WSPÓLNY JĘZYK 37
Otwarcie 1©/Ş– metodyka licytacji szlemowej
Sekwencja 1Ş-2©
§/¨/©/Ş
Przypominam: Po otwarciach 1©/Ş odpowiedź 1BA jest półforsująca (do 11PC), odpowiedzi two-over-one forsują do dogranej
z wyjątkiem powtórzenia koloru odpowiedzi, np:
W
E
1Ş
2§
2¨/©/Ş
3§
3§ = nie forsuje

Wprawdzie dzisiejsze systemy licytacyjne bazują na dwukierunkowej wymianie informacji, to bardzo często (coraz częściej)
posiadają możliwość przejścia na licytację jednokierunkową. Służą temu takie odzywki jak czwarty kolor, forsujące 2BA,
magister 2§/2¨ oraz wiele innych przejściowych odzywek (typu: waiting, relay).
Niezwykle bogate możliwości licytacji w strefie końcówki i szlemikowej mamy po otwarciach 1©/Ş.
Ten komfort licytacji rąk silnych został nieco okupiony precyzją licytacji w strefie częściówki oraz inwitu do końcówki.
No cóż, nie ma nic za darmo.
Teraz skoncentrujemy się na nowych możliwościach systemowych. Pozwalają nam one zbudować niezwykle precyzyjny
model licytacji szlemikowej.

Przykład
W
E
1Ş
2§
2¨
 ?
Każda odzywka E, poza 3§ (powtórzenie koloru), forsuje do dogranej. Możemy więc na kilka sposobów uzgodnić piki.
Bezpośrednio przez 2Ş, 3Ş , 4Ş oraz pośrednio przechodząc przez czwarty kolor (2©) lub forsujące 2BA.
Przyznacie, że można się w tym pogubić.

A. Ekonomiczne uzgodnienie koloru otwarcia
W
E
1Ş
2§
2¨
 2Ş
Niezwykle ekonomiczne uzgodnienie pików zostawia pełną przestrzeń do dalszej wymiany informacji.
Dążenie do wymiany informacji to sugestia pozytywna – oznaka siły.
Zadaniem otwierającego jest dać dokładny opis ręki. Nawet przy braku nadwyżek w sile, właściwy singleton lub dobra lokalizacja figur już mogą wystarczyć do szlemika.
 
W
E
1Ş
2§
2¨
3Ş/4Ş
Uwzględniając to co powiedzieliśmy wcześniej, tego typu odzywka powinna mieć jakieś specjalne znaczenie.
Pierwsza narzucająca się możliwość, to ręka kolorowa o wartościach treflowo-pikowych (tzw. typowy miltonaż,
figury zlokalizowane w longerach – termin wprowadzony przez K.Martensa). Oto przykładowa ręka na 3Ş:
A W 9 
10 9 7 
8 4 
A K W 5 2

4Ş zgłosilibyśmy zaś z układem 4225, np. z kartą:
K D 9 6 
10 9 
8 4 
A K W 5 2
Powyższe wzory zachowań preferowane są w licytacji naturalnej na Zachodzie.
My pójdziemy w innym kierunku - połozymy akcent na aspiracje szlemikowe, czyli siłę karty.

Zawężanie srefy
W
E
1Ş
2§
2¨
?
a) 2Ş = przejecie inicjatywy, ręka z aspiracjami;
b) 3Ş = przystanek na drodze do 4Ş. Partnerze, moja karta jest urodziwa, ale niezbyt silna (wystarczy dobra lokalizacja figur).
Nie skaczę na 4Ş, by nie blokować ewentualnej wymiany informacji.
Po takim przystankowym 4Ş otwierający, mając przecietną kartę, głosi końcówkę (obrońcy nie dowiedzą się już niczego o naszych kartach), a dopiero z sznsami na szlemika zgłasza krótkość lub cue-bid honorowy.
Być może skojarzyliście, iż taką przystankową odzywkę znamy już z sekwencji:
W
E
1§
2BA(forsuje)
?
 
