Wspólny Język  31
Licytacja szlemowa - inwity bezatutowe
§/¨/©Š/Ş
  Należy mieć świadomość faktu, iż sukcesy w licytacji szlemowej nie zależą jedynie od jakości
i liczby stosowanych konwencji szlemowych, ale przede wszystkim od ogólnej wiedzy brydżowej. Przechodząc do strefy szlemowej, powinniśmy mieć już dosyć dokładne rozeznanie w możliwościach połączonych rąk, a więc posiadać wystarczające informacje, pozwalające ocenić szanse szlemikowe. Można powiedzieć: umiejętności licytacji w strefie środkowej stanowią bazę sukcesów licytacji szlemowej. Nie zaniedbuj więc żadnego obowiązku na niskich szczeblach licytacji, a unikniesz wielu kłopotów na szczeblach wysokich.

Rozdanie 1
A K 4
D 5 2
W 8 7 6
A 8 3
W    E
D 4 3
K W 8 6
A K 3
K D 6
.
W
E
1¨
1©
1BA
?
Na szlemika przy rękach zrównoważonych potrzeba minimum 33PC.
Oczywiście, liczba 33 PC stanowi tylko punkt orientacyjny. W strefie szlemowej bilansowanie powinno być bardzo precyzyjne; powinieneś nie tylko liczyć PC, ale także uwzględnić układ kart i lokalizację honorów. Pamiętaj, że zwłaszcza przy kontraktach bezatutowych niezwykle ważną rolę odgrywają karty środkowe (tzw. podwiązania). W sytuacjach decyzyjnych powinieneś powyższe mieć stale na względzie. Stare brydżowe powiedzenie mówi: Końcówki należy „zarzucać”, szlemiki licytować.
   Powróćmy do rozdania. E, po rebidzie 1BA, powinien rozważyć, czy w ogóle szanse szlemikowe istnieją. Jego 18 PC i potencjalne 14 PC partnera dają w sumie 32 PC. Przy ręce W z diagramu (dosyć urodziwej) szlemik jest beznadziejny. Pamiętaj, w sytuacjach wątpliwych powinieneś wykonać pracę umysłową polegającą na wyobrażeniu sobie kilku możliwych rąk partnera, zaczynając od tej najbardziej korzystnej. Jeżeli przy tak korzystnych założeniach szlemik jest „taki sobie”, to należy zgłosić końcówkę. W omawianym rozdaniu dajmy W: 5 kar z damą i trzy asy, czyli zupełne maksimum:
A 9 4
A 5 2 
D 8 7 6 5
A 8 3
W    E
D 4 3
K W 8 6
A K 3
K D 6
By wziąć 12 lew podział kar 3-2 (68%) nie wystarczy, musimy zastać korzystne położenie ŞK lub ©D,
a więc szlemik jest na granicy opłacalności.
A takich szlemików nie należy grać.
Dlaczego? - Bo w życiu o ideał niezwykle trudno, szansa jego spotkania jest bliska zeru.
Dlatego E powinien zgłosić finalne 3BA.
   Pamiętaj! Brydż jest grą statystyczną, więc nie powinieneś licytować do superwybranych wartości partnera, których istnienia nie sposób sprawdzić.

Rozdanie 2
A K 10 2
D 6
K 10 7 6
K 7 5
W    E
D 4 3
K W 10 6
A D 3
A 9 6
.
W
E
1BA
2§
2Ş
?
  E ma 16 PC, a więc dopiero wyraźne maksimum (17 PC) u otwierającego daje w sumie wymagane
33 PC. Czy dojrzałeś jakieś dodatkowe walory ręki E? – Tak, są nimi:
- dziesiątka w kolorze longera kierowego, tworząca obiecujący sekwens,
- figura w longerze partnera (ŞD)
- trzy piki, które stwarzają szansę (36%) na lewę blotkową (fortę); dubleton pik byłby gorszy.
Wniosek: Z ręką E należy zainwitować szlemika.
W
E
1BA
2§
2Ş
4BA
?
 Gdyby E mając 4 piki, chciał spytać o asy, to powinien uzgodnić piki (patrz: Gadżety strefy szlemowej).
   Czy W, mając tylko 15 PC, inwit powinien przyjąć?
Czy widzisz pozytywne cechy karty W? – Tak, są nimi:
- dobra lokalizacja figur, tj. w kolorach longerów: pikowego i kierowego (kolor partnera),
- dziesiątki w kolorach longerów własnych,
- duża liczba kontroli (as = 2 k, król = 1 k).
  Czy są to wystarczające nadwyżki, by przesądzić szlemika? – Nie. Ale są wystarczające,
by zaakceptować inwit partnera warunkowo.
W
E
1BA
2§
2Ş
4BA
5¨
6BA
pas
  W zgłosił longer karowy z dwóch powodów:
- E swą licytacją (4BA) nie wykluczył czterech kar;
- Wskazując swój boczny kolor, ułatwi partnerowi ocenę połączonych rąk. E z  czterema karami będzie mógł zgłosić 6¨ (uzgodniony kolor wzmacnia bilans), bez nich 5BA (nie forsuje) lub 6BA.
- Informacja o longerze karowym bardzo ucieszyła E, który mając w tym kolorze dwie figury zgłosił szlemika z przeświadczeniem, że czyni właściwy krok (gdyby E zamiast ¨D miał §D szlemik byłby zdecydowanie gorszy).
By uzmysłowić Ci, jak dużą rolę odgrywa rozkład ilościowy, lokalizacja figur oraz karty środkowe, przydzielmy W takie karty:
K 9 7 2
A 6 2
K W 6
K W 7
W    E
D 4 3
K W 10 6
A D 3
A 9 6
Nawet inwit 4BA, możesz w skrajnym przypadku przegrać.
  Bezpośredni inwit bezatutowy 4BA bardzo dobrze zdaje egzamin zwłaszcza przy rękach zrównoważonych. Nie bój się, że zagrasz szlemika bez dwóch asów, przecież przeciwnicy, mając 7 PC nie mogą mieć dwóch asów. Nawet jeżeli zdecydujecie się na szlemika przy mniejszej liczbie PC niż 33, to będzie to wynikało, między innymi, z faktu posiadania dużej liczby kontroli (asów, króli), a więc i tym razem nie zabraknie Wam dwóch asów.

