WSPÓLNY JĘZYK 19
Sekwencja 1¨-2§
§/¨/©Š/Ş
 
W
E
1¨
2§
?
Bardzo proste rozwiązanie obowiązuje w Naszym Systemie - Plus. Otwierający z minimum powtarza kolor otwarcia, nawet z kolorem czterokartowym, a pozostałe rebidy są nadwyżkowe (rewersowe) – forsują do dogranej. Po rebidzie otwierającego 2¨, tylko rebidy odpowiadającego 2BA i 3§ nie forsują.
Prosto, nie znaczy, że najlepiej. W tym rozwiązaniu można dopatrzyć się wielu wad, które rzutują na precyzję dalszej licytacji.
Sekwencja 1¨ - 2§ uchodzi za najtrudniejszą, a teoretycy uważają, że proste, a zarazem dobre rozwiązanie dalszej licytacji jest wręcz niemożliwe. Spróbujmy więc zaprezentować rozwiązanie niezbyt proste, ale precyzyjne.

Wersja francuska - dwuznaczne 2©
Oczywiście, uwzględniamy tu bazę WJ-XXI, czyli otwarcie 1¨ do 18(19)PC.
W
E
1¨
2§
?
2¨ – 12-14 PC, 5+ kar, nie wyklucza starszej czwórki;
2© – dwuznaczne:
    1) minimum otwarcia, 12-13PC, ręka BA czyli 4 kara, (także 4441, wtedy do 14PC);
    2) rewers kierowy (5+kar, 4 kiery);
Pozostałe rebidy są nadwyżkowe i forsują do końcówki:
2Ş – rewers, 5+ kar, 4 piki (także 4441 w sile 16-17 PC);
2BA – ręka bezatutowa (także układ 4441 w sile 14-15 lub 4441 w sile 18-19 PC, mini-maksi);
3§ –  nadwyżkowe uzgodnienie, forsuje;
3¨ – 6 kar, dobry kolor, nadwyżkowe;
3©Š/Ş – splinter, 4+trefle, wystarczy nadwyżka w postaci urody karty.
 
W
E
1¨
2§
2©
?
2Ş – wyczekujące (relay), licytuje się tak między innymi z ręką bezatutową w sile inwitu;
3§ – nie forsuje, np: Kx,xxx,xx,ADWxxx
3¨ – nie forsuje, np: Wx,xx,Kxxx,AD10xx
2BA(!) – sztuczne, 6+ trefli, ręka jednokolorowa (ręka z którą dopuszczamy grę BA z naszej ręki, a więc na pewno bez singletona
        w kolorze starszym), forsing do dogranej;
3©Š/Ş – 6+ trefli, licytowany singel, modelowy układ 6-3-3-1;
3BA – bilansowe, z dobrymi wartościami (stoperami) w kolorach starszych, modelowy układ 5-3-3-2.

Z minimalną ręką bezatutową (ok. 11 PC, np: Kxx,Dxx,Wxx,AWxx), E licytuje 2Ş (relay) i pasuje na 2BA lub 3§ partnera.
 
W
E
1¨
2§
2©
2Ş(wyczekujące)
?
 
2BA – ręka BA (także 4441), minimum siły, NF (każda dalsza licytacja E jest naturalna i forsująca);
3§ – 4 trefle (we WJ może być też 5 trefli i 4 kara), chęć gry w kolor, minimum siły, nie forsuje.
Inne odzywki wskazują na rewersowy wariant rebidu 2© (5+kar i 4 kiery), i tak:
    3¨ – 6 kar i 4 kiery;
    3© – 3 trefle!, a więc układ 1453;
    3Ş – czwarty kolor, obawa o piki;
    3BA – naturalne, układ 4 kiery - 5 kar z zatrzymaniem pik.

Jeszcze dopowiedzmy sobie dalszą licytację w sekwencji:
W
E
1¨
2§
2©
2Ş(wyczekujące)
2BA
?
E może z minimum spasować, ale wszystkie inne odzywki są już forsujące:
3¨ – uzgodnienie kar, oczywiście forsujące;
3©Š/Ş – naturalne, próba uzgodnienia koloru;
3§ – 6+ kar, wyraźne zainteresowanie grą kolorową, zwykle aspiracje szlemikowe;
            Dalej W licytuje:
W
E
1¨
2§
2©
2Ş(wyczekujące)
2BA
3§
?
             3BA – 4441 (ogólna zasada: o 4441 informuje zawsze 3BA),
             3©Š/Ş – 4 kiery/piki lub zgrupowanie figur, obawa o kolor nie licytowany;
             3¨ – brak starszej czwórki, a więc układ 3343;
             4§ – fit treflowy, dobre (w ramach rebidu 2BA) wartości do gry kolorowej.
 
