WSPÓLNY JĘZYK  20
OTWARCIE 1©ŠŠ/Ş – licytacja z fitem w kolorze otwarcia
§/¨/Š©Š/Ş
   By dobrze przygotować przedpole do prezentacji odpowiedzi two-ower-one (o tym w następnym rozdziale), zaczniemy od omówienia licytacji rąk z fitem w kolorze otwarcia.

   Podniesienia Marty Bergena (zmodyfikowane)
Proponowane rozwiązanie opiera się o tak „modne” w dzisiejszych czasach prawo lew łącznych PLŁ),
z którego wynika, iż posiadając 9 atutów powinniśmy znaleźć się jak najszybciej na poziomie trzech,
nawet ze słabą kartą. Jeśli tak skocznie zalicytowany kontrakt przegramy, to zapewne będzie on
profilaktyczną obroną, bowiem z godnie z PLŁ przeciwnicy mają wtedy do wygrania kontrakt własny.
 
W
E
1Ş
?
Ręce z fitem, nie przesądzające dogranej:

2Ş – 7(6)-10 pkt (przeliczeniowych - PU) z założenia z fitem trzykartowym, choć przy wyraźnie
        zrównoważonej ręce, kiepskiej lokalizacji figur,  należy tak licytować także z fitem
        czterokartowym;
2BA – 11-12 pkt, inwit do końcówki z fitem:
            a) trzykartowym,
            b) 4+kartowym;
3§ – sztuczne, 7-10PU z fitem 4+,
3Ş – blokujące, do 6 pkt przeliczeniowych, z fitem 4+.

Ręce z fitem, przesądzające dograną:
3¨ – sztuczne, mini-splinter, 13+pkt przeliczeniowych (do 11 PC) z dowolnym singlem, fit 4+;
3©,4§/¨ – splinter, krótkość w kolorze licytowanym, siła otwarcia (12-14 PC), fit 4+;
4© – splinter renonsowy;
4Ş – blokujące, duży układ, mała siła w PC,
3BA – ręka zrównoważona, dobry fit – raczej tylko 3-kartowy, siła otwarcia (12-14 PC).
Inne ręce z fitem, zwykle z aspiracjami szlemikowymi, poprzedzamy odpowiedzią two-over-one
(nowym kolorem) i następnie uzgadniamy kolor otwarcia.

     Z powyższego zestawienia wynika, że rezygnujemy z naturalnych forsujących zniesień - 3§/¨/©.
Dlaczego? - Otóż naturalne forsujące zniesienia na poziomie trzech (1¨/©ŠŠ/Ş – 3§/¨/©)
nie tylko wymagają ręki z ambicjami szlemikowymi, ale także super dobrego koloru sześciokartowego. Frekwencja takich akcji jest tak znikoma, że warto zrezygnować z nich na korzyść rozwiązań
o częstotliwości zdecydowanie większe.
 
W
E
1©
?
2© – 7(6)-10 pkt (przeliczeniowych - PU) z założenia z fitem trzykartowym;
2BA – 11-12 pkt, inwit do końcówki z fitem:
            a) trzykartowym,
            b) 4+kartowym;
3§ – sztuczne, 7-10PU z fitem 4+,
3© – blokujące, do 6 pkt przeliczeniowych, z fitem 4+.
Ręce z fitem, przesądzające dograną:
3¨ – sztuczne, mini-splinter, 13+pkt przeliczeniowych (do 11 PC) z dowolnym singlem, fit 4+,
Š3Ş,4§/¨ – splinter, 4+ kiery, 12-14 PC;
3BA – ręka zrównoważona, dobry fit, siła otwarcia (12-14 PC) - szybko do celu.

