WSPÓLNY JĘZYK  33
Multi
§/¨/©Š/Ş
Otwarcie 2¨ Multi (6-10 PC na sześciokarcie starszym, brak silnych wariantów, wykluczona druga starsza czwórka).
W
E
2¨
?

        2©Š - a) do koloru partnera, do gry;
                 b) naturalne, dobry kolor 5+, GF;
Oczywistym niebezpieczeństwem takiego ustalenia jest to, że możemy zagrać 2 w starszy na 11 atutach, gdy idzie nam końcówka. Niemniej statystycznie jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż ten zabieg będziemy stosować przy misficie w drugim kolorze
starszym, a wtedy przeciwnicy będą mieli w nim 10+ kart i zwykle znajdą się w licytacji. Poza tym, skoro my posiadamy kolor
pięciokartowy z honorami, to partner i owszem kolor 6+ mieć mógłby, ale honorów w nim już nie! Stąd też prosty wniosek,
że koloru tego nie posiada, chyba, że otwiera 2¨ z tak słabym kolorem, np:
A 4
10 6 5 4 3 2
K D 2
9 4
Ja takich otwarć nie polecam, przynajmniej na pierwszym, drugim ręku, zaś na trzecim niebezpieczeństwo o którym mówimy,
z oczywistych względów nie może mieć miejsca.

        2Ş - a) do koloru partnera, do gry, obiecuje dobre kiery (inwituje końcówkę 4©);
                b) naturalne dobry kolor 5+, GF;
        2BA - pytanie, co najmniej inwit do dogranej, po którym:
              3§ - (+) ładna ręka, nie wiadomo jeszcze na jakim kolorze,
              3¨ - (-) z kierami, transfer, teraz 3© jest do pasa;
              3©Š - (-) z pikami, transfer, teraz 3Ş jest do pasa;

        3§, 3¨ - naturalne, F1:
        3©Š - taktyczne, pasuj z kierami lub licytuj 3Ş z pikami (pass or correct);
        4§ - żądanie pokazania transferem koloru otwarcia;
        4¨ - pokaż kolor otwarcia bezpośrednio - naturalnie;
        końcówka - sign off na własnym kolorze;
        4BA - pytanie o asy na 4 wartości (mam silną układową rękę i nie chcę, by król w kolorze partnera
                  pojawił sie jako piąta wartość w pytaniu o asy).
 
W
E
2¨
2BA
3§(+)
 ?
3¨ = pytanie o kolor, pokazujemy przeciwny, by rozgrywała ręka nieinformacyjna (3©=piki, 3Ş = kiery),
        dalej relay jest pytaniem o singla, odpowiedzi jak zwykle (powrót=brak, 3BA=najdalszy singel itd.);
3© = konwencja "slash" - pasuj z kierami, licytuj z pikami (pass or correct);
3Ş = pasuj z pikami, licytuj z kierami;
4§ = żądanie pokazania transferem koloru otwarcia;
4¨ = pokaż kolor otwarcia bezpośrednio - naturalnie;
Rozróżnienie, czy ręka jest ładna (+) czy słaba (-) zależy od stylu gry pary.
Generalnym kryterium powinna być uroda karty. Np.
2
D W 10 5 4 3
A 10 9 2
4 3
 a)
 
b)
W
K 9 7 6 5 4
K 3 2
D 3 2
 Ręka a)pomimo 7PC jest na pewno "ładna", a ręka b) jest "słaba" mimo 9PC.
 
W
E
2¨
2©
2Ş
 ?
(mając 7 kierów, W może zalicytować 3© zamiast pasować na 2©)
        2BA - zwiadowcze, może być w ramach inwitu do końcówki, na którą szanse pojawiły się z racji tego, że partner ma piki;
        3§/¨ - układ 5©Š-5§/¨, GF,
        3©Š  - 6+ kierów, GF (z pięciokartem – 3BA),
 
W
E
2¨
2Ş
2BA(kiery)
 ?
(mając 7 pików, W może zalicytować 3Ş zamiast pasować na 2Ş)
        3§/¨ - układ 5ŞŠ-5§/¨,
        3©- inwit do 4©,
        3Ş - 6+pików, GF (z pięciokartem 3BA);
 
W
E
2¨
2BA
3§
3¨
3©
?
3§ = ładna ręka; 3¨(relay), 3© = piki;  teraz:
relay (tu 3Ş) to pytanie o singletona, odpowiedzi naturalnie, ale powrót na kolor uzgodniony na najniższej wysokości
oznacza brak singla, a 3BA to zawsze singel najbardziej oddalony (tu: kierowy);
wyższe = cue-bid
 
W
E
2¨
2BA
3¨
 ?
3¨ = brzydka ręka na kierach i teraz:
3© = sign off;
3Ş = relay, pytanie o singla, odpowiedzi naturalnie jak wyżej.
 
W
E
2¨
4§
?
 
