Wspólny Język 13
Meandry trzeciego koloru i inwitujące zniesienia
§/¨/©Š/Ş
Jak wiemy, trzeci kolor nie zawsze jest licytacją w pełni naturalną, np. po sekwencji:
W
E
1Ş
2§
2Ş
3¨
nikt nie powinien mieć wątpliwości, że E może mieć np. taką rękę:
9 5
W 8
A K 4
A D 10 8 5 2
Powyższa sekwencja nie niesie żadnego zagrożenia. Otwierający nie zgłosił rebidu karowego,
więc o uzgodnienie kar niemal na pewno tu nie chodzi, lecz zwykle o sprawdzenie zatrzymania kierowego.
Znacznie komplikuje się sprawa, gdy uzgodnienie trzeciego koloru jest nadal możliwe,
np. licytujemy klasycznym WJ-2000/05):
W
E
1§
2§
2©
2Ş
2§ = 5+trefli, nie wyklucza 4s, forsuje do dogranej
Tu zdecydowana większość  brydżystów uzna, iż partner ma cztery piki. Toteż bez obaw uzgodni je,
licytując 3Ş lub 4Ş. Takie postępowanie na etapie brydża niezbyt zaawansowanego jest usprawiedliwione.
Jednak, gdy mówimy o brydżu profesjonalnym, nasze rozumienie odzywki 2Ş powinno być znacznie szersze.
 
K D 5
D W 6 4 2 
K W 10
W 10
W---E
A 4
9 5 3
6 3
A K D 9 8 5
Rozdanie to pochodzi ono niemal z przed półwiecza, z meczu dwóch brydżowych potęg: USA i Włoch.
W
E
Leventritt
Goren
1©
2§
2©
2Ş
A więc, już bardzo dawno temu czołowi gracze stosowali w licytacji tego rodzaju zabiegi.
2Ş Gorena było dobrym startem do wykładanych 3BA, zamiast do niewychodzących 4©
(kiery dzieliły się 4-1).
Przypuśćmy, że rozdanie wygląda tak:
K D 10 5
D W 6 4 2 
K W
W 10
W---E
A 4
9 5
6 3 2
A K D 9 8 5
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
?
Jeśli przyjmiemy, że 2Ş nie musi być licytacją w pełni naturalną z czterech pików,
to W powinien piki podnosić asekuracyjnie tylko do poziomu trzech.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
?
Teraz E musi wyjaśnić, iż nie chodziło o uzgodnienie pików, lecz o sprawdzenie zatrzymania w karach.
Może to zasygnalizować jedynie odzywką 3BA, ale wtedy kontrakt bezatutowy zostanie ustawiony
z niewłaściwej ręki.
W dzisiejszych czasach, problem ten ma już rozwiązanie:
W
E
1©
2§
2©
2Ş
?
Mając zatrzymanie karo bez czterech pików, licytujemy 2BA lub z fitem treflowym – 3§.
Tak więc, w powyższym rozdaniu licytacja miałaby przebieg:
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3BA
pas

O wiele większe trudności występują w takiej sekwencji:
W
E
1¨
1Ş
2¨
2©
?
Tu 2© (trzeci kolor) też nie gwarantuje czterech kierów, gdyż zmuszeni będziemy tak zalicytować,
np. z taką ręką:
A D 10 8 5
A K 5
W 8
8 5 2
Ale 2© zalicytujemy także z czterema kierami w sile inwitu lub forsingu do końcówki, np:
A 10 9 6 4
A 10 9 7
9 2
K 6
lub
A D 10 8 5
A D 9 5
W 8
K 2

W powyższej sekwencji mamy do rozwiązania następujący zestaw problemów:
1) jak zainwitować końcówkę z pięcioma pikami?
2) jak uzgodnić kiery z siłą inwitującą końcówkę?
3) jak uzgodnić kiery z siłą zapewniającą końcówkę?
4) jak uzgodnić forsująco kara?
5) jak sprawdzić zatrzymania w kolorach bocznych?
6) jak poprosić partnera o przelicytowanie karty w kontekście wyboru końcówki lub sprawdzenia możliwości szlemikowych?
7) jak zatrzymać się w częściówce ze słabą ręką na 6 pikach?
8) jak naturalnie zainwitować?

