WSPÓLNY JĘZYK 00
To już 40 lat

Dokładnie 40 lat temu, w lipcu 1964 roku, Henryk Niedźwiecki w miesięczniku Brydż rozpoczął opis systemu, który wkrótce stał się najpopularniejszym w Polsce. Niektórzy nasi brydżyści niezmiernie się
do niego przywiązali - nikt ich nie na mówi do gry innym systemem. Swego czasu, próbował te poglądy zmienić Krzysztof Martens, publikując system pary Martens – Przybora (Strefa). System Martensa wywodził się z Systemu Krakowskiego, a po pewnych modyfikacjach (przyłożyłem do nich rękę) przybrał nazwę - Nasz System. Najbardziej zbliżony do naturalnego był System Krakowski – a najwięcej powiedziałby nam o nim Andrzej Wilkosz, który tak licytując osiągnął swe wielkie sukcesy.
Ale powróćmy do narodzin Wspólnego Języka. Otóż jego autorzy wyszli z założenia, że strefa
otwarć 1 w kolor (12-20/21 PC) jest zbyt szeroka, a tym samym precyzja dalszej licytacji niemożliwa. Dziś wiemy, że nie do końca jest to prawdą. Przecież zdecydowana większość brydżystów naszego
globu licytuje tak nadal, a wszelkie próby zawężenia siły otwarć, np. Silny Trefl, Silny Pas po swych wzlotach traciły na popularności. Zasadniczy powód, to mała odporność tych systemów, zwłaszcza otwarcia 1 (16+, skład dowolny) PAS (13+PC skład dowolny) na interwencję przeciwników.
Systemy o otwarciach naturalnych są pod tym względem zdecydowanie lepsze.
Niewątpliwie, gdyby obrońcy nie interweniowali, precyzja systemów silnopasowych i silnotreflowych byłaby górą. Ale w praktyce, przeciwnicy po tych otwarciach reagują jak byk na czerwoną płachtę.
Z większą niż zwykle ochotą zabierają głos w licytacji, burząc precyzyjne schematy licytacyjne tych systemów. Wspólny Język jest pod tym względem lepszy, gdyż jego silny wariant (ta czerwona płachta) ukryty jest za wariantem przygotowawczym (12-14 PC, układ bezatutowy). Więc obrońcy nie mogą ukierunkowywać się na destrukcję, muszą także zadbać o precyzję licytacji własnej. Choć bywa i tak,
że obrońca wie wcześniej o silnym otwarciu 1 (WJ) niż partner otwierającego.
Oto autentyczny przykład sprzed lat:

Mecz; WE po partii, rozd. W.
K D 9 7 6 
8 5 
K D 9 8 
5 4
10 3
K D W 9 3 
A W 
A K W 7
N
W---E
S
A 2
10 7 2
10 5 4 3
D 9 6 3
W 8 5 4 
A 6 4 
7 6 
10 8 2
w którym mój partner – Jan Nadaj (S), zastosował taki oto zabieg licytacyjny:
W
N
E
S
1§(WJ)
1Ş
pas
2©!
ktr
pas
2NT
pas
3NT
pas..
   
Po dotychczasowej licytacji i swojej karcie, Nadaj zorientował się, że W posiada silnego trefla
i postanowił zamieszać. Jego akcja 2© okazała się niezwykle celna i skuteczna.
Obłożyliśmy 3BA, a na drugim stole nasi partnerzy z drużyny, po otwarciu 1©,
zagrali bezproblemowe 4©.

Nie będę się tu rozwodził nad zaletami i wadami tego czy innego systemu. Zresztą, co dla jednego brydżysty jest wadą, dla drugiego może być zaletą. Można by o tym dyskutować w nieskończoność.

Jak już wielokrotnie pisałem, dowolnym, w miarę logicznym systemem licytacyjnym można zdobyć mistrzostwo świata. Bowiem, w licytacji nie jest najważniejszy system, lecz umiejętność oceny karty – tzw. plastic valuation. Nie chcą w to uwierzyć szerokie rzesze brydżystów, stąd ciągłe poszukiwania genialnego systemu, który będzie grał za nich. To tak, jak z kamieniem filozoficznym. Wszyscy mówią, że go nie ma, ale go szukają.

Kto zna dokładnie Wspóny Język 2000?

Mało kto. Co jakiś czas wchodzę na portal bbo i gram z dosyć przypadkowymi brydżystami.
Natychmiast zastrzegają: WJ, ale bez tych wszystkich dziwactw. Więc licytuję bez dziwactw,
a i tak wychodzi dziwacznie. Przykład:
W
E
1§
1Ş
1NT
2¨
Co we WJ znaczy 2¨?
- Wskazuje 5+ kar i nie forsuje dalszej licytacji. A oto karta mego internetowego partnera:
A K D 9 7
W 10 5
7 5 4 2
8

Innym razem, inny Internauta, ale w identycznej sekwencji, miał trzy kara, ale za to 19 miltonów.
Tak wygląda wspólny język polskich brydżystów.

