Wspólny Język 28
Acol w otwarciu 1§ - wielki kłopot
§/¨/©Š/Ş
O tym, jak duże kłopoty występują z licytacją rąk acolowskich wiadomo nie od dzisiaj.
Kilka polskich par adaptowało do Wspólnego Języka  tzw. Dynamiczne BA (zainteresowanych odsyłam do książki "Nowoczesny brydż - konwencje"). Przyjrzeliśmy się tej koncepcji dokładniej i okazało się, że ma równie wiele wad co stosowana tradycyjnie sekwencja:
W
E
1§
1¨
2¨
 
2¨ - forsing do dogranej, na dowolnym układzie.

Powyższe rozwiązanie uniemożliwia ekonomiczną licytację silnej ręki na karach.
Otwierający np. z taką  z ręką:
9
A K 3
K D 9 5 2
A K D 2
jest w beznadziejnej sytuacji: 2¨ – zajęte na ręce acolowskie, a skok na 3¨ z tak słabym kolorem jest wysoce nieestetyczny
i do tego gubi trefle. Nawet jeśli mamy rękę jednokolorową, np. obie ręce wyglądają tak:
9
A D 3
A K D 9 5 2 
K D 2
W     E
W 8 5
K 8 7
W 3
W 10 8 6 5
E zgłosi beznadziejne 3BA, a tym czasem 5§/¨ jest wykładane. Antidotum na te problemy stanowi dynamiczne BA.
Niestety pojawiają się wtedy kłopoty w innym obszarze, wcale nie mniejsze.
Stąd wiele par licytuje otwarciem 1¨ na pełnej strefie siły 12-20 (21) PC.
W powyższym rozdaniu system o pełnej strefie otwarć zdałby egzamin na piątkę:
W
E
1¨
1BA
3Ş
5¨
pas
1¨ - mamy 20PC, dobry sześciokartowy kolor, ale do wygrania 3BA potrzeba zatrzymania pik i "czegoś" jeszcze.
        Jeśli partner ma z 5-6 zgrabnych miltonów, licytację podtrzyma;
3Ş - autoslinter.

W każdym razie nie nadużywaj otwarcia 1§ opartego o longer karowy. Zawsze, gdy masz wątpliwość: otworzyć 1§ czy 1¨
– otwieraj 1¨!

A co otworzyć z taką kartą:
9
A K 10 3
A K 10 9 2
A W 2
Teraz możesz otworzyć 1§, gdyż po odpowiedzi 1¨ masz wygodny rebid 1©.
Zaś z ręką:
K 10
A D
A K D 9 5
D W 9 2
otwórz 2BA.
Wreszcie z kartą:
9 7 6
A D 8
A K D 10 5 2
A
znowu możesz otworzyć 1§, by po odpowiedzi 1¨ skoczyć na 3¨. Jeśli partner z równą kartą,
np. taką:
8 5 3 2
K 9
8 7
W 9 8 7 2
zapowie 3BA, to będzie to co trzeba.
I jeszcze jedna ręka:
K 9
A 3
A K D 9 2
K 10 9 2
Możesz otworzyć 1§, bo po odpowiedzi 1¨ masz rebid 1BA (troszkę skrzywiony).
Pamiętaj o zasadzie antycypacji!

Co dalej?
W
E
1§
1¨
2¨
?
Jakie problemy mamy do rozwiązania?
A. Czy gramy drugim negatem?
    Otóż po klasycznym acolowskim otwarciu 2§, wiele par stosuje podwójny negat. Przykład:
W
E
2§
2¨
2©
3§
2¨ - pierwszy negat
3§ - drugi negat

Powyższe rozwiązanie ma sens, ponieważ otwierając 1 w kolor pełną strefą (12-20/21 PC),  musimy otwierać 2§ (acol) także
z niepełnym bilansem na końcówkę, a wtedy przy zupełnie bezwartościowej karcie partnera powinniśmy mieć możliwość wyhamowania w częściówce, np:
W
E
2§
2¨
2©
3§
3©

