Wspólny Język  26
Forsujący rebid 2§
§/¨/©Š/Ş
W sekwencji:
W
E
1§
1©Š/Ş
2§
 ?
Przyjęło się, iż 2¨ forsuje do końcówki i na tym ustalenia się kończą. Popatrzmy na tę sekwencję bardziej szczegółowo.
Jak wygląda minimalny bilans rozdania? – W ma 15 PC, a E 7 PC. Przy czym 15 PC jest wartością graniczną i gdy karta jest nieurodziwa należy otworzyć 2§.  15PC + 1pkt za piątego trefla daje 16pkt przeliczeniowych, tak więc do końcówki BA
wystarczy 9 zgrabnych PC odpowiadającego (uwzględniajmy sfitowanie trefli). Tak więc, by zalicytować forsujący do końcówki
gadget 2¨ wystarczy niekiedy już siła 9 PC.
W
E
1§
1©
2§
 ?
2¨ – od 10 (9) PC, skład dowolny;
Zaś siłą 7-9 PC licytujemy:
2© – 5+ kierów;
2Ş – 4 kiery i 4 piki. Mimo siły tylko 7-9PC forsuje na jedno okrążenie. Jeśli trafimy na cztery piki u partnera, mamy wtedy 22 PC,
        uzgodniony kolor starszy i układ 5-4, co daje lekko naciągnięty bilans na końcówkę (podniesienie 3Ş jest więc zachęcające),
        a jak partner nie będzie miał czwórki pików, to coś zalicytuje.
2BA – z bilansu;
3§ – z bilansu;
3¨ – 4 kiery i 6 niezłych kar, nie forsuje;
3© – solidny kolor sześciokartowy, do 8PC, bo z silniejszą kartą zastosowalibyśmy 2© - inwitujące zniesienie (np.W3,KDW863,765,86);
3Ş – nie może być naturalne, a więc splinter, singleton pik (zasadniczo tylko 4 kiery, z pięcioma liytujemy 2©), 4+ trefle, 7-9(10) PC;
3BA – 3433, z bilansu, ręka wyraźnie zorientowana do BA, a więc stopery w kolorach nie licytowanych.
 
W
E
1§
1Ş
2§
 ?
2¨ – od 10(9) PC, skład dowolny;
zaś siłą 7-9 PC licytujemy:
2© – 5 pików – 4+ kiery (odzywka ta jednak forsuje, gdyż jeśli trafimy na cztery kiery u partnera mamy wtedy 22 PC uzgodniony
        kolor starszy i układ 5-4, co daje lekko naciągnięty bilans na końcówkę, zaś mając tylko 3 kiery, partner coś zalicytuje, choćby
        2Ş);
2Ş – 5 pików, nie forsuje;
2BA – z bilansu;
3§ – z bilansu;
3¨ – 4 piki i 6 dobrych kar, nie forsuje;
3© – splinter, singleton kier, 4+ trefle, 7-9(10) PC;
3Ş – solidny kolor sześciokartowy, do 8PC, bo z silniejszą kartą zastosowalibyśmy 2© - inwitujące zniesienie (np.AW10873,D4,765,86);
3BA – 3433, z bilansu, ręka zorientowana do BA, a wiec stopery w kolorach nie licytowanych

Dalsza licytacja naturalna, a więc po słabej licytacji odpowiadającego, 2BA i 3§ otwierającego nie forsują.

Przykład 1
K 8
K 6
A W 7 6
A W 9 8 3
W    E
A 9 7 6
D 9 7 4
D 5 3
7 6
.
W
E
1§
1©
2§
 2Ş
2BA
pas

Przykład 2
D 8
A K 5
A 9
A K 10 8 3 2
W    E
K W 7 6
D 9 7 4
D 5 3
7 6
.
W
E
1§
1©
2§
2Ş
3¨
3BA
pas
3¨czwarty kolor,  partnerze mam problemy z wyborem ostatecznego kontraktu. Nie mam czterech pików (wtedy 3Ş),
nie mam czterech kierów (wtedy odwrotka 2¨ lub konwencja kolor plus fit, a jeśli nie stosujemy tej konwencji to skok na 3©
lub splinter), a więc jestem zainteresowany grą w BA lub w trefle. Pomóż mi w wyborze kontraktu.
3BA – mam coś w karach, nie mam fitu w treflach. Z fitem treflowym i ręką zorientowana do gry kolorowej E powiedziałby 4§.
Z ręką, z którą miałby wątpliwości, czy grać na pewno w trefle, czy może jednak w BA, powtórzyłby silniejszy kolor starszy.