Otwierający z ręką bezatutową (12-14PC) licytuje automarycznie 3BA, a każda inna odzywka wskazuje na silny wariant otwarcia 1§
i tym samym aspiracje szlemikowe. Tak więc, 2BA to taki przystanek na drodze do 3BA.
c) 4Ş = w Polsce skok na 4 traktowany jest jako komunikat: partnerze, ostrzegam cię, mam zupełne minimum. Obrońcy nie dowiedzą się już niczego o naszych kartach, a tym samym będą mieli utrudniony wist.
Przypominam, że we WJ-XXI mamy także sekwencję 1©/Ş-3BA, miltonowe podniesienie do końcówki w starszy, wg zasady szybko do celu . Zachęcam także do korzystania z tego systemowego mechanizmu, dzięki któremu liczba wypuszczonych wam końcówek znacznie wzrośnie.
Przjściowe 2§ zamiast 3BA zalicytujemy np. z czwórką kierową, by nie zaprzepaścić uzgodnienia tego koloru na dwóch czwórkach.

Reasumując, odpowiadający w omawianej sekwencji dzieli kartę na trzy przedziały siły:
1) zupełne minimum odpowiedzi - licytuje zamykające 4Ş;
2) nadwyżka niezbyt duża (wystarczy urodziwa karta) - licytuje 3Ş;
3) nadwyżka wyraźna (15+PC) - licytuje 2Ş;

Kolejna sekwencja:
W
E
1Ş
2§
2Ş
?
4Ş = minimum;
3Ş = przystankowe (lekka nadwyżka);
2BA(a później uzgodnienie pików) = 15+PC z fitem;

Uzgodnienie kierów:
W
E
1Ş
2§
2©
?
4© = minimum;
3© = przystankowe (lekka nadwyżka);
2BA(a później uzgodnienie kierów) = 15+PC z fitem;

Forsujące 2BA
W
E
1Ş
2§
2¨/©
2BA
Czy 2BA może być licytowane z fitem pikowym? Zgodnie z zasadą elastyczności – TAK.
O ile jednak 2Ş ukierunkowuje nas na grę kolorową, to 2BA wskazuje kierunek bezatutowy, zrównoważony charakter ręki.
Jeśli później ujawnimy fit pikowy, to nie jest on silny, a aspiracje szlemikowe niezbyt duże.

Gdy mamy wybór między uzgodnieniem bezpośrednim 2Ş a 2BA, to na pewno 2Ş przyrzeka przyzwoity fit, zaś
opóźnione uzgodnienie koloru starszego (poprzedzone przez 2BA) ostrzega o jego słabości.

Czwarty kolor
W
E
1Ş
2§
2¨
2©

Czy uzgodnienie pików może być poprzedzone czwartym kolorem? Niekiedy tak!
Modelowym na tę okoliczność przykładem jest sekwencja deskryptywna (opisowa).

Przykład
A W 10 5 2 
K 4 
K W 8 5 (A 10 8 5) 
9 6
W    E
K D 3 
A 10 8 7 

A D 10 5 4
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2BA
4Ş
Tylko w ten opisowy sposób można sprzedać krótkość w longerze partnera.
Otwierający spasuje z pierwszą ręką, a pójdzie do szlemika z drugą (kara w nawiasie).

Zasadniczo czwarty kolor służy jednak innym celom, komunikuje:
Partnerze mam kłopoty z wyborem ostatecznego kontraktu, proszę cię o pomoc!
Zwykle chodzi o wybór miedzy grą kolorową a bezatutową.

Popatrzmy na takie rozdanie:
K 8 6 5 3 
A D 
D 10 8 5 
9 6
W    E
10 9 2 
8 7 
A 6 
A K D 10 5 4
.
W
E
1Ş
2§
2¨
?
Na pewno nie powinniśmy uzgadniać pików. Mamy prawdopodobnie 7 lew na grę w BA i licytując czwarty kolor(2© ),
wskażmy intencje gry kolorowej. Odzywka ta w pierwszym czytaniu wnosi obawy o kolor kierowy i z dużym prawdopodobieństwem unaturalnia trefle (przypominam: odpowiedź 2§ nie obiecuje longera treflowego).
 