By to niezwykle trudne zadanie rozwiązać skorzystamy z konwencji
Transferowego Trzeciego Koloru
W
E
1¨
1Ş
2¨
?

2© – gadżet, otwierający licytuje automatycznie 2Ş, a E:
    - pasuje ze słabą ręką z 6+pikami (7),
    - licytuje forsujące 2BA (6),
    - licytuje forsujące 3¨ (4),
    - licytuje forsujące 3© (3),
    - 3§ – czwarty kolor, wyjaśnia, że 2© było co najmniej semi-naturalne (5),
2Ş – 5 pików w sile inwitu (1);
2BA – naturalne, inwitujące (8);
3¨ – naturalne, inwitujące (8a);
3§ – trzeci kolor, obawa o kiery (5);
3© – 5-5, forsing do końcówki.

Z powyższego wynika, że piąty kolor rozwiązał nam większość sygnalizowanych problemów,
pozostawiając tylko jeden nierozwiązany (2). Przyznacie, że z tego wyniku możemy być bardzo zadowoleni.

Jednak chcąc być perfekcyjni do końca powinniśmy rozwiązać także problem (2) – inwitu do końcówki
z układem 5 pików i 4 kiery. Na Zachodzie niektóre pary zrezygnowały z forsującego zniesienia przeznaczając sekwencję:
W
E
1¨
2©
właśnie na wskazanie układu: 5 pików i 4 kiery w sile inwitu do końcówki. Ale, czy przeznaczenie
na ten statystycznie rzadki przypadek sekwencji 1¨-2©, to nie jest zbyt duża cena?
Proszę zauważyć, że uwzględniając ustalenia poczynione wcześniej (1¨-1Ş-1BA...),
nieszczęście może nas spotkać dopiero, gdy w omawianej sekwencji:
W
E
1¨
1Ş
2¨
?
1) otwierający będzie miał układ 6 kar i 4 kiery,
2) odpowiadający będzie miał układ 5+pików i 4 kiery w sile inwitu (z mniejszą siłą i takim układem nie podjąłby ryzyka dalszej licytacji niezależnie od stosowanych ustaleń - spasowałby na 2¨),
3) zaś końcówkę kierową uda się wygrać.
Pozostawmy więc problem (2) jako statystycznie nieobecny, a sekwencję 1¨-2© zachowajmy dla rąk
o znacznie większej frekwencji.

Kłopot drugi
Popatrzmy na takie rozdanie:
6
D 10 9
K D 9 8 6
K D 9 6
W---E
K D 10 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
.
W
E
1¨
1Ş
2¨
3Ş
pas
3Ş – standartowo jest to inwit do końcówki na dobrym kolorze sześciokartowym (niestety nie zawsze taki dobry kolor przychodzi, co wywołuje u nas stresy związane z  wyborem skaczącej odzywki).

Szanse wygrania kontraktu 3Ş z powyższymi kartami nie są zbyt duże (~18%). Przykro jest oddawać zapis przeciwnikom, gdy mamy wyraźną przewagę siły.
 Jednak przy takich rękach WE:
A 6
A 10
W 10 8 7 6
K D 9 6
W---E
K D 10 7 5 4
W 6 5
A 2
W 10
zdecydowanie chcielibyśmy grać końcówkę 3BA lub 4Ş.
  Jak więc zatrzymać się w kontrakcie 2Ş w przypadku pierwszym, a zagrać końcówkę w drugim?
  Otóż proponuje zrezygnować z forsującego zniesienia 2©Š/Ş i nadać tym odzywkom charakter inwitu do końcówki na kolorze 6+.

Bezpieczne inwity
 
W
E
1¨
2©Š/Ş
Taki skok to inwitujące zniesienie, inwit do końcówki na kolorze sześciokartowym.

