Wspólny Język  15
Otwarcie 1¨ – rebid z singletonem pik
Checkback po otwarciu 1¨
§/¨/©Š/Ş
Po otwarciu 1¨ występuje poważny kłopot w sekwencji:
W
E
1¨
1ŞŠ
?
 
Otwierający z trójkolorówką, np:
3
K W 7 6
A W 7 6
K W 8 3
nie ma dobrej licytacji; 2§ jest złe z dwóch powodów:
- partner spodziewa się układu 5-4 (we WJ do tego nie wiadomo, który kolor młodszy jest dłuższy),
- gubi cztery kiery.
Jeśli obie ręce wyglądają tak:
3
K W 7 6
A W 7 6
K W 8 3
W    E
A D 9 7 6
D 10 8 4
10 5
10 6
.
W
E
1¨
1ŞŠ
2§
 ?
E znajdzie się w tragicznej sytuacji, gdyż 2© jest konwencyjne - czwarty kolor.
A więc z trójkolorówką lepszy jest rebid 1BA, pod warunkiem, że E, mając na uwadze możliwość zastania singletona w ręku W, nie będzie licytować 2Ş z pięciokartem.
Także, po początkowej licytacji
W
E
1¨
1ŞŠ
?
 
ręka:
3
K W 7 6 
A W 6 4 3
D W 3
nie nadaje się na rebid 2¨. Zdecydowanie, ze względów o których mówiliśmy powyżej,
lepiej jest zgłosić 1BA (po rebidzie 2¨, 2© odpowiadającego to także gadget Odwrotny trzeci kolor

Przypominam, że z ręką:
A W 3
K 10 7 6 
A W 7 6 2 
8
Licytujemy rebid 2Ş (patrz: Podniesienie z fitem trzykartowym).
Zaś z ręką:
A 3
K 10 7 6
A W 7 6 2
W 8
najbliższy prawdy jest rebid 1BA.

Proszę też zauważyć, że sekwencja:
W
E
1¨
1ŞŠ
1BA
 
jest jedyną, w której rebid 1BA może być zgłoszony z singletonem. Już po otwarciu 1¨ i odpowiedzi 1© takie kłopoty nie mają miejsca. Nie występują one także po otwarciach 1§ i 1©.

W sekwencji:
W
E
1¨
1ŞŠ
1BA
2§
?
mając trójkolorówkę z krótkością pik, otwierający po usłyszeniu inwitującego pytania 2§, nie licytuje automatycznych 2¨ tylko 2© (trójkolorówka 1444 lub 1453). Patrz "Magister podwójny"

Pamiętaj, że singleton w kolorze i trojkolorówka 1444 obniżają bilans połączonych rąk
i powinieneś mieć wyraźną nadwyżkę by zgłosić końcówkę, np.
5
D 9 7 6
A K W 3
K W 8 6
W    E
K D 9 8 4
A 8
D 7 6
7 6 4
.
W
E
1¨
1ŞŠ
1BA
2§
2©
?
W powyższej sekwencji licytuj tylko 2BA (inwit z piątką pik). Macie 25 PC, a końcówka 3BA jest beznadziejna. W powinien spasować mimo maksimum siły.
Trójkolorówka w kontekście gry bezatutowej to najgorsza karta.

Zapamiętaj. Sekwencja:
W
E
1¨
1ŞŠ
1BA
 
jest jedyną, w której rebid otwierającego 1BA może być zgłoszony z singletonem w kolorze odpowiedzi.

Kłopoty sekwencji 1¨ – 1Ş

Mówiliśmy, iż sekwencja:
W
E
1¨
1Ş
1BA
?
jest jedyną, w której rebid 1BA może być zgłoszony z singletonem pik, np. z rękami:
5
K D 7 3
A W 6 3
K 9 7 4
lub
5
K D 7 3
K 9 6 5 3
A 10 9
Słuszność takiego postępowania zostało w sposób przekonywujący wyłuszczona.
Jeśli tak, to jak licytować poniższe ręce:
10 2    (2)
A 9 8 3
K D 7 3
D W 2   (D W 8 2)
W---E
A W 9 8 4
2
10 8 4
K 10 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
?
Jeśli E zgłosi 2Ş i spotka singletona, będzie źle. Jeśli zaś partner ma dubla lub 3 piki, kontrakt pikowy będzie bardzo dobry (dużo lepszy od bezatutowego).
Rozwiązać ten problem nie jest łatwo.
1) Z ręką 5-3-3-2 raczej nie wybierajmy się nigdzie dalej i pasujmy na 1BA;
2) Z układem 5 pików i 4 kiery, nie ma kłopotu - licytujemy 2©;
3) Dopiero układ 5 pików i 4+ w młodszym przyprawia o ból głowy, gdyż boimy się zgłosić 2Ş,
w obawie przed singletonem,w jakim to przypadku chcielibyśmy grać grę kolorową.

