WSPÓLNY JĘZYK 05
Po 1BA nieco inaczej
§/¨/©/Ş
Nie wiem kto w Polsce wpadł na ten kiepski – moim zdaniem - pomysł, by z układem 5-4 w starszych licytować po otwarciu 1BA transfer na pięciokart. Proponuję powrót do standardu światowego i licytować z takim układem Staymana. Rozwiązanie to ma wiele zalet.

Po pierwsze:
Kontrakt w kolor starszy może być rozgrywany z ręki silnej nie tylko wtedy, gdy padnie na Staymana odpowiedź 2©/Ş, ale także gdy padnie odpowiedź 2¨.
W
E
1NT
2§
2¨
 ?
Teraz E mając 5-4 w starszych i bilans na końcówkę licytuje kolor czwórki z przeskokiem
(tzw. transfer Smolenia):
3© - 5 pików i 4 kiery;
3Ş - 5 kierów i 4 piki
a otwierający, mając fit w pięciokarcie zapowie końcówkę w starszy, a bez niego - 3NT.

Po drugie:
Uzyskujemy komfort licytacji układów 5-5 w kolorach starszych:
z siłą inwitującą, np. z kartą:
K W 7 6 5
D W 8 6 4
9 5
8
licytujemy:
W
E
1NT
2¨
2©
2Ş

zaś z siłą na końcówkę, np. z kartą:
K D 7 6 5
A D 8 6 4
W 5
8
licytujemy:
W
E
1NT
2©
2Ş
3©
pozostawiając przestrzeń do dalszej wymiany informacji.

z ręką “zerową”, np. taką:
10 8 7 5 2
D 10 8 5 4
W 6
9
Dajemy transfer na silniejszy kolor, tu 2¨ na kiery i pasujemy.

Po trzecie:
z układem 5 pików i 4 kiery możemy zainwitować końcówkę informując ekonomicznie o obu kolorach starszych, np. z ręką:
A W 7 6 5
K 9 8 3
2
9 8 7
licytujemy:
W
E
1NT
2§
2¨
2©
czyli transfer Smolenia na wysokości dwóch (tu: 5 pików i 4 kiery w siłe inwitu).

Wg polskiej szkoły musielibyśmy po 1BA zgłosić 2© (transfer) i po 2Ş partnera nie mielibyśmy dobrej dalszej licytacji,
gdyż 3© forsuje do końcówki, zaś inwitujące 2BA gubi kiery. Popatrzmy na konkretne rozdanie:
K 7
A D 7 6 
W 10 7 
K D 6 5
W    E
A W 8 6 5
K 9 8 3
2
9 8 7
Dobra końcówka kierowa. Zamieńmy u W kara z kierami, a chcielibyśmy grać tylko częściówkę 2Ş
(najlepiej z ręki W) lub 2BA. Tylko Stayman z ręką E otwiera wszystkie możliwości.

Jeszcze jeden przykład:
K 10 7
D W 9 
A 8 6 5
A W 7
W    E
A W 8 6 5
K 10 7 3
10 2
9 5
Ponieważ ©DW9 znakomicie fituje longer odpowiadającego, a figury w kolorach młodszych są grające, stanowią bazę,
chcielibyśmy grać 4Ş. Zamieńmy u W kiery z treflami, a końcówka będzie kiepska.

W polskiej metodzie, E zalicytuje 2© i po 2Ş - 2BA (modelowo 5-3-3-2), które prawdopodobnie zakończy licytację.
Zaś teraz wg standardów zachodnich będziemy mogli licytować tak:
W
E
1NT
2§
2¨
2©
4Ş
pas
2© = SMOLEN: 5 pików i 4 kiery w sile inwitu (z większą siłą E zgłosiłby transfer Smolenia na wysokości 3).
4Ş = z tak znakomitymi uzupełnieniami w longerach, wiedząc o układzie 5-4 otwierający miał łatwą decyzję.

