Wspólny Język 35
Licytacja po 1BA - ćwiczenia
§/¨/©/Ş
Na Internetowych Warsztatach Brydżowych zaproponowałem konkurs “Przelicytujmy to razem”. Internauci dostają swoją rękę (moja jest dla nich ukryta) i licytują ze mną, za pomocą e-mailów rozdanie. Pierwsze z nich, bardzo proste, wyglądało tak:

1. Mecz, obie przed, rozd. W.
Ja
 
Internauta
A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
Z mojej pozycji (W) licytacja była bezproblemowa, ewentualne problemy dotyczyły graczy E
(w końcu to dla nich był ten Konkurs).
Jak widać optymalnym kontraktem jest 3BA, do których powinniśmy dojść tak:
W
E
1BA
2¨
2©
3§
3BA
pas
2¨ - transfer;
3§ - naturalne, forsuje do dogranej.
Na 24 osoby biorące udział w konkursie, tak licytowało 20-tu konkursowiczów (E).

Tylko 4 osoby, po moich 3BA, postanowiły licytować dalej, przelicytowując kartę. Niektórzy pasując na 3BA komentowali, iż robią to z wielkim bólem!

Porozmawiajmy:
3§ – niesie zainteresowanie grą kolorową. Jeśli jest to ręka ze strefy końcówki (bez aspiracji szlemikowych), to na pewno układowa z singletonem. Z układem 2524, np. z ręką:
W 7
A 10 9 7 2
10 2
A W 7 6
licytowanie 3§ nie bardzo ma sens, lepiej zgłosić 3BA, gdyż nie chcemy grać 5§, lecz 3BA lub 4©, dlatego powinniśmy z nią licytować tak:
W
E
1BA
2¨
2©
3BA
?
 
i partner dokona wyboru między 3BA a 4©.

Zadaniem licytujących jest dotarcie w jak najszybszy sposób do optymalnego kontraktu, bez zbędnej wymiany informacji. Przypomnę tu rozdanie M.Bergena ze Świata Brydża 3/2004.
A K D W 10 6
K
A W 7 6
D 5
W   E
-
D 9 7 6 2
K D 9 8 4
W 6 4
.
W
E
1Ş
1BA
3¨
4¨
4Ş
5¨
pas
 
Marty Bergen pisze: Ze swoimi 20 PC W sadził, że posiada podręcznikową wręcz rękę na skok
nowym kolorem. Mając fit marzeń, E z nie mniejszym przekonaniem podniósł do 4¨ .
Nie ma się co dziwić, że trudno było mu spasować na 4Ş.
W zupełnie niepotrzebnie zgłosił kara, skoro od samego początku zamierzał grać w piki,
powinien był po prostu zapowiedzieć w drugim okrążeniu 4Ş.

Wracamy do naszego rozdania:
A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
.
W
E
1BA
2¨
2©
3§
?
 
Tak więc 3§ niesie zainteresowanie grą kolorową i W powinien się do tej propozycji ustosunkować.
Z powyższą ręką W oczywistą odzywką, mimo posiadania fitu treflowego, jest 3BA. W licytując 3BA przekazuję następujący komunikat: Partnerze, wiem, że jesteś zainteresowany grą kolorową, ale ja mam dużo wartości w kolorach przez ciebie nie licytowanych, więc uważam, że grać należy w BA.

Gdyby W miał rękę:
A 9 6
D 5
A D 9 6
K 9 8 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
nadal najlepszym kontraktem byłoby 3BA, ale gdy piki W zamienimy z karami:
A D 9 6
D 5
A 9 6
K 9 8 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
Lepszymi od 3BA są kontrakty: 5§ , 4Ş , 4© a i szlemik treflowy ma spore szanse realizacji.

Wreszcie przy rękach:
A 9 8
D 5
A 9 6
K D 9 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
Zdecydowanie chcielibyśmy grać szlemika treflowego.