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2BA
?
Teraz, gdy partner obiecał zatrzymanie kierowe, narzuca się prostolinijne 3BA. Ale czy 3BA, które gubi fit pikowy, jest dobrą licytacją? Mamy 7 lew na BA , a partner ma co najmniej 12 PC. Trudno więc znaleźć u W kartę, przy której 3BA byłoby złym kontraktem.
3BA jest zapowiedzią znacznie lepszą od 3Ş. Dlaczego?

Przypuśćmy, że po 2BA E ma dokonać natychmiastowego wyboru końcówki: 4Ş lub 3BA (inne akcje zabronione).
Szacuję, że co najmniej 80% graczy E skłoni się ku 3BA. Z tego wynika, że E powinien dosyć zdecydowanie namawiać partnera
do 3BA, a co najwyżej akceptować grę w piki. Tak więc, propozycja gry w piki nie powinna wyjść z ręki E. Stosując się do zasady: wszystkie drogi otwarte E powinien zgłosić 3§ oczekując reakcji partnera. Jeśli u W spotkamy np. kartę:
A K W 5 3 
A 9 4 
D 10 8 5 
9
W    E
10 9 2 
8 7 
A 6 
A K D 10 5 4
to po naszych 3§ pochwali się urodą swych pików licytując 3Ş, a my je podniesiemy do 4Ş .

W licytacji bardzo ważne jest przekazanie partnerowi właściwych intencji:

Kilka przykładów:
1)
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2BA
3¨
Sekwencja ta tylko proponuje grę w kara, niczego nie przesądzając. Tak zalicytujemy np. z taką ręką:
K 9 
10 9 7 
K 10 9 4 
A K 5 2
Wszystko jest tu jeszcze możliwe: 3BA, 4Ş, 5¨, a może nawet 6¨ (otwierający może mieć jeszcze maksimum otwarcia).

2)
W
E
1Ş
2§
2¨
3¨
Powyższa sekwencja zdecydowanie namawia do gry kolorowej, wskazuje typowy miltonaż,
ale ponieważ nie wychodzimy z licytacją powyżej 3BA, więc kontrakt ten dopuszczamy.
Przykładowa ręka:

W 7 3 
K D 10 4 
A K W 5 2

3)
W
E
1Ş
2§
2¨
4¨
Tu E jest zdecydowany grać w kara, ma zapewne bilans na szlemika. 4¨ wymusza od partnera cue-bid. Przykładowa ręka E:

7 3 
A D 8 4 
A K D 9 5 2

4)
W
E
1Ş
2§
2¨
4BA
Na pewno 4BA nie jest naturalnym inwitem, gdyż wtedy, by stworzyć sobie lepsze warunki do oceny
siły połączonych rąk, E zgłosiłby najpierw wywiadowcze 2BA. 4BA jest więc Blackwoodem102
na uzgodnionych karach. Tak zalicytujemy z taką np. kartą:
K 9 

K D 10 4 
A K W 8 5 2

Pójdźmy krok dalej.
W
E
1Ş
2§
2¨
2Ş
?
 
Postępujmy zupełnie naturalnie, tj.:
2BA – 5242
3§ – 5143
3¨ – 5-5
3© – 5341
3Ş – 6-4 (relay 3BA będzie pytaniem o singletona)
inne - właściwie można sobie darować.

Omówmy sobie też reakcje otwierającego na czwarty kolor.
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
?
 
Znowu proponuję stosować naturalne odruchy:
2BA – zatrzymanie kierowe, układ 5341 lub 5242
3§ – fit treflowy, a więc 5143
3¨ – 5-5;
3© – 3 kiery bez stopera, nadwyżka w sile,
3Ş – 6 pików i nadwyżka w sile,
3BA – ręką zorientowana wyraźnie bezatutowo, a więc co najmniej półtora zatrzymania w kierach,
dużo kart środkowych (wysokich blotek), brak nadwyżek w sile;

2Ş– wszystko co nie zmieściło się w odzywkach już wymienionych.

