Licytacja w obronie
NS - PLUS / WJ - XXI
KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1§
KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1¨/©/Ş (+ TESTY)
LICYTACJA  PO  KONTRZE  OBJAŚNIAJACEJ
LICYTACJA  PO  WEJŚCIU  PARTNERA  KOLOREM
ZMODYFIKOWANA LICYTACJA W OBRONIE
(wejście1NT  5-4  i  transfery w obronie)

OBRONA PRZECIWKO 1BA PRZECIWNIKA
OBRONA  PRZECIWKO  MULTI

Wejście kolorem
    - wskazuje longer minimum 5-kartowy (wyjątkowo, na poziomie jednego, silna czwórka)
      i siłę 5-15PC(jeśli ręka jest niezbyt ładna, to może być i 16,17PC)
    Dopuszcza się wejście do licytacji słabsze (6-8PC), oczywiście oparte o solidny kolor,
ale wtedy gdy partner jest po pasie lub przeciwnicy dotychczasową licytacją wskazali przewagę siły.
Zadaniem takiego wejścia jest wskazanie partnerowi wistu, a niekiedy - w korzystnych założeniach -  wylicytowanie opłacalnej obrony.

Wejście skaczące
    - ma charakter blokujący. Utrudnia licytację przeciwnikom, określa dość dokładnie rękę,
co pozwala partnerowi powziąć właściwą decyzję odnośnie dalszej licytacji - tak blokującej
jak i konstruktywnej.

Wejście 1BA
    - naturalne, 15-17(18) PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika.

Kolor przeciwnika (cuebid Michaelsa) i skok na 2BA

Dwuznaczność np. wejścia 2BA typu trefle i starszy, może spowodować stratę przez niemożność uzgodnienia koloru starszego. Dlatego też polecam np. cuebid 1K-2K jednoznacznie na 2 starszych.

3 w kolor przeciwnika
    dwuznaczne:
a) pytanie o zatrzymanie na pełnym kolorze młodszym i z bocznymi stoperami (do tej wersji
licytuje partner)
b) około 9 lew na długim kolorze starszym (taki układ, ze strach dać kontrę wywoławczą, a na bezpośrednie 4 w kolor jesteśmy za silni), ta wersja wyjaśni się w drygim okrążeniu licytacji.

Re open
W
N
E
S
1§/¨/©/Ş
pas
pas
?

    - 1BA = 12-15PC, skład zrównoważony;
    - 2BA = 16-18PC, skład zrównoważony;
            (Licytacja po naszym naturalnym wejściu 1BA [nieco inna niż po otwarciu 1BA]
            jest opisana w rozdziale pt."1BA w obronie")
    - kolor z przeskokiem = konstruktywne, 12-15 PC na kolorze 5+
    - kontra = już od 9(8) PC, gdyż partner może mieć trapping pasa lub objaśniająca
            (jeśli w składzie równym, to od 19PC)
    - cue-bid michaelsa (po 1§/¨ to oba kolory starsze)

Kontra
    a) wywoławcza, 12-15PC, fity w kolorach nielicytowanych, przede wszystkim starszych.
    b) objaśniająca, 17(16)+PC, układ prawie dowolny.

KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1§
KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1¨/©/Ş (+ TEST)
LICYTACJA  PO  KONTRZE  OBJAŚNIAJACEJ
LICYTACJA  PO  WEJŚCIU  PARTNERA  KOLOREM
 

ZMODYFIKOWANA LICYTACJA W OBRONIE
Moja propozycja, dla lubiących konwencje, a konkretnie wejście 1NT  5-4  i  transfery w obronie.
 

Powrót do strony:
Głównej
NS-Plus
WJ - XXI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1 TREFL
 
W
N
E
S
1§
ktr.
pas
?