We Wspólnym Języku taką podacolowską rękę licytujmy następująco:
W
E
1§
1¨
2©
 
2© - prawie acol
lub:
W
E
1§
1¨
2BA
 
2BA - 23-24PC

Jeśli tak, to drugi negat w sekwencji:
W
E
1§
1¨
2¨
?
nie jest aż tak potrzebny. Oczywiście nie wszyscy się ze mną zgodzą i będą się upierać, że drugi negat ma swoje zalety,
bardzo im pomaga w dalszej licytacji. Przypuśćmy, że na chwilę się z nimi zgodzę.
Jaką odzywkę przeznaczymy na negat? Oczywiście najbliższą - 2©, by zachować jeszcze nieco przestrzeni na pokazywanie kolorów. Po 2©, gdy otwierający ma piki, jesteśmy w domu - powie 2Ş.
Ale jeśli przyszły mu kiery, to znaleźliśmy się w tragicznej sytuacji, popatrzmy na taki np. diagram:
6
A K W 9 3 
A K D 9
A K 2
W    E
W 7 5
7 2
10 8 7 6 5
D 8 6
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©(0-3/4PC)
3©
?
Co ma zrobić teraz E? Macie jakiś dobry pomysł? Bo ja nie. Do tego rozdania wrócimy.
Proponuję więc taką kolej rzeczy:
Krok pierwszy
W
E
1§
1¨
2¨
?
2¨ = mamy bilans na końcówkę.
Krok drugi
Poszukujemy uzgodnionego koloru.
Krok trzeci
Bilansujemy rozdanie w kontekście ewentualnego szlemika, stosując ekonomiczne uzgodnienie koloru (poniżej dogranej)
oraz bilans cue-bidowy.

Zdecydowanie ważniejsza jest informacja o sfitowaniu (jego braku) niż informacja, że partner zamiast 4-6 ma tylko 0-3 PC.
I dlatego układ stawiam przed siłą! – zresztą nie po raz pierwszy.

Krok czwarty
Zająć BA z silnej ręki.
Jeśli tak, to narzuca się nadać odpowiedzi 2Ş znaczenie transferu na BA, tu należy wrzucić także wszystkie ręce semi-bezatutowe, np. 5-3-3-2 z dowolnym longerem, 5-4-2-2, a nawet 5-4-3-1 jeśli antycypując uznamy, iż najlepiej to ustawi dalszą licytację.
Krok piąty
Końcówka w kolor starszy, grana z silnej ręki.
Najczęściej licytowane końcówki to: 3BA i 4©Š/Ş. Powinniśmy, w miarę możliwości zadbać, by te najczęstsze kontrakty grane
były z silnej ręki. Przyznacie, że dwadzieścia kilka miltonów leżących w dziadku nie utrudni przeciwnikom obrony. Stąd wynika
kolejna przesłanka, by 2© nie było negatem.

Zestawienie odpowiedzi ręki słabej:
W
E
1§
1¨
2¨
?
2© – transfer, 4+ piki; otwierający przyjmuje transfer zawsze z czterema pikami, a także z trzema,
        jeśli ręka nie jest zrównoważona.Gdy ma inny solidny kolor, to powinien go zalicytować mimo
        3 pików. Powtarzam, jeśli mamy układ zrównoważony to z 4 pikami licytujemy 2Ş, a z trzema
        - 2BA (po 2BA - transfer i stayman odwrotny);
Uwaga: wyższe odzywki oznaczają, że mamy 0-3 piki.
2Ş – transfer na BA bez 4+pików, ręka BA i semi-BA, także ręce na kolorach młodszych, nawet 5-5.

A dalej?
Proszę zauważyć, iż miana kolorów młodszych były już głoszone, ewentualne kontrakt treflowy grany będzie z ręki silnej,
karowy - niestety ze słabej. Transferowe zgłaszanie kolorów młodszych nie jest więc potrzebne:
3§ – 5+ trefli (pieciokart z dwoma figurami lub znośny sześciokart; ze słabszym longerem zgłaszamy 2Ş – transfer na BA);
3¨ – 5+ kar, j.w;
2BA – 5+kierów, j.w (przy układzie 5-5 jakość kierów może być gorsza);

Dwie kolejne odzywki przeznaczamy na konwencję 5431:
3© – singel kier, układ 5-4 lub lepszy w kolorach młodszych w sile 6/7-11PC;
3Ş – singel pik, jw.;

I jeszcze rzadki przypadek:
3BA – mieliśmy inwit do 3BA (11-12PC) bez starszej czwórki.

Uwaga:
1) dwukolorówkę piki i inny licytujemy ekonomicznie, zaczynając od transferu 2©;
2) dwukolorówkę 5-5, kiery z młodszym licytujemy zaczynając od wskazania 5 kierów odzywką 2BA.

