Autentyczne rozdania rozegrane na turnieju BBO Wronie
Licytacja wg SYSTEMu POWER

Rozdanie 1