Wspólny Język 18
Inwity z układem 5-5
§/¨/©/Ş
Przykład:
A 10 9 4
10 8
A 10 8
K 10 8 4
W    E
8 3
A K 7 6 3
6
D W 9 7 6
W otwiera na 11 PC ze względu na potęgę blotek:
W
E
1§
1©
1Ş
?
Informacja u układzie 5-5 jest niezwykle ważna. Proszę zauważyć, że gdyby teraz E opisał partnerowi swoją rękę jako inwit na pięciu kierach, to licytacja zgaśnie. Tym czasem 5§ jest niemal wykładane, gdyż karta W, w kontekście gry kolorowej, jest znakomita.
Skok na 3§, jako inwit z układem 4©-5§, nie da podstaw W do dołożenia końcówki.
Ale jeśli W ma kartę:
K D 7 4
10 8
K D 8
K 10 8 4
W    E
8 3
A K 7 6 3
6
D W 9 7 6
górą są do oddania trzy lewy, a 3BA też nie wygramy
To już wiemy:
Inaczej bilansuje się rękę układową, inaczej zrównoważoną.

Jak wskazać układ 5-5?
Pomoże nam w tym podwójny magister:
licytujemy najpierw inwitujące 2§, a potem ze skokiem powtarzamy kolor odpowiedzi.
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
3©
Przypominam tu, że gramy tzw. inwitującymi zniesieniami:
W
E
1§
2©/Ş
2©/Ş - inwit do końcówki na sześciokarcie starszym lub półpozytywne(dobra ręka), ale bez czterech kart w drugim kolorze starszym, zaś sekwencja:
W
E
1§
1©
1Ş
3©
to forsing do dogranej na dobrym kolorze z aspiracjami.
 

A co będzie, gdy spotkamy u partnera dubla kier? – Nic złego, gdyż wtedy będzie miał aż 4 trefle!,
co zapewni nam bilans na co najmniej 10 lew treflowych.

Analogicznie licytujemy po otwarciu 1¨.
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
2¨
3©
3© - inwit, układ 5©-5¨.