Być może nasuwa Ci się pytanie: Dlaczego transfer 2© obiecuje tylko 4 piki, a nie pięć? Używając terminu piłkarskiego,
chodzi m.in. o to, by mieć piłkę przy nodze, tj. utrzymać licytację na jak najniższym szczeblu. Ponieważ transfer na kolor 4+
ma znacznie większą frekwencję, niż na 5+, więc ekonomiczne 2© będzie częstym gościem, a tym samym zachowamy otwarte
pole do dalszej licytacji. Idzie też o to, by kontrakt pikowy jak najczęściej grany był z silnej ręki.
Jest także powód trzeci i czwarty, o których poniżej.
W
E
1§
1¨
2¨
?
Wszystkie odzywki wyższe od 2© (a więc 2Ş, itd.) wykluczają cztery lub więcej pików. Stąd wynikają ważne wnioski negatywne.  Jeśli odpowiadający zgłosi 2Ş – transfer na BA, to ma co najmniej 10 kart poza pikami (bez sześciokartu - wtedy transfer na kolor longera). Obraz ręki E staje dosyć jednorodny. Zilustrujmy to przykładem.
Oto rozdanie, którym rozpoczynaliśmy nasze rozważania:
6
A K W 9 3 
A K D 9
A K 2
W    E
W 7 5
7 2
10 8 7 6 5
D 8 6
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
3©
3Ş
?
2Ş – transfer na BA, wyklucza 4+ piki (wtedy transfer 2©);
3Ş – ponieważ wcześniej wykluczyliśmy u E więcej niż 3 piki, odzywka ta może teraz spełniać
         rolę transferu na kontrakt 3BA, a więc oznaczać brak fitu kierowego. Chodzi o to, by 3BA
         nadal grane było z silnej ręki. Jednak 3BA(E) - powinno być też naturalne, ale na pewno ze
         stoperem w pikach. Dlaczego w pikach? - Otóż E wcześniej poinformował nas, iż posiada
         co najwyżej 3 piki. W tak krótkim kolorze, przy negatywnej ręce (do 6 PC) dwie
         statystyczne starsze figury będą zlokalizowane w kolorach długich (tu w kolorach
         młodszych). Taki model ręki będzie jawił się w wyobraźni W.  Dlatego powinniśmy
         poinformować partnera, że nasza ręka odbiega od modelowej, ma starsza figurę w kolorze
         krótkim - pikach. Uwaga: Takie wyczekujące 3Ş (transfer na 3BA) będziemy mogli
         wykorzystywać także w innych sekwencjach.
Przypomnę tu jedną:
W
E
1§
1¨
1©
 ?
2BA = inwit do 3BA bez starszej czwórki;
2Ş = jak wyżej, ale bez stopera pikowego.

Wróćmy do naszego przykładu:
? = W ma dobry obraz karty E (maksimum 5 kart w kolorach starszych, brak sześciokartu) i powinien zgłosić swój drugi kolor,
gdyż ma niemal pewność jego uzgodnienia.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
3©
3Ş
4¨
4BA
?
 
4BA – mam nadzieję, że żaden z was nie zrozumiał tej zapowiedzi jako Blackwooda. Jeśli tak się stało, namawiam do przeczytania w pierwszej kolejności książki "Nowoczesna licytacja naturalna".
Tu 4BA jest tzw. cue-bidem ogólnym (negatem byłoby 4© – negatywny wybór koloru lub 5¨) – partnerze nie zgłaszam cue-bidu
(4Ş, 5§), bo go nie mam, ale moja ręka jest nadwyżkowa (E ma piąte karo – nadwyżka lewy, ma też §D). W oczywiście inwit przyjmuje, licytując 6¨.
Zapamiętaj!
1. Cue-bid służy przede wszystkim bilansowaniu rąk w strefie szlemowej!
2. Najczęstszy błąd niezbyt zaawansowanych brydżystów, to przeszacowanie ręki silnej oraz nieumiejętność dowartościowania ręki słabej.

W kontekście tego co powiedzieliśmy do tej pory, popatrzmy na problem z pozycji otwierającego:
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
 
2Ş – transfer na BA.
Fakt, że licytacja jest sforsowana do końcówki, pozwala otwierającemu głosić 2BA z ręką nie do końca bezatutową.
Często będzie to odzywka przejściowa (waiting) otwierająca, najlepiej jak można, przedpole do uzgodnienia koloru starszego.
Zalicytujemy tak z takimi np. rękami:
A K W 9 3
A D 10 8
A K 2
D
A K 3
A K 10 8 6
A K 2
K 7
A 3
A K 10 8 2 
A K W 2
K D
A W
A D 10 8
A K W 10 2
K D
A K
A D
A K W 8 2
K 10 8 7
A D W 8
10
A K W 9
A K D 4
Proszę zauważyć, że kiedy licytujemy 2BA znowu chodzi nam o utrzymanie licytacji na ekonomicznym poziomie,
by nie zaprzepaścić uzgodnienia żadnego z kolorów. Przede wszystkim odzywka ta służy pozyskaniu kolejnych informacji o układzie ręki słabej. Z powyższego wynika kolejny ważny wniosek:
zgłoszenie koloru, tak przez rękę silną jak słabą, silnie sugeruje wariant jednokolorowy.