Z kolei przy takich rękach:
K 10
D W 4 
W 8 6 5
A K W 7
W    E
A W 7 6 5
K 10 7 3
2
10 6 5
.
W
E
1NT
2§
2¨
2©
2Ş
pas
2Ş - jest tu kontraktem zdecydowanie lepszym od 2BA.

Proponowana koncepcja nie pozwala zgubić koloru starszego, co – jak wiemy – jest bardzo ważne.

Uwaga:
Transfer Smolenia na wysokości dwóch, to moja (Marek Rajca) propozycja.
Oficjalnie w WJ-XXI jest wersja, w której po staymanie i odpowiedzi 2¨ na wysokości dwóch licytuje się bezpośrednio
kolor piątki. Które rozwiązanie jest lepsze?
Dzięki transferowi Smolenia końcówka będzie grana zawsze z silnej ręki, także 2Ş na kolorze rozłożonym 2-5 lub 3-5 zagramy
z ręki silniejszej (patrz: poprzedni przykład).
Jedynie w sekwencji:
W
E
1NT
2§
2¨
2Ş
?
 
gdzie 2Ş = inwit w układzie 4 piki i 5 kierów, mamy pewien kłopot:
możemy zdecydować się na grę 2Ş w układzie 3-4 zamiast teoretycznie lepszego układu atutów 2-5, możemy zalicytować 2NT, możemy też z fitem 3-kartowym zalicytować 3©, czyli zagramy o jeden szczebel wyżej niż w oficjalnej wersji, ale partner przecież
nie ma zerowej ręki (dał inwit), a zagramy od lepszej, silniejszej ręki.

Mam (MR) jeszcze jedną propozycję. Wiele par zadaje staymana ze słabą ręką na obu starszych czwórkach z nadzieją na znalezienie starszej czwórki u otwierającego. Kontrakt 2©/Ş na 8 atutach jest zwykle dużo lepszy od 1BA. Nawet gdy nie trafimy na starszą czwórkę u partnera, to po odpowiedzi 2¨ licytujemy 2© o znaczeniu: wybierz starszy. Kontrakt na 7 atutach także nie musi być gorszy od 1BA. Ważna zaletą takiego rozwiązania jest utrudnienie przeciwnikom wejścia do licytacji lub ewentualnego złapania nas na kontrę przy mizerii odpowiadającego. Zwróćmy też uwagę, że nawet nietypowe odpowiedzi po staymanie 2BA/3§ wskazujące na starsze piątki nie grożą katastrofą, bo co prawda, zagramy szczebel wyżej, ale mamy zapewniony dobry fit.
Wracając do WJ-21 powstanie teraz mały problem, bo sekwencja 1BA-2§-2¨-2© oznaczała przecież układ 5-4 na starszych w sile inwitu.
Proponuję następujące rozwiązanie:
A) Sekwencja 1BA-2§-2¨-2© oznaczać będzie słabego staymana (partnerze: pasuj lub przenieś na 2Ş);
B) Sekwencja 1BA-2§-2¨-2Ş to będzie układ 5 pików - 4 kiery, inwit;
C) Z analogicznym układem 5 kierów - 4 piki w sile inwitu licytujemy transfer na kiery, a potem 2Ş(tak samo licytujemy z układem 5-5 na starszych, inwit).
Trochę to utrudnia licytację w ostatniej sekwencji, ale ta pierwsza ma dużo większą frekwencję.

A co z układem 6-4 w starszych?
Także licytujemy Staymana:
W
E
1NT
2§
2¨
?
Teraz bez aspiracji szlemikowych licytujemy:
4¨ = transfer na kiery;
4© = transfer na piki;
Pozostałe odzywki szlemikowe analogicznie jak bezpośrednio po otwarciu:
4§ = Gerber; 4BA = inwit; 5BA = forsing; 6BA = sign off.

Zaś aspiracjami w układzie 6-4 stosujemy transfer Smolenia:
3© = 5+pików i 4 kiery;
3Ş = 5+ kierów i 4 piki;
oczekując reakcji partnera, co do sfitowania naszego longera oraz nadwyżek.