W
E
1¨
2§
2Ş
?
W rewersie 2Ş mieści się także trójkolorówka 4441 z singletonem trefl (16-17 PC).
Chcąc to wyjaśnić E licytuje relay 2BA, a otwierający jak zwykle odzywką 3BA wskaże 4441.
W
E
1¨
2§
2Ş(rewers)
2BA
?
 
            3§ – opis ręki, 4153;
            3¨ – 6 kar;
            3© – 4351;
            3Ş – 4225;
            3BA – 4441, 16-17PC. Teraz E może szlemikowo uzgodnić kiery odzywką 4§ (jeśli chciałby uzgodnić piki, zrobiłby to
                      podnosząc 2Ş do 3Ş).
 
 
W
E
1¨
2§
2¨(5+kar)
?
Z rękami typu:
W 5
A 8 4
9 5
K D 10 8 6 5
#1
 
#2
W 9 4
10 9 6
D 2
A K W 8 6
#3
6 5
10 6 4
D 10 5
A K W 8 7
#4 
K 6 5
W 10 4
D 10 5
A W 8 7
licytujemy:
#1 – nieforsujące 3§;
#2 – nieforsujące 2BA;
#3 – nieforsujące 3¨;
#4 – nieforsujące 2BA.

Z forsujących i ekonomicznych odzywek pozostają nam 2© i 2Ş, które muszą obsłużyć wszystkie ręce forsujące do końcówki.
A więc:
W
E
1¨
2§
2¨(5+)
?
2Ş – zachowajmy jako naturalne, cztery piki, forsuje do dogranej;
2© – to forsujący do końcówki relay, bez czterech pików;
2BA/3§/¨ – naturalne, nie forsują;
3©Š/Ş – splinter, 4 kara.
Z takiego ustawienia licytacji wynika, że mając czwórkę starszą i 5+ trefli w sile inwitu po otwarciu 1¨, odpowiadamy 1©Š/Ş.
Two over one w tym składzie licytujemy dopiero w sile forsingu do dogranej (GF).
 I to już wszystko, dalsza licytacja naturalna.
 
W
E
1¨
2§
2¨(5+)
2©(relay)
?
 
W licytuje naturalnie:
2Ş – ponieważ 2© (relay) wyklucza 4 piki, to 2Ş - trzeci kolor - choć naturalny, niekoniecznie musi być z czwórki.
        Jest to być może niechęć do zajęcia BA, a więc brak zatrzymania w kolorze czwartym – w kierach;
2BA – modelowo 5-3-3-2;
3§ – 4 trefle (wyjątkowo dobry fit trzykartowy z pustym dublem ©Š/Ş), minimum otwarcia (z nadwyżką padłby wcześniej rebid 3§);
3© – 4 kiery bez stopera pik (do potencjalnych kierów partnera - patrz: Meandry trzeciego koloru);
3Ş – splinter, 4 kiery, układ 1453;
3BA – 4 kiery, stoper w czwartym kolorze, modelowo 3451 (do potencjalnych kierów partnera - patrz: Meandry trzeciego koloru);

Przelicytujmy kilka rozdań.
Problem 1
A 5 
10 8 7 6
A D 9 6 2
K 2
W   E
7 4 2
4
K 10 4 3
A D W 8 6
.
W
E
1¨
2§
2¨
3©
3Ş
4§
4BA
5©
6¨
pas
2¨ – 5+ kar, minimum.
3© – gdy pojawiło się na osi 9 kar, siła połączonych rąk wyraźnie wzrosła. E ma 10 PC + 2 pkt za krótkość + 1 pkt za dziewiąte
        atu + 1 pkt za lokalizację figur = 14 pkt, czyli bilans na 10 lew.
3Ş – cue-bid, W posiada znakomitą kartę do gry kolorowej; figura w longerze partnera, aż 5 kontroli (A=2 k, K=1 k) - pełne
        wyłączenie kierowe.
4§ – cue-bid; 4BA – Blackwood 102.
Proszę zauważyć, jak ważną była informacja o longerze treflowym. Znacznie trudniej byłoby osiągnąć szlemika, gdybyśmy
z ręką E zdecydowali się na odwrotne podniesienie 2¨.

Problem 2
W 10 2
D 10 6
A K 10 6
K 10 5
W---E
K 4
A W 4 3
9 4
A D 9 3 2
.
W
E
1¨
2§
2BA
3©
3Ş
4BA
pas
 
2BA – nadwyżkowe, tylko 4 kara. Otwierający słusznie ocenił, że ma rękę nadwyżkową;
3© – naturalne;
3Şczwarty kolor, obawa o piki;
3BA – stoper pikowy.

