OTWARCIE  3BA  -  GAMBLING
Znaczenie: pełny kolor młodszy 7+ kartowy (minimum AKDxxxx) bez bocznych wartości.
 
W E
3BA ?
pas = trzymam pozostałe kolory;
4T = do koloru partnera;
4K = forsujące pytanie o singla;
4C/P = do gry;
4BA = zalicytuj swój kolor;
5T/K = zgadłem że masz ten kolor partnerze;
6
T/K = zgadłem że masz ten kolor partnerze;
 

W E
3BA 4K
?
4C/P = licytowana krótkość;
4BA = brak singla;
5T/K = licytowany kolor i krótkość w drugim młodszym;