Rozwiązanie to wymaga rezygnacji ze stosowanego od zarania brydża forsującego zniesienia.
Z silną ręką będziemy zmuszeni dać najpierw skromną odpowiedź one over one (1Ş), a później sforsować licytację skokiem (3Ş- z bardzo dobrym kolorem) lub zastosować inną forsującą odzywkę (magister, czwarty kolor, a potem przeskok 3Ş - z przeciętnym kolorem).
   Łatwo dostrzec dodatkowe zalety proponowanego rozwiązania:
- blokowanie licytacji przeciwników. Wejście do licytacji II-go obrońcy staje się niezwykle niebezpieczne,
- ułatwione bilansowanie rąk w licytacji dwustronnej,
np. przy ustaleniach tradycyjnych, w sekwencji:
W
N
E
S
1¨
pas
1Ş
2§
pas
3§
3Ş
pas
?
     
Otwierający nie wie, czy partner przepycha się mając np. rękę a):
K W 10 8 6 5
D 7
K 4
8 5 2
 a)
 
b) 
K W 10 8 6 5
A 7
D 4
8 5 2
Stosując zaś zaproponowane tu rozwiązanie, pozbędziemy się tych kłopotów.
Dla spójności systemu inwitujące zniesienie będziemy stosować po każdym otwarciu, tj. w sekwencjach:
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
1©
2Ş
 
1¨
2©Š/Ş
 
1§
2©Š/Ş
Więcej na ten temat w rozdziale "Inwitujące zniesienia"

Przykład 1
K 10 3
K W 9 7 6 
A W 8
W 6
W---E
A W 4
D 4
9 7 5
A K 10 9 5
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
2BA
3BA
pas
 

Przykład 2
K 9 8 3
A K 8 7 6
W 8 2
W
W---E
A 10 2
9 4
10 7 5
A K D 9 5
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
3BA
pas
 
2Ş – trzeci kolor, jako że rewersowy, to już nie odwrotny. Jeszcze obaj gracze mogą mieć 4 piki.
3Ş – 4 piki bez stopera karo (3BA oznaczałoby 4 piki ze stoperem w czwartym kolorze).
3BA – może jednak w BA.
pas – niech tak będzie.

Przykład 3
A W 8 3
K D 8 7 6
9
D 10 4
W---E
K 10 2
W 4
W 7 5
A K W 7 5
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
3BA
5§
pas
3Ş – można myśleć także o splinterze 4¨, ale czy partner należycie odczyta skład naszej ręki?
Czy np. nie pomyśli, że mamy minimalne miltonowo otwarcie z czterema treflami i singlem karo?
Stałe pary powinny koniecznie omówić tę sekwencję.
Proszę się też zastanowić, jak należy rozumieć taką sekwencję:
W
E
1©
2§
2©
2Ş
4§
 

Pamiętajcie! -W grze praktycznej, w sytuacjach budzących wątpliwości lepiej wybrać odzywkę teoretycznie gorszą, ale za to w pełni zrozumiałą dla partnera.
Wracając do naszego rozdania:
3BA – może jednak, zagramy w BA.
5§ – oczywista decyzja. Singleton karowy daje pełny bilans na 11 lew.

PROBLEM  #1.
Partner otworzył 1©, a Ty jako E otrzymałeś kartę:
A D 9
10 6
W 6 3
A K W 4 3
.
W
E
1©
2§
2©
?
Co zalicytujesz?

Jedynie słuszną odpowiedzią jest 2Ş - trzeci kolor (rewersowy trzeci i czwarty kolor jest naturalny, a nie odwrotny). Przecież z tak pustymi karami zgłoszenie 3BA byłoby brydżową zbrodnią!
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3§
?
Co teraz?

Licytując trzeci kolor, wniosłeś obawy o czwarty, ale nie znaczy to, że w karach nie masz stopera.
Partner, licytując 2©, nie wykluczył posiadania czterech pików, stąd 2Ş mogło być po prostu
próbą uzgodnienia koloru z każdą ręką.
Tak więc twoje 3BA obiecywałoby teraz stopera w karach.
Partner nie wykluczył jeszcze stopera karo. Zalicytuj więc 3¨ - czwarty kolor.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3§
3¨
3©
?

Partner nie chce grać 3BA. Jego 3© nie obiecuje 6 kierów, gdyż wtedy wiedząc o naszej niechęci
do gry w BA, zgłosiłby raczej 4©. Modelowym na tę licytację jest dobry kolor pięciokartowy.
Co licytujesz?

