mieć ku temu okazji.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

d) PAS.
Kontra, jak już wiemy wskazuje 3 kiery. Za to kontra z pozycji partnera będzie wywoławcza
i będziemy ją mogli ukarnić. Mechanizm podobny jak przy kontrze negatywnej.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

e) 1BA.
Masz wprawdzie 3 kiery i mógłbyś dać kontrę-fit ,ale ta karta bardzo namawia do gry BA:
podwójny stoper,4333 i wysokie blotki.
Taka licytacja obiecuje pewną nadwyżkę, a przede wszystkim, stosowne do gry BA
walory w kolorze przeciwnika.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

f) KONTRA.
Najpierw informujesz o 3 kierach. Jeśli partner powie 1BA, ty skoczysz na 3¨ inwitując końcówkę.
Po 2© także zgłosisz 3¨. Gdyby zaś zgłosił 3©(5+ kierów, z bilansu), możesz nawet spróbować
cuebidu 3Ş, inwitując szlemika.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

g) 2©.
Podniesienie obiecuje pełny, czyli czterokartowy fit. Informacja o jakości fitu jest niezwykle ważna,
zwłaszcza w licytacji 2-stronnej gdy przeciwnicy, podnosząc swój kolor mogą nas przyblokować.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

h) PAS.
Wprawdzie mamy 3 kiery, ale lepiej nie prowo kować partnera do aktywnej licytacji.
Karta bezasowa, ukł.4333 - mogliśmy sobie darować otwarcie.
Teraz wygląda to jeszcze gorzej, bo ŞD przy grze w kolor do niczego się pewnie nie przyda.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

i) 3©.
W licytacji jednostronnej zalicytowalibyśmy tylko 2©. Teraz, gdy grozi nam skok pikami,
lepiej jest natychmiast dać właściwy obraz swojej karty, nawet naruszając nieco bilans.
Poza tym nasze figury są dobrze położone, za honorami wchodzącego do licytacji.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

j) 3Ş.
Splinter, może być troszeczkę słabszy, niż w licytacji jednostronnej. Patrz poprzedni przykład.
powrót
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

k) 2Ş.
Kolor przeciwnika zalicytowany z pozycji otwierającego forsuje do dogranej.
Wyklucza 3 kiery – wtedy kontra, a później kolor przeciwnika.
powrót