1©/Ş – 2BA - inwit do końcówki z fitem

Skok na 2BA jest tylko inwitem do końcówki z fitem w kolorze otwarcia.
Nie określony jest charakter tego fitu:
- miltonowy, modelowo z fitem trzykartowym,
- układowy, z fitem 4+.
Otwierający licytuje:
- z wyraźnym minimum zamyka licytację schodząc na kolor otwarcia.
- z ręką budzącą wątpliwości licytuje 3§ – „chciałbym a boje się”;
-  aspiracjami szlemikowymi przejmuje kapitanat odzywką 3¨
        (podobnie jak w konwencji Drury, gdzie mamy pytające 2¨ po 2§),
- 3BA, propozycja kontraktu;
- inne odzywki otwierającego – w Polsce, przy poszukiwaniu szlemika, zdecydowanie preferowana jest informacja o krótkości. Wiele par przyjęło, iż kolor boczny otwierającego wskazuje singletona, jest poszukiwaniem wyłączenia. Przyjmijmy tę koncepcję i konsekwentnie stosujmy ją także w konwencji Drury.

Z powyższego zestawienia wynika, że precyzja licytacji w sterfie końcówki mogłaby być jeszcze
większa, gdyby w sekwencji:
W
E
1Ş
2BA
?
 
otwierający, swe wątpliwości "dopchnąć, nie dopchnąć?", mógł rozwiać poprzez kolejny inwit kolorem bocznym - 3§/¨/Š©. Przy takim rozwiązaniu, niewątpliwie precyzja naszej licytacji w strefie końcówki
by wzrosła. teoretycznie takie podejście jest zdecydowanie poprawne. Jednak w praktyce wiele par rezygnuje z tego rodzaju informacyjnej licytacji, by nie naprowadzić obrońców na obkładający wist.
Wiele końcówek wypuszczanych jest właśnie pierwszym wistem. W sterfie końcówki takie praktyczne podejście do licytacji ma sens, niekiedy  - bardzo rzadko - może przynieść sukces również w licytacji szlemikowej.

Chciałbym, a boję się
W
E
1©
2BA
3§
?
3© – (-), fit trzykartowy (zejście na kolor uzgodniony jest najsłabsze);
3¨ – (-), ale fit czterokartowy;
4© – (+);
3BA – (+), propozycja kontraktu.
 
W
E
1Ş
2BA
3§
?
3Ş – (-), fit trzykartowy (zejście na kolor uzgodniony – najsłabsze);
3¨ – (-), ale fit czterokartowy;
3© – (-/+), 4+ kiery, propozycja kontraktu kierowego, gdy partner ma ich cztery;
4Ş – (+);
3BA – (+), propozycja kontraktu.

3¨ szlemikowe
W
E
1©
2BA
3¨
?
4© – (-), fit trzykartowy (skok na końcówkę, gdy ta jest przesądzona, to najsłabsza licytacja);
3© – (+), fit trzykarowy (dalej relay 3Ş jest pytaniem o singla).
         Ogólna zasada. Jeśli pada sztuczne pytanie o krótkość, to brak singla wskazujemy powracając na kolor
            uzgodniony – tu 4©, zaś krótkość sprzedajemy naturalnie (4§/¨ – singleton trefl/karo), a 3BA oznacza
            zawsze najdalszego singletona (tu: pikowego);
3Ş,4§/¨ – (+/-), splinter, fit 4+;
3BA – (+/-), fit 4+, bez singla;
 
W
E
1Ş
2BA
3¨
?
4Ş – (-), fit trzykartowy, zniechęcajace;
3Ş – (+), fit trzykarowy (dalej relay 3BA jest pytaniem o singla).
         Brak singla wskazujemy powracając na kolor uzgodniony – tu 4Ş, zaś krótkość sprzedajemy naturalnie
            (4§¨/© – singleton trefl/karo/kier);
3© – (-/+), 4 kiery;
4§/¨/© – (+/-), splinter, fit 4+;
3BA – (+/-), fit 4+, bez singla;

Przykład 1
A K 10 5 2
D 10 7 4
A 6
7 4
W---E
D 9 8
A 6 
K W 5 3 2
W 6 5
.
W
E
1Ş
2BA
3§
4Ş
pas
2BA – inwit z fitem;
3§chciałbym, a boję się;
4Ş – urodziwa ręka.

