Wspólny Język 16
Bezpieczne inwity - ciąg dalszy:
Inwitujące zniesienia
§/¨/©/Ş
Popatrzmy na takie rozdanie:
6
D 10 9
K D 9 8 6
K D 9 6
W---E
K D 10 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
.
W
E
1¨
1Ş
2§
3Ş
3Ş = inwit do końcówki
Szanse wygrania tego kontraktu nie są zbyt duże (~18%).
Przykro jest oddawać zapis przeciwnikom, gdy mamy wyraźną przewagę siły.
Jednak przy takich rękach WE:
A 6
A 10 
W 10 8 7 6
K D 9 6
W---E
K D 10 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
zdecydowanie chcielibyśmy grać końcówkę 3BA lub 4Ş.
Jak więc zatrzymać się w kontrakcie 2Ş w przypadku pierwszym, a zagrać końcówkę w drugim?
  Otóż proponujemy zrezygnować z forsującego zniesienia 2©/Ş i nadać tym odzywkom charakter inwitu do końcówki na kolorze 6+.
W
E
1§/¨/©
2©/Ş
2Ş - inwitujące zniesienie

Popatrzmy na fit trzykartowy u otwierającego:
A 6 3

K 10 8 7 6
K D 9 6
W---E
K D 10 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
Weźmiemy raczej bezproblemowo 11 lew.
Jeszcze jeden „eksperyment”:
3
A 9 3 
K 10 8 7 6
A D 9 6
W---E
K 9 8 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
Przy tak słabych pikach już 2Ş możemy przegrać.
A teraz:
A 3 2

K 10 8 7 6
A D 9 6
W---E
W 10 8 7 5 4
A 6 5
A 2
W 10
Dzięki temu, że mamy 9 atutów, a piki E są słabe,  nawet szlemik pikowy jest możliwy.
Przesuńmy w ręku E punkty karowe do pików.
A 3 2

K 10 8 7 6
A D 9 6
W---E
K 9 8 7 5 4
A W 5
5 2
W 10
Siła połączonych rąk zmalała, ale końcówka pikowa jest nadal bardzo dobrym kontraktem.
Z powyższych przykładów wynikają dosyć oczywiste – zwłaszcza dla zaawansowanego brydżysty - wnioski:
1. Singleton w zasadniczym longerze partnera bardzo wyraźnie obniża bilans połączonych rąk.
2. Fit w kolorze partnera przy singletonie bocznym bardzo wyraźnie podnosi bilans połączonych rąk.
3. Figurę w kolorze partnera oceniać należy wyżej, niż figurę w kolorze bocznym.
4. Przy 9+ atutach lepiej dla bilansu jest, gdy kolor ten nie jest zbyt przeinwestowany w figury.
5. Bardzo ważna jest informacja o dziewiątym atucie, gdyż ten znacznie podnosi bilans połączonych rąk. Jest to jednocześnie kolejna przesłanka, ku szybkiej informacji o sześciokarcie. Należy też mieć świadomość, iż potencjał ofensywny koloru rozłożonego 6-1 jest znacznie większy od rozłożonego 5-2. Między innym dlatego pojawiły się otwarcia 2©/Ş – słabe dwa.
Powyższe rozważania dają nam przesłankę, by omawiana sekwencja:
W
E
1§/¨/©
2©/Ş
nie była aż tak silnie zlimitowana (inwit, 10-11 PC). Przedział siły tej zapowiedzi można rozszerzyć
do 9(8)-11 PC. Bowiem, jeśli sześciokart trafi w singla, należy spasować nawet, gdy mamy ok. 14-15 PC. Zaś z fitem trzykartowym (9 atutów) trzeba podjąć próbę końcówki nawet z ładnymi 12 PC.
Jak ważny jest fit niech zaświadczy problem panelowy z miesięcznika Le Bridgeur:
Partner otworzył 2Ş – słabe dwa. Co licytujesz z kartą:
-
K D 7 5
K D W 4
A K 8 5 2
Niemal wszyscy eksperci spasowali.

