Wspólny Język - 36
Konwencja Drury
§/¨/©Š/Ş
Stało się regułą, iż trzecio- i czwartoręczne otwarcia często są podlimitowe. Zwłaszcza, gdy mamy dobry kolor starszy,
takie otwarcie jest szczególnie uzasadnione. Bowiem nawet jeśli nawet nie utrzymamy się przy grze, to wskażemy partnerowi
wist, a przeciwnikom, być może, utrudnimy licytację.
Takie słabe otwarcie może jednak utrudnić dalszą licytację także nam samym, zwłaszcza, gdy będący
po pasie partner ma górny limit siły, tj. 10-11 PC. Nietrudno wtedy o przelicytowanie karty.
Ten powód przyczynił się do powstania konwencji Drury (Douglas Drury – brydżysta amerykański),
tj. sztucznego pytania o rodzaj otwarcia (podlimitowe, czy normalne) za pomocą odzywki 2§ .
Popatrzmy jak to działa.
W
N
E
S
   
pas
pas
1©
pas
?
 
2§ – konwencja Drury, wskazuje fit kierowy i siłę ok. 10 PC.
2Ş – 4+ kiery, dowolny singleton, ok. 10 PC (relay 2BA otwierającego pyta o krótkość);
2BA – kiery i longer boczny w pikach, czyli kolor z fitem (modelowo 5-4-2-2 i typowy miltonaż), ok. 10 PC;
3§/¨ – kiery i longer boczny w treflach/karach – czyli kolor z fitem,jw.;
 
W
N
E
S
pas
pas
1©
pas
2§
pas
?
 
2© – otwarcie podlimitowe, sign-off,
2¨ – pytający relay, otwierający przejmuje kapitanat nad rozdaniem;
4© – do gry;
inne – praktycznie zbędne, jeśli już padnie taka zapowiedź te należy ją traktować zupełnie naturalne,
z aspiracjami szlemikowymi; 2BA= ok.17PC w równym (z 15-16 należy preferować otwarcie 1BA),
3§/¨ to układ 5-5, 2Ş – 6-4.
 
W
N
E
S
pas
pas
1©
pas
2§
pas
2¨
pas
?
2© - ogólnie: zejście na kolor uzgodniony oznacza minimum; trzy atuty i ręka słabsza od maksymalnej LUB cztery atuty
i ręka minimalna. Odzywka ta nie forsuje. Jeśli odpowiadający podejmie jednak próbę jej zagrania (np. poprzez boczny kolor = inwit),
wolno też zatrzymać się w 3BA.
Wyższe odpowiedzi dajemy z rękami z co najmniej lekką nadwyżką i przesądzają one końcówkę:
2Ş - trzy atuty, singleton boczny (2BA pyta o jego kolor).
Mnemotechnika: analogia do sekwencji: pas-1©-2Ş (z singlem)
2BA - cztery atuty bez singla (ręka przesadzająca grę kolorową);
3§ - trzy atuty i maksimum, można zagrać także 3BA.

Takie ustawienie szczebelków pozwala grać ewentualną końcówkę 3BA z ręki otwierającego (mało informacyjnej).

Trzecioręczne otwarcie 1Şuogólnione Drury

Nim przejdziemy do szczegółów popatrzmy na takie rozdanie:
A K 10 9 6
D W 5 4
8 4
7 6
W    E
D 7
K 10 9 6
A 9 7 5
D 5 4
.
W
E
 -
pas
1Ş
1BA
2©
?
E jest w kropce, jeśli otwarcie jest podlimitowe, powinien zgłosić asekuracyjnie tylko 3© .
No tak, ale 3© należy zgłosić także ze słabszą kartą, by nie zaprzepaścić końcówki, gdy partner ma rękę nadwyżkową, np.:
A K 10 9 6
A W 9 4
K 4
7 6
W    E
D 7
D 10 8 6
A 9 7 5
W 5 4

Jak uniknąć tych zgadywanek?

- Po otwarciu 1Ş stosujmy uogólnione Drury.
W
N
E
S
pas
pas
1Ş
pas
2§
pas
?
 
2§uogólnione Drury, dwuznaczne:

  1. fit pikowy i siła ok. 10 PC.
  2. dokładnie 4 kiery i siła ok. 10 PC
2BA - 4+piki, dowolny singleton, ok. 10 PC (3§ otwierającego pyta o krótkość)
3§/¨/© – 4 piki i longer boczny, czyli kolor z fitem (modelowo 5-4-2-2), ok. 10 PC,
inne – naturalne, bez fitu kierowego.