Dalsza licytacja po forsującym relayu 2¨

Tytułem wstępu, omówmy sekwencję:
W
E
1§
1©(Ş)
3©(Ş)
 
W stricte naturalnych systemach jest to odzywka z bilansu (nie forsuje) wskazująca kolor treflowy i pełny fit w kolorze partnera
w sile 15-16 PC. Ale w systemach naturalnych nie ma negatu 1¨, a ©/Ş licytuje się już od 5 PC. We WJ 1©/Ş obiecuje pelnowartościowe 7 PC, zaś rebid 3©(Ş) - 15+ PC, mamy więc razem co najmniej 22 PC i układ 5-4.
W przykładowej, często przywoływanej naturalnej sekwencji:
W
E
1Ş
2§
2©
 3©
(2§ = w licytacji w pełni naturalnej obiecuje 10+PC)
Tu też mamy 22+ PC, które przy układzie 5-4 daje bilans (nieco naciągnięty) na końcówkę. Dlatego przyjęło się w świecie,
że 3© w powyższej sekwencji jest forsujące. Ponieważ w naszej sekwencji, sytuacja co do siły, jak układu jest identyczna,
więc rebid  3© możemy uznać za forsujący. Popatrzmy na przykładowe rozdanie:
8 7
A W 9 5
K 6
A K 10 3 2
W    E
W 9 6 5
K 9 7 4
D 5 3
D 6
Końcówka nie jest rewelacyjna, ale obie ręce mają zupełne minimum. Uwaga praktyczna: z brzydkimi siedmioma miltonami odpowiadający może zdecydować się na negat 1¨ (ważna jest lokalizacja figur, figura treflowa wzmacnia rękę E).
 
W
E
1§
1©(Ş)
3©(Ş)
?
Teraz E może spytać o singletona, odzywką relay - 3Ş/BA (to ustalenie stosowane jest w Polsce od dawna).
   Z powyższego wynika, kolejny wniosek:
W
E
1§
1©
?
 
Odzywki:
3Ş/4¨ - splinter, fit 4-kartowy, 5 trefli,
4§ – aspiracje, układ 2425
wskazują siłę 17-18 PC.
Dopiero z siłą od 19 PC otwierający przejmuje w pełni stery licytując odwrotkę.
Bardziej rozwiniętą koncepcję skoków otwierającego z fitem w kolorze odpowiedzi znajdziesz w rozdziale: Konwencja – kolor plus fit.
 
W
E
1§
1©
2§
2¨
?
 
Już wiemy, że rebid 2§ wyklucza 4 kiery, więc otwierający może mieć rękę dwukolorową:
a) 5+trefli i 4 piki,
b) 5+trefli i 4 kara
lub rękę jednokolorową, jeśli z 5-3-3-2 to silniejszą od otwarcia 1BA lub 6+ trefli od 15 PC.
Zestawienie odpowiedzi na relay 2¨:
2© – układ dwukolorowy z czterema karami,
2Ş – układ dwukolorowy z czterema pikami,
a z ręką jednokolorową:
2BA – 5-3-3-2,
3§ – 6+ trefli bez singletona,
3¨/©Š/Ş – 6+ trefli i wskazany singleton (modelowy układ 6-3-3-1).
Uwaga: Z układem 4144 (19+PC) otwierający daje forsujący rebid 1Ş (po 1©).
Przykład:
a)
W
E
1§
1©
1Ş
1BA
2§
 
2§ – to trójkolorówka 4144, 19+PC
A więc, rebid 1Ş jest dwuznaczny:
    - 4 piki, 12-14 PC, BA
    - 4144, od 19+PC (można w to włączyć ewentualnie układ 4054 i 4045, wszystkie z krótkością ©)
Mając układ 5 kar i 4 piki dajemy naturalną odwrotkę.
b)
W
E
1§
1©
1Ş
2§
?
 
2§podwójny magister
Z silną trójkolorówką W nie licytuje automatycznych 2¨, lecz coś innego, co przybliża jednocześnie opis ręki, np. 2Ş/3§/3¨ - to bardzo dobra czwórka, 2© – renons (4054), a 2BA to 4144 z singlową figurą.
Oczywiście jeśli mamy trójkolorówkę z krótkością kier i siłę do 18(19)PC, otwieramy 1¨.
c)
W
E
1§
1©
1Ş
2BA
?
 
3§ - to oczywiście znowu silna trójkolorówka (W nie może mieć 5 trefli, ani w silnej, ani w słabej wersji, więc ze słabą wersją
w układzie BA, pasuje lub podnosi do 3BA, a jedyny silny wariant to trójkolorówka z krótkością kier)

Po tym ważnym "wtręcie" wracamy do dalszej licytacji:
W
E
1§
1Ş
2§
2¨
?
 
Znowu przypominam, że 2§ wyklucza tym razem 4 piki (z nimi: konwencja kolor +fit lub z siłą 19+ naturalna odwrotka)
Mechanizm odpowiedzi jest ten sam co po odpowiedzi 1©, ale dochodzi układ 1444, a więc:
2© – 5+trefli i 4 kiery lub trójkolorówka 1444, 18+PC (po relayu 2Ş, W z trójkolorówką licytuje 2BA!, 3§= 6 trefli, 3¨= 1435,
        3©= 2425, 3Ş= 3415),
2Ş – 5+trefli i 4 kara (4 pików mieć nie możemy),
2BA – 5-3-3-2,
3§ – 6+ trefli bez singletona,
3¨/©Š/Ş – 6+ trefli i wskazany singleton (modelowy układ 6-3-3-1).