Rozszerzając przedział siły inwitującego zniesienia 2©/Ş zwiększymy dwukrotnie frekwencję takich akcji.
Otóż, łatwo dostrzec dodatkowe zalety proponowanego rozwiązania:
- blokowanie licytacji przeciwników. Wejście do licytacji II-go obrońcy staje się niezwykle niebezpieczne,
- ułatwione bilansowanie rąk w licytacji dwustronnej, np. przy ustaleniach tradycyjnych, w sekwencji:
W
N
E
S
1¨
pas
1Ş
2§
pas
3§
3Ş
pas
?
     
Otwierający nie wie, czy partner przepycha się mając np. rękę a):
K W 10 8 6 5
D 7
K 4
8 5 2
 a)
 
b) 
K W 10 8 6 5
A 7
D 4
8 5 2
czy inwituje końcówkę z reką b).
Stosując zaś zaproponowane tu rozwiązanie, pozbędziemy się tych kłopotów.
Jednak przy ręce minimalnej tj. 8 PC, powinniśmy mieć kartę urodziwą z niezłym kolorem, np.:
K 10 9 8 6 5
A 7
W 10 2
8 5
Po otwarciu 1¨, możemy z tą kartą zgłosić 2Ş. Wprawdzie mamy tylko 8PC, ale bardzo dobrze zlokalizowane, konfiguracja W10x w kolorze otwarcia jest dużym plusem, dobry jest też kolor pikowy. Proszę zauważyć, że jeśli ta ręka trafi do:
A 3 2
9 8 3 
A 9 8 7 6
A 6
W---E
K 10 9 8 6 5
A 7
W 10 2
8 5
Właściwą jest końcówka pikowa.
W
E
1¨
2Ş
?
 
W ma bardzo urodziwą kartę, znakomitą do gry kolorowej: 12 PC + 1 pkt (za dziewiąty atut) + 1 pkt
(za dubletona trefl) + 1 pkt (za szybkie lewy) = 15 pkt, a więc pełna lewa nadwyżki. A tak naprawdę dziewiąty atut jest wart nieco więcej niż 1 pkt. To prawda, karta jest wyjątkowo dobrze sfitowana – wszystkie honory tworzą bazę (są grające). I to dlatego końcówka jest tu dobra mimo tylko 20 PC i  braku singletona. Przypominamy kolejny raz:
Podstawą sukcesów brydżowych jest umiejętność oceny karty

Dla spójności systemu inwitujące zniesienie będziemy stosować po każdym otwarciu, tj. w sekwencjach:
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1©
2Ş
 
1¨
2©Š/Ş
 
1§
2©Š/Ş

Takie rozwiązanie wymaga rezygnacji ze stosowanego od zarania forsującego zniesienia.
Z silną ręką będziemy zmuszeni dać najpierw skromną odpowiedź one over one (1©Š/Ş),
a później sforsować licytację skokiem (3©Š/Ş z bardzo dobrym kolorem)
W
E
1¨
1©
2§
3©
lub zastosować inną forsującą odzywkę (magister, czwarty kolor - z przeciętnym kolorem).

Jak licytować dalej?
W
E
1§
2Ş
?
 
2BA – co najmniej inwit do końcówki, zapewnia fit 2+;
3§/¨/© – naturalne, 5+ a wiec silny wariant otwarcia 1§;
3Ş – inwit ogólny, tak licytujmy z trzykartowym fitem (partner mając tę informację właściwie oceni
        kolor atutowy);
3BA – do gry;
4§ – kolor i fit, aspiracje, nie jest to ręka przesadnie silna (do 17 PC). Z większa siłą i fitem lepiej
        przejąć inicjatywę odzywka 2BA;
4¨/©– splinter, 3+ piki i trefle bokiem, siła do 17 PC;
4BA – Blackwood.

Naturalny schemat odpowiedzi obowiązuje także po innych otwarciach, np.:
W
E
1¨
2Ş
?
 