Przykład 2
A K 9 8 6 4
A 8
K 9
10 9 6
W---E
W 7 5 3
K W 10 6
A W 6 5
7
.
W
E
1Ş
3¨
3©
4§
4¨
4©
4BA
5§
6Ş
pas
3¨ – mini-splinter, do 11PC, ale powyżej 13PU, forsuje do dogranej
            (E ma:  10 PC + 1 pkt za dziewiąty atut + 2 pkt za singletona = 13+ PU).
3© – relay, pytanie o kolor singla.
4§ – we WJ-XXI krótkość pokazujemy naturalnie (kolor uzgodniony=brak, 3BA=najdalszy singel);
4¨/©– cue-bidy;
4BA – Blackwood 102.

Przykład 3
A 10 9 8 6 4
A 9 8 7
9
K 9
W---E
K 7 5 3
9 6
K D 6 5
W 7 4
.
W
E
1Ş
2BA
3§
3¨
4Ş
pas
2BA – inwit z fitem;
3§chciałbym, a boję się;
3¨ – mam 4 atuty, ale ostateczną decyzję oddaję w twoje ręce;
4Ş – mam bardzo dobrą rękę do gry kolorowej.

Przykład 4
A 8
A K 9 8 6
K 9
10 9 6 2
W---E
K D W 6
10 7 5 3 2
A 10 6 5
--
.
W
E
1©
3¨
3©
4§
4¨
5§
7©
pas
3¨minisplinter, GF;
3© – pytanie o singla;
4§ – licytowana krótkość;
4¨ – cue-bid;
5§ – renons i bardzo dobra karta (cue-bidy w kolorach ominiętych) - przekroczenie strefy dogranej
        wymaga nadwyżki;

Przykład 5
A 8 2
A K W 7 6 2
D 4
A 3
W---E
3
D 9 3
A K 6 5
W 9 7 5 3
.
W
E
1©
2BA
3¨
3©
3Ş
3BA
4§
4¨
4BA
5§
5¨
6¨
7©
pas
3¨ – forsujące do dogranej pytanie;
3© – fit trzykartowy, ale nie zupełne minimum. Kartę należy oceniać pod kontem gry szlemikowej.
3Ş – pytanie o singla.
3BA – najdalszy singel - tu: pikowy;
4BA – Blackwood 102. 5§ - 1 wartość.
5¨ – pytanie o damę atu. 6¨ - dama atu i wskazany boczny król.

Przykład 6
10
A K 10 7 6
D W 8 4
A D 8
W---E
A 9 8 3
D 9 8 3 2
K
9 7 5
.
W
E
1©
2BA
3Ş
3BA
4§
4¨
4©
6©
pas
 
2BA – inwit do dogranej z fitem, 11-12PU;
3Ş – singleton; 3BA – akceptacja, wyczekujące;
4§/¨ - cue-bidy; 4© – mój inwit szlemikowy nie był nadzwyczajnej mocy.
6© – jak na inwitowe 2BA, mamy bardzo ładna kartę. Formalista spyta o asy.