Czy czwarty kolor oznacza brak wartości w tym kolorze? – Nie zawsze.
Popatrzmy chociażby na takie rozdanie:
A W 8 5 3 
8 4 
A K 10 5 
D 3
W    E

A K 7 2 
D 2 
A K W 9 5 4
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2Ş
3§
4¨
4BA
itd...
 
2©– obawiam się, że wielu polskich brydżystów wybrałoby forsujące 2BA. Ale to zły pomysł.
Przecież nasze 2§ mogło być zupełnie bezatutowe, tym czasem mamy potężny układ kolorowy. Powinniśmy więc przekazać
partnerowi zainteresowanie gra kolorową. 3§ byłoby nie forsujące, dlatego przechodzimy przez czwarty kolor 2Ş – nic innego
nie możemy zgłosić. Proszę zauważyć, że tak zalicytujemy także z kartą jeszcze silniejszą. 4¨W ma piękna kartę do gry kolorowej, więc natychmiast wychodzi z licytacją powyżej 3BA. Mógł zgłosić prostolinijne 4§ , ale chcąc zaakcentować lokalizację figur skoczył
na 4¨– cue-bid (nie może to być odzywka naturalna, gdyż W wykluczył 5 kar odzywką 2Ş). Na tematy tyczące rozumienia tego typu akcji trzeba prowadzić dogłębne dyskusje z partnerem. Chodzi o to, by wasze myśli chodziły tymi samymi ścieżkami.
4BA – po skoku na 4¨, dama kara stała się lewą, nasza karta nabrała pełnej mocy.

Proszę zauważyć, że gdyby rozdanie wyglądało np. tak:
K D 10 5 3 
D 4 
A W 8 5
6 3
W    E

A K 7 2 
D 2 
A K W 9 5 4
Chcielibyśmy grać tylko 3BA. By zdecydować o ostatecznym kontrakcie, konieczna jest w tym przypadku współpraca obu partnerów,
a więc licytacja dwustronna.

Teraz przykład licytacji jednokierunkowej:
A 10 8 6 3 
W 4 
A W 8 5 
K D
W    E
K 5 
A K 7 2 
D 2 
A W 10 5 4
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3§
3©
4§
4©
itd...
 6§
2© – i znowu, stosując polskie wzory licytacji, większość E zgłosiłaby forsujące 2BA. My, chcąc wnieść zainteresowanie grą kolorową, wybieramy ekonomiczne 2©(czwarty kolor).
2BA – kolejna odzywka wyczekująca.
3§ – nadwyżkowe, lokalizacyjne. Dlaczego nadwyżkowe? – Otóż z układem 5242 i minimalną kartą otwierający podniósłby 2BA
do 3BA. Ponieważ wcześniejszą odzywką 2Ş W wykluczył trzy trefle, więc teraz 3§ sugeruje “grubego” dubla.
3©– jeszcze jedna odzywka typu waiting.
4§W ma do wyboru 3BA (brak dalszych nadwyżek) oraz 4§. Decyduje się na 4§ ze względu na potężne – jak na dubla – odchylenie dodatnie w treflach (dobra lokalizacja figur też jest nadwyżką).

Jeszcze jeden przykład ukazujący mechanizm licytacji po czwartym kolorze.
A W 8 6 5 3 
4    (8 4)
A K 8 5 
9 7  (9)
W    E
K D 
A 9 7 2 
9 2 
K D W 5 4
.
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3Ş
?
2Ş – gdyż ewentualne 3Ş wymagałoby nadwyżki.
Opóźnione 3Ş – sześć pików - 4 kara.

Jak licytować dalej? Przy singletonie kierowym wychodzi szlemik, przy dubletonie - powinniśmy wyhamować w końcówce.
Jak to sprawdzić? Pozostają nam cue-bidy, a więc:
W
E
1Ş
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3Ş
4§
4¨
?
Teraz możemy darować sobie cue-bid 4© i zgłosić 4Ş . Partner mając dubla kier na pewno spasuje, będąc przekonany,
że brakuje zatrzymania w kierach. Zaś z singletonem powie 5¨, a my wtedy 6Ş.