Po tak niskim otwarciu mamy wiele przestrzeni do licytacji, dlatego możemy sobie pozwolić na negat Herberta, którym jest zalicytowanie najbliższego koloru - 1¨ = 0-6PC, układ dowolny).
Po wyższych otwarciach każda zapowiedź drugiego obrońcy ma charakter naturalny i jest licytacją
z bilansu.
Oto zestawienie odpowiedzi:

DALSZA  LICYTACJA  KONTRUJĄCEGO

A) Po negacie 1¨:
W
N
E
S
1§
ktr.
pas
1¨
pas
?

 • 1© = 4+ kiery, nF. Wyjątkowo 3 kiery, np. ręka: KW10,D109,A102,A1098;
 • 1Ş = 4+ piki, nF;
 • 1BA = 18-21PC, układ BA, nie wyklucza starszej 4, dalsza licytacja jak po otwarciu 1BA;
 • 2§ = sztuczne, ręka co najmniej na pograniczu dogranej (brak nam autentycznego koloru przeciwnika);
 • 2¨/©/Ş = silny inwit do dogranej na dobrym kolorze 5+;
 • 2BA = 22-23PC, naturalne (stayman, transfery);

 •  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Z powyższego wynika, że kontrujący może mieć problem z zalicytowaniem ręki opartej
  o longer treflowy przy sile 16+PC. Ale nie powinno być to zbyt uciążliwe, ponieważ z ręką:
  ŞA4,©K104,¨D87,§AKW98
  licytujemy 1BA natychmiast po otwarciu 1§.
  Natomiast z kartą silniejszą:
  ŞA4,©KW4,¨A87,§AKW98
  kontrujemy, by po negacie zgłosić 1BA.
  Z ręką niezrównoważoną, np:
  ŞA4,©KW87,¨A8,§AKW98
  kontrujemy i po negacie 1¨ głosimy 1©.
  §/¨/©/Ş
  W
  N
  E
  S
  1§
  ktr.
  pas
  1¨
  pas
  2§(!)
  pas
  ?
  2¨ = powtórny negat, 0-3PC;
  inne = naturalne, 4-6PC, dalsza licytacja jak po otwarciu 2§.

  B) Po odpowiedzi półpozytywnej:
   
  W
  N
  E
  S
  1§*
  ktr.
  pas
  1©
  pas
  ?
  * = Wspólny Język/NS

  - 1Ş = forsuje, lecz nie przyrzeka nadwyżki.
  Tak licytujemy z ręką: ŞK1076,©D108,¨A1076,§A10,
  by nie zaprzepaścić kontraktu pikowego na 8 atutach, gdy partner ma dwie starsze 4-ki,
  ale także z kartą: ŞAW1087,©A7,¨AW87,§A8    czyli ze słabą kontrą objaśniającą;
  - 1BA = lekka nadwyżka, ok. 14PC (z minimum kontry pasujemy);
  - 2§/¨ = kontra objaśniająca, kolor 5+, F1
  - 2© = 4 kiery, nie przyrzeka nadwyżki, choć z czwórką kier i wyraźnym minimum można spasować.
  - 2BA = 18+PC, GF, nie wyklucza 4 kierów, ani 4 pików.
  - 3© = z bilansu
  - 2/3§/¨ = solidny longer, forsuje fo dogranej(GF)
  - 3Ş = splinter

  C) Po odpowiedzi pozytywnej:
  W
  N
  E
  S
  1§
  ktr.
  pas
  2¨/©/Ş
  pas
  ?
  nie forsuje tylko podniesienie koloru. Inne odzywki, także 2BA, forsują do dogranej.

  C) Po odpowiedzi forsującej do dogranej:
  W
  N
  E
  S
  1§
  ktr.
  pas
  2§
  pas
  ?
  Wariant kontry objaśniającej wystąpi niezwykle rzadko i będzie oparty na kolorze 5+,
  gdyż nie należy sie spodziewać u kontrującego karty w sile 18+PC (W musiałby blefować).
  N zgłasza najbliższą czwórkę, a dalej naturalnie.