4¨ = teksas, wskazanie ręki z kolorem kierowym;
4© = teksas, wskazanie ręki z kolorem pikowym;

Po interwencji:
a) kontrą:
   - pas - 5+ kar, dopuszcza grę 2¨ z ktr. w przypadku zastania co najmniej dubla u otwierającego;
   - rekontra - licytuj relay (2©) i pasuj na wszystko, ja zadecyduję;
   - inne -  bez zmian;
a) kolorem na wysokości 2:
   - kontra - karna;
   - nowy kolor - jeżeli starszy, to do koloru partnera;
   -  3§/¨= jeśli jesteśmy przed pasem - naturalne, forsujące, ale jeśli jesteśmy już po pasie,
                    to jest to wskazanie wartości z fitem w kolorze otwierającego;
   - 2BA - bez zmian: pytanie;
c) kolorem na wysokości trzech:
    - kontra - karna;
    - kolor starszy na wysokości 3 = do długości (pasuj lub przenieś na drugi starszy, tzn. po 3© licytuj
        z pikami 3Ş, a po 3Ş licytuj z kierami 3BA, by końcówkę w kiery mógł grać partner).
        Analogicznie do sekwencji 2¨-2©/Ş może to być też silna ręka na własnym kolorze i np. drugim
        kolorze młodszym. Jest praktycznie niemożliwe, by partner miał na otwarcie ten sam kolor.
        Pokaże więc na swój własny poprzez 3Ş (po 3©) lub sztuczne 3BA (po 3Ş), a my mając silną rękę,
        odlicytujemy to zgłaszjąc np. kolor boczny.
    - 3¨ (po 3§) = naturalne, forsujące;
    - 4§ (po 3¨) = naturalne, forsujące;
    - 4§ (po 3§) = pokaż teksasem swój kolor;
    - 4¨ = zawsze, pokaż swój kolor;
    - 4©/Ş = sign-off na własnym kolorze;

Przykładowo:
W
N
E
S
2¨
3§
?
 
3¨ = naturalne, forsujące;
3© = do długości lub naturalne, silne;
3Ş = do długości lub naturalne, silne. Możemy mieć rękę, z którą chcielibyśmy zagrać tylko 3Ş lub 4© (w kolor otwierającego);
4§ = żądanie pokazania Teksasem koloru otwarcia;
4¨ = pokaż kolor otwarcia bezpośrednio;
 
W
N
E
S
2¨
3¨
?
 
3©/Ş = chęć gry w kolor otwierającego na wysokości trzech lub silne, naturalne;
4§ = naturalne, forsujące;
4¨ = pokaż kolor otwarcia bezpośrednio;
 
W
N
E
S
2¨
3©
?
 
3Ş = chęć gry w kolor partnera na wysokości 3;
4§/¨ = naturalne, forsujące;
4Ş = chęć gry w kolor partnera na wysokości 4;

Przykład 1
Olimpiada 2004 (Istambul). Mecz pań Niemcy - Holandia.
  7 6 4
8 6 2
K D 9 8 3
3 2
A 10 9 8 5 2
10 4
W
D 10 9 5
N
W          E
S

K D 9 5 3
A 7 
A K W 8 4
K D 3
A W 7
10 6 5 4 2
7 6
 
Niemka otworzyła 2Ş (słabe dwa) - E spytała o siłę i po otrzymaniu informacji o minimum
(W zbyt pesymistycznie oceniła swą kartę) poprzestała na 3Ş.
Na drugim stole Holenderki licytowały:
W
E
2¨
3§
3©
4§
6§
pas
2¨ = Multi; 3§ = zalicytuj swój kolor partnerem; 4§ = GF, 5-5, trefle + kolor czerwony;
+920 i 13IMP dla Holandii.

Przy koncepcji przyjętej w WJ-21 licytacja przebiegałaby tak:
W
E
2¨
2©
2Ş
3§
...
6§
Informację o całym układzie przekazaliśmy już w drugim okrążeniu na poziomie 3.

Przykład 2
K W 9 6 5 4
D 7 6 

D 5 4
W    E
3
A K W 9 2
A 10 4
K W 10 3
.
W
E
2¨
2©
2Ş
3BA
4©
pas
2© = do koloru partnera lub naturalne, silne;
3BA = silna ręka, a więc kiery były naturalne na piątce.

Przykład 3
a)
A W 9 6 5 4
D 7 6 

D 5 4
W    E
3
A K 2
A 10 4
A K W 8 7 3
Wykładany szlem treflowy.
b)
A W 9 6 5 4
D 7 6 
D 5 4
W    E
3
A K 2
A 10 4
A K W 8 7 3
Tu chcielibyśmy grać tylko 3BA.
W starym WJ nie ma możliwości ujawnienia koloru młodszego na poziomie trzech.
Zaś my, licytując naturalnie:
2¨ - 3§
4¨ - (...)
(...) - 7§
pas 
 a)
 
b) 
2¨  -  3§
3Ş - 3BA
pas 
łatwo osiągniemy szlema w przykładzie a) i 3BA w b).

§/¨/©Š/Ş