Jeśli partner ma typowy negat (co najwyżej 6 PC), to szlemiku nie ma co myśleć. Jedynie powinniśmy dokonać wyboru właściwej końcówki. Natomiast, gdy partner ma 7+ PC, to inwit szlemikowy wyjdzie z jego strony.
Ponieważ nasze 2BA może być z pięciokartem starszym, więc wręcz narzuca się stosowanie Staymana odwrotnego.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
?
3§ – zmodyfikowany Stayman odwrotny;
3¨ – transfer na kiery z piątką (E mógł zgłosić kiery wcześniej odzywką 2BA. Może nie zrobił tego, gdyż ma je zbyt słabe/krótkie;
3© – układ 5 trefli i 4 kara (pików E mieć nie może – to już wiemy), wnosi zainteresowanie grą w kolor młodszy, a więc zwykle
        niesie lekkie aspiracje szlemikowe, jednak siła negatu, bo z ręką półpozytywną stosujemy konwencję 5431 po 2¨, lub zgłaszamy
        kolor niezłej piątki bezpośrednio (możliwy jest także układ 3244 przy górze negatu);
3Ş – układ 5 kar i 4 trefle jw. Dalej 4§/¨ otwierającego to uzgodnienie i jednocześnie pytanie o asy;
3BA – naturalne, bez aspiracji, raczej bez starszej trójki (modelowo 2245 lub 2254), gdyż nie nastąpiła próba uzgodnienia ewentualnego
        pięciokartu starszego otwierającego.

Z powyższego wynika, że to właśnie wyczekująca odzywka 2BA pozwala wydobyć dosyć precyzyjny obraz ręki słabej.
Przy czym niezwykle ważna jest umiejętność wnioskowania negatywnego. Technika budowania obrazu ręki słabej stanie się
bardziej zrozumiała, gdy zapoznasz się ze zmodyfikowanym dla naszych potrzeb Staymanem odwrotnym.
 
Mechanizm Staymana odwrotnego na przykładzie otwarcia 1BA (w potrzebnym nam zakresie):
W
E
1BA
2§
?
 
2¨ – niemal automatyczne;
2©/Ş – 5 kierów/pików (otwieramy niekiedy 1BA z pięciokartem starszym) .
Dalej:
W
E
1BA
2§
2¨
 ?
teraz E sprzedaje starsze czwórki:
- 2© = mam 4 piki;
- 2Ş = mam 4 kiery.
W całej tej filozofii chodzi o to, by końcówki w kolor starszy grane były z silnej ręki, a otwierający 
nie informował zbędnie o swym układzie obrońców.

Teraz już możemy pokazać, jak to działa w naszej sekwencji acolowskiej.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
?
3¨ – mam dokładnie 4 kiery (nie wyklucza 5 pików);
3©Š/Ş –  5 kierów/pików (jeśli 5 pików, to bez 4 kierów);
3BA – brak czterech kierów i piątki starszej.
 
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨(4 kiery)
?
3Ş – 4 kiery,
3© – 3 piki, oczywiście bez czterech kierów,
3BA – brak czterech kierów i trzech pików (domyślamy się, że E ma 3 kiery i sprawdzał, czy partner nie ma czasem pięciu).

Zobaczmy jak to działa w praktyce:
Przykład 1
A K W 9 5 
A K 6 5
K D 8
A
W    E
D 7 5
7 2
A 9 6 2
9 6 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3©
3Ş
4¨
4©
6Ş
pas
3§Stayman odwrotny.
3¨ – mam 4 kiery.
3© – mam 3 piki, brak 4 kierów.
3Ş – gramy w piki.
4¨ – cue-bid.
4© – cue-bid, warunkowa akceptacja zamiarów partnera.
6Ş – E wie, że partner ma 4 kiery i 5 pików. W tej sytuacji dubleton kier to potęga, a do tego sześć wymarzonych miltonów.

Przykład 2
A K D 9 5
A K 6 3 
K D 8
W    E
7 4
D 9 7 2
A 9 6 2
9 6 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4§
4¨
4BA
5©
7©
pas
3§ - Stayman odwrotny. 3¨ - mam 4 kiery. 3 - ja też mam 4 kiery.
4§ - cue-bid. 4¨ - cue-bid. 4BA - Blackwood negatywny
5© - as plus dama atu

Blackwood negatywny
Słaba ręka jak już powiedzieliśmy nie pyta o asy. Pytać może tylko silna. Ale odpowiadający może mieć najwyżej 6(7) PC więc tradycyjne drabinki nie mają sensu. Dwóch wartości nie będzie nigdy, nie mówiąc już o 3 lub 4.
Stąd proponujemy inne odpowiedzi na Blackwooda 4BA:
I szczebel = 0 wartości (to się będzie często zdarzać i dobrze by było móc się zatrzymać wtedy w 5§);
II szczebel = 1 wartość (z 5);
III szczebel = 1 wartość + dama atu (więcej mieć nie można).

Przykład 3
A 9 8
A K
A K 6
A D 10 8 3
W    E
7
D 10 6 5 3
6 2
W 9 7 6 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2BA
3§
4Ş
4BA
5§
6§
pas
2BA – 5 kierów; w układzie 5© i 5 młodsza kolor nie musi być bardzo dobry;
4Şsplinter;
4BA – Blackwood negatywny;
5§ – zero wartości.

Sekwencja:
W
E
1§
1¨
2¨
2©
?
 
