WSPÓLNY JĘZYK 10
Konsekwencje unaturalnienia otwarcia 1§
Two-way checkback
§/¨/©Š/Ş
Inwit miltonowy
Gadget po otwarciu 1§
Forsujący do dogranej gadget 2¨
Inwit z longerem karowym po otwarciu 1§
Podwójny magister po otwarciu 1©
Kłopoty sekwencji 1¨ – 1Ş
Gadget "magister odwrotny" po pasie

Uwaga: Bardzo trudny temat. Czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Za kilka dni przeczytaj ten rozdział ponownie!

                   * * *

  By łatwo poczuć podobieństwo miedzy naturalnym otwarciem 1¨, a niemal naturalnym
otwarciem 1§ zaczniemy od przykładu z kolorem karowym. Naturalność tego otwarcia jest
dla nas oczywista, a dalsza po nim licytacja zrozumiała.
W
E
1¨
1©
1NT
?
Z fitem karowym, przy zupełnie klasycznych wzorcach licytacji WJ,
E uzgodnienia kolor karowy z bilansu:
2¨ – ręką półpozytywna,
3¨ – ręka inwitująca,
wreszcie z ręką forsującą do końcówki licytuje Magistra 2§, a następnie forsujące już 3¨. Np:
W
E
1¨
1©
1NT
2§(gadget)
2¨
3¨(forsuje)

UWAGA! We Wspólnym Języku XXI obowiązywać będzie nowa wersja Magistra,
tzw. two-way checkback - o czym za chwilę.

Przejdźmy do otwarcia 1§
W
E
1§
1©
?
 
Rebid otwierającego 1Ş – gwarantuje 3 trefle (W wykluczył 4 kara i 4 kiery, więc ma co najmniej
3 trefle), a rebid 1BA – 4 trefle. Odpowiadający może więc stosować wzory licytacji naturalnej.
Tak więc, gdybyśmy nie stosowali Magistra, 2§ i 3§ byłyby naturalne (bilansowe). Tę piękną konstrukcję naturalności burzy nam stosowana w Polsce (także w świecie) sztuczna odzywka 2§ (magister). Magister ma jednak wiele zalet, które spowodowały, że na dobre zadomowił się w systemach licytacyjnych.

Magister podwójny - two way-checkback

Po długich dyskusjach i konsultacjach doszliśmy do wniosku, iż powinniśmy włączyć właśnie two-way checkback do bazowej wersji WJ-XXI.
    Autorem tej konwencji jest Kit Woolsey. Oto idea tego pomysłu:
W
E
1§
1©
1BA
 ?
Woolsey dał do dyspozycji odpowiadającemu dwie sztuczne odzywki:
2§ – dwuznaczne:
         a) przygotowuje sign-off na kara (otwierający licytuje automatyczne 2¨)
         b) ręce ze strefy inwitu do końcówki, a więc w sile ok. 11 PC;
2¨ – sztuczny forsing do dogranej.
Inne klasyczne:
2© – naturalne, nie forsuje,
2Ş - rewers, piki naturalne (mogą być zgłoszone ze zgrupowania), 5+ kierów, forsują do dogranej;
2BA – inwit do 3BA,
3¨ – nowy kolor z przeskokiem, 5-5 forsing do dogranej,
3§stary kolor (otwierający rebidem 1BA obiecał 3+ trefle), inwit układowy.
3Ş/4§/¨ – zgodnie z polską szkołą autosplinter, 6+ kierów.

Jak wyglądają dalsze szczegółowe rozwiązania? K.Woolsey proponuje licytować to co mamy.
A to w systemie  naturalnym jest stosunkowo łatwe. W polskich systemach, sytuacja się nieco komplikuje, ale także można poprzestać na zasadzie: gadżet 2§ – inwituje końcówkę, gadżet 2¨
– forsuje do końcówki, a dalsza licytacja naturalna, na głowę.
My potraktujemy problem dalszej licytacji bardziej ambitnie. Rozważania ogólne:
W
E
1§
1Ş
1BA
2§(gadget)
2¨(automat)
?
Magister 2§ (inwitowy) stwarza szerokie możliwości przeclicytowania karty.
Pasując na automat pokażemy półpozytywną rękę z układem 4 piki i 5+ kar.
Możemy też inwitować końcówkę na różne sposoby, sprzedając przy tym następujące układy:

  1. układ BA
  2. pięć pików
  3. sześć pików
  4. 5-4 w starszych
  5. 6-4 w starszych
  6. 4 piki z fitem 5+ w terflach, inwit układowy (11-12 punktów przeliczeniowych)
  7. 4 piki z fitem 5+ w terflach, inwit miltonowy (ok.11 PC)
  8. 4 piki i 5 kar
  9. 4 piki i 6 kar
  10. układ 5-5
Ad 1)
W
E
1§
1Ş
1BA
 2BA
Rebid 1BA podnosimy do 2BA.

Ad 2)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2Ş
Licytujemy magistra 2§ i po automatycznych 2¨, głosimy 2Ş.

Ad 3)
W
E
1§
2Ş
Już w pierwszym okrążeniu licytujemy z przeskokiem 2Ş (1§-2Ş = inwitujace zniesienie,
6 pików w sile inwitu do końcówki. We WJ-XXI zrezygnowaliśmy z forsujących zniesień)

Ad 4)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
5 pików - 4 kiery, inwit ale forsuje na 1 okrążenie.

Ad 5)
W
E
1§
1©
1BA
2§
2¨
2Ş
6 kierów - 4 piki, inwit.

Ad 6)
W
E
1§
1Ş
1BA
 3§
"Stary kolor" ze skokiem po 1BA - inwit układowy.

Ad 7)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3§
"Stary kolor" po magistrze = inwit miltonowy.

Ad 8)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2BA
2BA = sztuczna odzywka - 4 piki i 5 kar.

Ad 9)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3¨
4 piki i 6 kar.

Ad 10)
Z układem 5-5 na starszych mamy 2 ścieżki (a i b):
a)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2Ş
3©
2© = forsuje.
3© = inwit z układem 5-5.
b)
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3©

c) Z układem 5 pików/5 kar - chowamy kara (partner z założenia ma ich maksimum 3) i pokazujemy tylko inwit na pikach (jak w przykładzie 2). Partner z maksimum podtrzyma licytację.

d) Z układem 5 pików - 5 trefli ("stary kolor"):
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3Ş
licytujemy magistra, a potem głosimy 3 (kolor + superfit). Jak już wiemy, 6 pików w sile inwitu
E mieć nie może (skoczyłby na 2Ş w pierwszym okrążeniu - inwitujace zniesienie).
Na pierwszy rzut oka taki skok na 3Ş wydaje się niebezpieczny, ale to tylko pozory.
Przecież jeśli spotkamy u partnera tylko dubla pik, to wtedy ma on na pewno 4 trefle,
co zapewna bilans na co najmniej 10 lew przy grze w trefle.