©10 może być ważną kartą, jeśli wybierzesz końcówkę kierową, jednak byłby to przedwczesny wybór.
Lepiej jest zgłosić 3BA, informując o półzatrzymaniu w karach (Dx lub Wxx).

Oto obie ręce:
10 4 3
A K W 5 4
D 9
D 7 6
W---E
A D 9
10 6
W 6 3
A K W 4 3
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3§
3¨
3©
3BA
pas

PROBLEM  #2.
Otworzyłeś 1© z ręką:
K 10 9 4
K D 8 5 2
W 7
K 10
Licytacja potoczyła się tak:
W
E
1©
2§
2©
2Ş
?
Co zalicytujesz ?

W większości przypadków 2Ş partnera będzie próbą uzgodnienia koloru piowego, ale od czasu
do czasu, przy brakującym stoperze w karach, zalicytowane zostanie tylko ze zgrupowania figur.
Dlatego nie wolno ci skakać na 4Ş, tylko trzeba uzgodnić piki na poziomie trzech.
Gramy przy tym konwencją, że 3Ş oznacza fit 4-kartowy bez zatrzymania, a 3BA = fit + stoper.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
3BA
?
Co teraz?

Partner wyjaśnił, że jego 2Ş nie było licytacją z koloru 4-kartowego.
Jeśli tak, to zalicytował 2Ş ze zgrupowania, gdyż ma "dziurę" w karach.
Teraz wie on, ze my też nie mamy stopera w karach, ale mimo to proponuje 3BA.
Musi mieć albo półzatrzymanie w karo (np. Dx) albo 3 kara (np. 10xx).
My nie mamy półzatrzymania, ani trzech kar (zatrzymanie ilościowe - przy 6 karach na naszej linii,
nawet bez zatrzymania jest szansa wygrania 3BA), więc nie powinniśmy zgadzać się na kontrakt 3BA.
Najrozsądniej wygląda 4§, które nie forsuje licytacji (forsing do końcówki forsował tylko do 3BA
lub 4©/Ş, a końcówka w kolor młodszy wymaga aż 11 lew).
Mając trzy trefle (a więc i singla karo) zgłosilibyśmy 5§, gdyż licytacja ujawniła u partnera brak figur
karowych, a tym samym wyłączenie karowe, co wzmacnia bilans.

Obie ręce:
K 10 9 4
K D 8 5 2
W 7
K 10
W---E
A W 2
10 6
10 8 3
A D W 9 3
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
3BA
4§
pas

Pamietaj:
przez tzw. forsing do dogranej rozumie się forsing do końcówki 3BA lub 4©/Ş,
ale nie do końcówki w kolor młodszy, która przecież wymaga aż 11 lew.
Tak więc po stwierdzeniu braku zatrzymania w jednym z kolorów, możemy zatrzymać się
w częściówce w kolorze młodszym, mimo że wcześniej daliśmy sekwencję forsującą do dogranej.

W takim rozdaniu:
K 10 9 4
K D 8 5 2
A 9 7
8
W---E
A W 2
10 6
D 3
A D W 9 5 3
.
W
E
1©
2§
2©
2Ş
3Ş
3BA
pas
 
3Ş - co prawda mamy zatrzymanie (i wypadałoby zalicytować konwencyjne 3BA = 4 pik + stoper),
ale od trzeciego gołego asa, lepiej nie zajmować od razu BA.
3BA - moje 2Ş było tylko z wartości, z "dziurą" karową.

PROBLEM  #3.
W otworzył 1¨ z ręką:
K 10 9 4
A D
K W 8 7 4
8 2
Licytacja potoczyła się tak:
W
E
1¨
2§
2¨
2Ş
?
Co zalicytujesz ?

Klasycznie rzecz traktując, W powinien podnieść piki do poziomu trzech i jeśli partner zgłosi 3BA
- spasować. Ale my mamy naszą konwencję: zalicytowanie teraz 3BA oznacza właśnie: fit + stoper.
Oczywiście chcemy grać 3BA zdecydowanie z naszej ręki (jeśli partner nie ma 4 pików).

Oto obie ręce:
K 10 9 4
A D
K W 8 7 4
8 2
W---E
D W 2
7 6
A D 3
A W 9 6 5
.
W
E
1¨
2§
2¨
2Ş
3BA
pas