Z minimum:
pas – przy singletonie nawet z lekką nadwyżką,
3¨ – stary kolor, nie forsuje, ale partner z uzupełnieniem i nadwyżką powinien licytować;

Z nadwyżką:
2BA – pytający relay, obiecuje 2+ karty w kolorze odpowiedzi.
3§/© – nowy kolor, niekiedy ze zgrupowania, forsuje.
3Ş – inwit ogólny, tak licytujmy z trzykartowym fitem (partner mając tę informację właściwie oceni kolor atutowy).
3BA – do gry.
4¨ - kolor plus fit, aspiracje.
4§/© - splinter.
 
W
E
1¨
2Ş
2BA
 ?
Przyjmujemy wariant naturalny.
Z minimum:
3Ş- powtórzenie koloru wskazuje minimum siły, ale jak już wiemy z poprzednich rozważań,
        kolor jest wtedy co najmniej niezły.
Z maksimum:
3§/¨/© – lokalizacyjne, wskazanie wysokiej figury,
3BA – maksimum, wszystko w pikach, czyli modelowo pełny kolor (AKDxxx).
4§/¨/©autosplinter, maksimum.
4Ş – siedem pików.

Po odpowiedzi nadwyżkowej, końcówka jest przesądzona. Na odpowiedź wskazującą minimum siły
(tu 3Ş) otwierający może spasować.
Przykład
7
K D 7 4
A D 9 8 5
A 8 7
W---E
A K 10 8 5 4
9 7
7 2
K 5 4
.
W
E
1¨
2Ş
?
 
Pas jest jak najbardziej poprawną decyzją. Dograna 3BA jest sensowna tylko przy zastaniu
u odpowiadającego maksimum siły i uzupełnienia karowego.  Proszę zwrócić uwagę, że także
w licytacji klasycznej po odpowiedzi 1Ş nie uzyskamy obu tych kluczowych informacji.
 
A 4 2
W 9 8 4
A K D W 5 
9
W---E
K D 9 7 6 5
7
8 2
A 8 5 4
.
W
E
1¨
2Ş
2BA
 4©
4BA
5Ş
6Ş
pas
4© – splinter, mamy tylko 9 PC, ale układ 6-4, znakomite wartości do gry kolorowej zdecydowanie nakazują zakwalifikować te kartę do nadwyżkowej.

Jak licytować z misfitem w kolorze odpowiedzi?

1. Z niezbyt wyraźną nadwyżką – pasujemy. Ewentualnie, z dobrym długim kolorem otwarcia, powtarzamy ten kolor. Nie jest to zupełny sign-off, bo jeśli partner ma dwie pozytywne wiadomości: uzupełnienie w kolorze partnera i nadwyżkę w sile, powinien licytację podtrzymać
2. Z wyraźną nadwyżką – zwykle zgłosimy 3BA. Jednak z ręką wyraźnie układową, zgłaszamy boczny kolor wnosząc zainteresowanie grą w kolor własny. Dalsza licytacja jest zdroworozsądkowa, a więc oparta o dyrektywy licytacji naturalnej. Taka akcja będzie niezwykle rzadka, praktycznie może mieć miejsce u par grających otwarciem 1¨ o pełnej strefie siły (12-20/21 PC).

Przykład
-
A K 8 3
A D W 9 8 3 
D W 3
W---E
D W 9 7 6 5
5 4
K 6 2
A 8
.
W
E
1¨
2Ş
?
 
W tym rozdaniu właściwym jest kontrakt 6¨. Jak widać, karta W jest wyjątkowa, a do tego spotyka wyjątkowo dobre wartości u partnera.  Jeśli W wniesie zainteresowanie kontraktem karowym licytując rewers 3© (skok 2Ş wyklucza 4 kiery, więc otwierający może głosić 3© także ze zgrupowania figur),
to E mając tak znakomitą dla partnera kartę zareaguje cue-bidem 4§ i WE znajdą drogę do szlemika.