Problem 3
W 10 2
K 6          (Wx)
K D 10 6 (AKxx)
K 10 5 4
W         E
7 6
A D 5 4
4 2
A D W 9 6
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
3§
3©
3Ş
4§
pas
2© – dwuznaczne: rewers lub słaba ręka BA.
2Ş – wyczekujące.
3§ – słabe z fitem treflowym.
3© – naturalne (może być z wartości) obawa o kolor nie licytowany – piki.
3Ş – mam pół trzymania (Wxx, Dx), może ty masz drugie pół?
4§ – nie forsuje.
Pas – bilansowy.
Z ręką podaną w nawiasach W dołożyłby 5§.

Problem 4
A K 8
9 7 3
A W 10 4 2
7 6
W---E
W 7 4
K 5
K 8 5
A D 9 8 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3BA
pas
2¨ – 5+ kar.
2© – forsujący relay (przypominam – bez czterech pików).
2Ş – lokalizacyjne, obawa o kiery.
2BA – forsujące.

Problem 5
K 8 5 
W 6
A W 10 2
K 5 3 2
W---E
7 2
A 10 9 4
K 9
A D 10 8 6
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
3§
3©
3NT
pas
2© – minimum otwarcia ukł. BA lub rewers.
2Ş – relay.
3§ – 4-4 w młodszych (może 5 trefli – 4 kara, WJ), bez singletona.
3© – mam coś w kierach, ale boję się o piki.
3BA – mam stopera w pikach.

Problem 6
10 8 5 
K 6
A W 10 8
K 10 3 2
W---E
7
A 10 9 4
K D 4
A D 9 8 6
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
3§
3©
5§
6§
pas
 
Do odzywki 3© – jak w poprzednim problemie.
5§ – nie trzymam pików, ale w ramach dotychczasowej licytacji mam piękną kartę (z brzydką kartą należy zgłosić nie forsujące 4§).

Problem 7
D 6 5 
D 8 
A W 8 2
A 5 3 2
W---E
A W 2
9
K 9 3
K W 8 6 5 2
.
W
E
1¨
2§
2©
3©
5§
pas
2© – minimum otwarcia ukł. BA lub rewers;
3© – singelton, 6+ trefli;
5§ – najsłabsze, coś się "pali" w kierach.

Problem 8
D W 8 5 
6
A W 10 8 2
K 10 2
W---E
2
K D 9 8
K 9 3
A W 8 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
2Ş
3BA
pas
 
2© – relay.
2Ş – naturalne, może być ze zgrupowania (E nie może mić czterech pików).
3BA – dużo w kierach.
Gdyby E zgłosił 2BA, W opisałby rękę przez 3§.

Problem 9a

A 10 7 6
A W 9 3 2
K 10 2
W---E
K 8 2
D W 8 4
9
A D 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
3Ş
4©
pas
 
2© – relay.
3Ş– skok, a więc krótkość z 4 kierami.
Z 4+treflami skok na 3Ş (splinter) nastąpiłby w drugim okrążeniu licytacji. Tę sekwencję omów z partnerem.
Jeśli ją uznasz za logiczną, to stąd już tylko krok do tego, by wyciągnąć kolejne wnioski:
W
E
1¨
2§
2¨
2©
?
 
Wprawdzie 2© nie obiecuje czterech kierów (wyklucza 4 piki), to siłą rzeczy będzie licytowane z czwórką kier zawsze,
gdy tylko E będzie ją posiadał. Rozsądnie więc przyjąć, by w powyższej sekwencji wszystkie odzywki W powyżej 3© były ukierunkowane na uzgodnienie kierów (wskazywały układ z czterema kierami, patrz: Meandry trzeciego koloru):
3© - 4 kiery, brak stopera pik;
3Ş – splinter, 1453;
3BA - stoper pik, modelowo: 3451.

Problem 9b
K W 4
D 9 8 7
A K 9 8 2 
10
W---E
9 8 2
A K
D 7 6
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
3BA
pas
2© – relay.
3BA – 4 kiery + stoper pikowy.

Problem 9c
D 4
K 9 8 7
A K 9 8 2 
10 2
W---E
W 8 2
A D
D 7 6
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
3©
3Ş
3BA
pas
3© – 4 kiery bez stopera pikowego;
3Ş – pytanie o półtrzymanie pikowe.

Problem 9d

A 10 7 6
A W 9 3 2
K 10 2
W---E
W 9 2
K 9 8
K D
A D 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
3Ş
4§
4¨
4©
6§
pas
2© – relay.
3Ş– krótkość 4 kierami, 1453;
4§ – gramy w trefle, może nawet szlemika;

Problem 10
K D 5 4
D 9 8 7 
A W 8 2 
2
W---E
A W 2
A K
K 7 6
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
2NT
3§
3NT
pas
2© – 4 kara i minimum otwarcia lub rewers.
2Ş– relay.
2BA – bezatutowe, bez czterech trefli (wtedy 3§) lub trójkolorówka z singlem trefl.
3§ – wyczekujące.
3BA – 4441.

