WSPÓLNY JĘZYK 22
Two-over-one – trzecia droga
§/¨/©Š/Ş
W poprzednim odcinku Marshall Miles wyłuszczył nam swoje zastrzeżenia wobec obligatoryjnie forsujących do dogranej two-over-one po otwarciach 1©Š/Ş. Propozycję alternatywnego podejścia, łączącego zalety two-over-one z zaletami systemu Standard American, M.Miles zaprezentował w artykule "Trzecia droga" zamieszczonym w The Bridge Biuletyn. Właściwie zawrzeć ją można w jednym zdaniu: Odpowiedź two-over-one forsuje do 2BA i gwarantuje rebid.
   Dzięki takiemu ustaleniu – pisze M. Miles, otwierający, po otwarciu 1Ş i odpowiedzi 2©, nie musi podejmować żadnych dziwnych działań (w rodzaju skoków 3Ş czy 3BA) z kartą:
W 8 7 5 4 2
8
A K W
A K 7
może bezpiecznie zapowiedzieć 2Ş, wiedząc, że licytacja nie zgaśnie. Z ręką:
D 6
K 7 4
W 8 4
A K W 9 2
po początkowej sekwencji:
W
E
1Ş
2§
2©
?
odpowiadający nie musi licytować czwartego koloru 3¨. Wystarczy, że powróci na 2Ş, planując podniesienie 3Ş do 4Ş, 2BA do 3BA lub 3© do 4©. Bez króla trefl natomiast E spasowałby
na 3Ş lub 2BA.
    Powyższa bardzo rozsądna koncepcja była zalecana także przez Zbigniewa Szuriga już ponad 20 lat temu, w ówczesnym Wspólnym Języku. We WJ-XXI, by zapewnić jeszcze większy komfort licytacji szlemowej, poszliśmy dalej.
Po pierwsze
    Wprowadzając Podniesienia Bergena pozbyliśmy się z odpowiedzi two-ower-one rąk z fitem
nie gwarantujących bilansu na końcówkę.  Tym samym, uzgodnienie koloru otwarcia poprzedzone two-over-one  forsuje do końcówki, np:
W
E
1Ş
2§
2Ş
3Ş
forsuje.

Po drugie
   Wprowadzając półforsującą odpowiedź 1BA (6-11 PC), ręce BA z większą siłą (od ładnych 12 PC)  licytujemy przez 2§, a później forsujące już 2BA.
Wniosek końcowy:
    Po two-over-one, jedynym nieforsującym rebidem odpowiadającego jest powtórzenie koloru odpowiedzi, np:
W
E
1Ş
2§
2Ş
3§

Z powyższego wynika, że nawet sekwencja:
W
E
1Ş
2§
2¨/©
2Ş
jest forsująca.
    W ten sposób, kosztem niewielkich strat w strefie częściówki, uzyskaliśmy komfort licytacji w strefie dogranej i szlemowej.
 Myślę, że zagorzali miłośnicy forsującego two-over-one takim rozwiązaniem mogą być usatysfakcjonowani; stracili odrobinkę, a zyskali bardzo dużo!
A więc możemy już zrobić zestawienie odpowiedzi po otwarciach 1©Š/Ş:
 
W
E
1©/Ş
?
1Ş (po 1©) – klasyczne, 4+piki, 6+PC,
1BA – półforsujace (6-11 PC),
2§ – 1) naturalne i forsujące, ale powtórzenie koloru - 3§ już nie forsuje;
         2) układ BA, może być z fitem w kolorze otwarcia;
2¨/© – 5+, naturalne i forsujące, ale powtórzenie koloru - 3¨/© już nie forsuje;
2Ş (po 1©) – inwitujące zniesienie.

Jak licytować po 2/1? Poświęcony jest temu rozdział "Metodyka licytacji szlemowej"

Nieco inaczej licytujemy w trudnej sekwencji 1¨-2§. Tu w two over one zawarte są dodatkowo inne nie forsujące do dogranej ręce (oprócz longera 6+), a mianowicie odpowiadający może mieć także inwitującą rękę bezatutową oraz kolor + fit w sile inwitu. Przecież po 1¨ nie gramy półforsującym 1BA jak po otwarciu w starszy. Dlatego w tej sekwencji dopuszcza sie jeszcze wyhamowanie w 2BA,
3§ lub 3¨. Patrz rozdział: Sekwencja 1¨-2§.