WSPÓLNY JĘZYK  34
Otwarcia dwukolorowe
§/¨/©ŠŠ/Ş
2© = układ 5-5 lub lepszy, kiery i inny, 6-10 PC;
2Ş = układ 5-5 lub lepszy, piki i młodszy, 6-10 PC.
 
W
E
2©
?
        2Ş - do koloru partnera;
        2BA - pytanie o drugi kolor, co najmniej inwit do końcówki, odpowiedzi:
              3§/¨ - naturalne (po tej odzywce 3© nie forsuje);
              3© - kiery i piki (po tej odzywce 3Ş jest forsujące);
        3§/¨ - naturalne, kolor 6+, nie forsuje, ale partner z dublem może podnieść;
        3© - blokujące;
        3Ş - inwit na bardzo dobrym własnym kolorze 6+.
 
W
E
2Ş
?
        2BA - pytanie o drugi kolor, co najmniej inwit do końcówki, odpowiedzi:
              3§/¨ - naturalne (po tej odzywce 3Ş nie forsuje);
              3© - kiery i piki (po tej odzywce 3Ş jest forsujące);
        3§ - do koloru partnera,
        3¨/© - naturalne, kolor 6+, nie forsuje, ale partner z dublem może podnieść;
        3Ş - blokujące;

    Przejście do licytacji szlemowej:
- po odpowiedzi 2BA bezpośrednie uzgodnienie koloru młodszego jest inwitem do końcówki w tym kolorze;
- zgłoszenie najbliższego koloru bocznego jest silnym uzgodnieniem koloru starszego;
- zgłoszenie drugiego koloru bocznego jest silnym uzgodnieniem koloru młodszego;
- po silnym pytaniu 2BA, powrót na pierwszy kolor otwierającego jest sign-off (wskazuje na posiadanie ręki,
    z którą zalicytowanie końcówki uzależnialiśmy od drugiego koloru otwierającego lub na licytację blefową);
 
W
E
2©
2BA
3§
 ?
        3¨ - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru starszego: kierów;
        3© - nF;
        3Ş - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru młodszego: trefli;
        4§ - inwit do końcówki treflowej.
 
W
E
2©
2BA
3¨
?
        3© - nF;
        3Ş - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru starszego: kierów;
        4§ - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru młodszego: kar;
        4¨ - inwit do końcówki karowej.
 
W
E
2©
2BA
3©
 ?
        3Ş - forsujące uzgodnienie pików;
        4§ - silne uzgodnienie kierów;
Z ręką, z którą wolimy grać częściówkę w piki, licytujemy po prostu 2Ş bezpośrednio po otwarciu.
 
W
E
2Ş
2BA
3§
 ?
        3¨ - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru starszego: pików;
        3© - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru młodszego: trefli;
        3Ş - nF;
        4§ - inwit do końcówki treflowej.
 
W
E
2Ş
2BA
3¨
?
        3© - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru starszego: pików;
        3Ş - nF;
        4§ - silne (szlemikowe) uzgodnienie koloru młodszego: kar;
        4¨ - inwit do końcówki karowej.

Przykład 1
4 3
K W 9 7 6

K W 9 6 5
W   E
K D 5
A D 8 2
A 10 4 3
A 10
.
W
E
2©
2BA
3§
3¨
3©
3Ş
4§
4BA
5§
6©
pas
3¨ - szlemikowe uzgodnienie kierów;
Po szlemikowym uzgodnieniu koloru otwierający w pierwszej kolejności ujawnia krótkość.
W powyższym przykładzie, po 3¨ otwierający ma do dyspozycji odzywki:
3© = singelton (renons) najbardziej oddalony, tu w karach;
inne = singel pik:
        3BA =  singel pik, waiting - sugeruje równe odchylenia dodatnie w kolorach młodszych, a więc cue-bid treflowy
                    i cue-bid karowy, albo brak cue-bidów, ale za to dobre atuty i sporo miltonów;
        4§ - singel pik i honorowy cue-bid w treflach;
        4¨ - singel pik i honorowy cue-bid w karach;
        4© - singel pik, wyraźnie zniechęcające;
Uwzględniając powyższe można wnioskować, że bezpośrednie zgłoszenie krótkości, tu 3Ş - wskazuje renons w tym kolorze;
(ustalenia te wymagają omówienia z partnerem).