Napisałem: Transfer przyjmujemy już z trzema pikami. Ale czy zawsze?

1. Z ręką zdecydowanie jednokolorową, np:
A W 3
A K
A K D W 8 7 6
3
licytujemy to o co woła nasza karta, czyli 3¨.

2. Z ręką bezatutową (lub zbliżoną, do bezatutowej), np:
A K 3
A D W 8
A K 10
K D 10
licytujemy 2BA.

A więc nie zawsze z trzema pikami licytujemy 2Ş! Ale ZAWSZE z 4+pikami!!!

3. Uwzględniając punkty (1) i (2) dochodzimy do wniosku, że 2Ş z trójki będziemy licytować z ręką kolorową (z jakimś singletonem), jako odzywkę wyczekującą (waiting), gdy jesteśmy zainteresowani sfitowaniem naszego koloru bocznego, np. taką:
A K 3
A K 10 9 6 
8
A K D 3
W    E
W 7 4 2
5 3
K 10 4
10 9 7 6
Zauważcie, że jeśli 2Ş z trójki licytować będziemy z singletonem bocznym, to ewentualny kontrakt BA powinien być grany o dziwo
z ręki SŁABEJ, która ma stopera w kolorze singla.
A więc:
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2Ş
 ?
           2BA - jednak naturalne!, bez pięciokartu bocznego;
           3§/¨/© -  pięciokart;
           3Ş - 5 pików, ręka kolorowa, a więc układ 5-4, by ewentualnie zagrać w kolor rozłożony 4-4;
           3BA - jest bezsensowne jako naturalne, a wiec 5 pików ręka BA, modelowo 5-3-3-2;
           4§/¨/© - splinter na 6+ pikach

W sekwencji:
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 ?
Jak zwykle po BA stosujemy Staymana i transfery, a więc:
           3§ - Stayman odwrotny,
           3¨ - transfer na kiery (5+kierów),
           3© - transfer na piki (6+! pików),
           3BA - naturalne, niechęć do uzgodnienia kolorów starszych (modelowo 4 piki i dubel kier)
           3Ş - intencyjne, ładnych 5-6 PC, jakiś pięciokart młodszy;
           4§/¨ - układ 4piki - 5+ niezłych trefli/kar, góra negatu.
 
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 3§(So)
?
3¨ - 4 kiery, możliwe 3 piki;
3© - 5 kierów, możliwe 3 piki;
3Ş - 3 piki, brak 4/5 kierów;
3BA - pozostałe;
4§/¨ - licytowana piątka w układzie, z którym nie chcemy grać 3BA, a więc np. 1345 lub 1354.
 
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
 3§
3¨(4 kiery)
?
          3Ş = 4 kiery;
          3© = 5 pików;
          3BA = brak powyższych, E zapewne sprawdzał czy W nie ma 5-ciu kierów.

Wszystkie powyższe ustalenia tyczące rąk acolowskich zapewne na pierwszy rzut oka wydają się wam skomplikowane,
ale gdy należycie przemyślicie tę koncepcję licytacji niewiele będziecie musieli pamiętać. Zaś satysfakcja z osiągniętych
kontraktów wynagrodzi wam z naddatkiem trud włożony w opanowanie tej w pełni nowatorskiej koncepcji licytacji.

Przykład 4 - trójkolorówka z singlem pik
W
A K W 9
K D W 8 
A K D 3
W    E
D 9 7 6 4 2
D 3 
9 4
10 7 6
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
3©
3BA
pas
3© - 6 + pików (dlaczego aż sześć, patrz następny przykład). 3BA - singleton pik.

Przykład 5 - uzgodnienie pików rozłożonych 3-5
A K 5 
A 8 
K D 3
A K W 3
W    E
D 9 7 6 4
9 7 3 
9 7 4
D 6
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
3§
3Ş
4Ş
pas
3§ - Stayman odwrotny;
3Ş - 3 piki (z 4+ nastąpiłoby przyjęcie transferu 2Ş),  brak 4-5 kierów (wtedy 3¨/©).

Przykład 6 - trójkolorówek ciąg dalszy
9
A D W 8
A K D 8
A K W 10
W    E
W 10 6
K 7
9 7 4
D 9 7 6 5
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA!
3§
3¨
3©
4§
4BA
6§
pas
2BA! - w przekonaniu, że w BA grać nie będziemy (E ma maksimum 3 piki) i jeśli nie spotkamy u niego kierów (nawet z trzema
kierami E będzie licytował Staymana na okoliczność pięciu kierów u otwierającego), to mamy pewność uzgodnienia koloru młodszego.
3§ - Stayman na okoliczność zastania u partnera 5 pików;
3¨ - 4 kiery;
3©- 3 piki;
4§ - naturalne (gyby W miał 5 pilów i chciał cue-bidować, uzgodniłby piki, licytując 3Ş);
4BA - cue-bid ogólny. E nie chce licytować 4© jako cue-bidu, bo partner mógłby zrozimieć tę odzywkę jako propozycję
        gry na 7 atutach.
6§ - oczywiste.

