WSPÓLNY JĘZYK  23
NIEZWYKŁE  SEKWENCJE

Zastanów się, co powinny oznaczać poniższe sekwencje (odpowiedź 1BA nie forsuje, 6-10pkt.):
a)
 
b)
 
c)
 
d)
 
e)
 
f)
1Ş-1ba
 
1Ş-1ba
 
1Ş-1ba
 
1©-1ba
 
1Ş-1ba
 
1Ş-1ba
2§-3¨
 
2¨-3©
 
2§-3Ş
 
2§-3ba
 
2©-3Ş
 
2©-3ba
Czy masz już gotowe odpowiedzi?

Zacznijmy od sekwencji d):
W
E
1©
1ba(6-10p)
2§
3ba
Nieforsująca odpowiedź 1BA daje bilans tylko na 1BA.
Rebid 2§ nie obiecuje nadwyżki honorowej.
Skąd więc u odpowiadającego ten entuzjazm w licytacji, skąd wziął się nagle bilans na 3BA?

Odpowiedź może być tylko jedna. Informacja o treflach u partnera wybitnie wzmocniła kartę E.
Popatrzmy zresztą na obie ręce:
AW764 5
W5
W---E
K83
A7 D109
K1083 A97542
Można mieć pewne wątpliwości co do odpowiedzi 1BA: 9PC + 2PD(za 5-go i 6-go trefla)
daje nam 11pkt. upoważniajacych teoretycznie do odpowiedzi two over one.
Jednak słaby kolor treflowy i krótkość w kolorze partnera obniżają wartość ręki.

Wracając do meritum:
Niezwykła odzywka wskazuje na niezwykłą kartę!

Wszystkie, wymienione na początku sekwencje oparte są o znakomity,
co najmniej pięciokartowy fit w kolorze rebidu.

A jak powinna wyglądać licytacja z takimi kartami?
AW764 5
AW5
W---E
853
7 KD6
K1083 A97542
odpowiedź:
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2§
3¨
3ba
pas...
.
A z takimi:
AW764 5
5
W---E
853
A87 KD6
K1083 A97542
odpowiedź:
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2§
3¨
4¨
4Ş
6§
pas...
.
Wreszcie z takimi:
AW764 5
--
W---E
853
A87 KD6
KW963 A97542
odpowiedź:
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2§
3¨
4©
4Ş
4ba
5¨
5ba
7§
pas...
 
3¨ = wartości karowe, brak wartości kierowych, znakomity fit treflowy;
4© = splinter;
4Ş = w świetle dotychczasowej licytacji, cue-bid krótkościowy;
4ba = blackwood;
5ba = inwit wielkoszlemowy (pytaniem o damę atu byłby relay - 5©; wielkoszlemowe pytanie
o dany kolor zadajemy bezpośrednio, ale ponieważ pytanie o kara przekroczyło by 6§,
to rolę tę pełni 5ba), W obawia się dziury w karach;
7§ = przyjęcie inwitu: partnerze, w karach nie oddamy lewy.

Znamy już ideę, sprecyzujmy jeszcze sytuacje, gdy kolorem uzgodnionym staje się kolor kierowy.
Przykład:
ADW64 K
A1085
W---E
KW7653
7 10876
A83 42
.
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2©
3Ş
6©
pas...
Oczywiście 3Ş nie może być uzupełnieniem pików, gdyż odpowiedź 1BA taki fit wykluczyła.
Jest to kolejna niezwykła sekwencja - obiecuje znakomity fit kierowy i cue-bid honorowy
w kolorze otwarcia.
 
W10654 --
AW1065
W---E
K97653
K A876
AK W42
.
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2©
3ba(!)
4ba
6©
7©
pas...
3ba = przy silnie uzgodnionym kolorze starszym i ręce dwukolorowej, kontrakt 3ba
jest wykluczony. Dlatego w powyższej sekwencji możemy przyjąć ustalenie, że 3ba
wskazuje cue-bid krótkościowy w pikach;
4ba = blackwood;
6© = 2 wartości i renons.

Rozhasaliśmy się, dotarliśmy dwukrotnie do szlema, mając zaledwie 23(24) miltony,
a przecież może zdarzyć się i tak, że będziemy musieli hamować w częściówce, np.
KD864 5
W85
W---E
653
10 AD6
AD83 K109742
.
W
E
1Ş
1ba(6-10p)
2§
3¨
4§
pas...
Niestety, w tym układzie trzeba będzie oddać zapis przeciwnikom.

Na zakończenie jeszcze 1 przykład: niezwykła karta - niezwykła sekwencja:
AK106 D7
5
W---E
10987
W76 A8
AW1083 K9742
Licytacja pełną strefą:
W
E
1§
1©
1Ş
1ba
2§
3¨
3Ş
4¨
4©
6§
pas...
Gdy otwierajacy zgłosił 2§(w NS-Plus nie obiecuje to żadnych nadwyżek), ręka E nabrała
niezwykłej mocy: fit 5-kartowy, 3 kontrole, dama w bocznym kolorze partnera.
Stąd dynamiczne 3¨.
3Ş = wartości pikowe, intencje gry kolorowej;
4© = aspiracje szlemikowe, zaakceptowane przez E odzywką 6§.

Innego rodzaju niezwykłe (ale równie logiczne) sekwencje jeszcze przed nami.