Przyznacie, że przedstawione powyżej możliwości licytacji rąk inwitowych są ogromne,
a poprzednie wersje Wspólnego Języka ich nawet nie dotykają.
Z drugiej strony można powiedzieć: kto to spamięta?
Spróbujcie się nad tym zastanowić, popatrzcie na przykłady rozdań (już na następnych stronach),
a okaże się, że tak naprawdę niewiele tu trzeba pamietać, wszystko jest logiczne.
By należycie poukładać sobie powyższe zasady spróbujcie sami powtórzyć co znaczą poszczególne odzywki odpowiadającego po zastosowaniu gadgetu 2§ (zasłaniając tabelki odpowiedzi).
 
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
?
2© = 5 pików i 4 kiery, forsuje;
2Ş = 5 pików, nie forsuje;
2BA = 5 kar i sprzedane wcześniej 4 piki;
3§ = 5+ trefli i 4 piki, inwit miltonowy;
3¨ = 6 kar i 4 piki;
3© = 5-5, piki i kiery;
3Ş = 5-5, piki i trefle (kolor + superfit);
3BA = partnerze, wybierz między 3BA, a 4Ş.

Licytacja po rebidzie 1Ş
W
E
1§
1©
1Ş
?
1Ş – to nadal układ BA, jedynie w układzie 4144 (19+PC) może to być silny wariant otwarcia 1§
(patrz: „Jednoznaczność rebidów po otwarciu 1§”).
Dlatego cały dalsza licytacja E odbywa się przy założeniu u W ręki BA z czterema pikami, a więc będzie w znacznej części analogiczna do sekwencji 1§-1©-1BA... I tak:
1/2/3/4BA – naturalne;
2§/¨podwójny magister;
2© – do pasa;
2Ş – uzgodnienie pików, półpozytywne (7-10 pkt);
3§ – 5+ trefli, inwit układowy
3¨ – naturalne, układ 5-5, forsing do końcówki;
3© – forsing do dogranej na bardzo dobrym kolorze (gramy inwitującym zniesieniem);
3Ş – inwit układowy.

Dalsza licytacja po magistrze
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
?
2© = 5 kierów, nie forsuje;
2Ş = 4 piki, bezpieczny inwit miltonowy, nie forsuje;
2BA = 5 kar i sprzedane wcześniej 4 kiery;
3§ = 5+ trefli i 4 kiery, inwit miltonowy;
3¨ = 6 kar i 4 kiery;
3© = 5-5, kiery i trefle (kolor + superfit);
3BA = partnerze, wybierz między 3BA, a 4©.

I kolejny sprawdzian:
W
E
1§
1©
1BA
2§
2¨
?
2© = 5 kierów, nie forsuje;
2Ş = 4 piki i 6 kierów;
2BA = 5 kar i sprzedane wcześniej 4 kiery;
3§ = 5+ trefli i 4 kiery, inwit miltonowy;
3¨ = 6 kar i 4 kiery;
3© = 5-5, kiery i trefle (kolor + superfit);
3BA = partnerze, wybierz między 3BA, a 4©.

Podwójny magister obowiązuje oczywiście także po otwarciach 1¨/©, o tem potem.

Inwit miltonowy
W 8 7 6
D 5
A D 6
K 10 7 2
W---E
K 9 4 3
A 9 8 7
K W 4
8 5
.
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
2Ş
pas
2Ş = bezpieczny (bo na poziomie dwóch) inwit miltonowy.
Przypuśćmy, że całe rozdanie wygląda tak:
D 10 2
W 6 4
10 9 8 5
A W 3
W 8 7 6
D 5
A D 6
K 10 7 2
N
W     E
S
K 9 4 3
A 9 8 7
K W 4
8 5
A 5
K 10 3 2
7 3 2
D 9 6 4
Po wiście karowym, jeśli trafnie rozegrasz piki weźmiesz 8 lew, ale jeśli zagrasz pika do króla,
przegrasz już 2Ş. Tymczasem licytując klasycznie grałbyś w tym rozdaniu aż 3Ş
(po licytacji: 1§-1©-1Ş-3Ş-pas). Mając wyraźną przewagę siły (23 do 17 PC) oddałbyś zapis przeciwnikom.
Takim nieszczęściom mają zapobiegać bezpieczne inwity.

Z kolei sekwencja:
W
E
1§
1©
1Ş
3Ş
będzie inwitem układowym (11-12PU).
Jeszcze raz powtarzam:
informacja o charakterze inwitu (miltonowy, układowy)
jest bardzo ważna przy wartościowaniu (bilansowaniu) połączonych rąk.

Przykładowo sekwencja:
W
E
1¨
1©/Ş
1BA
2§
2¨
3¨
To znowu inwit honorowy (miltonowy), ze słabszą ręką licytujemy gadżet 2§ i pasujemy
na automatyczne 2¨ otwierającego.
Zaś sekwencja:
W
E
1¨
1©/Ş
1BA
3¨
to inwit układowy. Na przykład tak będzie przebiegać licytacja z rękami:
A 9 3
D 9
A 10 8 6
D 9 7 2
W---E
8 7 5
A W 8 7
K W 7 5 4
5
Przypuśćmy, że po wiście pikowym, spotkają nas same nieszczęścia (©K jest poza impasem,
¨D weźmie lewę) i przegramy bez jednej. Np. całe rozdanie wygląda tak:
K 10 6 4
10 5 3
9
A W 8 6 3
A 9 3
D 9
A 10 8 6
D 9 7 2
N
W       E
S
8 7 5
A W 8 7
K W 7 5 4
5
D W 2
K 6 4 2
D 3 2
K 10 5
Przegraliśmy 3¨, ale przeciwnikom wychodziło 2Ş i 3§. Często będzie też tak, że 3¨ wygramy,
gdy przeciwnicy mieli także do wygrania kontrakt na poziomie trzech.
Wniosek:
Z ręką opartą o bilans układowy licytuj skocznie. Nawet jeśli tak wylicytowany kontrakt przegrasz, zapewne okaże się on opłacalną obroną. Tę strategię nakazuje prawo lew łącznych. Poza tym,
informacja o charakterze inwitu (układowy, miltonowy) pozwala nam właściwie ocenić możliwości naszych połączonych rąk. O tym za chwilę.

Rozjaśnijmy poszczególne wątpliwości
Czy w poniższej sekwencji 2© forsuje?
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
Zgodnie z ideą two-way checkback – NIE. Ale przyjrzyjmy się temu bardziej dokładnie.
W tym celu przypomnijmy sobie klasyczną sekwencję:
W
E
1Ş
2§
2©
3©
Po wieloletnich dyskusjach teoretyków i ekspertów brydża, uznano tę licytacje za forsującą.
Wprawdzie 12 PC otwierającego i 10 PC odpowiadającego przy układzie 5-4 i kolorze uzgodnionym
4-4 daje wątpliwy bilans na końcówkę 4©, to jednak postanowiono już nie dzielić włosa na pół i uznać, iż licytacja jest sforsowana.
   Jeśli tak, to w omawianej przez nasz sekwencji gadżetowej otwierający z czwórką kier powinien licytację podtrzymać, gdyż mamy sytuację zupełnie symetryczną do powyższej (12 PC + 10 PC + układ 5-4). Gdy zaś otwierający nie ma czterech kierów, to nawet z dublem pik powinien znieść w 2Ş, gdyż zwykle lepiej grać na kolorze rozłożonym 5-2 niż 4-3. Z tej logiki wynika forsujący charakter odzywki 2© poprzedzonej magistrem 2§. To rozumowanie pozwala do gadżetu 2§ włączyć ręce forsujące do dogranej z układem 5-4 w kolorach starszych, tym samym odciążyć forsujący gadżet 2¨.

