WSPÓLNY JĘZYK 09
Odwrotne podniesienie 1§ - 2§
§/¨/©Š/Ş
W systemach zachodnich sekwencja 1§-2§  jest odwrotnym podniesieniem, analogicznie jak 1¨-2¨. Teraz, gdy nasze otwarcie 1§ się unaturalniło (w wariancie BA dwa trefle są tylko przy jednym układzie 4432 - ok. 10 %, a więc w blisko 90% jest 3+trefle), tę koncepcję można z powodzeniem stosować
we Wspólnym Języku (także w Naszym Systemie). System stanie się przez to bardziej spójny i bardziej naturalny. Licytacja w sekwencji 1§–2§  stanie się wtedy analogiczna do sekwencji 1¨-2¨.
A co z silnym treflem? – spyta dociekliwy Czytelnik.

Oto moja propozycja:
W
E
1§
2§
2¨
2¨ – ten rebid wskazuje wariant silnego trefla - w dowolnym układzie!

Inne rebidy – analogiczne jak w sekwencji 1¨–2¨.

Jak dalej licytować, gdy przytrafi się wielki trefl?
Naturalnie:
W
E
1§
2§
2¨
?
Teraz odpowiadający może zgłosić trzykartowy kolor starszy (starszej czwórki nie ma z założenia),
np. 2©  do potencjalnego pięciokartu partnera, zalicytować wyczekujące 2BA (z ręką wyraźnie zorientowaną do gry bezatutowej), powtórzyć trefle, wreszcie zgłosić 3¨  z czwórki.

Dalej:
W
E
1§
2§
2¨
2©(3 kiery)
?
W uzgadnia kiery (z longerem 5+), zgłasza swój inny kolor 5+, uzgadnia trefle, wreszcie z ręką bezatutową głosi 2BA.

I to wszystko, jeśli chodzi o ustalenia, dalej pracuje już tylko głowa.

Zdaję sobie sprawę, że do koncepcji odwrotnego podniesienia (1§ – 2§ ) nie przekonam wszystkich.
Ci co grają WJ od wielu lat albo jeszcze dłużej, zapewne pozostaną przy starych rozwiązaniach,
ale myślę, że namówię ich do jednego: – do rebidu 2¨ wskazującego silnego trefla. To rozwiązanie zgodne jest z tezą, która prezentowałem wcześniej: silny wariant otwarcia 1§  powinien być sygnalizowany jak najwcześniej, a więc już w drugim okrążeniu licytacji, a wtedy dalsza licytacja
stanie się jednoznaczna, będzie mogła być prowadzona ekonomicznie (bez niepotrzebnych skoków),
a tym samym precyzyjnie.

Kilka przykładów
A D 7 
A W 10 
K W 10 4
K 8 4
W---E
10 7
K 9 3
D 9 3
A W 10 5 3
.
W
E
1§
2§
2¨
2©
3NT
2§  – 5+ trefli, 10+PC, bez 4s;
2¨  – silny trefl, układ dowolny;
2©  – trzy kiery;
3BA – brak aspiracji, a więc minimalna ręka, ukierunkowana do gry bezatutowej.
 

A D 9 7 
A D 6 
K 9 8 4 2
W---E
K D 9
5 4
W 8 5
A W 10 6 3
.
W
E
1§
2§
3Ş
3NT
pas
3Ş  – splinter, a więc trefle naturalne, tym samym siła od 15 PC (z mniejszą siłą otwieramy 2§).
Siła takiego splintera powinna być zlimitowana do 15-17 PC. Z większa siłą W może przejąć inicjatywę licytując najpierw rebid 2¨, a następnie uzgadniając trefle. Sztywnych reguł tu nie ma, ale z założenia splinter nie powinien mieć zbyt szerokiego przedziału siły.
 
A D 10 7 5 
A 5 
A D 9 7 
K 5
W---E
4 2
D 10 4
K 10 4
A D 9 6 3
.
W
E
1§
2§
2¨
2©
2Ş
3NT
pas
2¨ – silny trefl, układ dowolny;
2© – trzy kiery, próba uzgodnienia ewentualnych kierów partnera.
2Ş – 5 pików.
3BA - minimalna ręka wyraźnie zorientowana do gry bezatutowej.
 
A D 10 7 
8 7 3 
A 7 
K 10 3 2
W---E
K W 2
10 4
K 9 4
A D 9 6 3
.
W
E
1§
2§
2Ş
3Ş
4Ş
pas
2Ş  – może być niekiedy ze zgrupowania figur, ominięcie kierów sugeruje brak stopera kier.
3Ş  – propozycja gry na siedmiu atutach.
4Ş  – akceptacja.
 
A D W 7 
A 7 3 

K W 10 3 2
W---E
K 2
8 4
A 9 8 4
A 10 9 6 4
.
W
E
1§
2§
3¨
3Ş
4BA
5©
7§
pas
3¨ - splinter;
3Ş - lokalizacyjne lub kryty cue-bid;
4BA - Blackwood - informacja o figurze pik bardzo ucieszyła otwierającego;
5© - dwie wartości bez damy atu;

Na zakończenie podaję pełne zestawienie odpowiedzi na otwarcie 1§:
W
E
1§
?
1¨  –   a) negat, 0-6 PC,
            b) 11-12 PC, ręka BA bez 4 starszych, inwit do 3BA,
            c) ręka półpozytywna, bez 4 starszych, nie nadająca się do odpowiedzi 1BA;
1©Š/Ş/BA – klasyczne,
2§odwrócone podniesienie, 10+PC, 5+ trefli, bez starszej czwórki,
2¨  – 5+ kar, forsuje do dogranej, nie wyklucza 4 starszych,
2©Š/Şinwitujące zniesienie (inwit na dobrej szóstce);
2BA – 12-15 lub 18+PC (mini-maksi), układ BA bez 4 starszych,
3BA – 16-17 PC, ręka BA bez 4 starszych,
3§/¨ - ok. 10 PC, sześciokart z dwoma figurami starszymi (taki inwit do 3BA, analogia do sekwencji 1BA – 3§/¨)
3©Š/ŞŠsiedmiokart starszy z dwoma starszymi figurami i bez bocznych wartości. Blok, ale możemy dojść do końcówki
        na wybranych wartościach.