Z kolorem karowym mieliśmy już wiele kłopotów, jeden z nich rozwiązaliśmy za pomocą konwencji Transferowy trzeci kolor. Przypomnijmy ten mechanizm, gdyż za chwilę wykorzystamy go po raz drugi
- do rozwiązania powyższych kłopotów.

Transferowy trzeci kolor
W
E
1¨
1Ş
2¨
?
2© – transfer na piki;
2Ş – 5+; inwit do końcówki;
To jest sedno tej konwencji.

Powracamy do naszego problemu, modernizując nieco gadżet 2§:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
?
Odzywka 2§ oprócz rąk inwitujących, będzie zawierać dodatkowo słabe ręce (do 9 PC) z pięciokartem pikowym w układzie 5Ş - 4+mł.
2¨ – automatyczne,
2© – wyłamanie się z konwencji. Alarm – partnerze mam singla pik.

Teraz zaprzęgniemy do roboty przywołane transferowe 2©:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
?
2© – transfer na piki (także ze słabym wariantem);
2Ş – 5 pików, inwit do końcówki
inne:
pas – słabe z fitem karowym;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 piki, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, sign off;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 w starszych, inwit do końcówki;
3Ş – 5-5 piki/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4Ş.
 
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©(transfer na piki)
2Ş
?
pas - słabe na pięciu pikach;
2BA – inwit 5 pików i 4 kiery;
3BA – jw., inwit 5 pików i 4 kiery;
3§ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 trefle, odciążamy forsujący gadget 2¨;
3¨ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 kara.
3© – 5+pików i 4 kiery, aspiracje szlemikowe;
3Ş – 6-4 w starszych, inwit do końcówki;

Jeszcze została nam do omówienia licytacja po zgłoszeniu przez otwierającego singletona pik:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
?
2© –  mam nietypowy (z singletonem pik) rebid 1BA.
2Ş – a ja mam nietypowy (słaby) gadżet 2§.
Dalej W licytuje:
                 2BA – z układem 1453,
                 3§ – z układem 1444.
 
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
?
pas – może się zdarzyć, że E posiada np: A10654,KW5,8,W876;
2Ş – słabość (7-9PC), przygotowanie sign-off;
inne:
2BA – 5 pików, inwit do końcówki;
3§ – 5 trefli, inwit do końcówki (partner ma na pewno 3-4 trefle);
3¨ – inwit miltonowy;
3© – 5 pików i 4 kiery, zachęcajace do szlemika;
4© – j.w., bez aspiracji;
3Ş – 5-5, piki i kara (kolor + superfit), inwit do końcówki (kliknij tu);
3BA – 5 pików, bilans na końcówkę.

W typowej sekwencji po odpowiedzi 1©:
W
E
1¨
1©
1BA
2§
2¨
?
pas – wybór kontraktu, słabe z fitem karowym;
2© – 5 kierów, inwit do końcówki;
2Ş – 6 kierów i 4 piki, inwit do końcówki;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 kiery, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, inwit do dogranej;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 kiery/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4©.

Przykład
10
A 9 8 3
K D 7 3
D W 8 2
W---E
A W 7 6 4 3
6 2
10 8
K 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2Ş
pas
 
2Ş - wymaga sześciu pików.
 
5
A K 8 3
K 8 7 5 3
D W 2
W---E
K W 9 8 4
6 2
4
K 10 9 7 3
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
2BA
3§
pas
 
2© – mam nietypowy rebid 1BA: singleton pik;
2Ş – a ja mam nietypowy (bo słabym 7-9PC) checkback 2§;
2BA – 1453.
 
10 2
A 9 8 3
K D 7 3
D W 2
W---E
A W 9 8 4
2
10 8 4
K 10 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2Ş
pas
2¨ – normalne (automatyczne), więc i ręka normalna, stricte bezatutowa;
2© – transfer na piki;
Pas – słaby (do 9 PC) na pięciu pikach.
 
