Wist - rozmowa w tym samym języku


Zrzutki odwrotne

Podstawowa zrzutka - Marka bezpośrednia

Lavinthal pomocniczy

Potwierdzenie wistu na BA.Przeciwko BA


WIST NATURALNY

Hxx, xx, 109x, 10xx, 10xxx, 98x, 9xx, KD109, KD10x, KDxxx,

AKx wist asem - marka

KD10x wist królem - ilość

KD109 wist damą - dokładamy waleta lub ilość

DW98 wist waletem - dokładamy 10

Potwierdzenie wistu (mała) do pierwszej lewy zagranej przez rozgrywającego

Jak sytuacja w kolorze wistu jest jasna, to Lavinthal pomocniczy

Gdy rozgrywający gra do longera bez dojścia w stole - ilość

Pierwsza zrzutka nie do koloru (na BA) krakowska, dalej marka bezpośrednia


Na grę w kolor

Wist asem (z AKxx)

w stole Dxxx - marka (jest przebitka, albo nie)

wyjątek - rozgrywający pokazał układ 5/4 - ilość

10 jest zawsze demarką, nawet mając W10x dodajemy 10, zaś z Wx – waleta! (walet wyklucza układ W10x)

Wist A z AKx

W stole blotki

mamy W10x

jedyny przypadek gdzie jest marka naturalna a nie odwrotna - mała nie chódź - na wypadek D9x u rozgrywającego. Duża zachęca, nawet walet, 10...

Partner wistuje w nasz odlicytowany długi kolor i utrzymuje się - skrajne karty to Lavinthal, środkowa - prośba o kontynuację.

Także na wypadek singlowego honoru u partnera dokladamy lavinthala

Utrzymujemy się na wiście, w stole singiel - pozycja lavinthalowa

Wist K i A - AK sec.


Mając na wiście KDW

po królu kontynuujmy waletem, dama wszak już „sprzedana”.

Analogicznie z DW10.


Lavinthal pomocniczy (np. dokładamy do atu, lub wistujemy w atu)

Jeśli nie mamy nic do pokazania zrzucamy od najmniejszej

najlepiej nie po kolei

zrzutki po kolei sugerują mocniej wskazane wartości

zaczynając od starszej, lavinthalujemy jednoznacznie kolor starszy

i znowu po kolei - znaczy mocniej


Wist jakościowo- ilościowy


Dotyczy sytuacji gdy wistuje ten, który w trakcie licytacji wskazał na ilość kart w kolorze, w którym wist następuje. 

Ma to miejsce np. po otwarciu 1m gdzie ilość kart w kolorze starszym wynosi w 95% przypadków dokładnie 4 (kolor wistu był licytowany), 

po otwarciu 1M gdzie ilość kart wynosi co najmniej 5 lub np. po otwarciu 2M gdzie kolor wistu to 6kart, 

W takiej sytuacji:

-- koloru 4kartowego zawierającego 2 nie przyległe honory np. K10xx, KWxx, D10xx itp.

– wist z najmłodszej ( czwartej kolejnej), 

Jeśli kolor wistu zawiera 1 honor – wist z 3 kolejnej, czyli z Dxxx wist z drugiej od dołu. 

Jeśli kolor nie zawiera „twarzy” wist z 1 lub 2 najstarszej. 

Jeśli kolor zawiera wewnętrzny sekwens wist z 9 przy konfiguracji H109x lub 10 konfiguracji KW10x .

- z koloru 5kartowego zawierającego dwa nie przyległe honory wist z najmłodszej, z koloru z jednym honorem 3 lub 4tą kolejną, 

a z koloru bez „twarzy” wist możliwie najstarszą.

- z koloru 6+ kartowego zasady jak dla koloru 5 kartowego


W pewnych sytuacjach ułatwia to właściwe zagranie. 

Np. mamy A10x partner wistuje z koloru 5kartowego np. 3ką a w stole Dxx , rozgrywający kładzie małe. 

Co teraz ? jeśli wiemy ze partner ma dwa honory bez problemu kładziemy 10, 

jeśli nie mamy tych ustaleń często wypuścimy lewę wyrabiając przeciwnikowi damę przez zabicie A.