SYGNAŁY  WISTOWE
Na podstawie artykułu R.Kiełczewskiego.

I) Wist królem lub asem w nielicytowany kolor.

    a) W stole ukazują się blotki
S gra 4Ş.
Wist ŞA.
64
AW6
754
AKD104
AK85
92
AD6
8532
N
W----E
S
D102
83
W10932
976
W973
KD10754
K8
W

 
 
§¨©Ş
Do asa dokładamy markę, wskazując istotną wartość w zagranym kolorze.
Przy grze kolorowej może to być sygnał na przebitkę.
Gdyby po ataku figurą pik, E mizł dubletona pikowego, ale przy braku możliwości
promocji atutowej - powinien zniechęcić.
Gdyby E w podanym przykładzie nie posiadał ŞD, lecz ¨K - także powinien zniechęcić.
Partner bez trudu odgadnie, gdzie mogą być nasze lewy.

Nie zawsze oczywiście sytuacja będzie tak przeirzysta jak w podanym przykładzie,
ale wskazówka - chodź lub nie chodź - zwiększa szanse obrony.

b) W stole ukazuje się dama
D65
AK1073
N
W----E
S
W942

c) W stole ukazuje się walet
W65
A lub K
N
W----E
S
10872
E postępuje jak wyżej.

d) W stole ukazuje się as
A65
KD108
N
W----E
S
72

II) Wist królem w licytowany kolor

a) W stole ukazuje się as
A65
KD1052
N
W----E
S
83
Niezależnie od tego, czy król się utrzymuje czy nie, zrzucamy ilościówkę,
która jest bardziej przydatna w tej sytuacji niż marka.
Dzięki ilościówce bowiem, partner łatwiej namierzy ewentualnego drugiego waleta w zakrytej ręce,
co może mieć olbrzymie znaczenie, szczególnie przy grze w BA.
Oczywiscie tu także mamy na uwadze to, czy król zostaje zabity w pierwszej lewie czy przepuszczony oraz to, kto pierwszy dojdzie do ręki, ale o wiele częściej dokładamy ilościówkę.

b) W stole ukazuje się as i walet
AW5
KD952
N
W----E
S
10654

III) Wist damą

a) W stole brak honoru
743
DW952
N
W----E
S
ęca mając honor (króla lub dziesiątkę!), asem czasami bije, w innych przypadkach zniechęca.

b) W stole ukazuje się as
A43
DW1076
N
W----E
S
82

c) W stole ukazuje się król, który bierze lewę
Zachowujemy sie jak wyżej.

d) W stole ukazuje się as i król
A43
Wist damą
N
W----E
S
Jeśli wiemy, że S ma maximum dubletona lub mamy dużą szansę, że pierwsi dojdziemy do ręki
- dokładamy ilościówkę.
Jeśli te warunki nie są spełnione, markujemy.
Sytuacja powinna być w miarę czytelna dla obu obrońców.

e) W stole ukazuje się A10x, K10x, AK10
Przy takiej konfiguracji sytuacja jest oczywista - nie ma co markować (chyba, że wist nastąpił
z drugiej damy do waleta w ręce E) - zrzucasz więc ilość lub Lavi.
Rozróżnienie, co dołożył partner powinno być oparte o całość wiedzy o rozdaniu, np. jeśli wiadomo,
że E jest bardzo słaby - zrzuca ilościówkę, ale jeśli sie można spodziewać u niego istotnych wartości
- jego zrzutka jest Lavi.

IV) Partner wistuje w nasz licytowany kolor

a) W stole ukazują się blotki
763
Wist asem
N
W----E
S
1) K9842
2) D9842
3) DW1092
4) KDW82
1) zachęcamy, chyba, że inne zagranie jestv dla E bardziej atrakcyjne;
2) zniechęcamy;
3) dodajemy damę (Lavinthal na starszy kolor) lub dziewiątkę (Lavi na młodszy);
4) w zależności od sytuacji:
    - chcemy kontynuacji - dokładamy króla (lub 2 w wiście odmiennym);
    - chcemy zagrania w starszy kolor - dokładamy damę, w młodszy - ósemkę.

b) W stole ukazuje się król
K63
Wist asem
N
W----E
S
DW10752
Dokładamy kartę, która jest sygnałem Lavinthala.
Przy grze w BA zachęcamy lub lavinthalujemy, jeśli podejrzewamy, że partner miał singlowego asa.