Ocena karty – przykład
A 4
K D 9 5
A 9 8 6
9 7 2
W---E
K D 9 6 5
A 10 8 7
7 4
8 5
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2©
?
 
2© – wyklucza aspiracje końcówkowe, mówi: partnerze chcę grać tylko częściówkę, wybierz między kierami, a pikami. Jednak W ma dla partnera wymarzoną kartę i dlatego powinien o tym wyjątkowym zdarzeniu powiadomić partnera - „niezdyscyplinowanie” zgłosić 3©. W ten sposób osiągniemy bardzo dobrą końcówkę na 22 miltonach.
Zawsze, gdy mamy coś nadzwyczajnego, możemy (powinniśmy) zachować się nadzwyczajnie.
Z tego wynika, że magister nie powinien być licytowany do ręki nadzwyczajnej (taka statystycznie niemal nie istnieje), ale jedynie do nadwyżkowej, dlatego wymaga co najmniej 10-ciu urodziwych miltonów.

Przykład
A 6
K D 9 5
A 10 9 6
9 7 2
W---E
K D 9 6 5
A 10 8 7
K D 4
5
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
3©
4§
6©
pas
2© – forsing na 1 okrążenie, 5-4;
3© – zachęcające (skoro mamy kiery uzgodnione 4-4, to musimy grać końcówkę);
4§ – singleton (3BA E byłoby zaproszeniem do szlemika, bez singletona);
6© – lepszej karty W mieć nie może; pełne wyłączenie i wspaniale wartości do gry kierowej.

Przykład
A 6
K 6 5
A 8 6
D 10 9 7 2
W---E
K D 9 6 5
A 10 8 7
4
A K 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2Ş
3§
4§
4©
4Ş
4BA
5BA
7§
pas
 
2§ – zgodnie z wcześniejszą propozycją, z układem 5-4 w starszych gadżet 2§ licytujemy także z siłą forsującą do dogranej.
3§ – dokończenie opisu ręki.
4§ – uzgodnienie koloru, W ma znakomite wartości dla partnera, więc przekracza
strefę 3BA. Dalej cue-bidy i Blackwood. 5BA  - 2 wartości z damą atu oraz królem kier.

Jeśli ten sposób licytowania kolorów starszych uznamy za słuszny, to sekwencja:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
wyklucza u E układ 5-4+ w kolorach starszych. Ponieważ E nie ma także 5+ kar i czterech pików
(po 1§ zgłosiłby bezpośrednio 2¨), to w jego ręku mogą znajdować się tylko ręce kolorowe z 5+ pikami lub 4 piki i 5+ trefli.
Świadomość tego faktu pozwoli nam precyzyjnie budować obraz połączonych rąk.
Przykład
10 9
W 8 6 2
K D 6
A K 8 3
W---E
A K 7 6
4
A 10 3
D W 9 6 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
3¨
4¨
6§
pas
2© – wprawdzie partner nie może mieć czterech kierów, ale po tej odzywce dowiemy się co ma partner.
3¨ – z pięcioma pikami E zalicytowałby 2Ş, z tego wniosek, że E ma 5+ trefli i opisuje do końca swą rękę zgłaszając fragment karowy.
4¨ – W mógł zgłosić 4§ ale 4¨ lepiej podkreśla jakość kar.

Różnica między inwitem układowym, a miltonowym
 
W
E
1¨
1©
1Ş
2§
2¨
3¨
3¨ - zalicytujemy z ręką inwitującą, zrównoważoną np. taką (a):
K 9
A 8 7 5
D 10 8 4
D 9 3

Ze słabszą kartą, np (b):
W
A W 7 5 3
D 10 8 4
W 8 6
Po rebidzie 1Ş zgłosimy magistra 2§ i spasujemy na automatyczne 2¨ otwierającego.

Zaś z ręką (c):
9
A 10 8 7
D 10 8 7 4
D 9 5
z którą także mamy bilans na 3¨ (8 PC + 2 pkt. za singla + 1 pkt za dziewiąte karo = 11PU),
bezpośrednio po rebidzie 1Ş skoczymy na 3¨, przekazując intencje gry kolorowej.
 Przy uzgodnionym kolorze młodszym rozglądamy się przede wszystkim za kontraktem 3BA,
a ten wymaga około 25 miltonów. Ręka (c) ma zbyt mało miltonów, by wygrać 3BA, ale może
zapewnić wysoką grę kolorową. Popatrzmy na diagramy:
K W 8 6
D 9
A W 9 5 2
K 7
W---E
7
A 10 8 7
D 10 8 7 4
D 9 5
3BA – jest bardzo kiepskim kontraktem, jeszcze gorsze jest 5¨.
Ale jeśli obie ręce wyglądają tak:
A 9 5 3
2
A W 9 5 2
A W 6
W---E
7
A 10 8 7
D 10 8 7 4
D 9 5 
3BA ma ok. 25% szans realizacji, 5¨ praktycznie jest 100-procentowe, a szlemika karowego
- jak mamy niezły dzień - też wygramy.
Inaczej wygląda ocena karty (bilansowanie) w kontekście gry kolorowej, a zupełnie inaczej – bezatutowej.

Otwarcie 1§
1. Inwit układowy - licytujemy w następujący sposób:
W
E
1§
1©/Ş
1BA
3§
.
A 10 8 7
8
D 7 5
D 9 8 4 3
a)
 
b)
A 10 8 7
8
D 7
K 9 8 5 4 3
c)
K 10 8 7
7
D 4
D 10 9 8 5 3
.
W
E
1§
1Ş
1BA
?
a) Musimy niestety spasować, gdyż 2§ jest zajęte na gadżet.
Analogicznie jak po otwarciu 1¨, tak i po otwarciu 1§ skacząca licytacja wskazuje inwit układowy
(z ręką układową licytujmy wysoko). Tak będziemy licytować np. z taką kartą b).
Jest problem co licytować z jeszcze słabszą, ale bardzo układową kartą, z którą chcemy zdecydowanie grać w trefle, np. ręka c).
Ale popatrzmy na to z praktycznego nieco punktu widzenia. Mamy słabą układową kartę,
więc przeciwnicy też mają ręce układowe, tu posiadają dwa uzgodnione kolory czerwone.
Czy przy brydżowym stoliku jest możliwe, by przy wyrównanych siłach milczeli jak grób?
W mojej brydżowej praktyce nie zdarzyło mi się to nigdy. Ale być może kiedyś komuś się przydarzy.
Co więc ma zrobić E z kartą c)? Może spasować choć to bardzo (!) nieestetyczna licytacja; zalicytować 3§ - kłamliwy inwit układowy. Jeśli partner spasuje na 3§, to niezależnie czy wygramy czy też przegramy ten kontrakt, osiągniemy sukces (tak mówi prawo lew łącznych).
Jeśli zalicytuje wyżej (zrobi to z nadwyżką i ręką zorientowaną do gry kolorowej) też nic złego się nie powinno stać. Być może nastąpi z naszej strony samoistne przewyższenie i przegramy 4§,
ale zapewniam Was, że ewentualna wpadka bez jednej będzie zwykle naszym sukcesem, gdyż przeciwnicy mają wtedy do wygrania kontrakt kolorowy na poziomie trzech (może czterech).
Tak wylicytowane 4§ będzie swojego rodzaju prewencyjną obroną. Tę tezę silnie broni prawo lew łącznych. Jednak nadal upieram się, że w praktyce, przy tak układowych kartach i wyrównanych siłach, przeciwnicy niemal na pewno znajdą się w licytacji. Tym samym, powyższe rozważania są raczej czysto teoretyczne.