5
A K 8 3
A 10 7 3
D W 5 2
W---E
A 10 9 7 4
6 2
4
A 10 9 8 3
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
3§
4§
5§
pas
2© – "krzywy" rebid 1BA;
2Ş – do 9PC, dokładnie 5 pików;
3§ – 1444;
4§ – inwit;
5§ – oczywiste przyjęcie.

Forsujący do końcówki checkback 2¨
W
E
1¨
1©
1BA
2¨
?
2¨ – forsing do dogranej;
Pełna analogia do otwarcia 1§, tj.
3§ – (+), 2344;
3¨ – (+), 5 kar bez 3 kierów;
3© – (+), 5 kar i 3 kiery;
2BA – (+), 3343, charakter ręki bezatutowy, zatrzymania w kolorach nielicytowanych (czarnych);
3BA – (-), jw.
2© – 3 kiery, może być układ 3343, ale wtedy ręka ukierunkowana (lokalizacja figur, szybkie lewy)
        do gry kolorowej;
2Ş – bez fitu.
Dalsza licytacja naturalna.
 
W
E
1¨
1Ş
1BA
2¨
?
Tu licytacja całkowicie analogiczna, ale w enigmatycznej odzywce 2© (bez fitu pik) mieści się także układ z singeltonem pik.
 
W
E
1¨
1©
1Ş
2¨
?
Licytujemy to, co mówi nam rozum, a więc odzywki kolorowe na wysokości trzech wskazują interesujący układ i nadwyżkę w sile:
3§ – (+), 3153;
3¨ – (+), 6 kar;
3© – (+), 4351;
3BA – (-), szybko do celu wg zasady: skok w końcówkę, gdy jest ona przesądzona, wskazuje minimum karty. Oczywiście tu: ręka wyraźnie zorientowana do BA, co najmniej półtora zatrzymania w kolorze nielicytowanym - treflach.
2© – 3 kiery;
2Ş – enigmatyczne, bez trzech kierów, możliwy układ 4144;
2BA – naturalne, bez trzech kierów.

Te wszystkie odzywki wynikają ze zwykłej logiki, ale podajemy je dla formalności.
 
A K 8 3
7
K W 7 3
D W 8 7
W---E
D W
A 10 8 2
A 8 2
A K 6 3
.
W
E
1¨
1©
1Ş
2¨
2Ş
2BA
3§
4§
4¨
4©
4Ş
4BA
5§
5¨
6§
7§
pas
 
2¨ = GF;
2Ş = brak 3 kierów;
2BA = wyczekujące;
3§ = 4 trefle;
4§ = zaproszenie do szlemika;
Dalej: cue-bidy, Blackwood 102;
5¨ = pytanie o damę atu;
6§ = dama atu i król pik.
 
9 8 7
K 10 8
A D 10 7
D W 5
W---E
10
A 9 8 7 6
K 6 5
A K 9 8
.
W
E
1¨
1©
1BA
2¨
2©
4©
pas
 
2© = 3 kiery. Ewentualne 2BA (3343) obiecuje rękę chociaż nieco zorientowaną do BA -
    - stopery w kolorach nielicytowanych. Dlatego W wybrał 2©, które układu 3343 nie wyklucza.
 
9 8 7
K 4
A D 9 7 2
D W 5
W---E
10
A 10 8 7 6
K W 5
A K 9 8
.
W
E
1¨
1©
1BA
2¨
2Ş
3§
3¨
4¨
6¨
pas
2Ş = brak 3 kierów;
3§ = naturalne, dokładnie 4 trefle, ręka kolorowa (z układem 5 trefli i 4 kiery E rozpocząłby od 2§,
zaś z układem 5-5 skoczyłby na 3§ w drugim okrążeniu, a z układem BA zgłosiłby po 2 - 2BA, nawet bez stopera w kolorze dotychczas nielicytowanym - kontrakt BA jest przecież już zajęty z drugiej ręki);
3¨ = 5 kar, brak nadwyzki (z nadwyżką - 3¨ już w poprzednim okrążeniu);
4¨ = opis ręki, układ 1534, aspiracje szlemikowe;
6¨ = w ramach dotychczasowej licytacji mamy supermaksimum.