V) Partner wistuje w swój kolor, w który go poparliśmy

a) Dalsza kontynuacja nie wchodzi w rachubę
W43
KD6
762
8754
D
A109743
KW3
D103
N
W----E
S
86
W82
A1094
W962
§¨©Ş
W
N
E
S
1©
pas
2©
4Ş
pas...
     
Po wiście asem kier poszczególne zrzutki oznaczją:
    - dwójka = chodź w trefle;
    - walet = chodź w kara (taka zrzutka nastąpi w tym rozdaniu);
    - ósemka = nie mam zdecydowanej preferencji.
W musi zagrać stosownie do intencji:
jeśli zagra w karo, E będzie miał problem, co podgrywać - trefle czy kara.
Najbardziej praktyczne ustalenie to:
- zagranie możliwie małym numerkiem (w zasadzie nie dalszym niż 4-ta najlepsza) - kolor wartościowy z figurą;
- zagranie wysokiej karty oznacza tylko chęć dopuszczenia partnera w celu podegrania innego koloru.
W naszym przypadku W wychodzi ¨3, a E kontynuuje ten kolor.

b) Dalsza kontynuacja wistu jest możliwa
Generalnie - markujemy posiadane figury (honory). Jeśli drugą lewę bierze figura z dziadka - lavinthalujemy w tej lewie.

V) Pozycje Lavinthalowe

a) Partner wistuje z krótkości
DW6
DW74
W74
D93
3
A83
109862
K1074
N
W----E
S
109852
5
D53
A852
NS grają końcówkę kierową po jednostronnej licytacji,
w której S zdradził też posiadanie czwórki pików.
Wist Ş3, ze stołu 6.
Nie nadbijaj bezmyślnie wyższym numerkiem. Dołóż Ş2 jako Lavinthala na trefle.
Wprawdzie partner może wstrzymać się z zabiciem pierwszego kiera i w następnej lewie
podjąć decyzję w oparciu o kolejność dokładania przez nas atutów (Lavinthal pomocniczy),
lub czekać na markę bezpośrednią, jeśli mamy tylko 1 atuta.
Ale czasem partner może mieć nadzieję na dwie przebitki i przepuszczenie spowoduje stratę lewy.
Albo partner może mieć np. tylko Kxx w atu, a przeciwnik zagra najpierw kartę niższą od asa
i wtedy przepuszczenie nie ma sensu a nasza zrzutka w atu nic nie mówi.
W naszym przypadku, W, po otrzymaniu Lavinthala treflowego bierze pierwszą lewę atutową asem
i zagrywa najmniejszym treflem wskazując figurę w tym kolorze.
Pozwoli to, przy ewentualnych AW w treflach u E, na wzięcie dwóch lew przebitkowych.
Zagranie po asie kier wysokiego trefla w charakterze Lavinthala na przebitkę pik jest zagraniem typu:
"partnerze, ja naprawdę miałem singla pik, może nie pamiętasz licytacji".
Jest to często popełniany błąd. czy zdarza się wam dwukrotnie pytać o asy w jednym rozdaniu?
Tak więc wysoka blotka trefla to tylko oznaka braku figury w tym kolorze.
§¨©Ş
b) W stole ukazuje sie singelton
KD6
D
AD54
W1073
5
AK974
1093
9642
N
W----E
S
8
W10632
KW8762
---
Przeciwko szlemikowi w piki W zawistował ©A. E dokłada dwójkę - Lavinthal na wist treflowy.
Walet lub dziesiątka zachęcałyby do wistu karowego. Dołożenie karty środkowej, nieczytelnej, zachęca pośrednio do kontynuacji ataku, co mogłoby być skuteczne w takim np. rozdaniu:
AKD
5
ADW85
KD74
5
AKW974
1093
W96
N
W----E
S
W93
10632
762
1053

c) Możliwy singelton w ręce rozgrywającego lub dalsza kontynuacja nie wchodzi w rachubę
K63
KW84
1072
854
A94
763
KW83
1093
N
W----E
S
DW10752
5
AD6
762
§¨©Ş
E
S
W
N
2Ş
3©
3Ş
4©
    pas...
     