Przykład 7 - trójkolorówek ciąg dalszy
A D W 8
10
A K D 3 
A K W 10
W    E
K 7
W 9 8 7 5
4 2
D 9 8 5
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA!
3¨
3BA
4§
4¨
4Ş
6§
pas
2BA! - najbliższe prawdy;
3¨ - 5+kierów (raczej pięć, bo E nie zgłosił 2BA(transfer na kiery) w poprzednim okrążeniu);
3BA - trójkolorówka! (z 5 pikami można zalicytować 3Ş).
Ogólna zasada: trojkolorówkę sprzedajemy przez 3BA (patrz sekwencja 1¨ - 2§);
Przyjęcie transferu 3© - gwarantuje 2+kiery, 3Ş wskazałoby 5 pików, a 4§/¨ - byłoby oczywiście cue-bidem uzgadniającym kiery.

Przykład 8 - trójkolorówek ciąg dalszy
A D W 8
10
A K W 3 
A K D 10
W    E
K 4
W 8 7 5
D 4 2
9 8 6 5
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA!
3§
?
 
2Ş - transfer na BA, maksimum 3 piki.
3§ - Stayman odwrotny.
? - jeśli powiemy BA, to niestety E dowie się tylko o braku 4 kierów oraz pięciokartu starszego, ale nadal może to być układ typowo
bezatutowy. A co W wie o ręce E? E ma co najwyżej 7 kart w kolorach starszych, a więc istnieje dokładnie jeden układ 3433,
przy którym nie spotkamy pełmego fitu w kolorze młodszym. Statystycznie rzecz ujmując, W powinien zgłosić 4§, które E
zinterpretuje jako trójkolorówkę z singlem kier (z 4 kierami W odpowiedziałby 3¨ na Staymana). Mając poważne nadwyżki
poza kolorem singla u partnera, E podniesie trefle do sześciu.

Zaprezentowana tu metodyka licytacji rąk acolowskich oparta o daleko idące wnioskowanie negatywne wymaga szczegółowej
dyskusji z partnerem i treningu. chodzi o to, by wasze myśli chodziły tymi samymi ścieżkami. Gdy zrozumienie będzie pełne,
rozczytanie ręki składu partnera, jego intencji stanie się łatwe. Szczeglnie przy rękach szlemikowych precyzja licytacji jest wskazana,
bowiem z racji zdecydowanej przewagi siły, zapis - i to nie byle jaki - należy się nam, a nie przeciwnikom.
 
Wnioskowanie negatywne i plastic valuation stanowią bazę brydżowych sukcesów największych Mistrzów.

Przykład 9
A D 5     (W)
W           (A D 4)
A K D
A K W 10 8 6
W    E
9 7 4         (K 9 4)
K 9 5 3     (9 7 5 3)
10 9 7 4
5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
3§
3Ş
3BA
pas
3Ş - piki wcześniej E u siebie wykluczył, więc odzywka ta ma charakter intencyjny: Partnerze, nie fituję dobrze trefli,
nie mam koloru wartego zgłoszenia, najchętniej zagrałbym 3BA, oczywiście z Twojej ręki. Ponieważ E wcześniej objaśnił, że ma najwyżej 3 piki, to statystycznie w tak krótkim kolorze figura będzie rzadko. Dlatego otwierający z singletonem pik (karta w nawiasach) nie powinien wybierać kontraktu 3BA.
Stąd wynika kolejny wniosek, że E mając tę niestatystyczną wartość - stopera w pikach, powinien zgłosić 3BA!!, a nie 3Ş.

Przyklad 10
A D 4
A K D 8 7 2
2
A K 10
W    E
9 7 5
3
K W 9 7 6 4
9 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
3¨
3©
3Ş
3BA
pas
3¨ - naturalne, pięciokart z dwoma starszymi figurami, albo dobra szóstka;
3Ş - transfer na 3BA. Tym razem model ręki E to długie kara, krótkie kiery, a wiec statystycznie układ 3163. Model ręki W przy którym W zgłosi 3BA to krótkie kara, długie kiery i po trzy karty w pikach i treflach. Dlatego 3Ş tylko przerzuca grę BA na silną ręką, nie mówiąc nic o lokalizacji figur w kolorach krótkich. Ewentualne 3BA (E) zgodnie z Dyrektywami Licytacji naturalnej powinno wskazywać figury w kolorach nie licytowanych. Z tego wynika kolejny wniosek, że 3Ş o takich wartościach nie informuje, a więc sugeruje niezłe kara.