Pełne zestawienie odpowiedzi po otwarciu 1BA
W
E
1NT
?
2§ = Stayman (z trzema podstawowymi odpowiedziami: 2¨/©/Ş)
        Ja proponuję jeszcze dodatkowe dwie odpowiedzi: ponieważ WJ-XXI preferuje otwarcie
        1BA także z piątką starszą w układzie 5332 i w sile 15-16PC, dobrze by było móc sprzedać
        taki układ po staymanie. Stąd dwie dodatkowe ospowiedzi:
        - 2BA = pięć kierów (dalej 3¨ to transfer na kolor otwierającego - kiery)
        - 3§ = pięć pików (dalej 3© to transfer na kolor otwierającego - piki)
        Z kolei relayem (odpowiednio 3§ lub 3¨) można się spytać o kolor dubla u otwierającego,
        odpowiedzi kolejnościowo, szczeblami: pierwszy szczebel = dubel trefl-533 itd.
        Niczym w zasadzie nie ryzykujemy przyjmując to ustalenie: odpowiadający może mieć słaby
        wariant staymana tylko z fitem karo i w obu kolorach starszych. Zagramy wtedy co prawda
        w kolor na wysokości 3 zamiast 2, ale w kolor dobrze sfitowany. Może to skutecznie wyblokować
        przeciwników.
2¨ = transfer na ©(wyklucza 5-4 w starszych, ale możliwy jest układ 5-5 z siłą inwitującą,patrz wyżej)
2© = transfer na Ş(wyklucza 5-4 w starszych, ale możliwy jest układ 5-5 z siłą forsującą,patrz wyżej)
2Ş = dwuznaczne:

2BA = dwuznaczne:
    a) układ 5-5 na młodszych, siła do 8PC lub aspiracje;
    b) transfer na kara (słabe lub silne);
    Otwierający licytuje lepszy fit, jednak przy równych fitach otwierający powinien zdecydowanie
    preferować kara, bo wariant 6+¨ jest bardziej prawdopodobny);
3§/¨ = inwit z dobrym sześciokartem;
3©/Ş = singleton ©/Ş, układ 5-4+ w kolorach młodszych,
4§ = Gerber (pytanie o asy, 102 na 4 wartości),
4¨/© = transfer na ©/Ş (Texas transfer);
4Ş = "stayman" o kolory młodsze, bilans na szlemika z szansami na szlema;
4BA = inwit do szlemika bez starszej czwórki;
5BA = forsing;
6BA = sign off.

Z powyższego zestawienia wynika, że rezygnujemy z pełnej wersji konwencji 5431, po prostu ze starszą czwórką
licytujemy Staymana, a później w razie potrzeby pięciokart młodszy. Zapewniam Was, że precyzja licytacji na tym nie ucierpi.
Za to, po odpowiedziach 3§/¨, mamy możliwość zagrania cienkiej końcówki BA w oparciu o longera.
To rozwiązanie pozwala nam także na ujawnienie układu 5-5 na kolorach młodszych także przy sile nie zapewniającej końcówki.
Ma ono sporo zalet i jedną wadę: przy 5-5 na młodszych nie jest wydzielona strefa inwitu i dlatego nieco broniłem się przed tą koncepcją. Oto argumentacja, która mnie przekonała: W jakim systemie mamy po 1BA specjalny inwit z układem 5-5 na młodszych?  Nawet BBA (Bridge Base Standard, wersja Advanced), przeznaczający rozrzutnie aż dwie (!) odzywki (3§ i 3¨)
na układ 5-5 w młodszych bierze pod uwagę tylko ręce słabe i silne.  Jest to całkowicie usprawiedliwione, bo ręka 5-5 w młodszych
z siłą inwitu jest skrajnie rzadka  (np. 5-5 w młodszych i dokładnie 8 PC ma po 1BA frekwencje ok. 0.07%). Jeśli z inwitującą dwukolorówką zagramy nawet tylko częściówkę, ale za to w kolor lepszego fitu, to już jesteśmy na dobrym plusie w stosunku
do wielu innych par!
Dzięki temu ustaleniu możemy sensownie walczyć z układowymi rękami w szerokim przedziale 0-7(8)PC, zdarzającymi się kilkakrotnie częściej, niż inwit.  A biorąc pod uwagę, że tylko czasami zalicytowanie inwitu i jego przyjecie skończy się sukcesem, to przewaga
w ilości pomyślnie rozwiązanych rozdań jest jeszcze bardziej znacząca.  To w dystansie musi przynieść zysk, przecież wygrana częściówka to może być w meczu nawet „pół grubasa”, nie mówiąc już o maksach.
W ostateczności, zawsze możemy skorzystać z inwitu siłowego 2Ş - zgoda, prymitywne, nie przekazuje informacji o układzie, ale czy dotychczas mieliśmy coś lepszego w NS czy WJ ?

