Wspólny Język 17
Otwarcie 1¨ – sprawdzanie zatrzymań
§/¨/©Š/Ş
W Polsce dosyć popularnym jest następujące ustalenie:
W
E
1¨
1©Š/Ş
?
 
3¨ – 6 kar, obiecuje fit: 3 kiery/piki;
2BA – j.w., ale bez trzech kart w kolorze partnera.
Przyjmujemy je do WJ-XXI.

Sprawdzamy zatrzymania w sekwencji:
W
E
1¨
1©
3¨
 ?
3Ş – mam stopera pik, obawiam się o trefle;
3© – dwuznaczne:
1) mam stopera treflowego, boję się o piki,
2) uzgadniam ci zachęcająco kiery.
Otwierający licytuje do wariantu (1), a więc z zatrzymaniem pikowym zgłasza 3BA, na które E pasuje, gdy chciał grać w BA, a licytuje dalej z wariantem (2).
Analogicznie licytujemy po odpowiedzi 1Ş.

Przykład 1
K 8
A 9 3
A D 10 7 6 5
K 4
W---E
10 5 4
K 8 7 2
K 9 3
D W 8
.
W
E
1¨
1©
3¨
3©
3BA
pas
3© – w pierwszym czytaniu, brak stopera w pikach. 3BA – mam zatrzymanie pikowe.

Przykład 2
W 9 8
A 9 3
A D 10 7 6 5 
A 4
W---E
D 4
K 8 7 2
K 9 3
D W 8
.
W
E
1¨
1©
3¨
3©
3Ş
3BA
pas
3Ş – mam pół trzymania w pikach. 3BA – ja też.

Przykład 3
A 8
A D 3
A D 10 7 6 5 
8 4
W---E
10 5 4
K W 9 7 6
K 9
A 9 7
.
W
E
1¨
1©
3¨
3©
3BA
4§
4BA
5©
5BA
7©
pas
3BA – stoper w pikach. 4§ – cue-bid, uzgadniający kierY (drugie znaczenie odzywki 3©).
4BA – W ma przepiękną kartę, więc pyta o asy. 5© – dwie wartości bez damy atu.
5BA – inwit wielkoszlemowy.

Przykład 4
W 8
A 9 3
A D 9 7 6 5 
K D
W---E
10 5 4 2
K D 7 6 2
K 3
W 2
.
W
E
1¨
1©
3¨
4©
pas
4© – szybko do celu.

Przykład 5
W 8
A D 3
K D 10 7 6 5 
A 9
W---E
10 5 4
K W 7 2
A 3
D 10 8 2
.
W
E
1¨
1©
3¨
3©
4©
pas
4© – brak stopera pik, silny tripleton.

Przykład 6
W 5
D 4 3
K D W 10 9 5
A K
W---E
10 5 4
K W 7 2
A 3
D 10 8 2
.
W
E
1¨
1©
3¨
3©
4¨
pas
4¨ – brak stopera pikowego, słaba trójka kierowa, dobre kara.

Sekwencja
W
E
1¨
1©
2BA
?
2BA wskazuje na 6+ kar bez trzech kierów (wtedy 3¨).
 Dalsza licytacja:
3§ – relay, po którym otwierający licytuje:
            3¨ - brak stopera pikowego;
            3© - dubleton z figurą;
            3Ş - brak stopera w treflach,
            3BA - ze stoperami w treflach i pikach.
3¨/©stary kolor, nie forsuje;
3Ş – naturalne, może być ze zgrupowania, 5+kierów, obawa o trefle.
4§ – splinter, na uzgodnionych karach.

A co w sekwencji
W
E
1¨
1Ş
?
 
Licytujemy klasycznie, uwzględniając że:
3¨ – obiecuje trzy piki
2BA – j.w., ale bez trzech pików;
2© – to rewers.