Przykład 11
A K W 2
A K 7 2
A D 6
A 2
W    E
9 7
8 3
K W 10 9 7 6
9 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
3¨
4¨
?
4¨ - bezpośrednie uzgodnienie koloru młodszego na wysokości czterech pyta o wartości (Blackwood negatywny).
Ręka słaba ma niewiele do sprzedania, więc dalsza licytacja otwierającego może mieć charakter pytań OSW. Schemat tych pytań możecie uzgodnić w parze. Stosowny zaczyn teoretyczny w tym temacie znajdziecie w książce "Nowoczesna licytacja - konwencje".

Przykład 12
A K 2
A K D 7 2
A 7
A K 6
W    E
8 6

8 4 3
W 10 9 8 5 4 2
.
W
E
1§
1¨
2¨
3§
4§
4¨
?
4§ - uzgodnienie koloru młodszego na wysokości czterech to jednocześnie pytanie o wartości;
4¨ - zero wartości. Po negacie odpowiedzi klasyczne (gdy ręka półpozytywna - także);
?  - dalsze pytania - wg uzgodnionego w parze klucza - pozwolą bez trudu osiągnąć szlema.

Przykład 13
A K 3 2
A 7
A K W 7
A K 6
W    E
D 10 8 7 6
W 5 
D 10 8 3
4 2
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2Ş
3Ş
4¨
4BA
7¨
pas
3Ş - układ 5-4;
4¨ - próba uzgodnienia koloru bocznego (wywołaniem cue-bidu byłoby 3BA - ten mechanizm obowiązuje w klasycznych
wzorach licytacji po acolowskim otwarciu 2§);
4BA - cue-bid ogólny, brak cue-bidu w kolorze bocznym (w kierach, treflach). Dwie znakomicie zlokalizowane damy to potęga;
7¨ - łatwa decyzja.

Przykład 14
A D
A K W 5 
A K W 7 4 
K 2
W    E
10 9 8 7 5 2
7 2
6 5
9 6 5
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
3©
3Ş
4Ş
pas
2© – transfer, 4+ piki
2BA – brak trzech pików.
3© – kolejny transfer, 6+ pików.
3Ş – 2/3 piki, są szanse na szlemika, np. jeśli partner ma ŞK98752.  Jednak ręka E jest naprawdę słaba.

Przykład 15
A K 8
A K 9 4 
A K W 8 
K 10
W    E
D 7 5 2
10 8 5
9 6 2
8 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2BA
3BA
2BA – mając rękę bezatutową, mimo 3 pików, nie przyjmujemy transferu;
3BA – co prawda partner może mieć 5 kierów, ale nasza ręka nawet w takim przypadku nie daje przewagi gry kolorowej
nad bezatutową.

Przykład 16
A K 8
A K 10 8 4 

A K D 3
W    E
D 7 5 2
5
W 6 2
10 9 7 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
2Ş
3§
4¨
4©
6§
pas
2Ş - 3+ piki;
3§ - 5+ trefli;
4¨ - splinter.

Przykład 17
A K 9 8 4
A W 9
A K 10 8 
A
W    E
D 7 5 2
D 8 5
9 6
8 5 4 2
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
3Ş
3BA
4§
4¨
4©
5©
6Ş
pas
3Ş – z przeskokiem możemy uzgadnić piki po transferze, gdy mamy kolor 5+;
3BA – ręka niezerowa, ale brak cue bidu (dwie damy plus boczny dubleton po silnym uzgodnieniu to niezła karta);
4§/© – cue-bidy;
4¨/5© – zatrzymania drugiego stopnia;
6Ş – jeśli jeden ze stoperów II stopnia byłby w treflach, a zamiast w kolorze czerwonym, zatrzymamy się w 5Ş.

Przykład 18
A K 8
A
A K D W 8 6 5
D 8
W    E
D 7 5 2
10 8 5 3
6 2
W 5 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2©
3¨
3©
3Ş
3BA
pas
 
Mając 3 piki i własny dobry kolor, pokazujemy go najpierw. W wypadku natrafienia na piątkę pików u partnera zdążymy
je jeszcze uzgodnić. Zatem ewentualne przyjęcie transferu przez 2Ş powinno wykluczać ręce z własnym dobrym, długim kolorem.

Przykład 19
A K D 9 5
A K 6 5 
K D 8 
A
W    E
7 5
D 9 7 2
A 9 6 2
9 6 5
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3¨
3Ş
4§
4¨
4BA
5©
7©
pas
3§Stayman odwrotny (fit w kolorze starszym 3/4 kartowy)
3¨ – mam 4 kiery (i być może dodatkowo 5 pików), 3Ş oznaczałoby piątkę ale bez 4 kierów;
3Ş – uzgodnienie kierów;
4§/¨ – cue-bidy;
4BA – Blackwood negatywny (dwóch asów E mieć nie może).
5© – 1 as plus dama atu .