Po 2§ Drury, otwierający licytuje:
2© – otwarcie podlimitowe z czterema kierami;
2Ş – otwarcie podlimitowe bez czterech kierów,
2¨ – sztuczne, prosi odpowiadającego o opisanie jego karty,
inne – naturalne, forsują do dogranej (w praktyce będą niemal nie używane).
 
W
N
E
S
pas
pas
1Ş
pas
2§
pas
2¨
 
?
2© – dokładnie cztery kiery, bez fitu pikowego, ok. 10 PC;
2Ş zejście na kolor uzgodniony; trzy atuty i ręka minimalna LUB cztery atuty i ręka minimalna bez singla.
Odzywka ta nie forsuje. Jeśli odpowiadający podejmie jednak próbę jej zagrania końcówki, wolno też zatrzymać się w 3BA.
Wyższe odpowiedzi, z rękami z co najmniej lekką nadwyżką, przesądzają końcówkę:
2 BA - trzy atuty, singleton boczny (3§ pyta o jego kolor).
Mnemotechnika: analogia do sekwencji: pas-1Ş -2BA (z singlem)
3§ - cztery atuty bez singla (ręka przesadzająca grę kolorową).
3¨ - trzy atuty i brak singla,  można zagrać także 3BA.

Przykład 1
K W
A D W 7 4 2
A K
W 8 3
W    E
A 6 2
K 10 3
D 8 6 5 2
6
.
W
E
 -
pas
1©
2§
2¨
2Ş
2BA
3§
4BA
5©
6©
pas
W ma na tyle dobrą kartę, że może sobie wyobrazić szlemika przy wielu rękach partnera. Na 2¨ E odpowiada 2Ş, sprzedając dokładnie trzy kiery i bocznego singletona. 2BA pyta o jego kolor. Singiel trefl partnera to dla W doskonała wiadomość. Kontynuuje Blackwoodem, a dowiedziawszy się o dwóch wartościach zapowiada szlemika.
Podstawową słabością tej konwencji jest fakt, że informuje ona o singlu również obrońców, naprowadzając ich na wist atutowy. Jako że w dziadku pojawią się tylko trzy atuty, singleton nie jest aż tak cenny, jak w przypadku fitu czterokartowego. Dlatego też przy niezbyt
ładnej karcie można singla ukryć. W tym przypadku E miał damę karo, co czyni szlemika praktycznie wykładanym.

Przykład 2
K W 3
D W 9 7 2
A D
W 10 6
W    E
A 6 2
K 8 3
W 10 5 2
D 9 2
.
W
E
 -
pas
1©
2§
2¨
2©
pas
 
W dokonuje rozpoznania, ale stwierdziwszy u partnera trzy (przypuszczalnie) atuty i minimum, zadowala się przyzwoitą częściówką. Dograna wydaje się odległa.

ZAUWAŻMY, że gdyby E odpowiedział 3§ – góra z trzykartowym fitem – W zgłosiłby 3BA, proponując końcówkę bezatutową.

Przykład 3
8 4
A D 8 7 3
A D W 3
5 4
W    E
D 6 2
10 6 3
10 8 2
A K W 6
.
W
E
 -
pas
1©
2§
2¨
2©
3¨
3©
pas
 
W otwiera na trzeciej ręce i słyszy od partnera Drury. Stać go niemal na zapowiedzenie końcówki,
ale postanawia dowiedzieć się czegoś więcej o karcie E. Ten odpowiada 2© , wskazując dół z trzema bądź, co zdarza się rzadziej, czterema atutami. W mógłby już na tym poprzestać, ale zdobywa się na jeszcze jedną próbę, za pomocą odzywki 3¨ .
Ze swoimi marnymi wartościami atutowymi i karowymi E licytuje negatywne 3© , i tak wcale niełatwe do realizacji. Ponieważ jednak w przypadku lepszego dopasowania rąk partnerów 4© byłoby dobrym kontraktem, licytację W należy uznać za uzasadnioną.

Przykład 4
A D 8 7 3
A D 9 3
K W 8
5
W    E
K 2
K 10 6 4
A 6 5 
10 8 6 4
.
W
E
 -
pas
1Ş
2§
2¨
2©
4§
6©
pas
 
2© – ok. 10 PC z dokładnie czterema kierami. 4§ splinter. 6© – trudno o lepszą kartę.