LICYTACJA  PO  INTERWENCJI  PRZECIWNIKÓW
(po naszym otwarciu na wysokości 1)
Głównym źródłem opisanych tu rozwiązań są artykuły
arcymistrza i autora publikacji brydżowych Marka Wójcickiego
§/¨/©Š/Ş

INTERWENCJA  KONTRĄ
A) Po 1©Š/Ş i kontrze.
B) Po 1¨ i kontrze.
C) Po 1§ i kontrze.

INTERWENCJA  KOLOREM   BEZ  PRZESKOKU
D) Po 1©Š/Ş i wejściu kolorem.
E) Po 1¨ i wejściu kolorem.
F) Po 1§ i wejściu kolorem.

LICYTACJA  PO  KONTRZE  NEGATYWNEJ

INTERWENCJA  KOLOREM  Z  PRZESKOKIEM
G) Po 1§Š/¨/© i bloku przeciwnika 2©Š/Ş

INTERWENCJA  KONWENCYJNA
H) Wilkosz po naszym 1§
I)  Cue-bid Michaelsa
J) 2NT na młodszych
K) Lambda po naszym 1§
L) Warszawskie karo po naszym 1§

INTERWENCJA  PRZEZ  1 BEZ ATU
M) 1BA klasyczne
N)  1BA o znaczeniu sztucznym

Konwencje licytacji dwustronnej:
    a) Lebensohl - poprawiony;
    b) Kontra odpowiedź;
    c) Kontra z fitem
    d) Nietypowe zastosowania Lebensohla - tylko dla stałych par