2. Inwit miltonowy
W
E
1§
1Ş
1BA
?
.
D W 7 2
D 8
A W 4
W 10 6 3
a)
 
b)
10 8 7 2
K 9
A K
W 7 6 5 3
c)
D W 7 2
A 2
8 4
K W 10 6 3

Z ręką typowo bezatutową, np. a) licytujemy 2BA.
To samo z ręką typu b)
Z pięcioma treflami i ręką bardziej kolorową, np. c) z którą przy minimum otwarcia wolelibyśmy grać częściówkę treflową (3§), głosimy inwitujący gadżet 2§, a następnie 3§.

Przykład:
K 5 4 
D W 7 6 
A 3 2 
D 9 8
W---E
D W 7 2
A
8 6 4
K W 10 6 3
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3§
pas
 

Z maksimum siły W licytuje swa kartę naturalnie, np:
K 5 4 
K 9 7 6 
A D 2 
D 9 8
W---E
D W 7 2
A
8 6 4
K W 10 6 3
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3§
3BA
pas

Kolejny przykład:
D 5
A W 7 5
W 10 7
A 10 6 2
W---E
A K W 8 7
8 2
K 6
K W 9 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
3§
3BA
pas
 
2© – cztery kiery. 2Ş – próba uzgodnienia pików (wyższa licytacja pokazywałaby układ 4piki-5trefli).

Przykład:
D 5        (D 7 5)
A W 9 5
W 10 7   (W 10)
A 10 6 2
W---E
A K W 8 7
K 5 2
8 6
K 9 5
Licytacja praktyczna, nie informacyjna dla przeciwników:
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3BA
pas
 
3BA – wybierz między pikami a BA, modelowy układ 5-3-3-2.
Pas – wybór kontraktu. Z kartą podaną w nawiasach W zgłosiłby 4Ş.
 W powyższej sekwencji znajdujemy analogię do sekwencji:
W
E
1BA
2©(transfer)
2Ş
3/4/5BA

W omawianym rozdaniu niepokój E powinien wzbudzić pusty dubel karo (otwierający ma modelowo
2-3 kara). Dlatego E powinien próbować zdobyć dokładny opis ręki W głosząc forsujący do dogranej gadget 2¨, by ewentualnie zagrać końcówkę w kolor starszy.
Licytacja naukowa:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
3§
3¨
3Ş
4Ş
pas
 
3¨ – czwarty kolor. 3Ş – druga figura pik.
 
10 5 
A D 10 5
10 7 4
A D 10 6
W---E
A K W 8 7
K W 2
8 6
K 7 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
3§
 3©
4©
pas
2© = wyczekujące, bez 3 pików;
2Ş = 5 pików;
3§ = naturalne;
3© = silny tripleton;
4© = propozycja kontraktu.

Z ręką typowo bezatutową, np.:
D 5
A D 8 5
W 10 7
A 10 6 2
W---E
A K W 8
K 5 2
A 6
K W 9 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
4BA
5§
6§
pas
 
4BA – inwit szlemikowy.
5§ – cztery trefle, co najmniej warunkowe przyjęcie inwitu (z zupełnym minimum nastąpiłby „pas”
na 4BA).

3. Forsujące uzgodnienie trefli
K D
10 7 6 5
K 10 7
A 10 6 2
W---E
A 10 8 7
W 8
A 3
K W 8 5 4
Praktyczna licytacja:
W
E
1§
1Ş
1BA
3BA
pas
 

Podobnie byśmy się zachowali z ręką:
A 10 7 2
W 2
A 4
D 10 8 6 3
po początkowej licytacji:
W
E
1BA
2§
2¨
3BA
Być może niekiedy 5§ będzie lepsze od 3BA, ale w grze praktycznej jest to licytacja zupełnie normalna
i w dłuższym dystansie strategia ta jest właściwą (5§ wymaga wzięcia aż 11-tu lew, 3BA – tylko 9-ciu).
Jeśli więc słyszymy sekwencję:
W
E
1BA
2§
2¨
3§
To powinien to powinno pojawić się w naszej głowie światełko: Oho, E ma rękę układową z singletonem
(jeśli bez singletona, to z aspiracjami szlemikowymi).

Schemat postępowania, po forsującym do dogranej gadżecie 2¨
Forsujący do dogranej gadget 2¨ jest zwykle próbą dokładnego przelicytowania karty, gdyż z ręką
zbilansowaną na 3BA lub 4 w starszy, E licytuje szybko do celu, korzystajac ewentualnie z gadgetu 2§.
W 6
A W 9 5
D 9 7
A 10 6 2
W---E
A D 9 4 3
D 8 6
K 10
D 9 4
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2§
2¨
3BA
pas
 
3BA = wybierz między pikami, a BA.

Poniższa zaś sekwencja:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
?
 
służyć będzie precyzyjnej licytacji wywiadowczej. E bedzie korzystać z forsującego do dogranej
gadgetu 2¨, gdy będzie miał aspiracje szlemikowe lub rękę niezrównoważoną wymagającą dokładnego rozeznania sytuacji celem wybrania optymalnej końcówki.

Przypominam: 2¨ wyklucza u E układ 5-4+ w kolorach starszych. Ponieważ E nie ma także układu
5+ kar - 4 piki (po 1§ zgłosiłby 2¨), to w jego ręku mogą się znajdować tylko ręce kolorowe z 5+ pikami lub 4 piki i 5+ trefli.
Świadomość tego faktu pozwoli nam precyzyjnie budować obraz połączonych rąk, by wybrać między 3BA, 4 w starszy ( w razie potrzeby na 7 atutach), a 5§.

Dalsza licytacja otwierającego:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
?
 
Powinniśmy preferować fit w kolorze partnera oraz longer pięciokartowy w terflach (piąty trefl to często
dodatkowa lewa). Z maksimum siły z fitem w kolorze partnera i ręką ukierunkowaną do gry kolorowej
(dubleton boczny) licytujemy dynamicznie. Pełne zestawienie odpowiedzi otwierajacego:
3§ = 5 trefli bez fitu pik (modelowo: 2335), maksimum;
3¨ = 3244 (jeśli mamy słabą czwórkę karo i 4 trefle, to otwieramy 1§ zamiast 1¨), maksimum;
3© = 3424, maksimum;
3Ş = 5 trefli z fitem pikowym (modelowo: 3235 lub 3325), maksimum;
2BA = 3334,ręka BA,stopery w kolorach nielicytowanych, maksimum;
3BA = jw. minimum;
2Ş = 3 piki, może być układ 3334, ale ręka niebezatutowa;
2© = wyczekujące, bez 3 pików.