Starsze kolory są oczywiście preferowane, ale my podnosimy rangę kolorów młodszych.
Mianowicie po 1BA dotychczas nie było co zalicytować z układem 5-5 na młodszych.
Zmieniamy znaczenie odzywki 2BA na dwuznaczne:
a) transfer na kara, słabe[a1] lub silne[a2] (z ręką inwitującą licytujemy albo bezpośrednie 3¨, albo ukrywając słabsze kara - inwit 2Ş);
b) 5-5 na młodszych, słabe[b1] lub silne[b2].
W
E
1NT
2BA
?
 
3§ = trefle lepsze od kar;
3¨ = kara lepsze lub równe.
W
E
1NT
2BA
3§
?
pas = [b1];
3¨ = [a1];
3©/Ş = kara, krótkość[a2];
3BA = kara, [a2] krókość trefl !!!, ale bez aspiracji, nieforsujące;
4§ = kara, [a2], krótkość, aspiracje;
4¨ = kara, [a2], szlemikowe bez krótkości, wezwanie do cue-bidu (4BA otwierającego jest negatem);
4©/Ş = młodsze, [b2], krótkość.
4BA = kara, [a2], inwit szlemikowy bez krótkości (pokazujemy zgrupowanie, by partner stwierdził, czy ma uzupełnienie).
W
E
1NT
2BA
3¨
?
pas = [a1] lub [b1];
reszta jak wyżej.
W stosunku do starej wersji, gdzie 2BA jest jednoznaczne na karach, tracimy tu możliwość stwierdzenia fitu w karach typu KDx do Axxxxx
przy górze otwarcia. Jest to rzadki przypadek, tym bardziej że kolor karowy jest wtedy przeinwestowany i w kolorze bocznym mogą być dziury
nie pozwalające na wygranie 3BA.
Zauważmy, że po wprowadzeniu dwuznacznego transferu 2Ş, w kolorze treflowym już od dawna nie można było stwierdzić takiego sfitowania (otwierający pokazuje tylko dół lub górę).
W
E
1NT
4Ş
4Ş = silne, układ 5-4 na młodszych, 2-2 w starszych, brak stoperów w kolorach starszych (teraz 4BA do pasa).

UWAGA
Po Staymanie dalsza licytacja w pełni naturalna, nie stosujemy żadnych realayów. Ta tendencja jest wszechobecna we współczesnym brydżu, gdyż przewaga licytacji naturalnej nad jednokierunkową w strefie końcówki i szlemikowej jest niepodważalna.
Dopiero w strefie wielkoszlemowej licytacja typu relay może niekiedy być skuteczniejsza.

Silne uzgodnienie koloru starszego po Staymanie
W
E
1NT
2§
2©
2Ş
2Ş (drugi kolor starszy) jest sztucznym, silnym uzgodnieniem kierów, wskazuje aspiracje szlemikowe.
Raczej bez krótkości, bo mogliśmy dać splintera.
 
W
E
1NT
2§
2Ş
3©
2© (drugi kolor starszy) jest sztucznym, silnym uzgodnieniem pików, wskazuje aspiracje szlemikowe,
brak krótkości.

Dalsza licytacja odpowiadającego po transferze na kolor starszy
W
E
1NT
2©
2Ş
?
2/3BA = z bilansu;
3§/¨ = naturalne, forsujące i dalsza licytacja w pełni naturalna.
3© = układ 5-5 na starszych, forsing;
4§/¨/© = autosplinter, 6+ pików i krótkość;
4BA = inwit; 5BA = forsing.
 