  PRZYKŁADY LICYTACJI:
   
  A764
  #1
  K982
  K105
  W-----E
  D987
  A2 1065
  DW65 K8
  .
   
  W
  E
  S--1§
  ktr.
  1©
   
  1Ş
  2Ş
   
  pas
   
  1© = 4+ kiery, 7-11(12)PC, nF
  1Ş = F1, nie przyrzeka nadwyżki
  2Ş = z bilansu
   
  AK
  #2
  W10875
  AD76
  W-----E
  53
  K103 864
  K932 W105
  .
   
  W
  E
  S--1§
  ktr.
  1¨
   
  1BA
  2©
   
  2Ş
  pas
  1¨ = negat;
  1BA = 18-21PC;
  2© = transfer;
   
  AK1096
  #3
  W85
  A76
  W-----E
  K1043
  K103 A1042
  A2 107
  .
   
  W
  E
  S--1§
  ktr.
  1©
   
  1Ş
  1BA
   
  2Ş
  4Ş
  1Ş = F1, nie przyrzeka nadwyżki;
  1BA = z bilansu;
  2Ş = 5 pików, minimum kontry objaśniającej (z większą siłą 2P w poprzednim okrążeniu);
  4Ş = z bilansu
   
  A1096
  #4
  K7
  10
  W-----E
  986
  AK1092 D873
  KDW A1093
  .§/¨/©/Ş
   
  W
  E
  S--1§
  ktr.
  1BA
   
  2¨
  3Ş
   
  4©
  6¨
  1BA = z bilansu, bez starszej 4-ki;
  2¨ = kontra objaśniajaca na longerze karowym, F1;
  3Ş = informuje o wyjatkowo dobrej karcie. Nie może to być splinter, bo wcześniej zgłosiliśmy skład BA;
  4© = tak odległy cue-bid musi być z krótkości;
  6¨ = wyjątkowo ładna karta do gry kolorowej: dubel pik, 3 kontrole, fit 4-kartowy.
   
  A876
  #5
  K109542
  K1052
  W-----E
  A6
  ADW2 84
  8 A54
  .
   
  W
  E
  S--1§
  ktr.
  2§
   
  2©
  2Ş
   
  4§
  4©
   
  4BA
  5§
   
  5¨
  5Ş
   
  7Ş
  pas
  2§ = GF;
  2Ş = 4+ piki;
  4§ = splinter;
  4BA = Rzymski Blackwood (RKCB);
  5§ = 0 lub 3 wartości;
  5¨ = relay jest pytaniem o damę atu;
  5Ş = wiemy, że partner ma 4 piki, a mając w sumie 10 atutów odpowiadamy, jakbyśmy mieli damę atu;
  7Ş = impas karo musi stać

  POWRÓT

  KONTRA  WYWOŁAWCZA  NA  OTWARCIE  1¨/©/Ş
  Po tych otwarciach nie gramy negatem Herberta. Licytacja bez negatu wymaga dużej rozwagi,
  a przede wszystkim znajomości bilansu statystycznego. Np.
   
  W
  N
  E
  S
  1©
  ktr.
  pas
  1Ş
  pas
  ?
     

  Co ma zalicytować N z rękami:
  N1
  N2
  N3
  K1076 K1076 K1076
  A5 A5 A
  KD7 KD7 KD7
  D987 KD87 KDW87