Podobnie po odpowiedzi 1©:
W
E
1§
1©
1BA
2¨
?
 
3§ = 5 trefli bez fitu kier (modelowo: 3235), maksimum;
3¨ = 2344 (jeśli mamy słabą czwórkę karo i 4 trefle, to otwieramy 1§ zamiast 1¨), maksimum;
3© = 5 trefli z fitem kierowym (modelowo: 2335 lub 3325), maksimum;
2BA = 3334, ręka BA, stopery w kolorach nielicytowanych, maksimum;
3BA = jw. minimum;
2Ş = wyczekujące, bez 3 kierów (3244 lub 3235);
2© = 3 kiery, może być układ 3334, ale ręka niebezatutowa;

I wreszcie sekwencja:
W
E
1§
1©
1Ş
2¨
?
 
3© = 4324, maksimum;
2BA = 3334, ręka BA, stopery w kolorach nielicytowanych, maksimum;
3BA = jw. minimum;
2Ş = wyczekujące, bez 3 kierów (4234);
2© = 3 kiery, może być układ 3334, ale ręka niebezatutowa;
3§/¨/Ş = jedyny możliwy wariant silnego trefla, a wiec trójkolorówka z krótkością kier (4144),
    19+PC, wskazanie najsilniejszej czwórki. Rzadki przypadek w praktyce.

Dalsza licytacja w pełni naturalna.

Przykład
W 2
A W 9 5
D 9 8
A W 10 6
W---E
A D 7 4 3
K D 8
10
D 9 8 5
Jak widać najgorszą końcówką jest 3BA. natomiast 4©, 5§ a nawet 4Ş - dają dużą nadzieję na sukces.
Licytujemy:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
2BA
3§
3©
4©
pas
 
2¨ = forsing do dogranej;
2© = wyczekujące, brak 3 pików, a więc układ 2434 lub wyjątkowo 2344(słaba 4 karo);
2Ş = 5 pików;
2BA = naturalne, a więc obiecuje coś w każdym kolorze;
3§ = w razie czego trefle mamy uzgodnione;
3© = w kierach mam sporo, a w karach niewiele, jeśli masz singla karo, to gramy w kolor;
4© = propozycja gry na 7 atutach (4 kierów E mieć nie może, bo jak wiemy z poprzednich rozważań,
układ 5-4+ w kolorach starszych licytujemy poprzez gadget 2§).
 
10 9
W 6 5 2
K D 9 8
A K 8 6
W---E
A K 4 3
4         (A103)
A 10 3   (4)
D W 9 7 5
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
3¨
4¨
4BA
5©
6§
pas
 
2© = wyczekujące, brak 3 pików; partner nie może mieć 4 kierów, ale za chwilę dowiemy się czegoś więcej o jego ręce;
3¨ = z pięcioma pikami E zalicytowałby 2, zaś z silną ręką bezatutową padłoby 2BA, stąd wniosek,
że E ma 5+ trefli i opisał swój układ jako 4135;
4BA = Blackwood.
Z kartami podanymi w nawiasach E zgłosiłby 3© (zamiast 3¨), a otwierający - 3BA.
Proszę zauważyć jak ważna jest informacja o dublu pik.
Przy układzie 3334 szlemik byłby bez szans.

Wypracujmy jeszcze schemat dalszej licytacji, gdy po gadgecie 2¨ otwierający zgłosi fit w kolorze odpowiadającego:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2Ş
 ?
Jak E ma postępować z 5+ pikami? Oczywiście może je podnieść do 3Ş (z aspiracjami) i zgłosić 4Ş (bez aspiracji).
Skoczyć 4§/¨/© – splinter.
Czy E może mieć rękę w układzie zupełnie bezatutowym? Rzadko, ale niekiedy tak, np. w poniższym rozdaniu:
K 6 2
A D 9 5
W 8
A 10 6 2
W---E
A D 7 4
K W 7
7 3
K W 8 5
Optymalnym jest kontrakt 4Ş. Jeśli pójdziemy prostą drogą, to licytacja pobiegnie:
W
E
1§
1Ş
1BA
3BA
pas
 
Jednak z pustym dubletonem karo powinniśmy wykazać czujność, gdyż otwarcie 1§ w układzie BA
z zasady wyklucza 4 kara. Gdy partner po 1Ş powiedział 1BA, wiemy, że ma co najmniej trzy trefle. Warto więc rozpatrzyć możliwość gry innej końcówki niż 3BA. Jeśli tak, to w sekwencji:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©/Ş
2BA
2BA może być zalicytowane z ręką w pełni bezatutową
W omawianym rozdaniu, licytacja przebiegnie tak:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
3©
?
3© = maksimum w układzie 3424;
Teraz E powinien się zdecydować na 4©, a W wiedząc , że jest to 7-atutówka (2¨ wyklucza 4 kiery)
z kartami:
K W 2
A 9 6 5
A 8
D 10 6 2
W---E
A D 7 4
K W 7
7 3
K W 8 5
poprawi 4© na 4Ş.

Przykład
K 9 2
A D 7 5
K 8
D 10 6 2
W---E
A 10 8 4
W 8
7 3
A K W 8 5
Teraz najlepszym kontraktem jest 3BA. Licytujemy:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
3©
?
Wygląda na to, że przyjęte wczesniej ustalenia nie pozwalają nam sprawdzić zatrzymania w karach,
a przecież w tym rozdaniu optymalnym jest kontrakt 3BA z ręki W.
Z tego impasu pozwoli nam wyjść manewr, który stosowalismy już wielokrotnie.
Licytujemy 3Ş, które jest dwuznaczne:
    a) pytanie o stopera w kolorze nielicytowanym - tu: w karach;
    b) silne uzgodnienie pików, wskazujące aspiracje szlemikowe.
Otwierajacy ze stoperem karo licytuje 3BA, na co E pasuje z wariantem a), zaś licytuje cue-bid
z wariantem b).
 
D 5
A D 8 5
8 7 3 
A D 6 2
W---E
A K 9 8 7

A D 9 4
W 8 7
.
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
3§
3¨
3BA
pas
2© = wyczekujace, bez 3 pików;
2Ş = 5+ pików; dalej naturalnie.

Przykład
D 5 4
A 8 7
8 7 3
A K 6 2
W---E
A W 8 7
K D 4
4
D W 9 8 7
Licytujemy:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2Ş
3©
4§
5§
 pas
 
3© – brak pięciu pików (wtedy E głosi 3/4Ş lub splintera), a więc E ma 5 trefli i kończy opis ręki zgłaszając fragment kierowy.
5§ – przy trzech pikach u W trudno znaleźć rękę, która daje poważne szanse szlemikowe.