Przykład 2    "Rozdanie z renonsem pik"
--
K W 9 7 6
9 8 
K 9 7 6 5 3
W   E
W 8 7 6
A D 5 2
A K 3
A 4
.
W
E
2©
2BA
3§
3¨
3Ş
3BA
4§
4BA
5§
7©
pas
3¨ - szlemikowe uzgodnienie kierów;
3Ş - renons;
3BA - waiting;

Przykład 3    "Rozdanie z renonsem karo"
10 8
K W 9 7 6
-- 
K 9 7 6 5 3
W   E
A K 3
A D 5 2
W 10 8 4
A 4
.
W
E
2©
2BA
3§
3¨
3©
3Ş
4¨
4BA
5§
7©
pas
3¨ - szlemikowe uzgodnienie kierów;
3© - krótkość karo;
3Ş - waiting;
4¨ - renons i cue-bid treflowy;
Bez cue-bidu treflowego, W zgłosiłby raczej wyczekujące 3BA i dopiero po 4§ zgłosił 4¨ - renons.

Przykład 4
3 2
K D 7 6 3
-- 
K 10 7 6 5 3
W   E
A K 6
A 2
W 10 5 3
A D 8 4
.
W
E
2©
2BA
3§
3Ş
4¨
4Ş
6§
7§
pas
3Ş - silnie uzgadnia trefle i pyta o krótkość;
(Zgodnie z powyższymi zasadami W przez 3BA zgłasza krótkość najbardziej oddaloną - pik, a krótkość karo przez pozostałe odzywki)
4¨ - renons (bezpośrednio zalicytowana krótkość). Z singlem karo W zgłosiłby wyczekujące 4§ (kolor uzgodniony) lub cue-bid 4©.
4Ş - "oszukańczy" cue-bid sugerujący brak stopera w kierach. Teraz W bez ©K musiałby zgłosić 5§, z królem zaś 4BA
(cue-bid ogólny, jako sygnał: chciałbym, lecz boję się) lub 6§ (mam ©K i niczego się nie boję, bo mam nadwyżki).

Trudniejsze sytuacje wystąpią, gdy bocznym kolorem otwierającego są kara lub piki. Poszczególne sekwencje powinniście
omówić w parze, a następnie przelicytować dużą liczbę rozdań (do generacji rozdań możecie wykorzystać program na stronie
BBO - w dziale "Inne atrakcje brydżowe" mamy "Licytację w parze - trening").

Przykład 5
K W 8 5 4
10 3

K W 9 3 2
W   E
A D 7 2
K D 2
A 8 4 3
A 10
.
W
E
2Ş
2BA
3§
3¨
4§
4BA
5§
6Ş
pas
3¨ - szlemikowe uzgodnienie pików;
4§ - krótkość karo (3© mówiłoby o krótkości kierowej, a wszystkie wyższe o karowej) i cue-bid treflowy;

Przykład 6
K W 9 7 6
9 8
K 9 7 6 5 3
--
W   E
A D 5 2
A K 3
A 4
W 8 7 6
.
W
E
2Ş
2BA
3¨
3©
4§
4©
6Ş
7Ş
pas
3© - szlemikowe uzgodnienie pików;
4§ - renons treflowy (3BA mówiłoby o krótkości najbardziej oddalonej, wyższe o treflowej);
4© - ukrycie cue-bidu karo spowoduje, że bez niego W zalicytuje negatywne 4Ş;
6Ş - stoper karo i ładna ręka;

Przykład 7
K D 7 6 3
3 2
K 10 7 6 5 3
-- 
W   E
A 2
A K 6
A D 8 4
W 10 5 3
.
W
E
2Ş
2BA
3¨
4§
4¨
4©
5§
5©
7¨
pas
4§ - silnie uzgadnia kara i pyta o krótkość;
4¨ - krótkość najbardziej oddalona, tu: treflowa (4© mówiłoby o krótkości kierowej i ładnej ręce, a 4Ş=singel kier/brzydka ręka) ;
4© - waiting;
5§ - renons (4BA - cue-bid ogólny mówiłoby o podobnie ładne ręce z singlem);
5© - inwit wielkoszlemowy;

Przykład 8
K W 9 6 5
K W 9 7 6
9 2
4
W   E
A 10
A D 8 2
A 10 4 3
K D 5
.
W
E
2©
2BA
3©
4§
4Ş
5§
5©
pas
4§ - szlemikowe uzgodnienie kierów;
4Ş - krótkość trefl, niezła ręka, cue-bid pikowy;
5§ - inwit szlemikowy;
5© - brak nadwyżek;

Po interwencji:
A) kontrą:
- rekontra = silna, wskazuje chęć łapania przeciwników na kontrę karną;
- 2BA = pytanie o drugi kolor otwierającego;
- odejście w nowy kolor = sign-off na własnym kolorze;
- podniesienie koloru otwarcia = blok;

B) kolorem:
- kontra = do koloru na poziomie 2, karna na poziomie 3;
- 2BA = pytanie o drugi kolor;
- podniesienie koloru otwarcia = sign-off;
- nowy kolor = przed pasem - naturalne, forsujące; po pasie - do koloru partnera;