Jak ma licytować W z poszczególnymi rękami:
A 9 6
D 5
A D 9 6
K 9 8 3
W1
W2
A D 9 6
D 5
A 9 6
K 9 8 3
W3
A 9 8
D 5
A 9 6
K D 9 3

W1) 3¨. Mam odchylenie dodatnie w karach, ale boję się o piki. Jeśli masz krótkość pik,
nie grajmy w BA. (Z tego wynika, że W ma także możliwość gry kolorowej, a więc fituje trefle.
Przecież z ręką 4243 – bez uzgodnionego koloru, siłą rzeczy skłaniamy się do 3BA)

W2) 3Ş. Mam odchylenie dodatnie w pikach, ale boję się o kara. Jeśli masz krótkość karo,
nie grajmy w BA.

W3) 4§. Mam zdecydowanie dobrą kartę do gry kolorowej. Ty proponowałeś grę kolorową,
a ja w pełni akceptuję twoją propozycję.

Wróćmy jeszcze do naszego rozdania:
A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W      E
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6
.
W
E
1BA
2¨
2©
3§
3BA
?
Ponieważ W ma rękę, z którą w kontekście dotychczasowej licytacji chce grać BA (w skrajnym przypadku może mieć najgorszy dla na nas układ 4243 - brak uzgodnionego koloru), to E nie powinien już licytować dalej, gdyż nawet przy sile 17 PC u otwierającego, na szlemika bezatutowego brak jest wystarczającej siły: 17 PC + 12 PC + 1pkt za trzy dziesiątki + 1pkt (za piątego kiera) = 31 pkt, a na 12 lew trzeba mieć co najmniej 33 pkt.

Zajmijmy się na chwilę tymi, którzy po moich 3BA licytowali dalej (4§, 4©...).
Co oznaczają poszczególne odzywki z pozycji E:
4§ – 5 trefli,
4BA – naturalny inwit bezatutowy, modelowo, układ 2524,
4© – 6 kierów z aspiracjami (bez aspiracji E od razu udałby się do końcówki kierowej)
4¨ ,4Ş – w klasycznej licytacji naturalnej dokończenie opisu ręki (w Polsce, zdania na ten
temat są podzielone), aspiracje szlemikowe.
 
A W 9
D 5
K D 9 7 6
K 9 8
W    E
7
A W  9 7 2
A 10 8
A W 10 6
.
W
E
1BA
2¨
2©
3§
3BA
4¨
6¨
 pas
4¨– opis ręki, aspiracje.
6¨ – W ma wprawdzie minimum PC, ale ponieważ krótkość pikowa, w kontekście dotychczasowej licytacji, jest bardzo dobra, więc piąte karo w pełni upoważnia do zgłoszenia szlemika.

Problem 2
K 3
W 9 8
A K 6 5
K D 3 2
W    E
A D W 2
5
7 3 2
A 10 8 6 5
.
W
E
1BA
2§
2¨
3§
3¨
3Ş
4§
4©
4Ş
6§
pas
2¨ brak starszej czwórki. 3§ – naturalne, forsujące. 3¨ – naturalne, może być ze zgrupowania figur. 3Ş– naturalne, obawa o kiery. 4§ – brak stopera w kierach.
4©- cue-bid, w kontekście dotychczasowej licytacji krótkościowy, aspiracje szlemikowe.
4Ş - cue-bid, akceptacja zamiarów szlemikowych partnera.
6§ nawet jeśli partner ma minimalną kartę, to szlemik w najgorszym przypadku będzie impasowy.

Problem 3
10 6 5
K D 10
A K W 8
K 9 4
W    E
A W 9 3
9
6 5 3
A D 10 3 2
.
W
E
1BA
2§
2¨
3§
3¨
3Ş
3BA
 pas
Wydaje mi się, że nic tu tłumaczyć nie trzeba.

Problem 4
10 8 7
K D 9 7
A K 9 7
K 9
W    E
A 9
A W 8 4
6 5
A D W 5 3
.
W
E
1BA
2§
2©
2Ş
3§
3Ş
4¨
4BA
6¨
7©
pas
 
2Ş – gadżet, uzgadnia kiery, aspiracje szlemikowe. Dalej cue-bidy, Blackwood.
6¨– 2 wartości + dama atu + król karo.