Inwit z longerem karowym
A 10 6 4
W 5
K W 7
K D 6 4
W---E
9 3
K D 7 6
D 10 6 5 3
A 9
.
W
E
1§
1©
1Ş
2BA
3BA
pas
2BA = nie ma potrzeby zgłaszania kar, partner ma piki i trefle, a my kiery i kara.
ale jeśli mamy bardziej "kolorową" kartę:
K 10 6
W 5 4
K W 7
K D 6 4
W---E
3
K D 7 6
D 10 6 5 3
A 9 8
.
W
E
1§
1©
1BA
2BA(5+kar,inwit)
3¨
pas
E ujawniajac longer karowy, wniósł zainteresowanie grą kolorową i dlatego W z fitem i minimalną
kartą powinien licytować 3¨.
Z maksimum siły W przelicytuje swą kartę:
    3§ = lokalizacytjne, obawa o piki;
    3© = mam dobre 3 kiery i ochote do gry kolorowej;
    3Ş = modelowo: as pik, partnerze zdecyduj, w kolor czy w BA.

Przykład
D 5
10 7 6 5
K W 7
A K 6 2
W---E
A K 10 8 7
8
A D 9 4
W 8 7
Licytujemy:
W
E
1§
1Ş
1BA
2¨
2©
2Ş
3§
3¨
3Ş
4Ş
 pas
 
2¨ = GF;
2© = przejściowe, brak 3 pików;
2Ş = 5+ pików;
3§ = naturalne, wnosi zainteresowanie grą w kolor - niezłe trefle;
3¨ = naturalne, obawa o kiery;
3Ş = druga figura, a w kierach brak stopera (z wartością typu as - dobrą do gry w kolor i w BA, W zgłosiłby 3©);
4Ş = wybór kontraktu.

Przykład  "Skok kolor + superfit"
A 10 8 6
10 4
A 8 7
K D 6 2
W---E
7
K D 9 6 2
W 4
A 10 8 5 3
Licytujemy:
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
3©
5§
pas
3© = kolor + superfit, 5-5 w kolorach otwarcia i odpowiedzi (tu: §/©), inwit;
Przypominam, że E nie może mieć 6 kierów w sile inwitu, gdyż we WJ-21 zamiast forsujących
zniesień wprowadzilismy inwitujące zniesienia. Po otwarciu 1 w kolor skok odpowiadającego
na 2©/Ş obiecuje 6 kierów/pików w sile 9(8)-11PC. E może zgłosić 1© mając 6 kierów w sile inwitu
tylko w towarzystwie 4 pików. Tu ten przypadek nie ma miejsca, gdyż z 4 pikami E uzgodniłby je partnerowi w drugim okrążeniu.
Proszę zauważyć, że jeśli nie zastaniemy u otwierającego 3 kierów, to ma on wtedy czterokartowy fit
w treflach, co zapewnia nam bilans na 10 lew przy grze treflowej.
W tym rozdaniu W, mając znakomite wartosci do gry kolorowej, zgłosił końcówke - 5§.
 
K 10 9 6
A 7 4
10 8 7
K D 6
W---E
7
K D 9 6
W 9 4
A 10 9 7 3
Licytujemy:
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
3§
pas
 
3§ = 4 kiery i 5+ trefli, inwit miltonowy;
 
K W 9 7
A 8
W 10 5
A 10 9 3
W---E
3
K D 9 6 3
K 9 8 6 4
K 2
Licytujemy:
W
E
1§
1©
1Ş
2§
2¨
2©
2BA
3¨
3BA
pas
2© = 5 kierów, inwit do koncówki. Niestety E nie ma odzywki ujawniającej ten układ 5-5.
Ale ten systemowy niedostatek nie jest zbyt dokuczliwy, gdyż otwierający ma co najwyżej 3 kara,
więc kontrakt 5¨ (11 lew) przy sile 25PC i ośmiu atutach jest bardzo ambitnym zadaniem;
2BA = nadwyżkowe ( z minimum - pas na 2©), wyczekujące, W chce sie zorientować co do układu
reki E. Może się przecież zdarzyć np. taka ręka E:
D 6 2
K D 9 6 2

K W 4 3
3¨ = naturalne, z zasady 5-5 (z 4 karami E podniósłby 3BA do trzech).

Podwójny magister po otwarciu 1©
Wprowadzenie
W
E
1©
1Ş
1BA
?
2© w tej sekwencji wskazuje rękę inwitującą, w sile ok. 10-11 pkt przeliczeniowych z fitem trzykartowym (z czterema kierami
E skoczyłby na 3© – inwit układowy). Można powiedzieć, że jest to bezpieczny (bo na poziomie dwóch) inwit do końcówki.
Ktoś mógłby spytać: A niby dlaczego E musi mieć na 2© aż tak silną rękę?
Otóż, gdyby E tak licytował z siłą półpozytywną, tj do 9 PC, to otwierający w sekwencji:
W
E
1©
1Ş
2§/¨
2©
nie wiedziałby, czy E dokonał negatywnego wyboru koloru z dublem kier, czy ma pełny fit kierowy.
A przecież informacja o posiadaniu koloru uzgodnionego jest niezwykle ważna dla właściwej oceny połączonych rąk. Dlatego z fitem kier, E może zgłosić piki dopiero przy sile inwitującej końcówkę,
by po licytacji:
W
E
1©
1Ş
2§/¨
3©
móc uzgodnić kolor kierowy skokiem na poziom trzech.
Z mniejszą siłą (6-10 pkt przeliczeniowych) E powinien podnieść 1© do 2© w pierwszym okrążeniu, zaniedbując pokazanie pików.
Powyższe wprowadzenie było nam potrzebne do uzmysłowienia sobie, iż w sekwencji gadżetowej:
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
odzywce 2© można nadać inne znaczenie niż bezpieczny inwit na uzgodnionych kierach.
Oto zestawienie ukazujące pełny schemat gadżetu 2§ po otwarciu 1©:
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
?
pas – słaba ręka na 5+karach;
Bezpiecznie, do wysokości 2BA, pokazujemy ręce inwitujące w układzie 4 piki - 5 młodsza:
2© – 5+ trefli i 4 piki, inwit;
2Ş – 5 pików, w sile inwitu do końcówki;
2BA – 5 kar i zgłoszone wcześniej 4 piki, w sile inwitu do końcówki;
3§ – 6 trefli i 4 piki, sign-off (z inwitem zgłosilibyśmy 2©);
3¨ – 6 kar w sile inwitu do końcówki (ze słabszą kartą nastąpiłby pas na 2¨);
3BA – wybierz miedzy 3BA, a 4Ş.
Przypominam, że z siłą forsującą do dogranej, E licytuje gadżet 2¨.

