Wspólny Język 12
Odwrotny Czwarty Kolor 2©
§/¨/©Š/Ş
Oto sekwencja, w której stosujemy odwrotny (transferowy) 4-ty kolor:
W
E
1¨
2§
?
2¨ – słabe;
2© – odwrotny 4-ty kolor (partnerze licytuje 2Ş);
2Ş – 5+, inwit;
inne, naturalne, tj:
2BA – inwitowe,
3§/¨ – inwit
3© – 5-5 forsing do dogranej (skok nowym kolorem forsuje do dogranej).
3Ş – nie jest to inwit na dobrym kolorze ponieważ stosujemy tzw. inwitujące zniesienie
 
W
E
1¨
2§
2©
2Ş
?
2Ş = automat i dalej E licytuje:
pas – sign-off;
2BA – forsujące;
3§/¨ – forsujące uzgodnienie;
3© – prawdziwy czwarty kolor, pytanie o zatrzymanie;
3Ş – 6+; forsujące.

Czwarty kolor w pozycji rewersowej lub na wysokości trzech forsuje do dogranej.
Jeśli czwartym kolorem jest odzywka 2Ş lub wyższa, to dalej licytujemy klasycznie.
bez automatycznych odzywek, na które nie ma już miejsca.
W
E
1©
2¨
3§
lub
W
E
1©
2§
2¨
2Ş
Po tych sekwencjach licytujemy naturalnie.