W
E
1NT
4©
4Ş
?
4BA = Blackwood 102 na uzgodnionych pikach;
5§/¨ = Blackwood 102 wyłączający (z renonsem w licytowanym kolorze). Odpowiadając pomijamy wartości w tym kolorze.
 
W
E
1NT
4¨
4©
4Ş
4Ş = Blackwood 102 wyłączający z renonsem Ş.

Dalsza licytacja odpowiadającego po transferze na trefle.
W
E
1NT
2Ş
2NT/3§
?
Z ręką słabą gramy 3§.
3¨/©/Ş = krótkość i oczywiście siła wystarczająca co najmniej na końcówkę.
3BA = lekki inwit szlemikowy na dobrej 6 (z mniejszą siłą podnosimy 1BA do 3BA);
4§ = forsujące, aspiracje szlemikowe bez krótkości, zaproszenie do cue-bidu. Z wyjątkowo brzydką kartą
        W może powrócić na 4BA - negat, ale już 5 choć negatywne, pokaże kolorowy charakter ręki , a więc niesie
        w sobie nieco optymizmu).
Przypominam, że transfer na kolor młodszy wskazuje rękę jednokolorową sign-off lub forsującą do dogranej!
Z siłą inwitujacą licytujemy bezpośrednio naturalne 3§/¨.

Przykład
A 10 7
K W 9 3
A 10 2
K 9 8
W    E
6
8 6
W 8 7 5 4
D 10 7 6 3
.
W
E
1NT
2NT
3¨
pas
Ten przykład pokazuje zalety przyjętych ustaleń. Z młodszą dwukolorówką, bez specjalnych ustaleń, mamy do wyboru
albo pas, albo transfer na kolor silniejszej młodszej piątki i złożenie losu rozdania w ręce niebios.
W powyższym rozdaniu nie tylko znajdujemy fit, ale efektywnie blokujemy przeciwnikom piki.
Mimo równych fitów W wybiera kara, bo wariant karowy jest bardziej prawdopodobny.

Przykład
A 10 7
K D 9 8
A 10 9
K W 9 3
W    E
D 8 6
A 10 3
K D 8 7 5 4
6
.
W
E
1NT
2NT
3§
3NT
pas
 
3BA = 6+ kar, singelton trefl, brak aspiracji;
Pas = przy takich treflach prawidłową końcówką jest BA. Jeśli w ręce otwierającego zamienić piki z treflami - mamy wykładane 6¨.

Przykład
A 10 8 3
A K
K 6 5
W 10 3 2
W    E
W 2
8 6 3
A D 10 8 7 5
8 7
.
W
E
1NT
3¨
3NT
pas
3¨ = inwit do końcówki na niezłym sześciokarcie;
3BA = mamy szybkie lewy, łatwo się doliczyć dziewięciu.

Przykład
W 2
A 10 8 2
K 3 2
A K W 8
W    E
A 6
8 6        (D 6)
A D W 8 7 5
D 10 3  (10 3 2)
.
W
E
1NT
2NT
3§
4NT
?
 
Jak wylicytować szlemika i jak się przed nim zatrzymać (karty w nawiasie)?
Otóż inwitujemy szlemika licytując zgrupowanie i pytając partnera o uzupełninie.
Tu W licytuje 5§, a E dokłada 6¨, a z ręką w nawiasach - 5BA do pasa.

Przykład
K 10 5
A 8
A K D 5
W 9 8 2
W    E
A D 9 8 6 3
K 10 9 2
4 3
7
.
W
E
1NT
2§
2¨
3©
3Ş
 4§
4BA
5§
5¨
5BA
6Ş
pas
3© = 4 kiery i 5+ pików;
3Ş = zachęcające uzgodnienie pików;
4§ = krótkość, aspiracje;
4BA = Blackwood 102;
5¨ = pytanie o damę atu;
5BA = dama pik i król kier.