Zauważmy, że nie mamy odzywek inwitujących, które ujawniają ukłąd 5-5 (piki i młodszy). Nie jest to aż tak istotne,
jak po otwarciach 1§/¨, gdyż rebid 1BA wyklucza fit 4-kartowy, a tym samym końcówka 5 w młodszy na 8 atutach
przy sile nie przekraczajacej 24(25)PC będzie rzadkim przypadkiem. Niemniej nie chcielibyśmy tej możliwości przeoczyć.
także układ 5-5 przy uzgodnionym kolorze pikowym daje poważną szansę na cienką końcówkę 4Ş, dlatego dobrze by było
mieć możliwość poinformowania partnera o układzie 5-5 w sile inwitu. Ten cel osiągniemy włączając układ 5-5 do gadgetu 2¨,
z natury forsującego do końcówki.
Popatrzmy jeszcze raz na sekwencję:
W
E
1©
1Ş
1BA
?
Rebid 1BA precyzyjnie określa siłę ręki otwierającego: 5332 i 12-14PC.
Z kolei E licytując forsujące do dogranej 2¨, nie może mieć układu 5-5 z kolorem młodszym (wtedy skok nowym kolorem 3§/¨
już po rebidzie 1BA). E nie ma też układu 4 piki - 5+trefli/kar w sile forsingu do dogranej (zgłosiłby 2§/¨ w pierwszym okrążeniu licytacji). Z zasady nie powinien mieć silnego sześciokartu w pikach (skoczyłby po 1BA na 3Ş).
Tak więc, wywiadowcze 2¨ będzie służyć jedynie silnemu uzgodnieniu kieró bądź pików.
A ponieważ dalszy opis ręki otwierającego jest prosty, np. taki:
W
E
1©
1Ş
1BA
2¨
?
2© – (-), brak 3 pików;
2Ş – (-), z trzema pikami;
2BA – (+), brak 3 pików;
3§/¨ – (+), 3 piki i licytowana trójka;
3© – (+), 3 piki, typowy miltonaż (figury w kolorach starszych);

więc po każdej z tych odpowiedzi E ma dobrą licytację z układem inwitującym 5-5:
    po 2Ş  – może jeszcze zainwitować końcówkę pikową, zgłaszając pięciokart młodszy;
    po 2BA – zgłosi bezpośrednio pięciokart młodszy, ujawniając układowy (5-5, inwit) charakter ręki;
    po 3§/¨/© – zgłosi 4Ş.
Natomiast jeśli E będzie miał aspiracje szlemikowe, to uzgodni kolor starszy, lub zgłosi forsujące 2BA.

Tak więc, stosując two-way checkback, możemy w razie potrzeby przekazać informację o układach:
4s-5m(2§), 4s-6m(2§), 5-5(2¨) - w sile inwitu do końcówki.

Przykład
K 5
A W 9 4 3
K 7 3
K 10 2
W---E
A 9 8 7
8
A 10 9 7 4
D 9 7
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2BA
3BA
pas
2BA – mógł zgłosić gadżet 2§ i następnie ujawnić partnerowi 5 kar, ale jego karta jest wyraźnie bezatutowa, więc prostolinijnie
zgłosił inwitujące 2BA. Nie korzystajmy bezmyślnie z konwencji, gdy karta tego nie wymaga. Naszym zadaniem jest przekazać
istotne do wyboru optymalnego kontraktu informacje. Nie zgłaszajmy koloru, gdy nie jesteśmy zainteresowani grą kolorową.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w poniższym rozdaniu:
K 10 5
A K 9 8 3
K 7 3
W 2
W---E
A 9 8 7
D 10
A D 9 7 4
9 7
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
2BA
3§
4©
pas
 
2§ (gadżet) – E mając wszystkie figury w długich kolorach, postanowił przekazać partnerowi intencje gry kolorowej.
2BA – 5 kar, inwit do końcówki.
3§czwarty kolor, maksimum siły, niechęć do gry bezatutowej.
4© – duże odchylenie dodatnie w kierach, gruby dubleton (trzech kierów E mieć nie może).
Bardzo dobrym kontraktem jest tu także 5¨.
K 10 5
D W 8 7 3
K 3
D W 2
W---E
A 9 8 7 6
K 9
A 9 8 7 4
7
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2¨
2Ş
4Ş
pas
 
2¨ – forsing do dogranej lub inwit w ukadzie 5-5;
2Ş – trzy piki, minimum;
4Ş – E ma znakomitą kartę do gry kolorowej, wszystkie jego figury tworzą bazę. Proszę zauważyć, że pomimo marnujących się
figur treflowych, końcówka jest przyzwoita.
A)
10 8
A K 8 7 3
D 9 3
A 7 2
W---E
D W 9 7
6
K W 10 8 7 4
K 4
Wykładane 3BA.
B)
10 8
A K 8 7 3
D 9 3
A 7 2
W---E
A D 9 7
6 2
K W 10 8 7 4
4
Prawie wykładane 5¨.
Licytujemy:
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
3¨
?
 
3¨ – układ 4 piki 6 kar, inwit;
? – W mając górę otwarcia i uzupełnienie licytuje oczywiście licytuje dalej. Z co najmnie półtora zatrzymania w treflach nastąpiłoby
teraz oczywiste 3BA. Tu mamy jednak kłopot z wyborem ostatecznego kontraktu i poinformujemy o tym licytując wyczekujące 3©(waiting). Teraz E z singlem trefl (B) wyjdzie powyżej 3BA, a ze stoperem lub nawet z drugą figurą trefl - zgłosi 3BA,
zaś z pustym dublem trefl - wyczekujące 3Ş.
K D 8
K D 8 7 3
10 8
K 3 2
W---E
A 10 9 7
4 2
4
A W 10 8 7 4
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2Ş
3§
3¨
5§
pas
2© – 5+ trefli, inwit z ręką wnoszącą zainteresowanie grą kolorową;
2Ş – negatywne, propozycja kontraktu, a więc niezbyt dużo w karach (wtedy 2BA);
3§ – 6 trefli;
3¨waiting - w kontekście gry kolorowej, ręka W nabrała mocy;
5§ – E ma znakomite wartości.
 
D 10 8
K D 10 8 3
K 10 9
D 2
W---E
A K 9 7 5 3
4 2
4
A K W 7
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2¨
2Ş
4¨
4Ş
pas
2¨ – forsing do dogranej lub inwit z układem 5-5;
2Ş – trzy piki, minimum;
4¨ – splinter;
 
D 10 8
A K 8 7 3
10 7
K 9 2
W---E
A K W 9
10 2
9 8 6   (A86)
A D W 7
.
W
E
1©
1Ş
1BA
2¨
2Ş
2BA
3§
3Ş
4§
4Ş
pas
 
2¨ – forsing do dogranej lub inwit z układem 5-5;
2Ş – trzy piki, minimum;
2BA – układ BA, chęć przelicytowania karty;
3§ – trzeci kolor jest naturalny, obawa o czwarty - kara;
3Ş – silna czwórka;
4§ – cue-bid, w ramach dotychczasowej licytacji W ma znakomitą kartę.
Przy kartach podanych w nawiasie znakomitym kontraktem byłby szlemik w piki lub trefle na 7 atutach.