Wist Ş. Poszczególne zrzutki E oznaczają:
- Ş2 = graj w trefle;
- ŞD = graj w kara;
- Ş7 = nie mam wyraźnej preferencji, rób co uważasz za słuszne;
- 10 lub 5 = jak wyżej, lecz 10 lekko preferuje kara, a 5 - trefle.

d) W stole ukazuje się zamknięty longer
np. Şxxx,©Kx,¨Kx,§AKDxxx
Przeciwnik otworzył 2Ş i gra końcówkę w piki. W zawistował z dubla trefl, posiadając
kontrolę atutową (Ax lub Kxx). Przy rozgrywaniu atutów E musi zasygnalizować partnerowi,
którego króla w stole należy podegrać, aby uratować co się jeszcze da.

e) W stole leży longer bez dojścia
Ręka niekontrolująca tego koloru zrzuca maxymalnier czytelną ilościówkę.

f) Partner wistuje asem lub królem, my mamy damę z waletem
K103
84
72
AKD1054
N
W----E
S
2
DW1073
DW106
762
§¨©Ş
S rozgrywa 4Ş, W wistuje w ©A.
Dokładamy damę, co świadczy o posiadaniu waleta (rzadko dama będzie singlowa,
co i tak jest bez znaczenia). Jeśli partnerowi potrzebne będzie dojście do nas, to wykorzysta
tę wyjątkowo oczywistą sytuację. Jeśli partner posiada ¨A, to możemy szybko odebrać 4 lewy.

f) Partner wistuje asem lub królem, my mamy sekwens od waleta
Jeśli nie spowoduje to straty lewy, dokładamy waleta.

VI) Sygnały wynikające z kolejności zagrań

a) Zmuszenie partnera do wzięcia lewy
K1098
D9
A1094
D103
N
W----E
S
AD72
A6
K752
762
§¨©Ş
S
N
1§
 1Ş
 1BA
 3BA
 pas...
 
Partner zawistował ©7, ze stołu dziewiątka. Zabiłeś asem i co dalej?
Położenie blotki ze stołu świadczy o tym, że partner zawistował z K1087(x)
lub KW97(x). Jeśli natychmiast odejdziesz w kiera, to partner mając pierwszy wariant
może przepuścić (wręcz powinien), tracąc bezpowrotnie lewę na króla.
Ty wiesz, że rozgrywający musi się przedzierać przez kara i przez piki,
nawet jeśli ma gotowych 5 lew treflowych. Odejdź więc pasywnie w trefla
i dopiero po ponownym dojściu zagraj w kiera. Będzie to sygnał, że nie masz
już więcej kart tego koloru, a partner czym prędzej weźmie lewę i podegra inny kolor,
oczywiście nie ten, który zagrał rozgrywający, a którym my doszliśmy do ręki.

Pamiętaj - opóźnione zagranie w takiej sytuacji świadczy o dubletonie w kolorze ataku.

b) Singelton czy dubleton?
D63
82
AD107
KW105
94
1097
W952
AD87
N
W----E
S
E1
A53
ADW543
743
3
E2
A53
ADW543
74
63
§¨©Ş
S gra 4Ş, po wiście ©9. E bierze asem.
Z ręką E1 do sukcesu prowadzi teraz zagranie trefla do asa i przebitka
po odwrocie w ten kolor.
Z E2 trzeba trefla raz puścić, dla zachowania komunikacji.
Jaka sekwencja zagrań może pomóc W w odczytaniu intencji partnera?
Otóż z ręką pierwszą E powinien zagrać asa pik i wyjść w trefla. Jest to kolejność
tak nienaturalna, że W nie ma wuboru - musi bić i odwracać.
Z ręką drugą od razu gramy w trefla, a W powinien raz przepuścić,
bo szansa na dubletona jest większa niz na singletona. Oczywiście E może mieć
singla trefl i np. ¨K i nie mając innego wyboru też będzie próbował dostać przebitkę,
ale jak już powiedzieliśmy, na to jest mniejsza szansa.
Posiadając ŞKWx i dubletona §, E powinien nim zagrać w drugiej lewie.
Mając zaś singla § powinien odejść bokiem i dopiero po dojściu pikiem zagrać trefla,
nie pozostawiając partnerowi wyboru.

c) W którym kolorze przebitka?
K853
D653
---
KD862
N
W----E
S
AD6
4
D987642
107
§¨©Ş
S
N
1Ş
 4Ş
 pas...
 