To już wszystko, dalsza licytacja naturalna.

Przelicytujmy kilka rozdań
Z poczty do redakcji ŚB
Podczas rozgrywek ligowych nie dograliśmy końcówki w takim rozdaniu:
Mecz, obie po, rozd. W.
A D 2
10 7 3
A 8
A K 10 9 3
W    E
W 10 9 3
6
K D 4 2
W 8 7 4
Partner otworzył 1BA (WJ), a ja spasowałem. Na drugim stole nasi przeciwnicy licytowali identycznie. Straty nie było, ale nie zanotowaliśmy zysku – 5§ było bezproblemowe (wychodził nawet szlemik; §D – singlowa, ŞK w impasie). Czy to tylko pech,
czy też gdzieś został popełniony błąd?
Odpowiedź:
   Brydż jest grą statystyczną i zdarza się nam nie dograć końcówki, gdy nasze karty pasują do siebie wyjątkowo dobrze lub układy są bardzo korzystne. Zdarza się także, że mając np. 28 PC w układzie bezatutowym przegrywamy 3BA. Wracając do przesłanego rozdania można jednak mieć zastrzeżenia do licytacji. Karta W jest za silna na otwarcie 1BA. Można przywołać wiele rąk z 18-19 PC wartych znacznie mniej. Walory naszej karty to: 17 dobrze zlokalizowanych punktów honorowych, aż 7 kontroli (as – 2 k, król – 1 k) i piąty trefl w silnym longerze. Jeśli uznamy tę kartę za zbyt silną na 1BA(15-17), to powinniśmy z nią otworzyć 1§.

Dziś spróbujmy przelicytować to rozdanie WJ-XXI.
A D 2
10 7 3
A 8
A K 10 9 3
W    E
W 10 9 3
6
K D 4 2
W 8 7 4
.
W
E
1§
1Ş
2§
3©
4¨
5§
pas
3© – splinter, 4+ trefle, 7-9 (10) PC - nie wymaga nadwyżki w PC, Wystarczającą nadwyżką jest silnie sfitowany kolor treflowy.

Rozdanie 2
A 8 2
3
A W 8 5
A K 10 9 3
W    E
W 10 4 3
A D 9 6
K 7 4 2
4
.
W
E
1§
1©
2§
2¨
2©
2BA
3Ş
3BA
pas
2¨ – relay, forsing do dogranej.
2©- 4 kara.
2BA – E miał do wyboru 3¨, które przekazałoby intencje gry kolorowej oraz enigmatyczne 2BA,
które obiecuje zatrzymanie w kolorze nie licytowanym (tu w pikach) i prosi o opis ręki W.
3Ş – trzy piki, opis ręki.
3BA – wybór kontraktu.
Pas – brak wyraźnych nadwyżek, niekorzystny układ do gry kolorowej.

Rozdanie 3
A K 8 2 
W 8 7

A K 10 9 3
W    E
W 10 4 3
K D 9 6
A 7 4 2
4
.
W
E
1§
1©
2§
2¨
2Ş
3Ş
4¨
4©
4Ş
pas
2Ş – cztery piki.
3Ş – uzgodnienie koloru.
4¨ – krótkość (patrz: Sekwencje krótkościowe).
4© – cue-bid.
4Ş – brak nadwyżek.

Rozdanie 4
K D 2
--
A W 5
A K 10 9 6 3 2
W    E
A 3
W 9 8 6 3
K 7 4
D 8 7
.
W
E
1§
1©
2§
2¨
3©
4§
4©
4Ş
5¨
5©
7§
pas
2¨ – relay, forsuje do dogranej.
3© – krótkość, ręka jednokolorowa, modelowo układ 3136.
4§ – uzgodnienie koloru, zaproszenie do szlemika.
4© – renons. Ponieważ W ma rękę jednokolorową, więc odzywka ta niesie także informację o siódmym treflu.
5© – inwit wielkoszlemowy.

Zasada priorytetu renonsu
Powtórzenie koloru krótkości oznacza renons. Informacja ta ma priorytet, dlatego zgłoszenie renonsu nie wyklucza zatrzymań
w kolorach, które zostały opuszczone. Zalicytowanie najbliższego zatrzymania nie wyklucza jednak renonsu. Sposób postępowania uzależniony jest głównie, choć nie jedynie, zasadą antycypacji.
Proszę pamiętać, że szczegółowe wnioskowania wynikają z logiki konkretnej sytuacji licytacyjnej i dotyczą konretnie granego
rozdania. Na przykład wskazanie renonsu odzywką, która wyraźnie zawyża licytację, np. wpycha nas w szlemika, daje nam
przesłankę by sądzić, iż partner oprócz renonsu ma także nadwyżki w sile (zasada bilansu), a tym samym kontrole w kolorach
ominiętych. Widząc swoje karty, uwzględniając licytację domyślamy się lokalizacji i jakości figur partnera.

Dobrej licytacji nie można się nauczyć na pamięć, trzeba ją zrozumieć.