Interesujący sposób na pozbycie się tych kłopotów proponuje nasz wybitny brydżysta i teoretyk – Krzysztof Martens.
Patrz rozdział "Przestawne kolory"

Powtórzenie koloru otwarcia
 
W
E
1©
2§
2©
?
Jeśli chodzi o uzgodnienie kierów, jesteśmy nieco ubożsi. Ale ponieważ 2© z założenia oznacza słabość (wyjątkowo może to być to ręka nadwyżkowa, ze zbyt słabym sześciokartem na skok) więc częściej będziemy licytować bezpośrednio końcówkę w kiery, więc:
4© – kończące;
2BA – zwiadowcze;
3© – przystankowe, otwierający tylko przy wyraźnej nadwyżce może zaproponować szlemika.
 
W
E
1Ş
2§
2Ş
2BA
?
 
Proszę zauważyć, że ponieważ 3§ byłoby nie forsujące, więc z longerem treflowym przy sile forsującej do dogranej, E ma do wyboru 2BA lub trzeci kolor 3¨/©. W większości przypadków E będzie zainteresowany potencjalnym sześciokartem lub fitem treflowym otwierającego. Dlatego otwierający, w swych odpowiedziach na 2BA, powinien uwzględnić obie te informacje:
3§ – 4 trefle;
3¨ – trzy niezłe trefle i nadwyżka (w ramach dotychczasowej licytacji);
3© – 6 pików (teraz po uzgodnieniu 3Ş otwierający sprzedaje krótkość - jak zwykle:4§/¨=bezpośrednio,3BA=najdalsza krótkość-©);
3Ş – 6 pików;
3BA – 5-3-3-2, jeśli z trzema treflami, to minimum siły.
 
W
E
1©
2§
2©
2BA
?
 
3§ – 4 trefle,
3¨– trzy trefle i nadwyżka (w ramach dotychczasowej licytacji),
3© – 6 kierów (po 3Ş, otwierający sprzedaje ewentualną krótkość, szczebelki),
3Ş– układ 4513 (zbyt interesujący w kontekście potencjalnych trefli/kierów partnera,
        by o nim nie informować),
3BA – 5-3-3-2 lub 4 piki i 5 kierów bez fitu treflowego.

Powtórzenie koloru otwarcia po odpowiedzi 2¨
W
E
1Ş
2¨
2Ş
?
Ponieważ 3¨ byłoby nie forsujące, więc z longerem karowym przy sile forsującej do dogranej,
E ma do wyboru 2BA lub trzeci kolor 3§/© .

Po 2BA zgłoszonym przez E otwierajacy licytuje niemal naturalnie:
3§ – 4+ trefle;
3¨ – fit karowy 3+, nadwyżka w ramach negatu 2Ş;
3© - 6 pików z singletonem(po 3Ş, otwierający sprzedaje krótkość);
3Ş – 6 pików bez krótkości;
3BA – 5-3-3-2, jeśli z trzema karami, to minimum siły.
 
W
E
1©
2¨
2©
2BA
?
 
3§ – 4+ trefle,
3¨ – fit karowy 3+, nadwyżka w ramach negatu 2©;
3© – 6 kierów (po 3Ş, otwierający sprzedaje ewentualną krótkość),
3Ş – 4531, niezwykle interesujący układ, fit karowy i singleton to bardzo dużo,
3BA – 5-3-3-2, jeśli z trzema karami, to minimum siły.

Podniesienie koloru odpowiedzi jest zawsze nadwyżkowe:
W
E
1Ş
2§/¨/©
?
 
Z fitem i nadwyżką uzgadniamy kolor odpowiedzi. Z minimum najpierw powtarzamy kolor otwarcia.

Ważna sekwencja:
W
E
1Ş
2©
?
 

Z fitem trzykartowym w układzie 5-3-3-2 licytujemy:
2Ş – z minimum, a później uzgadniamy kiery;
2BA i później uzgadniamy kiery – z nadwyżką, 15+PC

Z fitem trzykartowym w układzie 5341(5314) licytujemy:
3BA – z minimum, minisplinter (4§ jest pytaniem o singla),

Sekwencja deskryptywna, np:
W
E
1Ş
2©
3§
3BA
4©
 
4©= układ 5314, ok. 16 PC.