Najwyższa pora to zmienić!

Redakcja Świata Brydża z pomocą najlepszych szkoleniowców, przy konsultacji z Czytelnikami
stawia sobie niezwykle ambitny cel - uzdrowić system Wspólny Język.
Mamy nadzieję, że do pracy nad tym dziełem włączy się także redakcja Brydża!

Wspólny Język – Baza

Ręce bezatutowe – propozycje do dyskusji
Strefy siły:
12-14 PC – otwarcie 1§,
15-17 PC – otwarcie 1BA,
18-20 PC – otwarcie 1§;
21(20)-22 PC – otwarcie 2BA, to nasza silna sugestia,
23 +PC – otwarcie 1§ czy acolowskie 2§?

Ręce kolorowe – propozycje do dyskusji
12-18 PC - otwarcie 1 w kolor,
19-22 PC – otwarcie 1§,
23+PC – otwarcie 1§ czy acolowskie 2§?.

Z powyższego wynika niezwykle ważny do rozstrzygnięcia problem:
- czy gramy acolowskim otwarciem 2§ (tak było kiedyś),
- czy zostajemy przy otwarciu 2§ – Precision (tak jest teraz)?

Na korzyść 2§ - Precision przemawia łatwość licytacji silnych (15+PC) rąk opartych na longerze treflowym. W systemach naturalnych takie ręce licytuje się naturalnym rewersem, np.:
a) licytacja naturalna
W
E
1§
1Ş
2©
 
2© = 5+ trefli - 4 kiery, 16+PC
We Wspólnym Języku jest to nie możliwe, gdyż rewersy przeznaczone są na wskazanie silnej ręki (19+PC) np.:

b) licytacja Wspólnym Językiem
W
E
1§
1Ş
2©
 
2©= 5+ kierów, 19+PC

Jeśli zachowamy otwarcie 2§ (Precision), wówczas wszystkie silne ręce treflowe łatwo przelicytujemy zaczynając ekonomicznym rebidem 2§, np.:
W
E
1§
1Ş
2§
 
2§ = 5+ trefli, 15+PC, mogą być z boku 4 kara lub 4 kiery.

Z drugiej strony dobrze byłoby mieć także acolowskie otwarcie 2§, bowiem jeśli włożymy acola
do otwarcia 1§ poważne kłopoty powstają w licytacji dwustronnej. Przykład:
W
N
E
S
1§(WJ)
1Ş
pas
2Ş
?
     
W będzie miał kłopoty z przekazaniem informacji o ręce acolowskiej, a potencjalna licytacja
szlemikowa będzie niezwykle trudna. Jednym zdaniem: I tak źle i tak niedobrze.
Myślę, że zwycięży opcja, by zaniedbać ręce acolowskie na rzecz rąk treflowych ze strefy 15+PC,
a więc pozostać przy otwarciu 2§ Precision.

Otwarcie 1¨

Z czwórki – tak było kiedyś, czy z piątki (tak jest teraz)?
Nasza silna sugestia, to powrót do otwarcia z czwórki.
Nasze argumenty:

Przykład 1.
W
N
E
S
1¨
1Ş
?
 
Z ręką E:
9 7
W 10 5
A 5 4 2
K 9 8 3
licytujemy oczywiste 2¨, z silniejszą – 3¨ lub 2Ş (kolor przeciwnika). Gdyby W otwierał z czwórką karo 1§, E nie miałby dobrej licytacji.

Uzgadniaj kolor – tak brzmi jedna ze wskazówek F. Stewarta, z jego znakomitej książki Jak zostać brydżowym mistrzem. Ale by kolor uzgodnić, partner musi go nam wcześniej ujawnić.

Przykład 2.
W
N
E
S
1§
1Ş
ktr
2Ş
pas
pas
?
 
z ręką:
9 7
K 10 9 4
A 4 2
D 10 9 8
E śmiało może przepchnąć się w 3§ - partner nie ma czterech kar, więc na pewno ma 4-5 trefli
(lub 4 kiery). Itp., itd.

Otwarcia 2¨/©/Ş

Czy pozostajemy przy Wilkoszu, czy też skłaniamy się ku otwarciu 2¨ Multi, przeznaczając
otwarcia 2© i 2Ş na dwukolorówki? Ta druga opcja jest coraz bardziej popularna, z takich m.in. powodów:

- 2¨ Wilkosza nadal jest zabronione na Zachodzie,
- 2¨ Multi chyba sprawia większe kłopoty przeciwnikom,
- 2¨ Multi częściej przychodzi.