Problem 11
K D 5 4
D 9 8
A W 8 3 2 
2
W---E
A W 2
A K
K 7 6
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3©
4¨
4Ş
4BA
5§
5©
5Ş
6¨
pas
 
2Ş – lokalizacyjne.
2BA – forsujące.
3© – opis ręki.
4BA – Blackwood 102; 5© – pytanie o damę atu.

Problem 12
K 10 9 4
K 7 4      (K 7)
A D 9 8 2
2             (4 2)
W---E
A D W
A 8
K W 6
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2©
2Ş
2BA
3©
4¨
4©
4BA
5§
5©
6¨
7¨
pas
 
2© – relay. 2Ş – może być lokalizacyjne (ze zgrupowania figur), wtedy brak stopera kier.
2BA – przejściowe. 3© – dokończenie opisu ręki. 4© – cue-bid. 4BA – Blackwood 102.
5§ – 1-4 wartości. 5© – relay o damę atu. 6¨ – dama atu i nieodlicytowana wartość, tu: król pik.
Proszę zauważyć jak ważna była tu informacja o układzie ręki W. Przy kartach podanych w nawiasach, należy zatrzymać się
w szlemiku. W zalicytowałby z nimi 3BA po 2BA.

Problem 13
K W 5 4
D 9 7
A K 8 2 
9 6
W---E
10 2
K 8 2
W 7 4
A K 10 8 7
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
2NT
pas
2© – minimum otwarcia z czterema karami lub naturalny rewers. 2Ş – relay.
2BA – minimum otwarcia bez czterech trefli (wtedy padłoby 3§).

Problem 14
K W 5 4
A D W 7
A K 8 2
9
W---E
A D 7
K 8 2
7 4
A W 9 8 7
.
W
E
1¨
2§
2BA
3BA
4©
6©
pas
 
1¨ – nie przeceniaj trójkolorówki, lepszym jest układ 5-4-3-1. Dlatego silny 1§ z ręką trójkolorową wymaga co najmniej
        ładnych 19 PC (z przeciętnymi 19 - jeszcze 1¨).
2BA – nadwyżkowe – ok. 14 PC w układzie BA, a jeśli 4441 to 14-15 PC lub 18-19 PC (mini-maksi).
4© – każda odzywka W (4¨/©Š/Ş/BA) wskazałaby wariant maksi: 18-19 PC, tu: trójkolorówkę. Otwierający wybrał silną czwórkę,
a E mając dobre wartości (singleton trafia do asa) zapowiedział szlemika w kiery. Znakomity kontrakt!

Problem 15
K D 5 4
D 9 8 7 
A W 8 2
2
W---E
A W
A K
K 7 6
K D 9 6 5 4
.
W
E
1¨
2§
2©
2BA
3BA
pas
2BA – 6+ trefli, ręka jednokolorowa (ręka z którą dopuszczamy grę BA z naszej ręki, a więc na pewno bez singletona w kolorze starszym), forsing do dogranej;
3BA – misfit, czyli 4441, co znacznie osłabia bilans.

Problem 16
K D 5 4
D W 9 7 
A K 8 2
2
W---E
A W 9 7
K
10 7 6
A D 10 8 7
.
W
E
1¨
2§
2BA
3Ş
4Ş
pas
2BA – nadwyżka (14-15 lub 18-19PC), układ BA lub trójkolorówka z singlem trefl .
4Ş – cue-bid oznaczałby teraz wariant maksi 18-19PC.

Problem 17
A 8 6
A 10 7 6
D W 7 2
W 9 8
W---E
D W 2
K 6 3
K 9 3
D 10 6 5
.
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
2BA
 pas
2§ – skok na 2BA w WJ-XXI forsuje do dogranej, dlatego tu licytujemy 2§, z myślą o późniejszym inwicie.
2© – układ BA i minimum lub rewers kierowy.
2Ş – relay (2BA oznaczałoby teraz silną rękę jednokolorową bez singla).
2BA – słabe.

Problem 18
10 5
A W 6 4
A W 9 5 3
D 2
W   E
W 7 4
K 10 3
10 3
A K 10 8 5
licytujemy:
W
E
1¨
2§
2¨
2BA
pas
 
2¨ – 5 kar, minimum;
2BA – naturalne, nieforsujące.
E musiał zalicytować 2BA mimo braku stopera w pikach (na 2© jest za mało siły). W spasował, bo nie miał fitu w treflach,
ale proszę zauważyć, że nawet gdy przeciwnicy zgarną 5 lew pikowych, to 2BA ma nadal duże szanse realizacji.

Gdyby ręce wyglądały tak:
10 5
A W 6
A W 9 5 3
D 4 2
W   E
W 7 4
K 10 3
10 3
A K 10 8 5
licytacja miałaby przebieg:
W
E
1¨
2§
2¨
2BA
3§
 pas