W poniższym rozdaniu zagraliśmy 6§. Oto jak do tego doszło.
Rozdanie 3
D 8 4 
A D
A D W 5
K D 10 5
W    E
W 10 7
K W 9 8
K 7
A W 9 7
.
W
E
1§
1©
2BA
4BA
5§
6§
pas
Po wiście atutowym kontrakt został wygrany.
  A jeżeli raz na kilka lat przytrafi się nieszczęście i przeciwnicy odbiorą Ci dwie górne lewy,
to czy jest to wystarczający powód, by zrezygnować z naturalnego inwitu 4BA? – Zdecydowanie nie! Jest to bowiem znakomity, bardzo prosty sposób bilansowania rąk bezatutowych.
Niezastąpiony w turnieju par (maksy), gdyż przy karcie nie zapewniającej 12 lew bez trudu zatrzymujemy się w kontrakcie bezatutowym, a nie w 5§/¨.
   Zapamiętaj!
Podstawą sukcesów w strefie szlemowej nie jest liczba stosowanych konwencji
lecz nade wszystko umiejętność bilansowania połączonych rąk.

 Rozdanie 4
A W 9 5 2
W 10 8
A 10
K D 5
W    E
K 3
A D 6
K W 5
A W 9 6 2
.
W
E
1Ş
2§
2BA
?
 Partner (W) wskazał 15+PC w układzie 5-3-3-2. Twoje 18 PC daje razem 33. Dodatkową wartością jest longer pikowy – piąty pik za którego możemy dodac 1 pkt. Także Twoje trefle mogą przynieść lewę blotkową (przy szlemiku bezatutowym zwykle będziesz mógł skorzystać z fort tylko jednego z longerów). Dobrą wartość stanowi w kolorze partnera (©K zamiast ŞK znacznie obniżyłby możliwości połączonych rąk), tak więc powinieneś szlemika przesądzić.
W
E
1Ş
2§
2BA
5BA
6§
pas
5BA – forsuje, zostawiając partnerowi wybór ostatecznego kontraktu.
6§ – mam fit trzykartowy (z czterema treflami W zalicytowałby nadwyżkowe 3§ zamiast 2BA).

Gdy 4BA jest naturalnym inwitem szlemikowym, to 5BA szlemika przesądza (forsuje) – pozostawiając partnerowi wybór ostatecznego kontraktu.

Przykład 5
A D W 9 8
A 10 5
A 10 5
7 4
W    E
K 5
K D 7
K W 3
A W 9 8 2
.
W
E
1Ş
2§
2BA
5BA
6Ş
pas
5BA – forsuje, prosi o wybór kontraktu.
6Ş – może zagramy w piki, mam dobry kolor?
Pas – proszę bardzo.

Przykład 6
A K 9 6 3
W 10 8
K 5 4
A 9 
W    E
W
A K D 4
A 10 7 6
K D 8 7
.
W
E
1Ş
2§
2BA
?
Wydaje się, że z ręką E należy zalicytować bilansowe 6BA. Jednak para ekspertów znajdzie tu drogę
do optymalnego kontraktu 6©.
W
E
1Ş
2§
2BA
5BA
6©
pas
Mam silnego tripletona (W wcześniejszą licytacją wykluczył 4 kiery – choć niekiedy zalicytuje 2BA
z czterema blotkami, czwartym pustym waletem). Proponuję Ci szlemika w kiery, gdyż moje piki nie są dobre; może potrzebna będzie lewa przebitkowa, ewentualnie wyrobienie pików przebitką, czy też gra
na obustronne przebitki. Co ty na to?
Pas – zdecydowanie popieram twoją propozycję.
Uwaga! Przez silnego tripletona należy rozumieć trzy karty zawierające waleta z dziesiątką,
np: AW10, KW10, DW10, W10x.

Przykład 7
A W
10 9 8
A D 5
K D 9 8 7
W    E
K 10 8
A K D 4
K 7 6
A W 7
.
W
E
1BA
2§
2¨
5BA
7§
7BA
pas
 
5BA - przesądza szlemika;
7§ - W ma grube nadwyżki, w tym longera 5-kartowego;
7BA - gra w BA nie wydaje się gorsza od kolorowej.