Przykład 20
A K D 9
A K W 8 3 

A K W 8
W    E
10 7 4
9 7 2
W 9 8 6 2
9 4
.
W
E
1§
1¨
2¨
2Ş
2BA
3§
3©
4©
pas
2BA – wygląda może ekstrawagancko, ale jest dość bezpieczne, bo przecież wcale nie zamierzamy grać 3BA.
    Partner nie ma 4 pików i jeśli nie znajdziemy fitu kier, to jest duża szansa na fit treflowy. Po ewentualnych 3BA gracza E,
    zalicytujemy 4§, pokazując rękę mniej wiecej trójkolorową.
3§Stayman odwrotny;
3© – piątka (4 piki są nieistotne, bo partner wykluczył posiadanie czwórki pikowej);
4© – fit, brak dobrych wartości.

A teraz przypadek, który w praktyce być może nie zdarzy się nam nigdy.
Otóż w odpowiedzi 1¨ mieści się także układ bezatutowy bez starszej czwórki w sile 11(12) PC.
W
E
1§
1¨
2¨
?
Co mamy wtedy zalicytować?
Po prostu licytujmy 3BA! Mamy bilans na szlemika, a bardzo prawdopodobny jest szlem.
 Dalej można licytować tak:
W
E
1§
1¨
2¨
3BA
?
4§ – pytanie o układ
4¨ – pytanie o 5 wartości na uzgodnionych karach (może być z pięciokartu, gdyż fit karowy jest zapewniony;
4©/Ş – pytanie o 5 wartości na uzgodnionych kierach/pikach (z sześciokartu lub silnego pięciokartu).

Przykład 21
A K 2
A K 9 7
K 7
A D 8 6 
W    E
8 6
W 6 5
A D W 8
K 10 9 8
.
W
E
1§
1¨
2¨
3BA
4§
?
Zupełnie na chłopski rozum, a więc nic nie trzeba pamiętać:
4¨ – 3343
4© – 2344
4Ş – 3244
4BA – 3334
Pełna licytacja:
W
E
1§
1¨
2¨
3BA
4§
4©Š
5§
5Ş
5BA
7§
pas
5§ - Blackwood 102 na uzgodnionych treflach (na karach Blackwoodem byłoby 5¨).
5Ş – 2 wartości, bez damy atu.
5BA – inwit wielkoszlemowy.
7§ – E docenił sekwensowe kara.

Przykład 22
na okoliczność półpozytywnej ręki (7-10 PC) na kolorach młodszych:
A D 9
A K D 9
K 7
A D 10 4
W    E
6 2
10 6
A W 8 6 4
K W 8 7
.
W
E
1§
1¨
2¨
3¨
3BA
4§
4©
6§
pas
 
3¨ – jeśli pięciokart to z dwiema figurami. 3BA – negatywne, może to być karta z trzema karami, ale minimalna co do siły.
4§ – cztery trefle i jakaś nadwyżka.
4© – cue-bid uzgadniający trefle (negatywne byłoby 4BA, a 4¨ uzgadniałoby kara).
6§ – z bilansu.
Przypominam, że układ 5-4 na młodszych z siłą negatu licytujemy przez transfer na 2BA.

Układ 5-5 z pozycji otwierającego
Uzupełnieniem acola będą skaczące dwukolorówki, dzięki którym odciążona zostanie odzywka
2¨ - ACOL.
W
E
1§
1¨
?
 
Powyższe skoki oznaczają układ 5-5 w sile forsingu do dogranej:
3© = kiery+młodszy (3Ş = relay-pytanie o młodszy, 3BA=inwit);
3Ş = piki+młodszy(3BA = relay-pytanie o mł);
4§ = STARSZE !!! (4¨/© = kolor uzgadniamy transferem,).
4¨ = młodsze (sprawa rozgrywającego w młodszy jest już rozstrzygnięta, 4©/Ş=pozytywne uzgodnienie
    odpowiednio trefli/kar, 5§/¨=słabe.

Oczywiście możemy zrobić odstępstwo i z układem 5-5 licytować powoli, np. z taką kartą:
A
A K 
A K D W 9
A 10 7 5 2
.
W
E
1§
1¨
?
 
zdecydowanie lepiej nie przekraczać natychmiast strefy 3BA (mamy na ten kontrakt 9 lew) i zamiast systemowych 4¨
- zgłosić 2¨. Wszystko jeszcze przed nami, może tylko 3BA, a może aż szlem!
W
E
1§
1¨
3©
?
3© = 5-5, kiery + młodszy, po którym:
    3Ş - 6+ pików, próba uzgodnienia;
    3BA - wywołanie koloru młodszego;
    4§/¨ - zachęcające uzgodnienie kierów (starsza figura jako potencjalne uzupełnienie drugiego koloru partnera).
 
W
E
1§
1¨
3Ş
?
3Ş = 5-5, piki + młodszy, po którym:
    3BA - wywołanie koloru młodszego;
    4§/¨ - zachęcające uzgodnienie pików (starsza figura jako potencjalne uzupełnienie drugiego koloru partnera);
    4© - naturalne, długie kiery.