Przykład 7
W 8 7 3
A K 10 7 6
W 4
A 4
W---E
3
9 8 5 3 2
A D 8 2
10 7 5
.
W
E
1©
3§
3¨
4©
pas
 
3§ – 7-10PU (pkt przeliczeniowych), 4+ kiery.
3¨ – sztuczny inwit do końcówki.
4© – przyjęcie zaproszenia, E ma maksimum siły, 10 pięknych punktów
(6PC+2PKsingel+2PSdziewiąty i dziesiąty atut)

Przykład 8
A K 10 7 6
5 4
A D 8 7
8 4
W---E
W 9 5 3
A K 8 2
3 2
10 7 5
.
W
E
1Ş
3§
3¨
4Ş
pas
 
3§ – 7-10PU (pkt przeliczeniowych), 4+ kiery.
3¨ – sztuczny inwit do końcówki.
4Ş – przyjęcie zaproszenia, E ma maksimum siły, 10 pięknych punktów
(8PC+1PKdubel+1PSdziewiąty atut)

Przykład 9
10 8 7 3
A K D 7 6
W 10
A K
W---E
3
10 9 8 3 2
A K 8 6
10 7 5
.
W
E
1©
2BA
3¨
3Ş
4§
4¨
4BA
5§
6©
pas
2BA – 3+ atuty, inwit do końcówki ,11-12 PU(7PC+2PKsingel+2PS 9. i 10. atut );
3¨ – forsujące do końcówki pytanie;
3Ş – "splinter" = licytowana krótkość i 4+ atuty (3BA byłoby z 4 atutami bez singla, a 4§/¨ to pozostałe splintery);
4¨ – cue bid;
4BA – Blackwood 102; 5§ – 1 as;
6© – dla W jest oczywiste, że w najgorszym przypadku szlemik będzie impasowy.

Czemu służy sekwencja 1©Š/Ş – 3BA z fitem?
Ponieważ 3BA zabiera dużo przestrzeni,  powinno dobrze precyzować rękę odpowiadającego.
Nie pora też, by ewentualnie na wysokości czterech poszukiwać uzgodnionego koloru.
Dlatego przyjmujemy, że jest to miltonowe podniesienie do końcówki w kolorze otwarcia.
A więc ręka: z dobrym fitem, układem zrównoważonym, w sile przeciętnego otwarcia.
To taka statystyczna akcja szybko do celu, bez zbędnej wymiany informacji o układzie. Np:
10 2
D 9 4 2
D 10 4 2
10 9 7
D W 8 7 4
A 5 3
A W 9 3
D
N
W          E
S
A 9 5 2
W 7 6
K 5
K W 8 2
K 6
K 10 8
8 7 6
A 6 5 4 3
W tym rozdaniu, licytujemy:
W
E
1Ş
3BA
4Ş
pas
Licytacja jest mało informacyjna dla przeciwników.
Jeśli N nie trafi ataku kierowego, to... - mamy ich. Gdyśmy rozpoczęli od: 1Ş-2§-2¨..., nastąpiłby obkładający 4Ş wist kierowy.
Dobrze, znaczy skutecznie – brzmi sentencja głoszona przez Ryszarda Kiełczewskiego. Trudno się z nią nie zgodzić.
Można argumentować, że tak skocznie prowadzona licytacja może niekiedy zablokować precyzyjną wymianę informację nam samym
i w efekcie uniemożliwić osiągnięcie układowego szlemika. Owszem, tak może się zdarzyć. Ale zapewniam Was, że ta incydentalna strata zostanie wielokroć zniwelowana, przez wypuszczone pierwszym wistem końcówki (końcówki gra się zdecydowanie częściej niż „wymalowane” szlemiki). A przecież, zdarzy się także niekiedy, że tak poprowadzona licytacja uniemożliwi przeciwnikom znalezienie opłacalnej obrony. Poza tym zawsze, jeśli uznasz za stosowne, możesz wybrać inną, bardziej ekonomiczną wymianę informacji, zwłaszcza gdy przeciwnicy są po partii i nie grozi Ci z ich strony interwencja.
 
W
E
1Ş
3BA
?
 
Zalicytowanie teraz bocznego koloru jest naturalne - może zagramy 6 w kolorze rozłożonym 4-4?

Uwaga: sekwencja 1Ş – 4Ş, ma charakter blokujący, np. tak zalicytujemy z ręką:
K 9 8 7 5
7
W 10 8 5 2
6 5