WSPÓLNY JĘZYK 07
Zasada elastyczności w praktyce
§/¨/©/Ş
Na początek skupmy się na sekwencji:
W
E
1NT
2©
2Ş
3§
?

Oto kilka przykładowych rąk otwierającego:
D 8
A D 7 4
A W 10 3
K 10 4
a)
 
 
b)
A 10 9
K 9 7 4
K D 7 6
K 10
c)
A 10 9
A W 7 4
A 8 7 6
K 10
d)
K 8
A 10 7 4
A 9 3
K D 10 4
e)
K 8
A D 10 4
W 9 3
K D 8 4

a) Licytujemy bezproblemowe – 3BA.
b) Licytujemy bezproblemowe – 4Ş.
c) Licytujemy 3Ş – nadwyżkowe, gdyż 3§ forsuje do końcówki (tak się gra teraz, kiedyś poglądy
na ten temat nie były tak jednoznaczne), więc nie blokujemy licytacji, dając przestrzeń do dalszej wymiany informacji, jeśli partner jest zainteresowany grą szlemikową.
d) Licytujemy bezproblemowe – 4§. Partner przekazuje intencje gry kolorowej, a my mamy kartę wymarzoną do gry kolorowej. Wyjdźmy więc natychmiast z licytacją powyżej 3BA, przekazując kolorowy charakter swej ręki.
d) Zaczynają się kłopoty. Wprawdzie mamy pełny fit treflowy, ale licytacja partnera nie wskazuje aspiracji szlemikowych (choć ich nie wyklucza). Partner może mieć singletona w kolorze czerwonym
i chce tylko wybrać najlepszą końcówkę. Jeśli obie ręce wyglądają tak:
K 8 
A D 10 4 
W 9 3 
K D 8 4
W     E
D W 7 6 5
7       (K 8 7)
K 8 7       (7)
A W 5 3
właściwym jest kontrakt 3BA, ale jeśli kolory czerwone zamienimy (wariant podany w nawiasach),
to 3BA jest bez szans, a bardzo dobrą końcówką jest 5§ ewentualnie 4© .

Z powyższego wynika, że w omawianej sekwencji, W nie powinien uzgadniać natychmiast trefli
odzywką 4§, lecz zgłosić lokalizacyjne 3© , wnosząc obawy o kolor nie licytowany tj. kara.
E posiadając singla kier, trzy karty w karach – zgłosi 3BA. Zaś z singletonem karo zgłosi inną odzywkę niż 3BA, np. z ręką podaną w nawiasach – 4© . Oczywiście, gdyby otwierający miał silne kara, a słabe kiery, to po 3§ zgłosiłby lokalizacyjne 3¨  wnosząc obawy o kiery. Mamy więc pełny komfort licytacji.

Ale w swych rozważaniach pójdźmy dalej, a będzie trudniej:
W
E
1NT
2©
2Ş
3¨
?
Teraz nie mamy miejsca na lokalizacyjne zgłoszenie trefli (poniżej 3BA), możemy zgłosić tylko lokalizacyjne 3©, przy słabych treflach.

Oto problem z francuskiego miesięczniak Le Bridgeur. Twoja karta (W):
W 5 2
10 3
A D 6 2
A K D 4
Co licytujesz ?
W
E
1NT
2¨
2©
3¨
?
Wprowadzeni w temat, wiemy już gdzie pies pogrzebany. Jeśli partner ma krótkie trefle
i siłę tylko na końcówkę trzeba zatrzymać się w 3BA, przy singlu pik – trzeba grać w kolor.

Oto zestawienie głosów ekspertów francuskich:
3©  - 100 pkt (12 głosów)
4¨  - 40 pkt (4 głosy)
4§ - 40 pkt (4 głosy)
3BA - 30 pkt (2 głosy)

Paul Chemla, który zgłosił 3BA, uzasadniał swą decyzję następująco: Z wartościami w pikach
i słabymi treflami zgłosiłbym 3Ş. Licytując 3BA partner może domniemywać, że mam słabe piki.

Jest to argumentacja naciągana (za 30 pkt), 3BA chcielibyśmy licytować mając wartości
w obu kolorach nie licytowanych, tj. w treflach i pikach.

Skupmy się więc na odzywce zdecydowanie najwyżej punktowanej – 3©  (100 pkt).

Otóż w tego typu trudnych sytuacjach odzywka 3© nie wskazuje jednoznacznie pełnego fitu w kierach. Zgodnie z zasadą elastyczności może to być odzywka wyczekująca. Dobrze rozumiejący brydża partner powinien wiedzieć, że możliwe są w tej sekwencji dwie sytuacje:

- obawa o kolor, którego nie można zgłosić w sposób naturalny (tu o piki).
- pełny fit kierowy i ręka nadwyżkowa (z mnimum i fitem licytujemy - 4© ),
Odpowiadający będzie licytował do wariantu pierwszego. Z krótkimi treflami zalicytuje 3BA,
z singlem pik wyjdzie z licytacją powyżej 3BA.

