WSPÓLNY JĘZYK 01
Zasadnicze zmiany
§/¨/©/Ş
WJ XXI to następująca paleta otwarć:

- 1§

- 1¨ z czwórki, do 18 PC(przy trójkolorówce do 19PC). Także 5§-4¨ przy sile do 14(15) PC;
- 1©/Ş z piątki do 18PC;
- 1BA klasyczne, 15-17 PC, możliwe starsze piątki;
- 2§ Precision, 11-14(15)PC;
- 2¨ - Multi (6-10 PC, na sześciokarcie starszym),
- 2©/Ş - dwukolorówki 5-5, 6-10 PC,
- 2BA, naturalne, 21(20)-22 PC.

Sekwencje środkowe:
1¨-2¨(1§-2§) = odwrotne podniesienie,
1§/¨- 2BA = forsing do dogranej bez starszej czwórki, 13-15 lub 18+PC (mini-maxi),
1©/Ş - 1BA = półforsujace,
1©/Ş- 3§/¨/© = zmodyfikowane podniesienia Bergena i mini-splinter,
1©/Ş - 2BA = inwit do dogranej z fitem 3+kartowym,
- podwójny magister (two-way checkback) - bardzo ważny gadżet,
- lepsza (naturalna) odwrotka,
- kilka nowinek.
Każdą z tych zmian szczegółowo uzasadnię w kolejnych rozdziałach.
Czytaj uważnie, ze zrozumieniem, wtedy wszystko będzie proste i logiczne!

* * *

Naturalna baza otwarć niezwykle ułatwia licytację dwustronną - ujawniony kolor można uzgodnić.
Dotychczasowe otwarcie "karo z piątki" nie było takim naprawdę. Otwieraliśmy 1¨ także
z trójkolorówką jak i z układem 4 kara - 5 trefli.
Otwierając 1¨ z czwórki, wyrzucamy cztery kara z otwarcia 1§, a tym samym unaturalniamy otwarcie 1§. Proszę zauważyć, że wtedy jest tylko jeden układ: 4Ş-4©-3¨-2§, przy którym otwierający 1§ ma zaledwie dwa trefle. Praktycznie możemy więc licytować do trzech trefli u partnera.
Zwłaszcza w licytacji dwustronnej, po interwencji przeciwnika kolorem, trefle partnera
się unaturalniają (wydłużają), np:
W
N
E
S
1§
1Ş
?
 
Fakt ujawnienia 5-ciu pików przez N sprawia, że wyraźnie maleje szansa na zastanie czterech
pików u otwierającego, a ponieważ nie ma on także czterech kar, więc ma co najmniej 3 trefle.
Jeśli tak, to w licytacji dwustronnej otwarcie 1§ będziemy mogli traktować jako naturalne
i stosować naturalne wzory licytacji.
 
W
N
E
S
1¨
1Ş
?
 
Z ręką:
8 7 6 5
A 5
W 10 7 5
K 10 7
Mamy (E) bezproblemową licytację 2¨ – bilansowe uzgodnienie koloru. Z większą siłą zgłosimy 3¨
- bilans układowy (ręka niezrównoważona) lub 2Ş (kolor przeciwnika) – fit karo, 10+PC (co najmniej inwit do końcówki) - bilans miltonowy.
 
W
N
E
S
1§
1Ş
?
 
.
8 7 6
A 5
K 10 7
W 10 7 5 3
W licytacji dwustronnej traktujemy otwarcie 1§ jako naturalne (3+trefle) i bilansowo uzgadniamy trefle odzywką 2§ (tak jak: 1©-1Ş-2©...).

Z taką ręką:
8 7 6 5
A 5
K 10 7
W 10 9 7
gdy ujawnione zostało już 9 pików, możemy statystycznie spodziewać się dwóch pików u partnera,
a tym samym czterech trefli. Z tak urodziwą kartą możemy więc pozwolić na uzgodnienie trefli (2§) nawet z czterema kartami. Z większą siłą i fitem treflowym (bez czterech kierów, wtedy – kontra negatywna) możemy postępować analogicznie jak po otwarciu 1¨, tj. głosić odpowiednio 3§ (podniesienie układowe) lub 2Ş (kolor przeciwnika, podniesienie miltonowe, 10+PC).
Wszystko staje się proste i piękne!
 
W
N
E
S
1§
1Ş
ktr
2Ş
pas
pas
?
 
.
6 5
K 10 9 4
A 4 2
D 10 9 8
E może i powinien zgłosić 3§ - partner nie ma 4 kar, więc na pewno ma 4-5 trefli lub 4 kiery.