Partner zawistował 10. S bierze w ręku asem i gra ŞW w koło. Bierzemy damą i co dalej?
Jeśli zagramy w trefla, partner może próbować dać nam przebitkę w tym kolorze.
Dla niego nie jest jasne, czy mamy ŞA.
Gdybyśmy mieli singla trefl, to analogicznie do poprzedniego przypadku, zdjęlibyśmy
najpierw asa atu i dopiero zagrali w trefla.
W zaistniałej sytuacji powinniśmy wykonać zagranie neutralne - najlepiej nonsensowne
zagranie w karo. Dopiero po tym przygotowaniu, po dojściu asem pik wychodzimy w trefla.
Teraz partner nie powinien mieć problemów z odwrotem.

d) Przejąć czy przepuścić?
86
KD84
ADW4
AKW
N
W----E
S
D9732
W932
103
86
§¨©Ş
N
S
1§
1BA
3BA
pas...
W wistuje ŞA, oczywiście zachęcamy, więc partner kontynuuje królem i waletem.
Przejmujemy czy puszczamy?
Nietrafna decyzja spowoduje różnicę jednej czy dwóch lew na naszą niekorzyść
i wypuszczenie kontraktu.
Postawmy się chwilowo w pozycji partnera (W). E zamarkował posiadanie damy.
Jeśli W ma ŞAKW10, powinien w drugiej lewie waleta. Wtedy nie możemy się pomylić.
Jeśli jednak tak nie zagrał, powinniśmy przejąć waleta pik, bo ten kolor kończy się u partnera
na tej karcie.
Zasada: gdy partner gra naturalnie (waletem w 3 lewie), to my też naturalnie - przejmujemy.

VII) Kiedy marka, kiedy lavinthal?
 
W63
1072
D1064
A64
AK
DW9854
K983
W7
N
W----E
S
109852
63
AW8
D109
§¨©Ş
Przeciwnik (S-po partii) gra 2§. Jeśli już pozwoliliśmy mu grać , zamiast samemu
utrzymać się w częścióce kierowej, to przynajmniej obłóżmy go za 200.
Wistujemy królem pik w kolor licytowany przez partnera.
E, co oczywiste, powinien zdemarkować, nie wiedząc jeszcze z jakie konfiguracji
wistujemy. W drugiej lewie W zagrywa asem pik, co wyjaśnia układ w tym kolorze.
W tej lewie E dokłada Lavinthala - wyższ karta od zagranej w pierwszej lewie  = wartość
(dojście) w starszym kolorze. W podanym przykładzie E nie powinien w pierwszej lewie
dokładać 10 - najstarszej z sekwensu, aby mieć możliwość wspomnianego manewru.
Gdyby jednak 10 została dodana w pierwszej lewie, to w drugiej zagrywamy 9.
Nie zawsze ta druga karta będzie dla partnera tak czytelna.
A tu, po otrzymaniu sygnału, W zagrywa ¨3, wskazując figurę w tym kolorze,
co pozwoli W na dwukrotne dojście do ręki i zagranie w piki najpierw do przebitki
a potem do promocji. Pozwoli to stronie WE nadrobić pasywność w licytacji.
Rozdanie jest autentyczne, ale WE w rzeczywistości zgubili lewę łapiąc jajo
w wyniku braku ustaleń opisanych powyżej. Zwracam uwagę, że o pokazujemy wartości
nie dzięki sekwencji zrzutek w pierwszej i drugiej lewie (starsza/młodsza lub odwrotnie),
ale w pierwszej lewie dajemy demarkę a w drugiej Lavi.