Wspólny Język 24
Konwencja  kolor plus fit - po otwarciu 1§
§/¨/©Š/Ş
   Wprowadzenie w temat.
Tytułowa konwencja ma zastosowanie wyłącznie po wspólnojęzycznym otwarciu 1§.
W otwarciu 1§ przedział silnej ręki treflowej zaczyna się od ładnych 15 PC, co nie upoważnia do odwrotki.
Więc klasycznie, z przedziałem siły 15-16 PC i układem 4-5+ licytujemy:
W
E
1§
1Ş
3Ş
 
3Ş - 4 piki i 5+ trefli, 15-16 PC. Forsuje, gdyż razem mamy co najmniej 22 PC. Układ 5-4 i 22 PC daje bilans (lekko naciągnięty)
na końcówkę. To analogia do klasycznej sekwencji naturalnej:
W
E
1Ş
2§
2©
 3©
która , jak wiemy, forsuje (W może mieć tylko 12, a E - 10 PC).
W omawianej sekwencji 3Ş nie wyklucza singletona. Można się o niego spytać odzywką relay (tu 3BA).
Z powyższego wynika, że sekwencje:
W
E
1§
1Ş
4¨/©
 
4¨/©– splinter (z uk. 4225 – licytujemy 4§), obiecują większą siłę, tj. 17-18 PC

Tak więc dopiero z siłą 19+PC (5 trefli - 4 piki) głosimy odwrotkę 2¨, przejmując jakby stery dalszej licytacji w swoje ręce.
Sekwencja:
W
E
1§
1Ş
3§
 
3§ to dotychczas 6+ bardzo dobrych trefli i oczywiście forsuje do dogranej. W życiu ten przypadek zachodzi sporadycznie, a jeśli zajdzie można bez skoku się obejść licytując forsujące przecież 2§.
W ten sposób pozyskamy 3§ do nowych celów.

Konwencja
Kolor plus fit
A. Trefle plus fit
W
E
1§
1Ş
?
 
3§ – 5+ trefli i 4 piki, 15-16 PC (o singla można spytać przez relay 3¨);
3Ş – j.w., lecz siła, 17-18 PC (relay - 3BA - pytanie o singla).
Z większą siłą - od 19PC - naturalna odwrotka

B. Kara plus fit
W
E
1§
1Ş
3¨
 
3¨ wskazuje 5+kar i 4 piki, 18-19 PC. Odzywką relay (tu: 3©) można spytać o singla. Mając silniejszą rękę dajemy odwrotkę,
a z silną ręką na karach, ale bez czwórki pik dajemy także naturalną odwrotkę.

C. Kiery plus fit
W
E
1§
1Ş
3©
 
3© wskazuje 5+kierów i 4 piki, 18-19 PC. Odzywką relay można spytać o singla. Z większą siłą - rebid 2©.

D. Piki plus fit
W
E
1§
1©
3Ş
 
3Ş wskazuje 5+pików i 4 kiery, 18-19 PC. Odzywką relay można spytać o singla.

Oczywiście, po odpowiedzi 1©, analogicznie licytujemy pozostałe longery będące w towarzystwie czterech kierów, tj.
W
E
1§
1©
?
 
3§ – 5+trefli i 4 kiery, 15-16 PC.
3© – j.w, 17-18 PC
3¨ – 5 kar i 4 kiery, 17-18 PC

E. Układ z treflami raz jeszcze
W
E
1§
1©
?
 
Mamy do dyspozycji jeszcze rebidy 4¨/©. Co one oznaczają?
4¨ – krótkość karo;
4© – krótkość pik;
duży układ, mała siła, a więc 6 trefli i 4 kiery, 14-15PC.

Zalety tej konwencji:
- ułatwione bilansowanie (ręce są  bardzo dobrze sprecyzowane, tak co do układu, jak siły),
- odciążenie odwrotki.
Wada – straciliśmy sekwencję 1§-1©Š/Ş-3§, jako wskazanie silnej ręki na solidnym longerze treflowym. Teraz będziemy musieli licytować z nią tylko 2§, ale ponieważ potrafimy dobrze licytować, to wszystko co należy zrobimy w dalszych okrążeniach licytacji.

Przykład 1
K W 9 5
A K W 7 6
--
A D 3 2
W    E
A D 10 8 4
4 3
W 9 8 5 
K 9
.
W
E
1§
1Ş
3©
3Ş
3BA
4§
4¨
4BA
5¨
5BA
6¨
7Ş
pas
3© – 4 piki i 5+ kierów, 18-19PC (z jeszcze silniejszą kartą licytujemy odwrotkę - 2¨);
3Ş – pytanie o singla;
3BA – krótkość karo;
4§ – cue-bid;
4¨ – renons;
4BA – Blackwood 102;
5BA – inwit wielkoszlemowy;
6¨ – E nie zgłosił po 4¨ cue-bidu kierowego, więc W wie, że podstawowym warunkiem dalszej rozmowy o szlemie jest jego ©K.
    Z kierami ADWxx zgłosiłby więc 6Ş. Z kierami AKDxx lub AKWxxx zgłosiłby szlema. Odzywka 6¨ oddaje więc ostateczną decyzję
    w ręce partnera i nie kładzie akcentu na żaden z kolorów bocznch (trefle/kiery).
7Ş – E bez trudu może wyobrazić sobie rękę otwierającego.

Jeszcze raz zwracam uwagę na wąski przedział siły ręki otwierającego, tu: 18-19PC. Dlatego licytacja szlemikowa sprowadza się
jedynie do sprecyzowania układu oraz lokalizacji figur. Z większą siłą otwierający NIE powinien korzstać z konwencji kolor plus fit,
lecz przejąć kapitanat nad rozdaniem odzywką 2¨ (odwrotka).

Przykład 2
A D W 9 5 3 2
A K 9 4 
--
K 10
W    E
K 6
W 8 6 5
W 9 8 5
A 9 8
.
W
E
1§
1Ş
2¨
2BA
3©
3Ş
3BA
4§
4BA
5§
5¨
5©
6Ş
pas
2¨ – W mógł skorzystać z konwencji kolor plus fit, licytując 3Ş po 1©, a jednak wybrał odwrotkę. Dlaczego?
Otóż otwierający zastosował się do zasady antycypacji:
W
E
1§
1©
3Ş
 ?
Po takiej licytacji E z posiadaną kartą w ogóle nie podejmie próby szlemikowej, gdyż tylko renons karo daje poważne szanse szlemikowe, a nie ma możliwości, w sposób bezpieczny (poniżej końcówki), o tym się dowiedzieć. Dalej:
2BA – układ BA;
3© – zaproszenie do szlemika;
3Ş – cue-bid;
3BA – waiting;
4§ –  cue-bid;
4BA – Blackwood 102;
5¨ – pytanie o damę atu;

Zasada antycypacji - bodaj najważniejsza z zasad!