WSPÓLNY JĘZYK 11
Czwarty kolor 2§ = Podwójny Magister
§/¨/©/Ş
W
E
1¨
1©
1Ş
?
2§ - klasycznie rzecz ujmując, jest tu czwartym kolorem.
My w WJ-21 zastosujemy inowację, która upodobni całą licytację w tej sekwencji do idei
two-way checkback. Po 2§ W licytuje automatycznie 2¨, a E pokazuje co ma.

Przypominam ideę czwartego koloru:
1) Czwarty kolor niesie rozterkę co do wyboru ostatecznego kontraktu. Po tej odzywce zadaniem otwierającego jest sprecyzowanie siły i układu, preferując przy słabym zatrzymaniu w czwartym
kolorze uzgodnienie - nawet negatywne (drugą figurą) - koloru partnera.
Ta preferencja wynika z faktu, iż czwarty kolor obiecuje w kolorze pierwszej odpowiedzi zwykle longer pięciokartowy.
2) Czwarty kolor po odpowiedzi one over one zgłoszony ekonomicznie (poniżej koloru odpowiedzi)
nie przesądza końcówki.
3) Czwarty kolor zgłoszony rewersowo lub po odpowiedzi two over one przedądza końcówkę.

W klasycznym pojmowaniu czwartego koloru, zadaniem otwierającego było doprecyzowanieopisu swej ręki. Teraz sytuację odwracamy: po czwartym kolorze otwierający automatycznie licytuje następny kolor, a odpowiadający informuje o co mu chodzi:
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
2¨
?
Na razie możemy powiedzieć, że jedynie rozszerzamy obszar two-way checkback na omawianą
wyżej sekwencję. Inaczej: czwarty kolor zamieniamy tu na mechanizm podwójnego magistra.
Tak więc 2§ wskazuje:
- słabą rękę z fitem karowym;
- rękę inwitującą końcówkę.
Zaś 2¨ odpowiadającego byłoby sztucznym forsingiem do dogranej.
 
W
E
1¨
1©
1Ş
?
1/2/3/4BA – naturalne;
2§/¨podwójny magister;
2© – do pasa;
2Ş – uzgodnienie pików, półpozytywne (7-10 pkt);
3§ – naturalne, układ 5-5, forsing do końcówki;
3¨ – 4+ kara, inwit układowy;
3© – gramy inwitującym zniesieniem, a więc inwit z 6 kierami pokazujemy inaczej (bezpośredni
        skok na 2©), ta sekwencja zaś oznacza w WJ-XXI forsing do dogranej na bardzo dobrym kolorze;
3Ş – inwit układowy.

Dalsza licytacja po magistrze
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
2¨
?
(2¨ jest automatyczne, jeśli W jest słaby i nie ma nawet nadwyżek układowych. Taką jest np. układ
4351, który należy pokazać licytując 2©)
pas – słaba ręka z fitem karowym, np: D4,KW54,D8765,97;
2© – inwit do końcówki na pięciu kierach;
2Ş – 4 piki, bezpieczny inwit miltonowy - 10-11 PC w składzie BA;
2BA – inwit, 5 trefli i licytowane wcześniej 4 kiery;
3§ – inwit, 6 trefli i licytowane wcześniej 4 kiery;
3¨ – miltonowy inwit z fitem 4+ karo;
3© – inwit, 5-5, kara/kiery: kolor + superfit;
3BA – 5-3-3-2 naturalne, partnerze wybierz między 3BA, a 4©;

UWAGA:
Licytacja po każdym innym czwartym kolorze jest klasyczna.