Przykładowo:
W
E
1NT
2¨
2©
3¨
3©
3BA
pas
Tym razem 3© było wyczekujące (wariant pierwszy). W nie chce grać 3BA przy singlu pik u E.
E licytując 3BA wskazał co nieco w pikach.
 
W
E
1NT
2¨
2©
3¨
3©
4§
4¨
4§ = opis ręki, 3 trefle
4¨ = uzgodnienie koloru (wariant pierwszy).
 
W
E
1NT
2¨
2©
3¨
3©
3NT
4§
4§ = cue-bid, pełny fit, a więc wariant drugi.

Oczywiście można znaleźć kartę wyjątkowo perfidną:
W
E
1NT
2¨
2©
3¨
?
 
.
10 9 5 4
W 4
A D 7
A K D 10
Nie mamy uzgodnionego żadnego koloru i brakuje nam zatrzymania w jednym z kolorów
nie licytowanych (tu w pikach). Co robimy? - Głosimy 3BA – piki “trzymamy” długością.
Kontrakt kolorowy w tej sytuacji, nie musi być wcale lepszy.

Kolejny przykład:

A D 9 6 4 
A D W 9 
A D 9
W     E
K W 7 6 5
W 3
K 8 7
10 7 6
Licytujemy pełną strefą, np. Naszym Systemem:
W
E
1©
1Ş
3¨
?
E znalazł się w trudnej sytuacji. Nie ma stopera w treflach więc nie może zgłosić 3BA,
ewentualne 3Ş, wymaga sześciokartu. Najwłaściwszą odzywką znowu jest wyczekujące 3©.
Otwierający, gracz posiadający wyobraźnię (a może czytał ten artykuł) wie, że E,
gdy brakuje mu stopera w treflach, nie musi mieć pełnego fitu kier. Mając to na względzie zgłosi 3BA. Jeśli E będzie miał wariant z pełnym fitem, zgłosi po 3BA - 4©  lub cue-bid treflowy.

Gdy to rozdanie dałem do przelicytowania na kursie instruktorów, W jak szalony popędził po 3©
do szlemika, myśląc że partner uzgodnił mu szlemikowo kolor.

To był trudny temat. Wiem z praktyki, że wielu zawansowanych graczy (nawet tych ze ścisłej naszej czołówki), zdaje się w tego typu sytuacjach na intuicję i swój karciany fart. A dyskusję na ten temat kwituje: jakoś tam będzie, może nie przyjdzie…?

Kolejne rozdanie pochodzi z książki F. Stewart`a “Jak zostać brydżowym mistrzem”:
Mecz, 
obie po,
rozd. S.
7 4
D 3
K D W 9 2
A W 6 2
K D 8 
W 9 8 5
10 6 
9 7 5 4
N
W      E
S
W 9 5 3 2
A 6
8 5 3
D 10 8
A 10 6
K 10 7 4 2
A 7 4
K 3
.
S
N
1©
2¨
2NT
3§
3¨
3©
3NT
pas
Tak wyglądała licytacja na jednym ze stołów. W wyszedł ŞK, a po jego utrzymaniu się kontynuował damą. Rozgrywający pobił za trzecim razem i w poszukiwaniu dziewiątej lewy udał się w impas trefl.
Bez dwóch.

Na drugim stole powtórzyło się pierwsze sześć odzywek, aż wreszcie po 3© , S zapowiedział 4©.
I tutaj nastąpił wist w ŞK. Oprócz pikowej trzeba było jeszcze oddać trzy lewy atutowe.

Obaj zawodnicy S zanadto się pospieszyli. Po 3©  mogli jeszcze zmieścić 3Ş, oznaczające siłę w pikach (ale nie tak dużą, by chcieli nalegać na kontrakt bezatutowy) i słabe kiery, a więc otwierało możliwość gry końcówki karowej.
 

Z poczty do redakcji Świata Brydża
Droga Redakcjo,
W regionalnym turnieju par (maksy) nie poradziliśmy sobie z licytacją poniższego rozdania:
K 10 4 
A K D 8 4 
K 8 4 3 
5
W     E
W 7 6
6
A D 10 5 4
K D 9 4
Turniej, WE po, rozd. W.
S
N
1©
2¨
3¨
3Ş
4Ş
5¨
pas
 
3¨ = nadwyżkowe
Wprawdzie kontrakt udało się wygrać (ŞD w impasie), to zapis mieliśmy słaby, gdyż wiele par wzięło
10 lew na 3BA. Ja uważałem, że 3Ş jest wywiadem BA, partner potraktował je jako wskazanie wartości (trzeci kolor). Chyba partner ma rację, ale w takim razie jak miałem sprawdzić zatrzymanie w pikach?

Od red.: jeśli 3Ş miałoby być wywiadem BA, to z kolei nie mielibyśmy jak sprawdzić zatrzymania treflowego. Nie zmieniajmy ogólnie przyjętych zasad, tylko dlatego, że w granym rozdaniu pasowałyby nam inne.
 
Trzeci kolor jest naturalny (może być z wartości)

 Te kłopoty nie występują w sekwencji:
W
E
1Ş
2§
3§
?
gdyż mamy możliwość zgłoszenia obu nie licytowanych kolorów. Zgłosimy trzeci kolor – ten w którym mamy zatrzymanie, wnosząc obawy o kolor czwarty.

