WSPÓLNY JĘZYK 02
Otwarcie 1§ – odpowiedzi bezatutowe

Nasze dotychczasowe rozważania dotyczą na razie kwestii bazowych.
Dziś proponuję się zastanowić nad odpowiedziami bezatutowymi po otwarciu 1§.
Wstępem do naszych rozważań będzie zupełnie świeże rozdanie z DME - 2004.
 
Balicki
 
10 7 
A D 3 
K D W 7 
W 10 8 7
D 6 4 
K 8 7 6 
9 6 5 2 
7 4
N
W          E
S
9 8
W 10 9 5 2
10 4 3
K 6 3
A K W 5 3 2 

A 8 
A D 9 5

 

Żmudziński

.
S
W
N
E
1§
pas
3Ş*
pas
4Ş
pas
4NT
pas
5§
pas
5¨
pas
5©
ktr
rktr
pas
6¨
pas..
   
*3Ş – znaczy to tyle co w klasycznym WJ podniesienie do 3BA (tu z pustym kolorem starszym - przenosi rozgrywkę na otwierającego).
Proszę zauważyć, że nawet w pełni zawodowa para pogubiła się w licytacji. Szczęśliwie 6¨ też wychodziło.

Właściwa wymiana informacji rozpoczęła się zbyt wysoko, by mogła być precyzyjna.
Gdyby N miał np. taką kartę:
10 7
A W 3
K 10 7 6
K W 10 8
właściwym kontraktem byłby szlem treflowy.
 
W
E
1§
3NT*
?
 
* = 13-15PC
Co ma zalicytować otwierający z ręką:

A W 7 2 
K 10 6 
A D W 7 6

Pas - jeśli obie ręce wyglądają tak:

A W 7 2 
K 10 6 
A D W 7 6
W---E
K D 8
10 8 3
A W 8 2
K 10 3

A 5§ lub 6§, gdy ręce wyglądają tak:

A W 7 2 
K 10 6 
A D W 7 6
W---E
10 8 3
K D 8
A W 8 2
K 10 3
Zwykła zgadywanka.

Odpowiedź 3 BA niezwykle blokuje informacje. To dlatego zaproponowałem, by odpowiedź 2BA była forsująca i to rozwiązanie obowiązuje w nowej wersji Naszego Systemu (patrz książka Nowoczesna licytacja naturalna). Rozdanie pierwsze (to z DME) uzmysławia nam, że tego typu rozwiązanie ma jeszcze większy sens we Wspólnym Języku.

Tak więc proponuję następujący sposób licytacji rąk BA bez starszej czwórki przez odpowiadającego:
W
E
1§
?
7-10 PC – odpowiedź 1BA
11-12 PC – odpowiedź 1¨, a potem 2BA (inwit)
13-15 PC – odpowiedź 2BA
16-17 PC – odpowiedź 3BA
18+PC - odpowiedź 2BA (tzw. mini-maksi)

Przykłady:
A D 9 6

D 10 6 
A D W 7 6
W---E
K W 8
10 9 8
A K 8 2
K 10 3
.
W
E
1§
2NT
3§
3¨
3Ş
4§
4©
4Ş
5§
6§
pas
 
2BA – mini-maksi (13-15 lub 18+PC).
3§ – naturalne, 15+PC. Dalej WE przelicytowali swoje walory:
4© – w kontekście wcześniejszej licytacji, to cue-bid krótkościowy,
5§ – negatywne,
6§ – oczywiste, z bilansu.
 
K 9 6 
K 10 7 3 
D 7 
A D 5 4
W---E
W 8 7
A D 2
K W 8 2
K 10 3
.
W
E
1§
2NT
3NT
pas
2BA - przystanek na trasie do 3BA.
Z ręką przygotowawczą otwierający licytuje automatycznie 3BA.
 
A K 2 
K D 10 4 
A D W 8 7 
8
W---E
10 6 2
A 8
K 10 4 3
A 10 7 6
.
W
E
1§
1¨
1©
2Ş
3¨
4§
4NT
5§
7¨
pas
1¨ = negat, ale może to być także ręka BA (11-12 PC) bez starszej czwórki;
2Ş = "niemożliwe piki", tu: inwit, 11-12 PC, brak stopera pikowego, chodzi o to, by rozgrywał otwierający. Mając stopera pik zalicytowalibyśmy 2NT;
3¨ = naturalne, silny trefl. Z wariantem przygotowawczym W zalicytowałby 2NT z minimum,
a podniósł do 3BA z maksimum siły.
4§ = cue-bid uzgadniający kara.
4BA – Blackwood.
 
A D W 9 3 
A 9 8 
10 
A K 10 2
W---E
K 7
K 7 3
A W 8 7
D 9 8 6
.
W
E
1§
2NT
3Ş
3NT
4§
4¨
4©
4Ş
4NT
5§
5¨
6§
7§
pas
3Ş = silny trefl na pikach.
3BA = brak fitu, niekiedy zalicytujemy tak z układem 4-3-3-3, by dać partnerowi szansę na zgłoszenie drugiego koloru, by zagrać szlemika na kolorze rozłożonym 4-4. Ta odzywka jest forsująca, dotychczasowa licytacja ujawniła co najmniej 31 PC, a wiec już niewielka nadwyżka daje bilans na szlemika.
4§ = naturalne.
4¨ = cue-bid uzgadniający trefle.
4©/Ş = cue-bidy.
4BA = Blackwood.
5¨ = pyt. o damę atu.
6§ = §D i nie licytowany cue-bidem król w kolorze starszym, a więc ©K.
 
K 10 6 5
D 9 8 2 
D 10 
A W 8
W---E
A W
K W 7
A W 7 6
K D 8 7
.
W
E
1§
2NT
3NT
4§
4NT
pas
2BA – mini-maksi (12-15 lub 18+PC).
3BA – 12-14, trefl przygotowawczy.
4§ – maksi, 18+ PC, 4 trefle.
4BA – negat (powrót na “kolor” uzgodniony), zupełne minimum otwarcia.

Na zakończenie sekwencja:
W
E
1§
3NT*
* = 3 BA (16-17 PC)
Silny trefl od 19(18)+PC praktycznie nie przyjdzie nigdy.
A jeśli przyjdzie, dalsza licytacja – zapewniam Was - jest banalna.
§/¨/©/Ş
Odpowiedzi kolorowe
W
E
1§
?
1¨ - a) negat, 0-6(7) PC;
        b) inwit do 3BA: 11-12PC bez starszej czwórki;
        c) reka półpozytywna bez starszej czwórki nie nadająca się na odpowiedź 1BA;
1©/Ş - klasyczne, od 7PC;
2§ - odwrotne podniesienie: 5+ trefli bez starszej czwórki, forsuje na 1 okrążenie;
2¨ - klasyczne: 5+ kar, możliwa starsza czwórka, forsing do dogranej;
2©/Ş - inwitujące zniesiene: 9(8) - 11PC, dobra szóstka (wykluczona 4 w drugim starszym),
        nie forsuje;
3§/¨ - monokolor, inwit bez starszej czwórki, ukierunkowane do potencjalnych 3BA;
3©/Ş - kolor typu KDxxxxx (7-kart z 2 starszymi figurami) i w zasadzie nic z boku.