Z fitem czterokartowym:
4§/¨splinter,
4© – minimum siły bez singla,
3© – maksimum siły bez singla.

Przykład
A K 6 5 2 
K 9 8 

D 10 8 5
W    E

A D 7 6 3 2 
10 8 7 6 
A K
.
W
E
1Ş
2©
3BA
4§
4¨
4BA
5©
6©
pas
 
3BA – konwencyjne, minimum otwarcia z fitem trzykartowym i singletonem.
4§ – pyt. o singletona. 4¨ – singleton karowy. 4BA – Blackwood 102. 5©- dwie wartości.
 
A K 6 5 2 
K 10 8 
8 4 
A W 5
W    E
D 5 
A D 7 6 3 
A W 9 
8 7 6 
.
W
E
1Ş
2©
2BA
3BA
4©
pas
2BA – 15+PC (raczej 16+PC, gdyż z 15 PC należy preferować otwarcie 1BA).
4© - ujawnienie fitu. Z jeszcze silniejszą kartą W zalicytowałby po 3BA cue-bid 4§ .
 
A D 10 7 6 3 
A 9 8 

W 10 5
W    E

K D 7
K D 9 8 
K D 8 7 6 
.
W
E
1Ş
2©
2Ş
3BA
pas
 
3BA = brak zainteresowania grą w piki, prawdopodobna krótkość, W może przenieść na piki tylko z bardzo dobrym kolorem.
 
A W 9 8 2 
K 9 8 
K 4 
D 10 9
W    E
D 5 
A 3 
A 8 7 6
A K 8 7 6 
.
W
E
1Ş
2§
2Ş
2BA
3¨
3©
4§
6§
pas
 
3¨ = trzy trefle, zachęcające w ramach dotychczasowej licytacji;
3© = waiting, E nie chce jeszcze wyjść z licytacją powyżej 3BA i przekazuje swoje obawy partnerowi;
4§ = mam rękę bardzo dobrą do gry kolorowej;
6§ = bilansowe.
 
K D W 10 8 2
5
A 8 4
D 10 9
W    E
5 3
A 10 8 7
K D 9 3
A K 8
.
W
E
1Ş
2§
2Ş
2BA
4©
4BA
5Ş
6Ş
pas
 
2Ş = forsuje, więc nie musimy skakać;
4© = autosplinter, czyli krótkość kier i samodzielny kolor pikowy 6+. Przypominam, że otwierający po 2BA mógł zgłosić 3©,
informując także o sześciokarcie z dowolnym singletonem bocznym. ale ta sekwencja nie sprzedała by tak silnego koloru.
 
 

Przykłady dalszej licytacji
Teoretycznie w drugim okrążeniu odpowiadający może dać całe mnóstwo zapowiedzi, ale w praktyce ograniczają się one do kilku.
 
W
E
1Ş
2§
2¨
?
.
D W 7
7 6 3
K 3
A K 9 5 2
#1
 
#2
A W 3
K W 8
8 3
A D W 7 3
#3
9
D W 9 3
K D 6
K D 7 6 3
#4
8 3
K 3
D 6 3
K D 10 9 6 3

#1) 3Ş. Przystanek po drodze do końcówki.
#2) 2Ş. Aspiracje, fit i ok. 15+PC.
#3) 3BA. Dwa zatrzymania w kolorze nie licytowanym (kierach), singleton w kolorze otwarcia, brak nadwyżek, wyraźnie namawiają do gry w BA
#4) 3§. Nie forsuje. Przypominam, tylko powtórzenie koloru odpowiedzi - po ekonomicznym rebidzie otwierającego - nie forsuje licytacji.
 