  Aby zrobić bilans połączonych rąk, trzeba wiedzieć ile lew ma partner. Jeżeli otworzył
  lub wszedł do licytacji, wówczas przyjmujemy, ze ma minimum siły upoważniającej go do akcji.
  Co jednak zrobić, jeśli nasz partner jeszcze nie licytował?
  Założenie, że ma 0 lew byłoby nonsensowne, bowiem ograniczyłoby otwieranie i wchodzenie
  do rąk bardzo silnych, od 7 lew w górę.
   Kontrując 1© z ręką N1, niewątpliwie mieliśmy nadzieję na zastanie u partnera pewnych
  statystycznych wartości. Jakiej to siły spodziewaliśmy się u partnera?
  Ano takiej, by zapewniła nam równowagę w walce z przeciwnikami, tj. ok. 7PC, czyli dwóch lew.
  Przypuśćmy, że S posiada następujące karty:
  S1
  S2
  S3
  98543 A854 AD85
  10876 10987 10876
  108 W83 W8
  54 A4 A43

  Z ręką S1 licuytujemy 1Ş z przekonaniem, że zawiedliśmy oczekiwania partnera,
  pocieszając się jednak, że mamy aż 5 kart w kolorze atutowym (nadwyżka układowa).
  Z ręką S2 także należy zalicytować 1Ş, tu mamy oczekiwane ok. 2 lewy statystyczne.
  Z ręką S3 musimy poinformować partnera o nadwyżce jednej lewy.

  Powróćmy do licytacji kontrującego (N) w omawianej sekwencji:
  W
  N
  E
  S
  1©
  ktr.
  pas
  1Ş
  pas
  ?
     
  .
  Czy nadal ma on robić bilans przy założeniu dwóch lew statystycznych u partnera?
  Nawet intuicyjnie wyczuwamy, że nasze oczekiwania powinny być teraz mniejsze.
  Ograniczmy je więc do jednej lewy. Przy takim założeniu należy teraz przeprowadzić bilans.
  .
  N1
  N2
  N3
  K1076 K1076 K1076
  A5 A5 A
  KD7 KD7 KD7
  D987 KD87 KDW87

  Z ręką N1 oczywiście pasujemy, z N2 zgłaszamy 2Ş, zaś z N3 - 3Ş.
  .
  W
  N
  E
  S
  1©
  ktr.
  pas
  1Ş
  pas
  2Ş
  pas
  ?
   .
  S1
  S2
  98543 A854
  10876 10987
  108 W83
  54 A4
  Z ręką S1 oczywiście pasujemy. Ręka S2 zaś, ma jedną lewę nadwyżki ponad statystyczną lewę
  do której bilansuje partner. Możemy więc powiedzieć 3Ş, by partner, doszukawszy się w swej karcie jeszcze drobnej nadwyżki, zgłosił końcówkę.§/¨/©/Ş

  ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI "S-a" W PONIŻSZEJ SEKWENCJI:
  W
  N
  E
  S
  1¨
  ktr.
  pas
  ?

  TEST - 08
  Co zalicytujesz w sekwencji:
  1¨ - ktr - pas - 1Ş
  pas -  ?

  TEST - 26
  Co zalicytujesz w sekwencji:
  1© - pas - 1NT - X
  pas -  ?

  POWRÓT
   
   
   
   

  LICYTACJA  PO  WEJŚCIU  PARTNERA  KOLOREM
   
  W
  N
  E
  S
  1¨
  1Ş
  pas
  ?

  Na Zachodzie z fitem w kolorze partnera i z siłą dającą szansę na dograną (11+pkt.), drugi obrońca licytuje kolor przeciwnika, a więc np. tu: 2¨. W Polsce po interwencji kolorem starszym, niemal wszyscy korzystają z konwencji Drury (2§). Odzywka 2§ obiecuje fit w kolorze partnera, siłę 11+pkt.
  i pyta partnera o siłę karty:
  ODPOWIEDZI:

                  Partner po Drury licytuje:
                      - 2¨ = minimalne wejście;
                      - 2© = naturalne, układ 5-4,średnia karta;
                      - 2Ş = jak wyżej, bez 4 kier;
                      - inne = naturalne, nadwyżka;
                      - 4 w swój kolor = szybko do celu. TEST nr 28
  1© - pas- 1BA - 2§
  pas -   ?

  POWRÓT