Kłopoty sekwencji 1¨ – 1Ş

W rozdziale „Kłopoty otwarcia 1¨” mówiliśmy, iż w sekwencji:
W
E
1¨
1Ş
1BA
?
rebid 1BA może być zgłoszony z singletonem pik, np. z rękami:
5
K D 7 3
A W 6 3
K 9 7 4
lub
5
K D 7 3
K 9 6 5 3
A 10 9
Słuszność takiego postępowania zostało tam w sposób przekonywujący wyłuszczona.
Jeśli tak, to jak licytować poniższe ręce:
10 2    (2)
A 9 8 3
K D 7 3
D W 2   (D W 8 2)
W---E
A W 9 8 4
2
10 8 4
K 10 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
?
Jeśli E zgłosi 2Ş i spotka singletona, będzie źle. Jeśli zaś partner ma dubla lub 3 piki, kontrakt pikowy będzie bardzo dobry (dużo lepszy od bezatutowego).
Rozwiązać ten problem nie jest łatwo.
1) Z ręką 5-3-3-2 raczej nie wybierajmy się nigdzie dalej i pasujmy na 1BA;
2) Z układem 5 pików i 4 kiery, nie ma kłopotu - licytujemy 2©;
3) Dopiero układ 5 pików i 4+ w młodszym przyprawia o ból głowy, gdyż boimy się zgłosić 2Ş,
w obawie przed singletonem,w jakim to przypadku chcielibyśmy grać grę kolorową.

Z kolorem karowym mieliśmy już wiele kłopotów, jeden z nich rozwiązaliśmy za pomocą konwencji Transferowy trzeci kolor. Przypomnijmy ten mechanizm, gdyż za chwilę wykorzystamy go po raz drugi - do rozwiązania powyższych kłopotów.

Transferowy trzeci kolor
W
E
1¨
1Ş
2¨
?
2© – transfer na piki;
2Ş – 5+; inwit do końcówki;
To jest sedno tej konwencji.

Powracamy do naszego problemu, modernizując nieco gadżet 2§:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
?
Odzywka 2§ oprócz rąk inwitujących, będzie zawierać dodatkowo słabe ręce (do 9 PC) z pięciokartem pikowym w układzie 5Ş - 4+mł.
2¨ – automatyczne,
2© – wyłamanie się z konwencji. Alarm – partnerze mam singla pik.

Teraz zaprzęgniemy do roboty przywołane transferowe 2©:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
?
2© – transfer na piki (także ze słabym wariantem);
2Ş – 5 pików, inwit do końcówki
inne:
pas – słabe z fitem karowym;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 piki, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, sign off;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 w starszych, inwit do końcówki;
3Ş – 5-5 piki/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4Ş.
 
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©(transfer na piki)
2Ş
?
pas - słabe na pięciu pikach;
2BA – inwit 5 pików i 4 kiery;
3BA – jw., inwit 5 pików i 4 kiery;
3§ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 trefle, odciążamy forsujący gadget 2¨;
3¨ – forsing, fragment bid: 5 pików, 4 kiery, 3 kara.
3© – 5+pików i 4 kiery, aspiracje szlemikowe;
3Ş – 6-4 w starszych, inwit do końcówki;

Jeszcze została nam do omówienia licytacja po zgłoszeniu przez otwierającego singletona pik:
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
?
2© –  mam nietypowy (z singletonem pik) rebid 1BA.
2Ş – a ja mam nietypowy (słaby) gadżet 2§.
Dalej W licytuje:
                 2BA – z układem 1453,
                 3§ – z układem 1444.
 
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
?
pas – może się zdarzyć, że E posiada np: A10654,KW5,8,W876;
2Ş – słabość (7-9PC), przygotowanie sign-off;
inne:
2BA – 5 pików, inwit do końcówki;
3§ – 5 trefli, inwit do końcówki (partner ma na pewno 3-4 trefle);
3¨ – inwit miltonowy;
3© – 5 pików i 4 kiery, zachęcajace do szlemika;
4© – j.w., bez aspiracji;
3Ş – 5-5, piki i kara (kolor + superfit), inwit do końcówki (kliknij tu);
3BA – 5 pików, bilans na końcówkę.

W typowej sekwencji po odpowiedzi 1©:
W
E
1¨
1©
1BA
2§
2¨
?
pas – wybór kontraktu, słabe z fitem karowym;
2© – 5 kierów, inwit do końcówki;
2Ş – 6 kierów i 4 piki, inwit do końcówki;
2BA – 5 trefli i zgłoszone wcześniej 4 kiery, inwit do końcówki;
3§ – 6 trefli, inwit do dogranej;
3¨ – uzgodnienie kar, inwit miltonowy do końcówki;
3© – 5-5 kiery/kara, inwit, kolor + superfit;
3BA – wybierz między 3BA, a 4©.

Przykład
10
A 9 8 3
K D 7 3
D W 8 2
W---E
A W 7 6 4 3
6 2
10 8
K 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2Ş
pas
 
2Ş - wymaga sześciu pików.
 
5
A K 8 3
K 8 7 5 3
D W 2
W---E
K W 9 8 4
6 2
4
K 10 9 7 3
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2©
2Ş
2BA
3§
pas
 
2© – singleton pik. 2Ş – slabość. 2BA – 1453.
 
10 2
A 9 8 3
K D 7 3
D W 2
W---E
A W 9 8 4
2
10 8 4
K 10 9 7
.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2§
2¨
2©
2Ş
pas
2¨ – normalne (automatyczne) więc i ręka normalna stricte bezatutowa.
2© – transfer na piki.
Pas słaby (do 9 PC) na pięciu pikach.

Przypominam, że z ręką forsującą do dogranej E ma do dyspozycji gadżet 2¨ po 1BA.
W
E
1¨
1Ş
1BA
2¨
3©
 
2¨ – forsing do dogranej;
3© – 1444.

Gadget po pasie
W
N
E
S
pas
pas
1§
pas
1©
pas
1BA
pas
?
Po pasie oczywiście nie może oczywiście być mowy o 2¨ forsujących do dogranej, stosujemy więc
schemat "Odwrotnego Magistra".
W powyższej sekwencji:
2¨ – naturalne na piątce w sile inwitu;
2BA – inwit;
3§ – inwit kolorowy;
2§ – Magister Odwrotny (partnerze licytuj 2¨);
W
N
E
S
pas
pas
1§
pas
1©
pas
1BA
pas
2§
pas
2¨
pas
?
pas – słabe na 5+ karach;
2© – inwit na 5 kierach;
2BA – inwit honorowy z 5 treflami;
3§ – sign off.
 
W
N
E
S
pas
pas
1¨
pas
1©
pas
1BA
pas
?
2¨ – bezpieczny inwit honorowy z 4+ karami;
2§ – Magister Odwrotny (możliwe słabe z fitem karowym);
3¨ – inwit kolorowy z 4+ karami;
 
W
N
E
S
pas
pas
1©
pas
1Ş
pas
1BA
pas
?
2¨ – naturalne na piątce w sile inwitu;
2§ – Magister Odwrotny;
2© – inwit z fitem, gdyż ze słabszą siłą popieramy bezpośrednio;

UWAGA:
Po pasie i otwarciu partnera nasze pojedyncze przeskoki oznaczają siłę inwitującą i kolor z fitem,
także po 1§/¨ gdzie obowiązuje fit 4-kartowy.