W
E
1Ş
2§
2©
?
.
W 3
D W 8 3
7 6
A K D 9 3
#1
 
#2
8 3
K 3
A K 5 3
K W 8 7 3
#3
W 8
A 3
W 7 4 3
A D 10 6 3
#4
K 3
7 3
K 8
A D W 10 8 7 6

#1) 3©. Przystankowe, wystarczy ładna ręka bez nadwyżek punktowych (z silniejszą reką przechodzimy przez 2BA).
#2) 2BA. Nie ma sensu zgłaszać kar (poza tym 3¨ byłoby sztuczne - czwarty kolor). 2BA dobrze opisuje charakter naszej karty.
WSKAZÓWKA – Jeśli tylko możemy z czystym sumieniem zalicytować BA, będzie to najprawdopodobniej najbardziej opisowa zapowiedź, jaką dysponujemy. Trzeba się wszakże upewnić, że nie mamy w zanadrzu lepszej licytacji.
#3) 2BA. W prawdzie kara mamy słabe, ale jeśli partner ma w nich dubla to 3BA będzie najlepszym kontraktem. Ta odzywka prosi partnera o dokończenie opisu ręki.
#4) 2BA. Forsujące. 3§ – powtórzenie koloru, byłoby nie forsujące.
 
W
E
1Ş
2¨
2Ş
?
.
A K W
6 3
D 8 7 6 3
K W 2
#1
 
#2
10 5
8 3 2
A D W 8 3
A K 9
#3
K W
A 6 3
K D W 7 3
8 7 3
#4
A D 10
6 3
A K D W 7
8 7 3

#1) 3Ş. Niezła ręka z fitem, choć bez specjalnych aspiracji.
#2) 3§. Bez zatrzymania kierowego nie wolno nam zapowiedzieć bez atu. Zamierzamy spasować na 3BA lub, po wybraniu przez partnera kar, zalicytować 3Ş (negatywny wybór koloru). Dalej partner będzie licytował do tego wariantu, a dalsza nasza licytacja
np. po 3BA wskaże pełny fit i aspiracje.
#3) Trudny orzech do zgryzienia. Na pewno nie wolno nam podnosić pików, bo wskazywałoby to – po wcześniejszej odpowiedzi two-over-one – fit trzykartowy. Być może najlepiej zgłosić 3©. Jeśli partner podniesie, przeniesiemy na 4Ş
#4) Ręka za silna na przystankowe 3Ş i na kończące 4Ş. Musimy więc zalicytować najpierw forsujące 2BA, a potem uzgodnić piki.
 
W
E
1Ş
2©
2BA
?
.
2
A K D 7 3
D 9 7
D 9 8 4
#1
 
#2
W 8
A D W 8 3
A D W
K D 8

#1) 3BA. Wprawdzie w polskich systemach 2BA jest nadwyżkowe (od 15 PC), ale nie ma powodu, by licytować coś wyżej.
Jak na forsing do dogranej mamy minimalną kartę.
#2) Prostolinijnie możemy zgłosić 6BA - mamy pełny bilans na ten kontrakt. Szlema chcielibyśmy grać dopiero przy takiej ręce partnera:
AKxxx 
Kx
Kxx 
Axx
ale z tak piękną nadwyżkową kartą partner dołoży szlema.
 
W
E
1Ş
2§
3§
?
.
W 8 3
A K 3
7 2
K D 8 7 3
#1
 
#2
5 2
K W 3
8 7
A K W 8 7 3
#3
2
10 6
A D W 7
A K W 9 7 6

#1) 3Ş. W polskich systemach 3§ jest nadwyżkowe (co najmniej ok. 14 ładnych PC), ale my na razie wskażmy fit pikowy.
Jeśli partner wykaże zainteresowanie grą premiową, zawiadomimy go o asie kier.
#2) 3©. Z reguły po podniesieniu przez partnera naszego koloru młodszego dążymy do 3BA.
Ta odzywka ma nam w tym pomóc. Zauważmy, że nasza ręka, choć pełna lew, zawiera trzy potencjalne przegrywające na kontrakt treflowy. 3BA jest bez wątpienia priorytetem.
#3) 3¨. Jeśli partner zgłosi 3BA, zalicytujemy 4§ wskazując na aspiracje szlemikowe. Jeżeli zaś, zamiast 3BA, partner zgłosi 3Ş, zapowiemy od razu 5§. Sekwencja ta zwróci uwagę partnera na kiery i pozostawi do jego decyzji ewentualne zalicytowanie szlemika.

METODYKA LICYTACJI SZLEMOWEJ - CIĄG DALSZY