Gdyby rozdanie wyglądało tak:
K 10 4 
A K D 8 4 
K 8 4 3 
5
W     E
7 6
W 6
A D 10 5 4
K D 9 4
.
W
E
1Ş
2¨
3¨
?
zagrożenie pikowe byłoby jeszcze większe.

Jak sprawdzamy zatrzymania w powyższej sekwencji?
3Ş = mam wartości pikowe, boję się o trefle,
3©  = dwuznaczne:
- mam wartości treflowe, boję się o piki,
- uzgadniam zachęcająco kiery (aspiracje szlemikowe).

Tak więc w powyższym rozdaniu, E powinien zgłosić 3© , które w tego typu sekwencji może być
z dubletona. Partner, mając na względzie wariant (1), zapowie z zatrzymaniem pikowym 3BA.
Zaś E, mając wariant (2), zniesie z 3BA na 4©  (lekki inwit szlemikowy) lub z jeszcze silniejszą kartą zalicytuje cue-bid 4§.

Powróćmy, do najtrudniejszej karty - przypadek nadesłany przez Czytelnika.
K 10 4 
A K D 8 4 
K 8 4 3 
5
W     E
W 7 6
6
A D 10 5 4
K D 9 4
Turniej, WE po, rozd. W.
S
N
1©
2¨
3¨
?
E nie może zgłosić 3© , gdyż wymagają one co najmniej dubletona. Pozostaje więc praktyczne 3BA.
Jest to odzywka jak najbardziej poprawna, gdyż partner nie powinien mieć singletona pik. Dlaczego? -
Bo wtedy zalicytowałby w drugim okrążeniu licytacji bezpiecznego (poniżej 3BA) splintera - 3Ş.

W mistrzowskim wykonaniu
A K W 9 7 6
10 9 2 
A 10 7 
W     E
D 2
A 8 6 5 4
K D W 5
A 6
NS po partii, rozd. W.
Powyższe rozdanie zaczerpnęliśmy z francuskiego miesięcznika Le Bridgeur. Jak widać optymalnym kontraktem jest tu szlem karowy. Tylko jedna z pięciu mistrzowskich par osiągnęła ten znakomity kontrakt, dwie zadowoliły się szlemikami (6Ş, 6BA), jedna - końcówką 4© , a jedna - szlemikiem
6©(?!).
Popatrzmy na wzorcową licytację pary Santanau Ghose – Jaggy Shivdasani, reprezentantów Indii.
S
N
1Ş
2©
2Ş
3¨
3©
3Ş
4§
4¨
4Ş
4NT
5§
5NT
6Ş
7¨
pas
2Ş – Ghose nie pospieszył się z uzgodnieniem kierów (jedna z par zrobiła to natychmiast, by chwilę później znaleźć się w szlemiku kierowym).
3© – to lekka propozycja gry w kiery. Modelowo – druga figura kier (tu trzy blotki).
3Ş – to lekka propozycja gry w piki? Modelowo druga figura pik.
4§ – cue-bid. Partnerze w pełni akceptuję Twoją propozycję gry w piki. Twoja ostania odzywka sprawiła mi wiele przyjemności, informuje cię o tym cue-bidem. Może zagramy szlemika? (Po 3Ş karta
W nabrała wyjątkowej siły: 6 lew pikowych, as w bocznym longerze partnera i singleton w kolorze,
w którym partner za wiele figur nie ma, gdyż cały czas steruje grę kolorową. Tak więc cue-bid 4§ - zaproszenie do szlemika, jest oczywisty!)
4¨  – cue-bid. Akceptacja zamiarów szlemikowych.
4Ş – brak cue-bidu kierowego.
4BA – Shivdasani, ma już niemal pełny obraz rozdania. Zadaje Blackwooda (na 5 wartości).
Odpowiedź brzmi: 0 lub 3 wartości.
5BA – w świetle dotychczasowej licytacji Shivdasani jest niemal pewny, iż cue-bid treflowy był
    z krótkości, ale na wszelki wypadek sprawdza to pytaniem o króle.
6Ş – u tej pary powrót na kolor uzgodniony jest negatem, wskazuje brak króli.
7¨  – teraz Shivdasani jest pewny wszystkiego: partner ma singla trefl, nie ma czterech kar, nie ma
    czterech kierów, więc jego ręka to układ 6331. 13 lew, przy grze w kara, jest więc wyliczonych.

Przypominam z 5-ciu mistrzowskich par licytujących to rozdanie, dwie wylicytowały bardzo złe kontakty:
4©  i 6©  – Może, po prostu, miały zły dzień.

Ghose – Shivdasani po mistrzowsku zaprezentowali nam swe umiejętności licytacji naturalnej.
Krok po kroku, stosując się do zasady elastyczności, znaleźli właściwy kolor do gry (piki, a nie kiery), cue-bid 4§ – przekazał intencje szlemikowe, a brak cue-bidu kierowego dał E pełny obraz rozdania – możliwość gry szlema karowego. Później dwa kontrolne pytania upewniły tylko E, iż na pewno szlema karowego zgłosić należy.